Vo Vi Podcast - Bai Giang-logo

Vo Vi Podcast - Bai Giang

Education Podcasts

Vô Vi Podcast - Bài Giảng, Đức Thầy Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên

Vô Vi Podcast - Bài Giảng, Đức Thầy Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên

Location:

United States

Description:

Vô Vi Podcast - Bài Giảng, Đức Thầy Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên

Language:

Vietnamese


Episodes

BGVV-389_Nhân Quả Cánh Cửa Vô Vi_Bankstown, New South Wales, Australia_18-06-1989

4/8/2020
BGVV-389_Nhân Quả Cánh Cửa Vô Vi_Bankstown, New South Wales, Australia_18-06-1989 Podcast Channels Vo Vi Podcast-Van Dao Vo Vi Podcast-Bai Giang Vo Vi Podcast-Nhac Thien

Duration:00:22:16

BGVV-388_Sai Một Ly Ði Một Dặm_Thầy Giảng Tại TĐ Choisy Le Roy_France_14-11-1980

4/7/2020
BGVV-388_Sai Một Ly Ði Một Dặm_Thầy Giảng Tại TĐ Choisy Le Roy_France_14-11-1980 Podcast Channels Vo Vi Podcast-Van Dao Vo Vi Podcast-Bai Giang Vo Vi Podcast-Nhac Thien

Duration:01:07:32

BGVV-388_Sưu Tầm Chơn Lý_Khóa Chung Sống Hòa Bình Tây Ðức_Berlin, Germany_18-10-1989

4/6/2020
BGVV-388_Sưu Tầm Chơn Lý_Khóa Chung Sống Hòa Bình Tây Ðức_Berlin, Germany_18-10-1989 Podcast Channels Vo Vi Podcast-Van Dao Vo Vi Podcast-Bai Giang Vo Vi Podcast-Nhac Thien

Duration:00:16:22

BGVV-387_Thăng Hoa_TV Quy Thức, Khóa 3_Amphion les Bains, France_16-06-1988

4/5/2020
BGVV-387_Thăng Hoa_TV Quy Thức, Khóa 3_Amphion les Bains, France_16-06-1988 Podcast Channels Vo Vi Podcast-Van Dao Vo Vi Podcast-Bai Giang Vo Vi Podcast-Nhac Thien

Duration:00:32:40

BGVV-386_Khóa Hùng Tâm_TV Quy Thức_Amphion les Bains, France_03-06-1988

4/4/2020
BGVV-386_Khóa Hùng Tâm_TV Quy Thức_Amphion les Bains, France_03-06-1988 Podcast Channels Vo Vi Podcast-Van Dao Vo Vi Podcast-Bai Giang Vo Vi Podcast-Nhac Thien

Duration:01:26:41

BGVV-385_Lời Giáo Huấn_TV Vĩ Kiên, Khóa 7 Thức Tâm_Calofornia_05-10-1987

4/3/2020
BGVV-385_Lời Giáo Huấn_TV Vĩ Kiên, Khóa 7 Thức Tâm_Calofornia_05-10-1987 Podcast Channels Vo Vi Podcast-Van Dao Vo Vi Podcast-Bai Giang Vo Vi Podcast-Nhac Thien

Duration:00:48:29

BGVV_384_Thức Tâm_TV Vĩ Kiên_California_12-05-1984

4/2/2020
BGVV_384_Thức Tâm_TV Vĩ Kiên_California_12-05-1984 Podcast Channels Vo Vi Podcast-Van Dao Vo Vi Podcast-Bai Giang Vo Vi Podcast-Nhac Thien

Duration:01:10:57

BGVV-383_Thanh Khí Điển_TV Nhẫn Hòa, Khóa Phát Tâm Tu Thiền_Olympia, Washington state, United State_15-09-1987

4/1/2020
BGVV-383_Thanh Khí Điển_TV Nhẫn Hòa, Khóa Phát Tâm Tu Thiền_Olympia, Washington state, United State_15-09-1987 Podcast Channels Vo Vi Podcast-Van Dao Vo Vi Podcast-Bai Giang Vo Vi Podcast-Nhac Thien

Duration:00:29:08

BGVV-382_Siêu Cấp Điển Quang_Khóa 3, TV Quy Thức_Amphion les Bains, France_30-09-1986

3/31/2020
BGVV-382_Siêu Cấp Điển Quang_Khóa 3, TV Quy Thức_Amphion les Bains, France_30-09-1986 Podcast Channels Vo Vi Podcast-Van Dao Vo Vi Podcast-Bai Giang Vo Vi Podcast-Nhac Thien

Duration:01:10:03

BGVV-381_Kỷ Nguyên Di Lạc_TV Quy Thức, Khóa 1_buổi tối - Cuốn 1_Amphion, France_09-09-1986

3/30/2020
BGVV-381_Kỷ Nguyên Di Lạc_TV Quy Thức, Khóa 1_buổi tối - Cuốn 1_Amphion, France_09-09-1986 Podcast Channels Vo Vi Podcast-Van Dao Vo Vi Podcast-Bai Giang Vo Vi Podcast-Nhac Thien

Duration:00:49:36

BGVV-380_ Mãn Khóa Và Tạm Biệt_TV Vĩ Kiên, Khóa Ðặc Biệt B_California_26-05-1986

3/29/2020
BGVV-380_ Mãn Khóa Và Tạm Biệt_TV Vĩ Kiên, Khóa Ðặc Biệt B_California_26-05-1986 Podcast Channels Vo Vi Podcast-Van Dao Vo Vi Podcast-Bai Giang Vo Vi Podcast-Nhac Thien

Duration:00:16:47

BGVV-379_Tình Thương_TV Vĩ Kiên, Khóa Đặc Biệt A_California_23-05-1986

3/28/2020
BGVV-379_Tình Thương_TV Vĩ Kiên, Khóa Đặc Biệt A_California_23-05-1986 Podcast Channels Vo Vi Podcast-Van Dao Vo Vi Podcast-Bai Giang Vo Vi Podcast-Nhac Thien

Duration:01:03:58

BGVV_378_Thương Yêu và Tha Thứ_TV Vĩ Kiên, Khóa 4 Quy Thức_California_17-05-1986

3/27/2020
BGVV_378_Thương Yêu và Tha Thứ_TV Vĩ Kiên, Khóa 4 Quy Thức_California_17-05-1986 Podcast Channels Vo Vi Podcast-Van Dao Vo Vi Podcast-Bai Giang Vo Vi Podcast-Nhac Thien

Duration:00:49:19

BGVV-377_Quy Thức - Duyên Nghiệp_TV Vĩ Kiên, Khóa 4_California_15-05-1986

3/26/2020
BGVV-377_Quy Thức - Duyên Nghiệp_TV Vĩ Kiên, Khóa 4_California_15-05-1986 Podcast Channels Vo Vi Podcast-Van Dao Vo Vi Podcast-Bai Giang Vo Vi Podcast-Nhac Thien

Duration:01:27:55

BGVV_376_Quy Thức - Nhịn Nhục_TV Vĩ Kiên, Khóa 4_California_14-05-1986

3/25/2020
BGVV_376_Quy Thức - Nhịn Nhục_TV Vĩ Kiên, Khóa 4_California_14-05-1986 Podcast Channels Vo Vi Podcast-Van Dao Vo Vi Podcast-Bai Giang Vo Vi Podcast-Nhac Thien

Duration:01:18:04

BGVV-375_Quy Thức - Hò Ơi_TV Vĩ Kiên, Khóa 4_California_13-05-1986

3/24/2020
BGVV-375_Quy Thức - Hò Ơi_TV Vĩ Kiên, Khóa 4_California_13-05-1986 Podcast Channels Vo Vi Podcast-Van Dao Vo Vi Podcast-Bai Giang Vo Vi Podcast-Nhac Thien

Duration:01:07:03

BGVV-374_Quy Thức - Nguyên Ðiển_TV Vĩ Kiên, Khóa 4_California_13-05-1986

3/23/2020
BGVV-374_Quy Thức - Nguyên Ðiển_TV Vĩ Kiên, Khóa 4_California_13-05-1986 Podcast Channels Vo Vi Podcast-Van Dao Vo Vi Podcast-Bai Giang Vo Vi Podcast-Nhac Thien

Duration:01:00:57

BGVV-373_Quy Thức - Ngày Thứ Nhứt_TV Vĩ Kiên, Khóa 4_California_12-05-1986

3/22/2020
BGVV-373_Quy Thức - Ngày Thứ Nhứt_TV Vĩ Kiên, Khóa 4_California_12-05-1986 Podcast Channels Vo Vi Podcast-Van Dao Vo Vi Podcast-Bai Giang Vo Vi Podcast-Nhac Thien

Duration:00:43:41

BGVV-372_Nhẫn Hòa - Âm Ba Đại Hồn_TV Vĩ Kiên, Khóa 3_California_06-05-1986

3/21/2020
BGVV-372_Nhẫn Hòa - Âm Ba Đại Hồn_TV Vĩ Kiên, Khóa 3_California_06-05-1986 Podcast Channels Vo Vi Podcast-Van Dao Vo Vi Podcast-Bai Giang Vo Vi Podcast-Nhac Thien

Duration:00:47:05

BGVV-371_Nhẫn Hòa - Khai Giảng_TV Vĩ Kiên, Khóa 3_California_03-05-1986

3/20/2020
BGVV-371_Nhẫn Hòa - Khai Giảng_TV Vĩ Kiên, Khóa 3_California_03-05-1986 Podcast Channels Vo Vi Podcast-Van Dao Vo Vi Podcast-Bai Giang Vo Vi Podcast-Nhac Thien

Duration:00:59:45