Telugu Audio books by Kadachepta.com-logo

Telugu Audio books by Kadachepta.com

Kids & Family Podcasts >

More Information

Location:

United States

Twitter:

@kadachepta

Language:

Telugu

Contact:

(517) 580-8065


Episodes

మోసగాళ్లకు మోసగాడు - Telugu Stories by Kadachepta

9/21/2018
More
ఒక వూరిలో మోసగాళ్లు చాలా ఎక్కువ. అలాంటి వూరిలోకి ఒక వర్తకుడు వెళ్తాడు. ఆ మోసగాళ్లకు మోసగాడివలే వారి నుంచి ఎలా బయట పడ్డాడో తెలుసుకోండి! There was a village full of cheaters. In that village, people take pride in cheating strangers. However, there was a merchant who learns their tricks and quickly learns how to evade those cheaters! Listen further… Source…

Duration:00:30:18

సందేహనివృత్తి [ Clarification ] - Telugu Stories by Kadachepta

9/17/2018
More
భీమన్న అనే పనివాడికి వచ్చిన ఒక వింత సందేహానికి ఆ యజమాని ఎంత పని చేసాడో! ఇంతకీ ఆ సందేహం నివృత్తి అయిందా? ఈ కథ వినండి మీకే అర్ధమవుతుంది! Bhimanna, a new servant got a strange doubt about his task and he asks his master! Did master clarified his doubt? Listen to know further..

Duration:00:12:35

వంకాయ వంటి కూర [ Eggplant Curry ] - Telugu Stories by Kadachepta

9/15/2018
More
బీర్బల్, పాదుషా వారి చమత్కారంతో కూడుకున్న “వంకాయ వంటి కూర” మరియు “దేవుడు చేయలేని పని” కథలు మీ కోసం సిద్ధం! Akbar Birbal is back! We added two new amazing stories from Akbar Birbal collection! They are quick listens but long lasting in our minds! Click here: Akbar Birbal story collection

Duration:00:04:18

Tenali Ramakrishna stories - Telugu Stories by Kadachepta

9/15/2018
More
తెనాలి రామలింగని చతురత తెలుగు వారికి తెలియనిది కాదు. తెనాలి రామలింగడు 16వ శతాబ్దం లో శ్రీ కృష్ణ దేవరాయల వారి కొలువులో అష్టదిగ్గజాలతో ఒకరు. ఆయనకు వికటకవి అని పేరు. వికటకవి అన్న పదము ఎటు వైపు నుండి చదివిన ఒకేలా పలుకుతుంది. దీనిని ఆంగ్లములో “palindrome” అని అంటారు. రామలింగాచార్యులు తెనాలి లోని తూములూరు అన్న గ్రామములో పుట్టారు. ఆయన అసలు పేరు గార్లపాటి రామకృష్ణ. Tenali Ramakrishna is our Telugu pride!…

Duration:00:08:36

తెలివి తేటలు [ Smartness ] - Telugu Stories by Kadachepta

9/9/2018
More
తెలివి తేటలు ఉన్న వాళ్ళు తమ తెలివి ప్రదర్శించాలి. సింగన్న ఎలా తన తెలివి ప్రదర్శించి లాభం పొందాడో చూడండి! Those who are clever should demonstrate their smarts. Learn how Singanna showed his smarts and gained! Source – Balamitra Kathalu

Duration:00:13:50

చిత్రాంగుడు [ Chitrang ] - Telugu Stories by Kadachepta

9/9/2018
More
ఈ పంచతంత్ర కథ వింటే “స్నేహితులు కలిసి మెలిసి ఉంటె ఎంతటి ఆపదనైనా తప్పించుకోవచ్చు” అన్న నీటి మనకి అర్ధమవుతుంది. This Panchatantra story is about a moral that says “Friends stay united to escape from any danger”. Source – Panchantantram stories

Duration:00:14:19

ఊర్ణనాభుడు [ Voornanabha ] - Telugu Stories by Kadachepta

9/5/2018
More
విశ్వకర్మ పుత్రుడు అయిన ఊర్ణనాభుడు ఒకనాడు బ్రహ్మదేవుడు సృష్టించిన ఈ జగత్తును చూసి అపహసించాడు. బ్రహ్మదేవుడు ఆగ్రహం చెంది శాపమిచ్చాడు. తరువాత ఏమి జరిగిందో వినండి మరి! Voornabha – a son of Viswakharma once ridiculed Lord Brahma’s creation of this world. Lord Brahma cursed Voornanabha! Listen further to know what happened… Source – Chandamama February, 1950 magazine

Duration:00:25:44

వింత పావుకోళ్ళు [ Strange Sandals ] - Telugu Stories by Kadachepta

9/5/2018
More
పావుకోళ్ళు అనగా చెప్పులు అని ఒక అర్ధం. అవి ఒక వింత పావుకోళ్ళు, మంత్రించిన ఈ పావుకోళ్ళు నాగన్న అనే ఒక చిన్న వ్యాపారిని రాజును చేసాయి! ఎలా అంటారా? వినండి మరి… There was a strange magical pair of sandals been presented to Naganna by a guest. Naganna was a small merchant, after receiving this sandals, series of events occurs and Naganna becomes…

Duration:00:25:31

రోజా సుందరి [ Rose Beauty ] - Telugu Stories by Kadachepta

9/5/2018
More
ఈ కథ ఒక అందమయిన రాకుమారి రోజా సుందరి గురించి. ఈ రోజా సుందరి వరపుత్రిక. తన జీవన గాథే ఈ కథ. ఆలకించండి మరి! This story is about a princess called Rose Beauty. Rose Beauty is a god’s gift, her life goes through interesting turn of events! Listen further… Source – Chandamama February, 1950 magazine

Duration:00:26:43

హిరణ్యకుడు [ Hiranyakudu ] - Telugu Stories by Kadachepta

9/4/2018
More
ఈ కథ మనకి చెప్పే నీతి ఏమంటే, “ఆపదలో ఆదుకునే వాడే నిజమయిన స్నేహితుడు” This is a story demonstrates the moral – “A friend in need is a friend indeed” Source – Panchatantra Kathalu

Duration:00:14:52

తోడేలు ఉపవాసం [Wolf Fasts for a Day] - Telugu Stories by Kadachepta

9/3/2018
More
ఈ కధలో ఒక తోడేలు అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు ఎలా వాటిని ఉపయోగించుకోలేదో తెలుపుతుంది. మరి వినండి! A lone wolf is hungry and comes across various animals. But it cannot make use of the opportunities. Take a listen! Source – Balamitra Kathalu, 2017

Duration:00:18:25

మూడు వరాలు [ Three Wishes ] - Telugu Stories by Kadachepta

8/31/2018
More
ఈ కధ ఒక పిసినారి మరియు అతని భార్య గురించి. వారు ఎలా జాలి గుండె కల వారుగా మారారో ఈ కధ చెప్తుంది. మరి వినండి!This is a story of a miser and his wife. After a strange incident, they turn into generous people. Listen further to know what is that incident… Source – Balamitra Kathalu, 2017

Duration:00:08:56

అశ్వ బలి [ Horse Sacrifice] - Telugu Stories by Kadachepta

8/31/2018
More
Once upon a time there was a village head Gijru renowned for his service excellence and generosity. He loves his dearest horse Amrak but had to go through difficult situation posed by his King. Source – Chandamama January, 1950 magazine

Duration:00:13:51

పంచతంత్ర కథలు [ Panchatantram Stories] - Telugu Stories by Kadachepta

8/29/2018
More
Few stories worth repeated hearing over and over again! Isn’t it magical that each time you hear it you learn something new? This time we are going to present all panchatantram stories narrated by Surya Prakash, new addition to Kadachepta Family.. Stay tuned for more panchatantram stories!

Duration:00:04:18

గర్వ భంగం [ Ego ] - Telugu Stories by Kadachepta

8/28/2018
More
Far far away in a forest there was a chameleon which had 5 wives. Only the 5th wife which is an ant gets blessed with a baby! So the ant develops ego and this is all about how her ego has been treated.. Source – Chandamama November, 1948 magazine

Duration:00:15:28

నారద సంసారం [ Narada's Family ] - Telugu Stories by Kadachepta

8/28/2018
More
Do you know the names of 60 years in Hinduism? That could be a stretch for most of us. Do you know how we got those 60 year names? Listen further to know how! Source – Chandamama January, 1950 magazine

Duration:00:25:13

సంగీతపు కుర్చీ [ Musical Chair ] - Telugu Stories by Kadachepta

8/26/2018
More
Once upon a time there was a good samaritan called Kittu. Kittu is always helps others without looking for any benefit for himself. One day a old woman presents him a musical chair as a present for his good deeds… Source – Chandamama October, 1949 magazine

Duration:00:37:30

చిత్రమైన త్యాగం [Strange Sacrifice] - Telugu Stories by Kadachepta

8/26/2018
More
This is a story about a great law scholar Chaitanya. Chaitanya once met his old friend Gangadhar while traveling to neighborhood town. Chaitanya shows explemplery attitude towards friendship… Source – Chandamama November, 1948 magazine

Duration:00:12:51

దేహాభిమానం [ Love on Body ] - Telugu Stories by Kadachepta

8/26/2018
More
This is a story of a sage who knows he is going to die and be born as a pig in next incarnation. He asks a favor to his favorite student to kill him the moment he was born as a pig…. Source – Chandamama October, 1949 magazine

Duration:00:18:03

బంగారు నీళ్లు [ Gold Water ] - Telugu Stories by Kadachepta

8/25/2018
More
This is a story of bravery, love, sacrifice and adventure! A quest by queen’s children to cure her chronic depression problem. Source – Chandamama January, 1949 magazine

Duration:00:25:01