Unseen Soundwalks-logo

Unseen Soundwalks

History Podcasts

Unseen is a new immersive soundwalk from Culture.pl which reimagines places which have been lost on the map of Warsaw. Season 1 concentrates on the Interwar period and the area that is now Defilad Square and the Palace of Science and Culture. Season 2, made in partnership with the Warsaw Rising Museum, is all about the most daring stories from the Warsaw Uprising, which took place over 63 days from August 1st to October 2nd 1944.

Unseen is a new immersive soundwalk from Culture.pl which reimagines places which have been lost on the map of Warsaw. Season 1 concentrates on the Interwar period and the area that is now Defilad Square and the Palace of Science and Culture. Season 2, made in partnership with the Warsaw Rising Museum, is all about the most daring stories from the Warsaw Uprising, which took place over 63 days from August 1st to October 2nd 1944.

Location:

Poland

Description:

Unseen is a new immersive soundwalk from Culture.pl which reimagines places which have been lost on the map of Warsaw. Season 1 concentrates on the Interwar period and the area that is now Defilad Square and the Palace of Science and Culture. Season 2, made in partnership with the Warsaw Rising Museum, is all about the most daring stories from the Warsaw Uprising, which took place over 63 days from August 1st to October 2nd 1944.

Language:

English


Episodes

[PL] Zamach na Kutscherę

7/24/2020
Jesienią 1943 roku Franz Kutschera został oddelegowany do Warszawy w celu tłumienia rodzącego się ruchu oporu. Po objęciu urzędu przez Kutscherę aresztowania uliczne i publiczne egzekucje zwiększyły się nieporównywalnie, a Kutschera zyskał miano „rzeźnika Warszawy”. W rezultacie stał się jednym z ważniejszych celów polskiego podziemia, które zaczęło go śledzić z zamiarem zgładzenia. Po nieudanym ataku w ostatnich dniach stycznia 1944 roku kolejna próba została podjęta rankiem 1 lutego. Tym...

Duration:00:03:49

[PL] Rzeź Woli

7/24/2020
Zaraz po wybuchu powstania stacjonujący w Warszawie Niemcy zaczęli bezlitośnie mordować warszawiaków, zarówno powstańców, jak i cywili. To właśnie na Woli doszło do najbardziej brutalnych wydarzeń. W celu sterroryzowania ludności Warszawy, tylko w ciągu tygodnia zgładzono blisko 50 tys. polskich cywili. Kościół Św. Stanisława Biskupa był jednym z pierwszych obozów przejściowych. Już 2 sierpnia uwięziono w nim więźniów cywilnych, ale dopiero 5 sierpnia, po uwolnieniu przez Armię Krajową...

Duration:00:03:37

[PL] Wyzwolenie obozu koncentracyjnego „Gęsiówka”

7/24/2020
Szturm na „Gęsiówkę” nie był łatwym zadaniem. Więzienie otoczone było uzbrojonymi wieżami strażniczymi i bunkrami. Powstańcy użyli zdobytego wcześniej czołgu Pantera – nazwanego później „Magda” – w celu rozpoczęcia ataku poprzez ostrzelanie wież. Po tym, jak czołg przedostał się przez barykadę i bramy wejściowe, powstańcy otworzyli ogień i szturmem ruszyli na obóz. Zostało uwolnionych 348 więźniów, w tym 24 kobiety. 89 żydowskich więźniów posiadało polskie obywatelstwo, reszta pochodziła z...

Duration:00:03:34

[PL] Czołg pułapka na ulicy Kilińskiego

7/24/2020
Rankiem 13 sierpnia 1944 roku niemieccy żołnierze rozpoczęli szturm na Stare Miasto, ruszając ze swoich pozycji obok Placu Zamkowego. O godzinie 9:00 kontrolowany radiowo pojazd, który wydawał się zwykłym czołgiem, szturmował ulicę Podwale, zmierzając w kierunku uliczek Starego Miasta – silnego punktu strategicznego powstańców. Polscy żołnierze zaczęli obrzucać czołg butelkami zapalającymi, zmuszając jego kierowcę do ucieczki. Powstańcy nie znaleźli wewnątrz czołgu żadnej broni, chociaż...

Duration:00:04:32

[PL] Akcja pod Arsenałem

7/24/2020
Podporucznik Stanisław Broniewski, pseudonim „Orsza”, wydał rozkaz ataku na nazistowski wóz więzienny. Transportowano nim Jana Bytnara, pseudonim „Rudy”, z siedziby Gestapo do więzienia na Pawiaku. Ponieważ pierwotny plan odbicia Rudego został zmieniony, polski kontyngent musiał działać szybko. Pod dowództwem Tadeusza Zawadzkiego, przyjaciela „Rudego”, polskim żołnierzom udało się odbić furgonetkę i uwolnić około 20 więźniów, w tym „Rudego”. Chociaż to zdarzenie nie miało miejsca w czasie...

Duration:00:03:46

[PL] Reduta Banku Polskiego

7/24/2020
W gmachu znajdował się bank emisyjny dla Generalnego Gubernatorstwa. Kilku polskich pracowników banku działało w podziemiu, przekazując informacje na temat przewozu pieniędzy, co doprowadziło do jednego z największych przekrętów II wojny światowej. 3 sierpnia AK udało się zdobyć bank. Budynek, dzięki swojej strategicznej pozycji między Starówką i centrum miasta, pozostawał ważnym miejscem i Niemcy nie mogli oddać go bez zaciętej walki. Krwawe starcia toczyły się nieprzerwanie przez cztery...

Duration:00:03:30

[PL] Centrala PKO

7/24/2020
Oprócz pełnienia funkcji siedziby głównej Armii Krajowej, w budynku centrali PKO zorganizowano również punkt sanitarny, który później przekształcono w szpital polowy. Znajdowało się tam miejsce dla blisko 400 rannych powstańców. Gmach centrali PKO był tak duży, że przetrzymywano w nim ujętych po odbiciu PAST-y więźniów niemieckich. W tym samym czasie trzecie piętro budynku zajmowała redakcja „Błyskawicy” – powstańczej stacji radiowej. Jak słuchać Spacery Unseen są dostępne w formie...

Duration:00:02:54

[PL] Plac Napoleona

7/24/2020
W pierwszych godzinach oporu stawianego okupantom polscy powstańcy ruszyli na budynek Prudentialu i zawiesili na jego dachu biało-czerwoną flagę, widoczną niemal z każdego miejsca w Warszawie. Główny Urząd Pocztowy, znajdujący do powstania w miejscu, gdzie obecnie jest siedziba Narodowego Banku Polskiego, również stanowił kluczowy cel dla powstańców. W ostatnich dniach sierpnia i na początku września naziści zaczęli umacniać swoje radary lotnicze i nasilili ogień artyleryjski w całym...

Duration:00:03:57

[PL] Zdobycie budynku PAST-y

7/24/2020
Znajdująca się w budynku centrala telefoniczna odgrywała dla nazistów istotną rolę centrum komunikacyjnego dla frontu wschodniego, który w 1944 roku coraz bardziej zbliżał się do stolicy Polski. Zdobycie PAST-y to jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń trwającego 63 dni powstania. Niemal 40 niemieckich żołnierzy zostało zabitych, a 120 wzięto do niewoli. Z polskiej strony poległo zaledwie kilku walczących. Powstańcom udało się również przejąć ukryty zapas broni, co po udanym odbiciu...

Duration:00:03:34

[PL] Barykada

7/24/2020
To właśnie tutaj w pierwszych dniach powstania wybudowano barykadę, która stała się dla Armii Krajowej niezastąpionym szlakiem komunikacyjnym, łączącym północną i południową część miasta. Tuż po wybuchu powstania powstańcy, wspomagani przez cywilów, rozpoczęli budowę barykady – od domu z numerem 22 na północy do domu z numerem 17 na południu. Po ukończeniu barykada służyła zarówno posłańcom, jak i mieszkańcom miasta. W Alejach Jerozolimskich barykada pełniła funkcję korytarza dla...

Duration:00:03:15

Operation Kutschera

7/20/2020
In the autumn of 1943, SS-Brigadeführer Franz Kutschera was transferred to Warsaw with the aim of pacifying Polish resistance to the Nazi German occupation. As soon as he took up his post, the number of street arrests and public executions grew rapidly, and Kutschera was soon nicknamed the ‘Butcher of Warsaw’. As a result, he also became a wanted target by the Polish underground, which started to track him with the intention of gunning him down. After a failed attempt on Kutschera’s life...

Duration:00:03:15

The Wola Massacre

7/20/2020
Following the outbreak of the Warsaw Uprising, Germans stationed in the city started to indiscriminately kill Poles living there, both insurgents as well as civilians. However, it is in the western district of Wola where the most brutal atrocities occurred. In an effort to use terror tactics against the Poles, around 50,000 civilians were killed within a week. The church was one of the first transit camps. Civilian prisoners were rounded up here as early as the 2 of August, but it wasn’t...

Duration:00:03:25

Liberation of the Gęsiówka Concentration Camp

7/20/2020
Storming the Gęsiówka camp was no easy task. The whole prison was surrounded by guard towers and bunkers, all armed to the hilt. The insurgents used a captured Panther tank – dubbed ‘Magda’ – to initiate the attack by firing at the towers. This was followed by the assault. After the tank had forced through the barricade and broken through the entry gates, insurgents then used the cover of heavy fire to storm the camp. Some 348 prisoners were freed, including 24 women. Eighty-nine prisoners...

Duration:00:03:02

Tank Trap on Kilińskiego Street

7/20/2020
On the morning of the 13 of August 1944, the Germans launched an assault on the Old Town from their positions at the nearby Castle Square. At 0900 hours, a tracked vehicle, what seemed to be a tank, started crawling up Podwale Street towards the maze of streets which make up Warsaw’s oldest district, an insurgent stronghold at the time. Combatants threw molotov cocktails at the tank, forcing its driver to escape from the resulting fire. Insurgents found no weapons in the vehicle but they...

Duration:00:04:15

Breakout at the Arsenal

7/20/2020
Commander Stanisław Broniewski, codename ‘Orsza’, has given the order to attack a Nazi prisoner transport vehicle. It’s carrying Jan Bytnar, codename ‘Rudy’, from Gestapo heaquarters to nearby Pawiak prison. However, with the original plan going up in smoke, the Polish contingent has to think fast. They end up storming the van, led by ‘Rudy’'s comrade in arms, Tadeusz Zawadzki, codename ‘Zośka’, managing to release around 20 prisoners, including ‘Rudy’. While the event did not happen...

Duration:00:03:26

Redoubt at the Bank of Poland

7/20/2020
During the Nazi occupation, the building’s function didn’t change, and became a Bank of Issue for the Nazi Germans’ General Government. A number of the bank’s Polish employees also worked with the underground, secretly passing on information about transports of money, leading to one of World War II’s largest heists against the occupiers. During the uprising, insurgents managed to storm the bank on the 3 of August. However, due to its tactical position in between the Old Town and Warsaw’s...

Duration:00:03:07

The PKO Building

7/20/2020
Apart from housing the Polish Home Army headquarters, the PKO building also had a sanitary point which was later converted into a field hospital, providing beds and sanitation for up to 400 wounded combatants at a time. The building was so large it also accommodated a POW holding centre for Germans taken captive following the storming of the PAST building on Zielna Street. Meanwhile, the building’s third floor played host to the ‘Błyskawica’ – or ‘Lightning’ – insurgent radio station. How...

Duration:00:02:49

Napoleon Square

7/20/2020
In the first few hours of the struggle against the Nazi German occupiers, insurgents stormed the Prudential building and hung the Polish white-and-red flag from its roof, making it visible from all parts of the city. The main post office, which stood where the National Bank of Poland is now, was also a key target for the combatants. In the last days of August and into September, the Germans started to intensify their air raids and artillery fire throughout the city. The Prudential building...

Duration:00:03:51

Storming the PAST Building

7/20/2020
The telephone exchange housed inside the building was a communications nerve centre for the Nazi war effort on the Eastern Front, which by late 1944 was moving ever closer to Poland’s capital. The storming of the PAST was one of the most spectacular events during the 63 days of the Warsaw Uprising: almost 40 Germans were killed, while 120 were taken prisoner. On the Polish side, only around a dozen or so combatants died. Among the seized loot was a large ammunitions stash, which provided a...

Duration:00:03:14

Barricade

7/20/2020
It was here that a barricade was built in the first days of the uprising to provide an essential communications corridor between the north and south parts of the city centre held by the Home Army. In the opening days of the uprising, insurgents got to work, digging out a trench between number 22 on the north side to number 17 on the south side. Once completed, the barricade was used by messengers and runners, as well as the civilian population. From a logistical standpoint, the barricade...

Duration:00:03:15