Ffit Cymru - Soffa i 5K-logo

Ffit Cymru - Soffa i 5K

Health & Wellness Podcasts >

Cynllun Soffa i 5km Rae Carpenter ar gyfer FFITCymru Mae cynllun cardio Rae yn rhaglen i’ch cael chi o’r soffa i redeg 5km mewn cyfnod o 6 wythnos. Mae’r cynllun yn cynnwys cerdded a jogian/rhedeg mewn ysbeidiau (intervals). Maen nhw'n ysbeidiau cynyddol – i chi allu canolbwyntio ar yr amser yr ydych chi’n gallu jogian/rhedeg, yn hytrach na'r pellter. Wrth i chi gynyddu ar eich cyflymdra yn ystod yr amser jogian/rhedeg fe fyddwch yn naturiol yn gwella ar eich pellter. Byddwch yn cwblhau 3 diwrnod o cardio yr wythnos os ydych chi’n dilyn cynllun un o’r pum arweinydd (ynghyd â’u cynllun ymwthiant). Ac felly fe fyddwch yn adeiladu ar eich ffitrwydd a'ch cryfder dros yr wythnosau nesaf fel eich bod chi’n gallu cwblhau’r 5km. Mae’r cynllun yn gweithio! Rhowch ffydd ynddi! Ac ewch amdani! This is a Welsh language podcast which accompanies the S4C Show, FFIT Cymru. Rae Carpenter's cardio plan is a programme to get you off your sofa and running 5k within 6 weeks. The plan includes walking and jogging intervals which focus on increasing the time you spend moving, and not the distance. As you increase your speed, you will naturally increase your distance.

Cynllun Soffa i 5km Rae Carpenter ar gyfer FFITCymru Mae cynllun cardio Rae yn rhaglen i’ch cael chi o’r soffa i redeg 5km mewn cyfnod o 6 wythnos. Mae’r cynllun yn cynnwys cerdded a jogian/rhedeg mewn ysbeidiau (intervals). Maen nhw'n ysbeidiau cynyddol – i chi allu canolbwyntio ar yr amser yr ydych chi’n gallu jogian/rhedeg, yn hytrach na'r pellter. Wrth i chi gynyddu ar eich cyflymdra yn ystod yr amser jogian/rhedeg fe fyddwch yn naturiol yn gwella ar eich pellter. Byddwch yn cwblhau 3 diwrnod o cardio yr wythnos os ydych chi’n dilyn cynllun un o’r pum arweinydd (ynghyd â’u cynllun ymwthiant). Ac felly fe fyddwch yn adeiladu ar eich ffitrwydd a'ch cryfder dros yr wythnosau nesaf fel eich bod chi’n gallu cwblhau’r 5km. Mae’r cynllun yn gweithio! Rhowch ffydd ynddi! Ac ewch amdani! This is a Welsh language podcast which accompanies the S4C Show, FFIT Cymru. Rae Carpenter's cardio plan is a programme to get you off your sofa and running 5k within 6 weeks. The plan includes walking and jogging intervals which focus on increasing the time you spend moving, and not the distance. As you increase your speed, you will naturally increase your distance.
More Information

Location:

United Kingdom

Description:

Cynllun Soffa i 5km Rae Carpenter ar gyfer FFITCymru Mae cynllun cardio Rae yn rhaglen i’ch cael chi o’r soffa i redeg 5km mewn cyfnod o 6 wythnos. Mae’r cynllun yn cynnwys cerdded a jogian/rhedeg mewn ysbeidiau (intervals). Maen nhw'n ysbeidiau cynyddol – i chi allu canolbwyntio ar yr amser yr ydych chi’n gallu jogian/rhedeg, yn hytrach na'r pellter. Wrth i chi gynyddu ar eich cyflymdra yn ystod yr amser jogian/rhedeg fe fyddwch yn naturiol yn gwella ar eich pellter. Byddwch yn cwblhau 3 diwrnod o cardio yr wythnos os ydych chi’n dilyn cynllun un o’r pum arweinydd (ynghyd â’u cynllun ymwthiant). Ac felly fe fyddwch yn adeiladu ar eich ffitrwydd a'ch cryfder dros yr wythnosau nesaf fel eich bod chi’n gallu cwblhau’r 5km. Mae’r cynllun yn gweithio! Rhowch ffydd ynddi! Ac ewch amdani! This is a Welsh language podcast which accompanies the S4C Show, FFIT Cymru. Rae Carpenter's cardio plan is a programme to get you off your sofa and running 5k within 6 weeks. The plan includes walking and jogging intervals which focus on increasing the time you spend moving, and not the distance. As you increase your speed, you will naturally increase your distance.

Twitter:

@ffitcymru

Language:

Welsh


Episodes

Soffa i 5K : Wythnos 7, Rhediad 3

5/11/2019
More
Dyma ddiwrnod olaf y cynllun rhedeg, ac unwaith eto fyddwch chi'n ceisio gwella amser i chi gwblhau'r her 5K. Barod? Today is the last day of the sofa to 5K plan, and once again you'll try and improve your time. Ready?

Duration:01:00:10

Soffa i 5K : Wythnos 7, Rhediad 2

5/11/2019
More
Unwaith eto heddiw, fyddwch chi'n ceisio gwella eich amser o redeg y 5K. Yr her fydd i geisio rhedeg yr holl ffordd - ydych chi'n barod? Again, you'll try and improve your time of running the 5K today. The challenge will be to try and run the whole distance - are you ready?

Duration:01:02:01

Soffa i 5K : Wythnos 7, Rhediad 1

5/11/2019
More
Ar ôl llwyddo i redeg 5K, yr her nawr yw gwella eich amser o gwblhau'r pellter. Beth am geisio rhedeg yr holl ffordd? After running the 5K, the challenge now is to improve your time. How about trying to run the whole distance?

Duration:01:00:10

Soffa i 5K : Wythnos 6, Rhediad 3

5/4/2019
More
Mae'r diwrnod mawr wedi cyrraedd! Ceisiwch redeg am 20 munud, cerdded am 1 munud a rhedeg heb stopio nes eich bod chi wedi cwblhau pellter o 5K. The big day has arrived! Try to run for 20 minutes, walk for 1 minute and run without stopping until you've completed the 5K.

Duration:01:02:05

Soffa i 5K : Wythnos 6, Rhediad 2

5/4/2019
More
Heddiw, fe fyddwch chi'n rhedeg mor bell ac y gallwch am 15 munud, cerdded am 1 munud ac ailadrodd unwaith eto. Mi fyddwch chi'n rhedeg am 5 munud ar y diwedd cyn gorffen. Ydych chi'n barod? Today, you'll run as far as you can for 15 minutes, walk for 1 minute and repeat once more. To finish, you'll run for an extra 5 minutes. Are you ready?

Duration:00:39:53

Soffa i 5K : Wythnos 6, Rhediad 1

5/4/2019
More
Gyda'r sialens 5K dydd Sadwrn yma, eich her ar gyfer heddiw fydd i redeg mor bell ac y gallwch am 15 munud, cerdded 1 munud ac ailadrodd unwaith eto. With the 5K run this Saturday, your challenge for today is to run as far as you can for 15 minutes, walk for 1 minute and repeat once again.

Duration:00:34:46

Soffa i 5K : Wythnos 5, Rhediad 3

4/26/2019
More
Rhedeg 8 mun, cerdded 2 mun x 3 o weithiau. Cyfanswm o hanner awr. Run for 8 minutes, walk for 2 minutes and do this 3 times.

Duration:00:32:02

Soffa i 5K : Wythnos 5, Rhediad 2

4/26/2019
More
Rhedeg am 12 munud, cerdded am 2 munud . Gwneud hyn 2 waith a wedyn gorffen gyda redeg am 5 munud ar y diwedd. Run for 12 minutes, walk for 2 minutes. Do this twice and then run for 5 more minutes at the end.

Duration:00:35:04

Soffa i 5K : Wythnos 5, Rhediad 1

4/26/2019
More
Rhedeg 9 munud, cerdded am 1 munud a gwneud hyn 3 gwaith. Run for 9 minutes, walk for 1 minute and repeat this 3 times.

Duration:00:31:52

Soffa i 5K : Wythnos 4, Rhediad 1

4/18/2019
More
Dim ond pythefnos i fynd nes eich her 5K. Felly heddiw, bydd Rae yn eich gwthio i redeg am 8 munud a cherdded am 2 munud x 3 gwaith. Just two weeks to go until the 5K run. Today, Rae will be pushing you to run for 8 minutes and walk for 2 minutes. Do this 3 times.

Duration:00:32:02

Soffa i 5K : Wythnos 4, Rhediad 3

4/18/2019
More
Heddiw, fe fyddwch chi'n rhedeg am 8 munud, cerdded am ddau funud, ac ail adrodd hyn dair gwaith. It's back to running 8 minutes today, then walk for two minutes and repeating this three times.

Duration:00:32:02

Soffa i 5K : Wythnos 4, Rhediad 2

4/18/2019
More
Rhywbeth newydd heddiw wrth i’r patrwm rhedeg newid. Mae Rae yn eich gwthio chi i redeg am ddeng munud, cerdded am ddau funud, gwneud hynny dwywaith, ac yna rhedeg am bum munud heb stopio. Ydych chi'n barod am yr her? Something new today, with a change in the running pattern. Rae encourages you to run for 10 minutes, walk for two minutes, repeat and then run for 5 minutes without stopping. Are you ready?

Duration:00:31:12

Soffa i 5K : Wythnos 3, Rhediad 3

4/15/2019
More
Rhedeg 8 mun, cerdded 2 mun x 3 o weithiau Run 8 minutes, walk 2 minutes x 3

Duration:00:32:05

Soffa i 5K : Wythnos 3, Rhediad 2

4/15/2019
More
Rhedeg 8 mun, cerdded 2 mun x 3 o weithiau Run 8 minutes, walk 2 minutes x 3

Duration:00:32:42

Soffa i 5K : Wythnos 3, Rhediad 1

4/15/2019
More
Rhedeg 7 munud, cerdded 2 munud x 3 o weithiau Run 7 minutes, walk 2 minutes x 3

Duration:00:28:59

Soffa i 5K : Wythnos 2, Rhediad 3

4/12/2019
More
Bydd Rae yn eich gwthio chi yn y sesiwn cardio cyn y penwythnos. Felly byddwch chi'n rhedeg am 5 munud ac yn cerdded am 3 munud x 3 gwaith. In this episode, Rae will be pushing you further in your last cardio session of the week. You'll run for 5 minutes and walk for 3 minutes x 3 times.

Duration:00:26:05

Soffa i 5K : Wythnos 2, Rhediad 2

4/7/2019
More
Mae hi'n tynnu at derfyn yr ail wythnos, felly mi fydd Rae yn eich gwthio chi yn y sesiwn cardio cyn y penwythnos! Byddwch yn rhedeg am 3 munud ac yn cerdded am 3 munud x 4 gwaith. As week two draws to an end, Rae wants you to push harder before the weekend! You'll be running for 3 minutes and walking for 3 minutes x 4 times.

Duration:00:25:47

Soffa i 5K : Wythnos 2, Rhediad 1

4/7/2019
More
Dyma'r ail wythnos o ymarferion cardio felly mi fydd pethau fymryn yn anoddach yr wythnos hon! Byddwch yn rhedeg am 2 funud, cerdded am 4 munud x 5 o weithiau With the first week of FFIT Cymru completed, it's time to take it up a notch on cardio day! You'll be running for 2 minutes and walking for 4 minutes x 5 times

Duration:00:31:56

Soffa i 5K : Wythnos 1, Rhediad 2

3/29/2019
More
Diwrnod 4 Rhedeg 2 funud Cerdded 4 munud x5 o weithiau Day 4 Run 2 minutes Walk 4 minutes 5 x times

Duration:00:31:56

Soffa i 5K : Wythnos 1, Rhediad 1

3/18/2019
More
Heddiw, byddwch chi'n rhedeg neu jogio am 1 munud, wedyn cerdded am 1 munud x 10 o weithiau . Today you will begin by jogging or running for a minute, followed by walking for one minute, and you'll repeat this ten times. (This is a Welsh language podcast. )

Duration:00:22:12