Telugu Audio books by Kadachepta.com-logo

Telugu Audio books by Kadachepta.com

Kids & Family Podcasts >

More Information

Location:

United States

Twitter:

@kadachepta

Language:

Telugu

Contact:

(517) 580-8065


Episodes

జీవనాధారం [ Livelihood ]

11/6/2018
More
రామశాస్త్రి గారు వెంకటాపురంలో ఒక్కగానొక్క పురోహితుడు. ఆయన తరచూ ప్రజలను అక్కర్లేని శాంతిపూజలు లాంటివి చేయించి సంభావన పుచ్చుకునేవారు! ఒకనాడు చంద్రన్న జీవనాధారం ఆవును సంభావనగా స్వీకరిద్దామని పథకం పన్నగా ఎం జరిగిందో వినండి Ramasastri is a renowned priest in Venkatapuram village. Often he misleads people by suggesting unwanted rituals and accepts fees. One day he eyes at Chandranna’s cow which is the only…

Duration:00:20:48

అన్నిటికంటే ఇష్టమయినది [ Most Loving thing ]

11/6/2018
More
బీర్బల్ తెలివి తేటలకు వేరొకరు సాటిరారు కాబోలు! అక్బర్ మహారాజు తన భార్యకు విధించిన ఒక కఠినమైన శిక్షను బీర్బల్ తెలివిగా తేలిక పరిచాడు. వినండి మీకే తెలుస్తుంది. I think Birbal smarts has no match! One day, Akbar ordered his wife due to her mischievousness asks go to her birth place. Birbal eases the situation with this clever idea. Listen further!

Duration:00:12:14

దక్షిణ [ Offerings ]

11/6/2018
More
మనం సాధువుల దగ్గరకి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరి తాహతుకు తగ్గట్టు వారు దక్షిణ చెల్లిస్తాము కదా, ఎందుకు? ఈ కథ వింటే ఒక సమాధానం దొరుకుతుంది. Why do we offer gifts that they are capable to Sadhus we come across? Listen to this story to know for an answer..

Duration:00:12:05

బంద్ [ Strike ]

11/5/2018
More
బందులు వల్ల జరిగే అనర్దాలు, అసౌకర్యాలు అనేకం; ఒక వ్యవస్థని స్తంబింపచేస్తుంది. అలాంటి బందుల గురించి ఈ చిన్ని కథ. Band or Strikes are bad, they halt overall system and causes enormous losses all around. This short story is about them, listen further.. Source – Balamitra Kathalu

Duration:00:03:28

ఔన్నత్యం [ Kindness ]

11/4/2018
More
ఔన్నత్యం కలిగిన వారికీ ఎప్పుడూ మంచి జరుగుతుంది. ఈ పొట్టి కథను వినండి, కబీర్ ఎలాంటి ఔన్నత్యం కలవాడో Quality of being kindness always brings good to thyself. Listen to this short story about Kabir and how his kindness helped him.. Source – Balamitra Kathalu

Duration:00:04:14

అల్లుడి అదృష్టము [ Lucky Son-in-law ]

11/4/2018
More
అదృష్టం రాసి ఉంటే ఎవరూ దానికి అడ్డురాలేరు. శివయ్య కథ వినండి మీకే అర్ధమవుతుంది! No force will stop you, if you are destined for luck. Listen to the story of Sivayya and you will know what I’m saying! Source – Balamitra Kathalu

Duration:00:07:59

ఏది నిజం [ What is truth? ]

11/4/2018
More
ఒకరి మీద నిందమోపేప్పుడు కాస్త ముందు వెనుక ఆలోచించాలి. నింద మోపిన తర్వాత వెనక్కి తీసుకోలేము, పైగా ఆ తప్పును సరిదిద్దుకోవటం చాలా కష్టం! వినండి మీకే అర్ధమవుతుంది! Think twice before blaming someone! Once blamed its not possible to take it back, on top correcting your mistake will be extremely difficult.. Listen here!

Duration:00:01:47

బుద్ధిబలం [ Intelligence ]

11/3/2018
More
మీ పిల్లలని పిలిచి “భుజబలం గొప్పదా? బుద్ధిబలం గొప్పదా?” అని అడగండి. వారు సమాధానం చెప్పిన చెప్పిన తర్వాత ఈ కథ వినిపించండి! నిజం వారికే అర్ధమవుతుంది.. Ask your children “is physical strength mightier than intelligence”? Have them listen to this story after they answered, they will learn which is mightier and why..

Duration:00:03:40

స్వార్థం [ Selfishness ]

10/27/2018
More
కొన్ని సార్లు మనకి ఒకరు సాయం చేయడానికి వెనుక వారి స్వార్థం కూడా ఉంటుంది.. ఈ కథ వినండి, మీకు అర్ధమవుతుంది. Sometimes when we get help, there is an element of selfishness of the helper too! Listen to this story to know how..

Duration:00:03:08

విష్ణు మహిమ [ Lord Vishnu's Glory ]

10/27/2018
More
విష్ణుమూర్తి గజేంద్రుడిని ఎందుకు స్వయంగా కాపాడాడు? ఈ ప్రశ్న అక్బర్ మహారాజు బీర్బల్ ని అడిగాడు. దానికి బీర్బల్ ఎలా సమాధానం చెప్పాడో మీరే వినండి… Why Lord vishnu saved Gajendra by himself? Akbar asked Birbal to answer this.. Listen how Birbal answered this elegantly! Source – Akbar Birbal Stories

Duration:00:01:44

స్వభావానికి తగ్గట్టు వృత్తి [ Profession by trait ]

10/22/2018
More
ఒకనాడు అక్బర్ మహారాజు ఇలా అన్నారు “మనుషులు తమ తమ స్వభావానికి తగ్గట్టు వృత్తులు ఎంచుకుంటారు అన్నారు.. దానికి బీర్బల్ ఇలా జవాబు చెప్పాడు… King Akbar once said “people will pick their profession based upon their traits. Birbal responded to that statement like this…” Source – Akbar Birbal Stories

Duration:00:03:31

లౌక్యం తెలియని ఒంటె [ Camel's Lack of Wit ]

10/15/2018
More
లౌక్యం లేని వారు చిక్కుల్లో పడతారు అని ఈ పంచతంత్ర కథ వింటే మీకు సులువుగా అర్ధమవుతుంది. This is a story about a camel who lost its life due to lack of wit! Source – Panchatantra Kathalu

Duration:00:09:51

తల విలువ [ Head Value ]

10/15/2018
More
అశోక చక్రవర్తి ఒకనాడు తన మంత్రికి ఒక గొప్ప పని అప్పచెప్పాడు. అది ఏంటంటే, మనిషి తల విలువ తెలుసుకోమని! మరి ఏమయిందో వినండి! Emperor Ashoka once gave a task to his minister to find out the value of human head! Did minister found out? Listen to know…

Duration:00:07:46

నిద్ర మత్తు రాజు [ Sleeping King ]

10/15/2018
More
అనగనగ ఒక రాజు మహా నిద్రాలోలుడు. కానీ ఆ రాజు ఆ అలవాటు మానుకోవాలని ప్రయత్నిస్తే వేరొకరికి కొరడా దెబ్బలు తగిలాయట. వినండి ఎందుకో! Once upon a time there was a king who has sleeping addiction. He want to change his habit but it resulted in lashes for someone else. Listen why!

Duration:00:07:54

మాట తీరు [ Speaking style ]

10/13/2018
More
ఎంతటి వారికయినా మాట తీరు చాలా ముఖ్యం. మాట తీరుతో ఒక దేశాన్నే జయించవచ్చు! రామశర్మ అనే ఒక వైద్యుని కథ వినండి, మీకే అర్ధమవుతుంది.. For everyone in this world, speaking style plays important role on their relationships. Listen to this story about a doctor called Ramasharma, you will know how!

Duration:00:01:00

కాకి కథ [ Thirsty Crow ]

10/13/2018
More
కాకి కథ బాగుంది కదా? మీ పిల్లలు కూడా ఇలాగె కథలు చెప్తారా? ఆ కథలు మీరు ప్రపంచానికి వినిపించే ఆలోచన ఉంటే, ఇదే మా పిలుపు. అది ఇప్పుడు 1, 2, 3 లెక్క పెట్టినంత సులువు.. ఇలా చెయ్యండి: పిల్లలతో నిశ్శబ్ద ప్రదేశంలో మీ ఫోన్ లో చదివించండి లేదా పాడించండి ఆ ఆడియో ని మాకు పంపించండి పిల్లల ప్రపంచం ద్వారా ప్రపంచానికి మేము పరిచయం చేస్తాము! Did you like the story?…

Duration:00:00:46

నూతిలోని నీళ్లు [ Water in the well ]

10/8/2018
More
ఒకనాడు ఒక జమిందారుకి మరియు ఒక రైతుకి ఒక నుయ్యి గురించి చిన్న తగాదా వచ్చింది. దానిని బీర్బల్ చాల తెలివితో పరిష్కరించాడు. అది ఏమిటో ఇప్పుడు వినండి! Once upon a time, there was a quarrel between a Landlord and a farmer. We know Birbal can solve any problem with ease, listen to this story to know how!

Duration:00:01:24

నాణాల సంచి [ Coins bag]

10/8/2018
More
తగువులు తీర్చడంలో బీర్బల్ కి సాటి లేరు! ఒక నూనె వ్యాపారి మరియు కసాయివాడు ఒకరు దొంగంటే మరొకరు దొంగ అనుకున్నారు. మరి బీర్బల్ ఎలా తగువు తీర్చాడో మీరేయ్ వినండి! Birbal is at his best to resolve a conflict between oil merchant and butcher who throw allegations on each other as thieves! Listen how Birbal resolved this..

Duration:00:01:54

మనస్సాక్షి [ Inner sense ]

10/7/2018
More
అక్బర్ చేతి ఉంగరం ఒకనాడు ఎవరో దొంగలించారు. బీర్బల్ అతి తెలివిగా దొంగని పట్టించాడు. వినండి ఆ కిటుకేమిటో! King Akbar’s ring was stolen once. Birbal plays a clever trick to catch the thief. Listen to know about that trick!

Duration:00:02:41

మార్పు [ Change ]

10/7/2018
More
TV వాళ్ళ జరిగే అనర్ధాలు ఈ నాటి ప్రజలకి అర్థమయ్యేలాగా ఈ కథ ఎంచుకున్నాము. శంకరాపురం అనే గ్రామం మనందరి గ్రామం. ఆ గ్రామంలో పిల్లలు, మనందరి పిల్లలు. ఈ కథ ఒక గొప్ప సామాజిక సందేశం అందిస్తుంది. వినండి, ఈ కథలోని విన్నపాన్ని మన్నించండి Listen to this story about TV impact on little kids in our families! TV is a great communications instrument once upon a time,…

Duration:00:06:11