David & Bo Pratar Pedagogik-logo

David & Bo Pratar Pedagogik

Kids & Family Podcasts

Psykologerna David Edfelt & Bo Hejlskov Elvén pratar om pedagogik, skolan, förskolan, föräldraskap, barnuppfostran, LSS, npf, psykologi och inte minst lågaffektivt bemötande. Forskningsbaserat kunskap om barn och hur vi handskas med dem.

Psykologerna David Edfelt & Bo Hejlskov Elvén pratar om pedagogik, skolan, förskolan, föräldraskap, barnuppfostran, LSS, npf, psykologi och inte minst lågaffektivt bemötande. Forskningsbaserat kunskap om barn och hur vi handskas med dem.

Location:

Sweden

Description:

Psykologerna David Edfelt & Bo Hejlskov Elvén pratar om pedagogik, skolan, förskolan, föräldraskap, barnuppfostran, LSS, npf, psykologi och inte minst lågaffektivt bemötande. Forskningsbaserat kunskap om barn och hur vi handskas med dem.

Language:

Swedish


Episodes

Bo Intervjuar Therese Waldenborg om hennes masteruppsats i kriminologi

6/9/2022
Bo Intervjuar Therese Waldenborg om hennes masteruppsats i kriminologi. Hon har tittat på polisanmälan av våld mot personal på gruppboenden.

Duration:00:49:21

David intervjuar Maria Wiman utifrån hennes bok Handbok i värdeskapande lärande.

6/2/2022
David intervjuar Maria Wiman utifrån hennes bok Handbok i värdeskapande lärande.

Duration:00:56:38

Om high need babies och liknande beskrivningar

5/26/2022
David & Bo pratar om High need babies, HSP och liknande beskrivningar av människor med hög känslighet.

Duration:00:28:31

Om konsekvenstrappan

5/19/2022
David & Bo pratar om konsekvenstrappan som ofta används i grundskolan.

Duration:00:26:33

Om intellektuell funktionsnedsättning och placering i särskolan

5/12/2022
David & Bo pratar om diagnosen intellektuell funktionsnedsättning. Är det överdiagnosticering? Placeras barn fel? Eller är det omvänd?

Duration:00:32:03

Om invändningar mot bra pedagogik

5/5/2022
David & Bo pratar om invändningar mot bra pedagogik generellt och lågaffektivt bemötande specifikt.

Duration:00:35:47

Om tydliggörande pedagogik

4/28/2022
David och Bo pratar om vad tydliggörande pedagogik är och hur vi kan använda det i vanliga skolan och förskolan.

Duration:00:49:50

David pratar med Magnus Blixt om lärmiljö

4/21/2022
Intervju med Magnus Blixt om lärmiljö i skolan.

Duration:00:45:24

Om tidsuppfattning

4/14/2022
David & Bo pratar om svårigheter med att förstå tid inom npf.

Duration:00:22:22

Om omhändertagande av barn med npf

4/7/2022
David & Bo pratar om hur vi i samhället omhändertar barn med npf och vilken kompetens vi ser inom SiS, hvb och LSS-barnboende.

Duration:00:19:20

David intervjuar Sofie Källhage och Josefin Malm

4/5/2022
David intervjuar Sofie Källhage och Josefin Malm by David Edfelt & Bo Hejlskov Elvén

Duration:00:31:04

Om diagnoser

3/31/2022
David & Bo pratar om npf- diagnoser. Varför har vi dem, vad betyder de och är de bra eller dåliga?

Duration:00:42:32

Om Impulsivitet

3/24/2022
David & Bo pratar om impulsivitet hos barn.

Duration:00:40:32

Om splitting

2/3/2022
David & Bo pratar om begreppet splitting och hur vi kan tänka kring begreppet och de processer det handlar om.

Duration:00:16:09

Om disciplin

1/27/2022
David & Bo pratar om begreppet disciplin. Vi pratar primärt om skolan och hur begreppet används där, inte minst i samband med begrepp som trygghet och studiero.

Duration:00:36:56

Om fri lek vid autism

1/27/2022
David & Bo pratar om att vi ofta hör diskussioner om fri lek ved autism. Vi benar ut vad fri lek är och hur vi kan tänka kring det.

Duration:00:26:11

Aldrig tvinga, aldrig överge.

1/20/2022
David & Bo pratar om Petra Björnes mantra: Aldrig tvinga, aldrig överge. Om att undvika dikeskörning.

Duration:00:15:39

Om sociala tvångssymptom

1/13/2022
David & Bo pratar om när tvångssymptom innebär att andra ska göra på ett visst sätt.

Duration:00:17:10

Om ordet inte

1/6/2022
David & Bo pratar om hur vi använder ordet inte inom pedagogiken.

Duration:00:21:28

Svart bälte i föräldraskap

12/30/2021
David intervjuar Lotta Borg Skoglund och Martina Nelson om deras bok Svart bälte i föräldraskap.

Duration:00:42:05