History Panel-logo

History Panel

History Podcasts >

Histoire Panel is a historical podcast in Farsi that is made by me هیستوری پنل یک پادکست تاریخی به زبان فارسی است که توسط من «معاد طبری» ساخته می شود

Histoire Panel is a historical podcast in Farsi that is made by me هیستوری پنل یک پادکست تاریخی به زبان فارسی است که توسط من «معاد طبری» ساخته می شود
More Information

Location:

United States

Description:

Histoire Panel is a historical podcast in Farsi that is made by me هیستوری پنل یک پادکست تاریخی به زبان فارسی است که توسط من «معاد طبری» ساخته می شود

Language:

Dari


Episodes

شماره دوم - هیستوری پنل ـ سرود ملی

12/12/2018
More
در این شماره به روند شکل‌گیری سرود ملی ایران از اولین مورد تا امروز می‌پردازیم. همچنین به مواردی اشاره می‌کنیم که به‌خاطر اطلاع‌رسانی ضعیف سرود ملی کشور به شکل دیگری اجرا شده است.

Duration:00:37:54

هیستوری پنل ـ نوز بلژیکی

11/14/2018
More
در این شماره به اقدامات نوز و وضعیت اسفناک دربار قاجار در اون دوره می‌پردازم.

Duration:00:51:52

هیستوری پنل ـ معرفی

10/17/2018
More
این قسمت به شما می گوید که من چه کسی هستم و اصلا واسه چی پادکست می سازم. این قسمت برای آشنایی شما با این پدیده رسانه ای ساخته شده است.

Duration:00:08:02