Solu ja molekyylibiologian perusteet-logo

Solu ja molekyylibiologian perusteet

Education Podcasts >

Podcast-ohjelmaa solujen ja niissä olevien proteiinien ihmeelliseen maailmaan. Solubilsan kurssi toimii johdantona ja kertauksena yliopistotasoiselle peruskurssille ja tarjoaa samalla mahdollisuuden syventävää biologian lukio-oppimäärässä opittuja tietoja. Kehitysbilsan kurssi auttaa kertaamaan yksilönkehityksen vaiheita ja toimii johdantona aineopintojen tasoiselle yliopistokurssille. Uutena sarjana syksyllä 2018 alkaa solubiologian historia, jossa aiheeseen liittyvää tutkimusta käsitellään Nobel palkitotilaisuuksissa käytyjen puheiden perusteella.

Podcast-ohjelmaa solujen ja niissä olevien proteiinien ihmeelliseen maailmaan. Solubilsan kurssi toimii johdantona ja kertauksena yliopistotasoiselle peruskurssille ja tarjoaa samalla mahdollisuuden syventävää biologian lukio-oppimäärässä opittuja tietoja. Kehitysbilsan kurssi auttaa kertaamaan yksilönkehityksen vaiheita ja toimii johdantona aineopintojen tasoiselle yliopistokurssille. Uutena sarjana syksyllä 2018 alkaa solubiologian historia, jossa aiheeseen liittyvää tutkimusta käsitellään Nobel palkitotilaisuuksissa käytyjen puheiden perusteella.
More Information

Location:

Finland

Description:

Podcast-ohjelmaa solujen ja niissä olevien proteiinien ihmeelliseen maailmaan. Solubilsan kurssi toimii johdantona ja kertauksena yliopistotasoiselle peruskurssille ja tarjoaa samalla mahdollisuuden syventävää biologian lukio-oppimäärässä opittuja tietoja. Kehitysbilsan kurssi auttaa kertaamaan yksilönkehityksen vaiheita ja toimii johdantona aineopintojen tasoiselle yliopistokurssille. Uutena sarjana syksyllä 2018 alkaa solubiologian historia, jossa aiheeseen liittyvää tutkimusta käsitellään Nobel palkitotilaisuuksissa käytyjen puheiden perusteella.

Language:

Finnish


Episodes

Syopa 2018

11/25/2018
More
Geneettiset muutokset voivat aiheuttaa solujen jakautumisen säätelyn riistäytymisen, jolloin seurauksena voi olla kasvaimien ja syövän kehittyminen.

Duration:00:18:57

Molekyylibiologian menetelmat 2018

11/25/2018
More
Molekyylibiologian menetelmät mahdollistavat geneettisen muokkauksen, jolloin rakennusohjeiden muutoksien vaikutuksia ilmiasuun pystytään testaamaan erilaisilla mutaatioilla.

Duration:00:12:44

RNA Ja Proteiinisynteesi 2018

11/25/2018
More
DNA:ssa olevien rakennusvaiheiden pohjalta rakennetaan proteiineja aminohapoista.

Duration:00:13:42

Nobel Yamanaka 2012

11/25/2018
More
Shinya Yamanakalle myönnettiin Nobel-palkinto fysiologian tai lääketieteen alalta vuonna 2012 indusoitujen kantasolujen (IPS-solujen) kehittämisestä. Menetelmä mahdollistaa erilaistuneiden solujen uudelleenohjelmoinnin ja on mullistanut kloonauksen mahdollisuudet lääketieteen eri aloilla. Yamanakan ura on ollut kaikkea muuta kuin suoraviivainen, minkä lisäksi hän oli Nobel-luennossaan erittäin rehellinen ja suorastaan erinomainen stand-up-esiintyjä.

Duration:00:37:14

Kehitysbiologia sukupuoli 2018

11/18/2018
More
Sukupuoli määräytyy koiraaksi tai naaraaksi testosteronin, sen metaboliitin ja reseptorien vaikutuksesta. Tähän vaikuttaa pohjimmiltaan Y-kromosomin yksi geeni. Siten sukupuolen määräytymisessä voi olla paljon poikkeavuuksia eikä mustavalkoiselle jaolle tyttöihin ja poikiin ole luonnontieteellisiä perusteita. Kuitenkin jakoa käytetään runsaasti poliittisten päämäärien ajamiseen, kuten jaksossa lainatuissa Suomen eduskunnan täysistuntokeskusteluista voidaan havaita.

Duration:00:05:17

Geeniekspressio 2018

11/16/2018
More
Jotta solut voivat olla erilaisia, on niissä lisättävä ja vaimennettava geenejä. DNA:ta luetaan ja sen koodaamat rakennusohjeet viedään ribosomeille RNA:na.

Duration:00:11:08

Geeniekspression Saately 2018

11/16/2018
More
Kaikki geenit eivät ole jatkuvasti aktiivisia, jolloin soluissa voidaan säädellä geenituotteiden - proteiinien määriä. Tyypillisessä solussamme suurin osa geeneistä on jatkuvasti poissa käytöstä.

Duration:00:13:53

Molekyylibiologia ja sairaudet 2018

11/16/2018
More
Molekyylibiologia auttaa ymmärtämään useita ihmisten sairauksia, minkä lisäksi sen avulla voidaan löytää uusia hoitomuotoja niihin. Haastateltavana apulaisprofessori Henna Tyynismaa molekyylineurologian tutkimusohjelmasta Helsingin yliopistolta.

Duration:00:07:49

Kehitysbiologia meso- ja endodermi 2018

11/16/2018
More
Hermostoputken vierelle kehittyy erilaisia mesodermaalisia kudoksia, joiden solut lähtevät vaeltamaan muodostaen jalat ja kädet. Samalla alempana oleva endodermaalinen ruskuaispussi kaareutuu muodostaen ruoansulatuskanavan ja tuoden esim. sydämen eri osat yhteen.

Duration:00:06:53

Kehitysbiologia Hermosto 2018

11/16/2018
More
Hermoston kehittyminen tapahtuu ektodermin erilaistuessa ja kaareutuessa hermostoputkeksi. Putken kehittymisen seuraaminen auttaa ymmärtämään valmiin selkäytimen rakennetta, aivojen rakennetta, mutta myös Darwinin havaintoja lintujen nokista.

Duration:00:06:20

Kehitysbiologia Gastrulaatio 2018

11/12/2018
More
Gastrulaatio on selkärankaisilla ensimmäinen vaihe, jossa solut erilaistuessaan muodostavat rakenteita yhdessä. Usein prosessi kuvataan sammakon alkion kudoksen työntymisen pallomaisen alkion sisään, mutta gastrulaaatiossa on suuria eroja eri eläinryhmien välillä. kaikilla kuitenkin säätely tapahtuu samaan tapaan: päässä ja muualla ruumiissa eri prosessilla.

Duration:00:07:24

Rakennusohjeemme DNA 2018

11/11/2018
More
DNA:n rakenteen ymmärtäminen on edellytys sen monistuksen (replikaatio) ymmärrettämiselle. Jaksossa käymme läpi DNA-rakenteen löytymistä ja rakenteen vaikutuksia replikaation mekanismeille.

Duration:00:09:24

Kehitysbiologia Parakriininen saately 2018

11/10/2018
More
Solut ohjaavat toistensa kehittymistä erittämällä liukoisia säätelytekijöitä, joista monet vaikuttavat vain 15 solun matkalla. Nämä parakriiniset säätelytekijät jaetaan 4 perheeseen, jotka vaikuttavat geeniaktiivisuuteen hieman eri tavoin.

Duration:00:07:01

Kehitysbiologia Solujen erilaistuminen 2018

11/10/2018
More
Varhaiset solujaot tuottavat identtisiä soluja, mutta jo varhaisessa vaiheessa solut alkavat erilaistua, jolloin niissä on eri määriä proteiineja. Tämä perustuu proteiineja koodaavien geenien aktiivisuuteen, jota voidaan lisätä tai estää tarpeen mukaan. Osa näistä vaikutuksista on periytyviä myös tytärsoluille.

Duration:00:10:59

Kehitysbiologia hedelmöitys 2018

11/9/2018
More
Hedelmöittyminen on yllättävän vaikea prosessi, jossa vaikuttavat monet siittiön ja munasolun ominaisuudet anatomiaamme enemmän.

Duration:00:05:23

Kehitysbiologia sukusolut 2018

11/9/2018
More
Yksilönkehitys on hyvä alkaa kertaamalla sukusolujen tuotanto. Siittiön ja munasolun kehittymisessä on paljon yheisiä piirteitä ja niiden tuotannon säätelyssä vaikuttavat hormonien erilaiset palautuskytkennät - negatiiviset, eritystä ehkäisevät ja positiiviset, eritystä laukaisevat.

Duration:00:10:32

Kehitysbiologia Johdanto 2018

11/9/2018
More
Hei, Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston järjestämälle kehitysbiologian podcast-kurssille. Kurssilla käsitellään äänitiedostoina yksilönkehityksen pääpiirteet ja niihin vaikuttavat tekijät, ympäristön vaikutukset yksilönkehitykseen ja kantasoluihin liittyviä asioita.

Duration:00:10:29

Translaatio 2018

11/9/2018
More
Solujen rakennusohjeet sijaitsevat geeneissä, mutta koska solut eivät ole rakenteeltaan pysyviä, on niiden jakauduttava. Tällöin myös rakennusohjeet on kopioitava samanlaisina molempiin tytärsoluihin. Tätä tapahtumaa kutsutaan translaatioksi.

Duration:00:17:00

Molekyylibiologian Esittely 2018

11/9/2018
More
Solu- ja molekyylibiologian kurssiin kuuluu myös molekyylibiologia, jossa selvitetään ennen kaikkea rakennusohjeiden, geenien säilytystä, kopiointia ja luentaa erilaisiksi proteiineiksi.

Duration:00:08:16

Solubiologian historia Kossel 1910

11/4/2018
More
Albrecht Kossel sai Lääketieteen tai fysiologian alan Nobel-palkinnon vuonna 1910 määritettyään nukleiinihappojen ja niihin liittyneiden tumaproteiinien rakenteita. Solu- ja molekyylibiologian historiaa valottava podcast-sarja kertoo vanhoista soluilmiöiden havainnoista tiivistettyjen Nobel-palkintopuheiden avulla.

Duration:00:24:18