Vi Vi Podcast - The Problem-logo

Vi Vi Podcast - The Problem

Health & Wellness Podcasts >

Vô Vi Podcast-Vấn Đạo xin giới thiệu đến các bạn những băng vấn đạo gốc , nguyên thủy được thâu âm trong các Khóa sống chung, Khóa tu học, Đại hội Vô Vi...do Đức Thầy Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên và các bạn đạo thực hiện. Hy vọng sẽ giúp ích cho các hành giả giãi đáp những ưu tư, thắc mắc trên hành trình tu thiền theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.

Vô Vi Podcast-Vấn Đạo xin giới thiệu đến các bạn những băng vấn đạo gốc , nguyên thủy được thâu âm trong các Khóa sống chung, Khóa tu học, Đại hội Vô Vi...do Đức Thầy Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên và các bạn đạo thực hiện. Hy vọng sẽ giúp ích cho các hành giả giãi đáp những ưu tư, thắc mắc trên hành trình tu thiền theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.
More Information

Location:

United States

Description:

Vô Vi Podcast-Vấn Đạo xin giới thiệu đến các bạn những băng vấn đạo gốc , nguyên thủy được thâu âm trong các Khóa sống chung, Khóa tu học, Đại hội Vô Vi...do Đức Thầy Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên và các bạn đạo thực hiện. Hy vọng sẽ giúp ích cho các hành giả giãi đáp những ưu tư, thắc mắc trên hành trình tu thiền theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.

Language:

Vietnamese


Episodes

VDVV-171_Đàm Đạo Tại TĐ Inglewood_p3-3

9/21/2019
More
VDVV-171_Đàm Đạo Tại TĐ Inglewood_p3-3 Vo Vi Podcast - Vấn Đạo Vo Vi Podcast - Băn Giảng Vo Vi Podcast - Văn Nghệ

Duration:00:43:25

VDVV-170_Đàm Đạo Tại TĐ Inglewood_p2-3

9/20/2019
More
PodCast Channels Vo Vi Podcast - Vấn Đạo Vo Vi Podcast - Băn Giảng Vo Vi Podcast - Văn Nghệ

Duration:00:43:49

VDVV-169_Đàm Đạo Tại TĐ Inglewood_p1-3

9/19/2019
More
VDVV-169_Đàm Đạo Tại TĐ Inglewood_p1-3 Vo Vi Podcast - Vấn Đạo Vo Vi Podcast - Băn Giảng Vo Vi Podcast - Văn Nghệ

Duration:00:44:05

VDVV-168_TĐ Thiền Thức - Luận Đạo_p2-2

9/18/2019
More
VDVV-168_TĐ Thiền Thức - Luận Đạo_p2-2 Vo Vi Podcast - Vấn Đạo Vo Vi Podcast - Băn Giảng Vo Vi Podcast - Văn Nghệ

Duration:02:17:43

VDVV-167_TĐ Thiền Thức - Luận Đạo_p1-2

9/17/2019
More
VDVV-167_TĐ Thiền Thức - Luận Đạo_p1-2 Vo Vi Podcast - Vấn Đạo Vo Vi Podcast - Băn Giảng Vo Vi Podcast - Văn Nghệ

Duration:01:04:56

VDVV-166_Hawaii - Luận Đạo_p2-2

9/16/2019
More
VDVV-166_Hawaii - Luận Đạo_p2-2 Vo Vi Podcast - Vấn Đạo Vo Vi Podcast - Băn Giảng Vo Vi Podcast - Văn Nghệ

Duration:00:53:53

VDVV-165_Hawaii - Luận Đạo_p1-2

9/15/2019
More
VDVV-165_Hawaii - Luận Đạo_p1-2 Vo Vi Podcast - Vấn Đạo Vo Vi Podcast - Băn Giảng Vo Vi Podcast - Văn Nghệ

Duration:00:53:49

VDVV-164_Khóa Tịnh Tâm, TV Nhẫn Hòa_p7-7

9/14/2019
More
VDVV-164_Khóa Tịnh Tâm, TV Nhẫn Hòa_p7-7 PodCast Channels

Duration:01:10:28

VDVV-163_Khóa Tịnh Tâm, TV Nhẫn Hòa_p6-7

9/13/2019
More
VDVV-163_Khóa Tịnh Tâm, TV Nhẫn Hòa_p6-7 PodCast Channels

Duration:00:59:45

VDVV-162_Khóa Tịnh Tâm, TV Nhẫn Hòa_p5-7

9/12/2019
More
VDVV-162_Khóa Tịnh Tâm, TV Nhẫn Hòa_p5-7 PodCast Channels

Duration:01:01:01

VDVV-161_Khóa Tịnh Tâm, TV Nhẫn Hòa_p4-7

9/11/2019
More
VDVV-161_Khóa Tịnh Tâm, TV Nhẫn Hòa_p4-7 PodCast Channels

Duration:01:03:20

VDVV-160_Khóa Tịnh Tâm, TV Nhẫn Hòa_p3-7

9/10/2019
More
VDVV-160_Khóa Tịnh Tâm, TV Nhẫn Hòa_p3-7 PodCast Channels

Duration:01:03:07

VDVV-159_Khóa Tịnh Tâm, TV Nhẫn Hòa_p2-7

9/9/2019
More
VDVV-159_Khóa Tịnh Tâm, TV Nhẫn Hòa_p2-7 PodCast Channels

Duration:01:03:28

VDVV-158_Khóa Tịnh Tâm, TV Nhẫn Hòa_p1-7

9/8/2019
More
VDVV-158_Khóa Tịnh Tâm, TV Nhẫn Hòa_p1-7 PodCast Channels

Duration:00:44:34

VDVV-157_Thuyết Giảng tại Vancouver_p3-3

9/7/2019
More
VDVV-157_Thuyết Giảng tại Vancouver_p3-3 PodCast Channels

Duration:00:42:41

VDVV-156_Thuyết Giảng tại Vancouver_p2-3

9/6/2019
More
VDVV-156_Thuyết Giảng tại Vancouver_p2-3 PodCast Channels

Duration:00:39:48

VDVV-155_Thuyết Giảng tại Vancouver_p1-3

9/5/2019
More
VDVV-155_Thuyết Giảng tại Vancouver_p1-3 PodCast Channels

Duration:00:40:18

VDVV-154_ĐHVV Kỳ 12_Tâm Linh_p5-5

9/4/2019
More
VDVV-154_ĐHVV Kỳ 12_Tâm Linh_p5-5 PodCast Channels

Duration:00:48:39

VDVV-153_ĐHVV Kỳ 12_Tâm Linh_p4-5

9/3/2019
More
VDVV-153_ĐHVV Kỳ 12_Tâm Linh_p4-5 PodCast Channels

Duration:00:49:18

VDVV-152_ĐHVV Kỳ 12_Tâm Linh_p3-5

9/2/2019
More
VDVV-152_ĐHVV Kỳ 12_Tâm Linh_p3-5 PodCast Channels

Duration:00:46:13