ಸವರ ಮಾಧುರಯ-logo

ಸವರ ಮಾಧುರಯ

Music Podcasts

ನಮಸ್ಕಾರ, ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ-ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

Location:

United States

Description:

ನಮಸ್ಕಾರ, ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ-ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

Language:

Kannada


Episodes
Ask host to enable sharing for playback control

Vatapiganapati re song

6/26/2024
Vatapiganapati re song

Duration:00:06:06

Ask host to enable sharing for playback control

Nallanenana noduta3 Kannada movie song

6/20/2024
Nallanenana noduta3 Kannada movie song

Duration:00:03:34

Ask host to enable sharing for playback control

Tamburi mitidsva bhakti geete

6/11/2024
Tamburi mitidsva bhakti geete

Duration:00:04:05

Ask host to enable sharing for playback control

Uullavaru shivalayava maduvaru Kannada song

4/19/2024
Uullavaru shivalayava maduvaru Kannada song

Duration:00:03:13

Ask host to enable sharing for playback control

Chandra chuda shivashankar song

4/4/2024
Chandra chuda shivashankar song

Duration:00:04:50

Ask host to enable sharing for playback control

Lingashtakam song

3/7/2024
Lingashtakam song

Duration:00:06:30

Ask host to enable sharing for playback control

Yalle madavanu Kannada song

2/25/2024
Yalle madavanu Kannada song

Duration:00:03:02

Ask host to enable sharing for playback control

Hindi song teremerebichmay

2/23/2024
Hindi song teremerebichmay

Duration:00:04:12

Ask host to enable sharing for playback control

Didi adyane ranga Kannada song

1/31/2024
Didi adyane ranga Kannada song

Duration:00:03:54

Ask host to enable sharing for playback control

Rama ratana Dana payoji Bhajan

1/22/2024
Rama ratana Dana payoji Bhajan

Duration:00:03:50

Ask host to enable sharing for playback control

Ramanama payasake kanna6bhajane

1/17/2024
Ramanama payasake kanna6bhajane

Duration:00:04:09

Ask host to enable sharing for playback control

Swagatam Krishnan

1/1/2024
Swagatam Krishnan song

Duration:00:05:20

Ask host to enable sharing for playback control

Naguva huvu ninu Kannada song

12/10/2023
Naguva huvu ninu Kannada song

Duration:00:04:17

Ask host to enable sharing for playback control

Nannede kogileya Kannada song

11/29/2023
Nannede kogileya Kannada song

Duration:00:02:41

Ask host to enable sharing for playback control

Renuka mavuli Marathi song

11/17/2023
Renuka mavuli Marathi song

Duration:00:03:06

Ask host to enable sharing for playback control

Mahalaxmi manege baramma Kannada song

11/12/2023
Mahalaxmi 6manegrbarmmskannfasong

Duration:00:03:40

Ask host to enable sharing for playback control

Yeede Nadu yeede bhashe Kannada song

11/1/2023
Yeede Nadu yeede bhashe Kannada 5

Duration:00:03:05

Ask host to enable sharing for playback control

Palise yannashrilaxmi bhakthi geete

10/22/2023
Palise 6

Duration:00:05:23

Ask host to enable sharing for playback control

Sukhada swapnagana Kannada song

10/13/2023
Sukhada swapnagana Kannada song

Duration:00:05:33

Ask host to enable sharing for playback control

Aalare Kannada song

9/24/2023
Aalare Kannada song

Duration:00:03:14