Podcast nan Gaidheal-logo

Podcast nan Gaidheal

Government >

Seo na podcast oifigeil le Bòrd na Gàidhlig. Sa phodcast a tha seo bruidhnidh sinn le daoine a tha ag obair no an sàs leis a' Ghàidhlig aig diofar ìrean; gu h-ionadail, nàiseanta is eadar-nàiseanta. Cuir fios thugainn ma tha ceist no beachd sam bith agad.

Seo na podcast oifigeil le Bòrd na Gàidhlig. Sa phodcast a tha seo bruidhnidh sinn le daoine a tha ag obair no an sàs leis a' Ghàidhlig aig diofar ìrean; gu h-ionadail, nàiseanta is eadar-nàiseanta. Cuir fios thugainn ma tha ceist no beachd sam bith agad.
More Information

Location:

United States

Description:

Seo na podcast oifigeil le Bòrd na Gàidhlig. Sa phodcast a tha seo bruidhnidh sinn le daoine a tha ag obair no an sàs leis a' Ghàidhlig aig diofar ìrean; gu h-ionadail, nàiseanta is eadar-nàiseanta. Cuir fios thugainn ma tha ceist no beachd sam bith agad.

Language:

Gaelic


Episodes

Mòd Ghlaschu 2019

12/6/2018
More
Ionnsaich mu Mhòd Ghlaschu 2019 le Seumas Greumach is DI Brown.

Duration:00:07:53

Liam Crouse aig Ceòlas Uibhist; Fionnghal NicÌosaig agus Sgàire Uallas aig Taigh Chearsabhagh

11/29/2018
More
Ionnsaich mu na tha dol aig Ceòlas Uibhist bho Liam Crouse agus aig Taigh Chearsabhagh bho Fhionnghal NicÌasaig agus Sgàire Uallas.

Duration:00:06:52

Griogair Labhruidh - Seinneadair is Neach-ciùil

11/18/2018
More
Bidh Griogair Labhruidh ag innse dhuinn mun obair is leasachaidhean aige mar neach-ciùil is tosgaire nan Gàidheal.

Duration:00:13:25

Taisbeanadh na Gàidhlig aig Mòd Nàiseanta 2018 - Sabhal Mòr Ostaig, Misneachd, FilmG, Vlog a' Mhòid.

11/15/2018
More
Bidh Taisbeanadh na Gàidhlig aig gach Mòd Nàiseanta. Choinnich sinn ri cuid de na buidhnean a bha an làthair aig a' Mhòd ann an Dùn Omhain.

Duration:00:09:48

Robyn Ireland - Oifigear Gàidhlig aig Dualchas Nàdair na h-Alba

11/15/2018
More
Coinnich ri Robyn Ireland, Oifigear Gàidhlig aig DNA (Dualchas Nàdair na h-Alba).

Duration:00:07:18

Maureen Hammond - Neach Ealain agus Oileanach

10/9/2018
More
Tha sinn a' bruidhinn ri Maureen Hammond mun obair a th'aice mar neach-ealain agus an rannsachadh eachdraidheil a bhios i a' dèanamh tro Olthaigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean.

Duration:00:05:09

Fay NicDhiarmaid - Bòrd na Gàidhlig

10/3/2018
More
Coinnich ri Fay NicDhiarmaid bhon Sgioba nan Tràth Bhliadhnaichean aig Bòrd na Gàidhlig.

Duration:00:06:28

Steven Kellow - Bòrd na Gàidhlig

9/27/2018
More
Coinnich ri Steven Kellow, Oifigear Maoineachaidh is Pròiseactan aig Bòrd na Gàidhlig ann an Inbhir Nis.

Duration:00:07:26