NavCast-logo

NavCast

History Podcasts >

More Information

Location:

Australia

Twitter:

@NavCast1

Language:

Persian


Episodes

قسمت بیست و یک - جنس و جنسیت

1/13/2019
More
تو این قسمت به بی عدالتی های جنسی و جنسیتی اشاره میکنیم پادکستِ آویشن https://navcast.podbean.com :ناوکست در Twitter Telegram Namlik

Duration:00:26:49

قسمت بیست - خلوص نژادی در آمریکا

1/6/2019
More
در ادامهٔ بی عدالتیها، تو این قسمت از بی عدالتی ریشه دار در جامعهٔ آمریکا گفتیم . https://navcast.podbean.com :ناوکست در Twitter Telegram Namlik

Duration:00:18:28

قسمت نوزده - چرخهٔ معیوبِ عدالت

12/30/2018
More
تو این قسمت از بی عدالتی سیستماتیک در جوامع مختلف و بخصوص جامعهٔ هندوستان صحبت میکنیم. Gayomart / کیومرث طبقات اجتماعی در دوران پارتیان و ساسانی https://navcast.podbean.com :ناوکست در Twitter Telegram Namlik

Duration:00:25:18

قسمت هجده - عجایب دیوان سالاری

12/23/2018
More
تو این قسمت به ادامه موضوع خط میپردازیم https://navcast.podbean.com :ناوکست در Twitter Telegram Namlik

Duration:00:23:36

قسمت هفده - بارِ سنگینِ حافظه

12/16/2018
More
تو این قسمت به اختراعی میپردازیم که به تشکیل امپراتوریها کمک کرد https://navcast.podbean.com لینک پادکست جارگوشه لینک پادکست جیگسا :ناوکست در Twitter Telegram Namlik

Duration:00:23:59

قسمت شانزده - معتقدینِ واقعی

12/9/2018
More
تو این قسمت میخوایم ببینیم که، آیا میشه از دست نظامهای ساختگیِ موجود در دنیا رها شد یا نه؟ https://navcast.podbean.com :لینک پادکست لوگوس https://hamed0ghadiri.podbean.com/ :ناوکست در Twitter Telegram Namlik

Duration:00:26:40

قسمت پانزده - یک نظام خیالی

12/2/2018
More
تو این قسمت به دو دستورالعمل همکاری جامع، در دو نقطه از تاریخ بشر میپردازیم. https://navcast.podbean.com :ناوکست در Twitter Telegram Namlik

Duration:00:22:59

قسمت چهارده - آینده در راه است

11/25/2018
More
تو این قسمت به تاثیر کشاورزی بر زندگی انسان و تشکیل قلمروهای انسانی میرسیم. https://navcast.podbean.com :ناوکست در Twitter Telegram Namlik

Duration:00:17:32

قسمت سیزده - مداخلهٔ الهی

11/18/2018
More
تو این قسمت در ادامه انقلاب کشاورزی به دامپروری میرسیم https://navcast.podbean.com :ناوکست در Twitter Telegram Namlik

Duration:00:22:15

قسمت دوازده - تلهٔ مجلل

11/11/2018
More
در این قسمت هم به ادامه انقلاب کشاورزی میپردازیم، و میبینیم که چرا به عقب برنگشتیم https://navcast.podbean.com :ناوکست در Twitter Telegram Namlik

Duration:00:16:50

قسمت یازده - بزرگترین فریبِ طولِ تاریخ

11/4/2018
More
در این قسمت به چگونگی شروع انقلاب کشاورزی میپردازیم و خوب و بد بودن اونرو بررسی میکنیم https://navcast.podbean.com :ناوکست در Twitter Telegram Namlik

Duration:00:21:47

قسمت دَه - کشتی نوح

10/14/2018
More
در این قسمت همچنان به دوران نزدیک به انقلاب کشاورزی وتاثیری که انسانها میتونن روی اکوسیستم بگذارند نگاه میکنیم و برای نمونه به انقراض بزرگی که در قاره آمریکا رخ داد میپردازیم https://navcast.podbean.com :لینک پادکستِ پاراگراف https://paragraph.podbean.com/ :ناوکست در Twitter Telegram Namlik

Duration:00:21:07

قسمت نُه - طوفان بزرگ

10/7/2018
More
در این قسمت هم به دوران نزدیک به انقلاب کشاورزی وتاثیری که انسانها میتونن روی اکوسیستم بگذارند نگاه میکنیم و برای نمونه به انقراض بزرگی که در استرالیا رخ داد میپردازیم https://navcast.podbean.com اطلاعات تکمیلی در مورد حیوانات غول پیکر استرالیا :ناوکست در Twitter Telegram Namlik

Duration:00:21:41

قسمت هشت - ارواح سخنگو

10/1/2018
More
در این قسمت هم به اعتقادات و باورهای اجداد دوره گردمون که پیش از انقلاب کشاورزی زندگی میکردن میپردازیم و میپرسیم که آیا جنگ طلب بودن یا صلح جو https://navcast.podbean.com :ناوکست در Twitter Telegram Namlik

Duration:00:21:46

قسمت هفت - جامعه پیشرفته واقعی

9/23/2018
More
در این قسمت به ادامه زندگی اجداد دوره گردمون در بازه زمانی انقلاب ادراکی تا انقلاب کشاورزی میپردازیم و میگیم که چرا متخصصین به این جور جوامع میگن جامعه پیشرفته واقعی https://navcast.podbean.com مردمان آچٍی Aché people :ناوکست در Twitter Telegram Namlik

Duration:00:21:43

قسمت شش ـ یک روز از زندگی آدم و حوا

9/16/2018
More
در این قسمت به زندگی اجداد دوره گردمون در بازه زمانی انقلاب ادراکی تا انقلاب کشاورزی میپردازیم https://navcast.podbean.com :موسیقی کوتاهی که حدود دقیقه چهارده میشنوید، صدای ساز بومیان استرالیاست به نام Didgeridoo - دیجیریدو :ناوکست در Twitter Telegram Instagram

Duration:00:20:58

قسمت پنج - دور زدن ژنوم انسان

9/9/2018
More
در این قسمت به رهایی تکامل انسان از وابستگی ها فیزیولوژیکی و سرعت بخشیدن به این روند میپردازیم. درضمن مطالب دو قسمت آخر را هم به طور خلاصه جمع بندی میکنیم https://navcast.podbean.com برای دیدن اطلاعات تکمیلی به لینکهای زیر مراجعه کنید: Australopithecus میمون جنوبی Homo Erectus انسان راست قامت Homo Floresiensis هابیتها یا انسان جزیره فلورز Homo Neanderthalensis نئاندرتالها Homo Sapiens انسان امروزی :ناوکست در Twitter Telegram Instagram

Duration:00:16:26

قسمت چهار - اسطوره پژو

9/2/2018
More
این قسمت به قدرت تخیلات مشترک انسانی و نقش مهم اونها در شکل دهی جوامع امروزی میپردازه https://navcast.podbean.com :ناوکست در Twitter Telegram Instagram

Duration:00:23:42

قسمت سه - درخت ممنوعه

8/25/2018
More
این قسمت به نقش زبان درایجاد بستری برای همکاری گروههای پرجمعیت و همچنین توانایی افسانه پردازی های مشترک انسانهای امروزی در رسیدن به اهداف بسیار بزرگ میپردازد جهش ژنتیکی یا خوردن میوه درخت ممنوعه؟ https://navcast.podbean.com برای دیدن اطلاعات تکمیلی به لینکهای زیر مراجعه کنید: Australopithecus میمون جنوبی Homo Erectus انسان راست قامت Homo Floresiensis هابیتها یا انسان جزیره فلورز Homo Neanderthalensis نئاندرتالها Homo Sapiens انسان امروزی :ناوکست در Twitter Telegram Instagram

Duration:00:14:12

قسمت دو - انسان آشپز

8/18/2018
More
قسمت دو - انسان آشپز این قسمت به اهمیت آتش در تکامل بشر، رازگشایی از کد ژنتیکی انسان و موضوعات دیگر میپردازد https://navcast.podbean.com برای دیدن اطلاعات تکمیلی به لینکهای زیر مراجعه کنید: Australopithecus میمون جنوبی Homo Erectus انسان راست قامت Homo Floresiensis هابیتها یا انسان جزیره فلورز Homo Neanderthalensis نئاندرتالها Homo Sapiens انسان امروزی :ناوکست در Twitter Telegram Instagram

Duration:00:20:30