Song Nhac-logo

Song Nhac

Music Podcasts

Công ty Sóng Nhạc được biết đến là nhà phân phối uy tín và chuyên nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản phẩm điện tử với bề dày hơn 20 năm tại Việt Nam.Với quy mô gần 200 nhân viên cùng những chiến lược kinh doanh đúng đắn, Sóng Nhạc đã, đang và sẽ nỗ lực không ngừng mang đến cho người tiêu dùng cơ hội sử dụng những sản phẩm chất lượng, đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như: thiết bị âm thanh karaoke JARGUAR SUHYOUNG, GUINNESS, MUSICWAVE, MUSICCORE, camera giám sát AVTECH.

Location:

United States

Description:

Công ty Sóng Nhạc được biết đến là nhà phân phối uy tín và chuyên nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản phẩm điện tử với bề dày hơn 20 năm tại Việt Nam.Với quy mô gần 200 nhân viên cùng những chiến lược kinh doanh đúng đắn, Sóng Nhạc đã, đang và sẽ nỗ lực không ngừng mang đến cho người tiêu dùng cơ hội sử dụng những sản phẩm chất lượng, đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như: thiết bị âm thanh karaoke JARGUAR SUHYOUNG, GUINNESS, MUSICWAVE, MUSICCORE, camera giám sát AVTECH.

Language:

Vietnamese


Episodes
Ask host to enable sharing for playback control

Analog là gì?

12/4/2023
"Tham khảo: https://songnhac.com.vn/blogs/news/analog-la-gi Thông tin liên hệ Sóng Nhạc: Theo dõi chúng tôi tại:https://rytr.me/user/songnhachttps://band.us/@songnhachttps://sites.google.com/view/songnhac2019/ Bài viết hữu ích liên quan:https://sites.google.com/view/songnhac2019/https://sites.google.com/view/songnhac2019/bo-loa-karaoke/loa-fullhttps://songnhac2019.wordpress.com/loa-sub/https://songnhac2019.blogspot.com/p/loa-karaoke.html # #analog_la_gi #song_nhac_audio"

Duration:00:01:45

Ask host to enable sharing for playback control

Cách kết nối tivi với loa kéo nhanh chóng

12/4/2023
"Tham khảo: https://songnhac.com.vn/blogs/news/ket-noi-tivi-voi-loa-keo Thông tin liên hệ Sóng Nhạc: Theo dõi chúng tôi tại:https://folkd.com/user/songnhac1https://www.hahalolo.com/@songnhac1https://songnhacseo.contently.com/ Bài viết hữu ích liên quan:https://linktr.ee/songnhac1https://sites.google.com/view/songnhac2019/micro-karaoke/micro-co-dayhttps://songnhac2019.wordpress.com/micro-karaoke-co-day/https://songnhac2019.blogspot.com/p/loa-ung.html # #ket_noi_tivi_voi_loa_keo #song_nhac_audio"

Duration:00:00:52

Ask host to enable sharing for playback control

Microphone là gì

12/2/2023
"Tham khảo: https://songnhac.com.vn/blogs/news/microphone-la-gi Thông tin liên hệ Sóng Nhạc: Theo dõi chúng tôi tại:https://www.hahalolo.com/@songnhac1https://www.pearltrees.com/songnhac1https://linktr.ee/songnhac1 Bài viết hữu ích liên quan:https://sites.google.com/view/songnhac2019/https://sites.google.com/view/songnhac2019/bo-loa-karaokehttps://songnhac2019.wordpress.com/loa-keo/https://songnhac2019.blogspot.com/p/loa-ung.html # #microphone_la_gi #song_nhac_audio"

Duration:00:00:57

Ask host to enable sharing for playback control

Cách kết nối micro không dây với amply

12/2/2023
"Tham khảo: https://songnhac.com.vn/blogs/news/cach-ket-noi-micro-khong-day-voi-amply Thông tin liên hệ Sóng Nhạc: Theo dõi chúng tôi tại:https://gettr.com/user/songnhachttps://www.patreon.com/songnhachttps://sites.google.com/view/songnhac2019/ Bài viết hữu ích liên quan:https://linktr.ee/songnhac1https://sites.google.com/view/songnhac2019/bo-loa-karaoke/loa-nam-nganghttps://songnhac2019.wordpress.com/loa-dung/https://songnhac2019.blogspot.com/p/micro-karaoke-co-day.html # #cach_ket_noi_micro_khong_day_voi_amply #song_nhac_audio"

Duration:00:01:09

Ask host to enable sharing for playback control

Repeat là gì

12/1/2023
"Tham khảo: https://songnhac.com.vn/blogs/news/repeat-la-gi Thông tin liên hệ Sóng Nhạc: Theo dõi chúng tôi tại:https://rytr.me/user/songnhachttps://rapidapi.com/user/songnhachttps://linktr.ee/songnhac1 Bài viết hữu ích liên quan:https://sites.google.com/view/songnhac2019/https://sites.google.com/view/songnhac2019/bo-loa-karaoke/loa-dunghttps://songnhac2019.wordpress.com/loa-nam/https://songnhac2019.blogspot.com/p/loa-karaoke.html # #repeat_la_gi #song_nhac_audio"

Duration:00:01:07

Ask host to enable sharing for playback control

Máy tính không nhận loa - Nguyên nhân và cách khắc phục

12/1/2023
"Tham khảo: https://songnhac.com.vn/blogs/news/may-tinh-khong-nhan-loa Thông tin liên hệ Sóng Nhạc: Theo dõi chúng tôi tại:https://glose.com/u/songnhachttps://www.hahalolo.com/@songnhac1https://sites.google.com/view/songnhac2019/ Bài viết hữu ích liên quan:https://songnhacseo.contently.com/https://sites.google.com/view/songnhac2019/bo-loa-karaoke/loa-fullhttps://songnhac2019.wordpress.com/loa-karaoke/https://songnhac2019.blogspot.com/p/loa-ung.html # #may_tinh_khong_nhan_loa #song_nhac_audio"

Duration:00:00:54

Ask host to enable sharing for playback control

UHD là gì

12/1/2023
"Tham khảo: https://songnhac.com.vn/blogs/news/uhd-la-gi Thông tin liên hệ Sóng Nhạc: Theo dõi chúng tôi tại:https://www.vingle.net/songnhachttps://gettr.com/user/songnhachttps://sites.google.com/view/songnhac2019/ Bài viết hữu ích liên quan:https://about.me/songnhacaudiohttps://sites.google.com/view/songnhac2019/bo-loa-karaoke/loa-nam-nganghttps://songnhac2019.wordpress.com/loa-dung/https://songnhac2019.blogspot.com/p/loa-nam.html # #uhd_la_gi #song_nhac_audio"

Duration:00:02:11

Ask host to enable sharing for playback control

Cổng HDMI là gì?

11/17/2023
"Tham khảo: https://songnhac.com.vn/blogs/news/cong-hdmi-la-gi Thông tin liên hệ Sóng Nhạc: Theo dõi chúng tôi tại:https://gettr.com/user/songnhachttps://gab.com/songnhac1https://songnhacseo.contently.com/ Bài viết hữu ích liên quan:https://sites.google.com/view/songnhac2019/https://sites.google.com/view/songnhac2019/bo-loa-karaoke/loa-subhttps://songnhac2019.wordpress.com/micro-karaoke-co-day/https://songnhac2019.blogspot.com/p/loa-sub.html # #cong_hdmi_la_gi #song_nhac_audio"

Duration:00:01:12

Ask host to enable sharing for playback control

Tiêu âm là gì? Những vật liệu tiêu âm

11/15/2023
"Tham khảo: https://songnhac.com.vn/blogs/news/tieu-am-la-gi Thông tin liên hệ Sóng Nhạc: Theo dõi chúng tôi tại:https://www.vingle.net/songnhachttps://glose.com/u/songnhachttps://songnhacseo.contently.com/ Bài viết hữu ích liên quan:https://linktr.ee/songnhac1https://sites.google.com/view/songnhac2019/bo-loa-karaoke/loa-nam-nganghttps://songnhac2019.wordpress.com/loa-karaoke/https://songnhac2019.blogspot.com/p/loa-keo.html # #tieu_am_la_gi #song_nhac_audio"

Duration:00:01:08

Ask host to enable sharing for playback control

Đặc điểm của optical là gì?

11/15/2023
"Tham khảo: https://songnhac.com.vn/blogs/news/optical-la-gi Thông tin liên hệ Sóng Nhạc: Theo dõi chúng tôi tại:https://gab.com/songnhac1https://www.instapaper.com/p/songnhachttps://linktr.ee/songnhac1 Bài viết hữu ích liên quan:https://songnhacseo.contently.com/https://sites.google.com/view/songnhac2019/bo-loa-karaokehttps://songnhac2019.wordpress.com/loa-karaoke/https://songnhac2019.blogspot.com/p/micro-karaoke-co-day.html # #optical_la_gi #song_nhac_audio"

Duration:00:01:56

Ask host to enable sharing for playback control

MP3 là gì

11/13/2023
"Tham khảo: https://songnhac.com.vn/blogs/news/mp3-la-gi Thông tin liên hệ Sóng Nhạc: Theo dõi chúng tôi tại:https://flipboard.com/@songnhac1https://rapidapi.com/user/songnhachttps://sites.google.com/view/songnhac2019/ Bài viết hữu ích liên quan:https://about.me/songnhacaudiohttps://sites.google.com/view/songnhac2019/bo-loa-karaokehttps://songnhac2019.wordpress.com/micro-karaoke-co-day/https://songnhac2019.blogspot.com/p/loa-nam.html # #mp3_la_gi #song_nhac_audio"

Duration:00:00:49

Ask host to enable sharing for playback control

Sound card là gì

11/13/2023
"Tham khảo: https://songnhac.com.vn/blogs/news/sound-card-la-gi Thông tin liên hệ Sóng Nhạc: Theo dõi chúng tôi tại:https://flipboard.com/@songnhac1https://band.us/@songnhachttps://about.me/songnhacaudio Bài viết hữu ích liên quan:https://about.me/songnhacaudiohttps://sites.google.com/view/songnhac2019/loa-keohttps://songnhac2019.wordpress.com/loa-keo/https://songnhac2019.blogspot.com/p/loa-sub.html # #sound_card_la_gi #song_nhac_audio"

Duration:00:01:44

Ask host to enable sharing for playback control

Funk là gì

11/13/2023
"Tham khảo: https://songnhac.com.vn/blogs/news/funk-la-gi Thông tin liên hệ Sóng Nhạc: Theo dõi chúng tôi tại:https://band.us/@songnhachttps://rapidapi.com/user/songnhachttps://about.me/songnhacaudio Bài viết hữu ích liên quan:https://songnhacseo.contently.com/https://sites.google.com/view/songnhac2019/bo-loa-karaokehttps://songnhac2019.wordpress.com/loa-full/https://songnhac2019.blogspot.com/p/micro-karaoke-co-day.html # #funk_la_gi #song_nhac_audio"

Duration:00:00:58

Ask host to enable sharing for playback control

Acoustic là gì

11/11/2023
"Tham khảo: https://songnhac.com.vn/blogs/news/acoustic-la-gi Thông tin liên hệ Sóng Nhạc: Theo dõi chúng tôi tại:https://www.patreon.com/songnhachttps://gab.com/songnhac1https://sites.google.com/view/songnhac2019/ Bài viết hữu ích liên quan:https://linktr.ee/songnhac1https://sites.google.com/view/songnhac2019/bo-loa-karaoke/loa-dunghttps://songnhac2019.wordpress.com/loa-sub/https://songnhac2019.blogspot.com/p/loa-keo.html # #acoustic_la_gi #song_nhac_audio"

Duration:00:01:08

Ask host to enable sharing for playback control

Đặc điểm nổi bật của DSP

11/10/2023
"Tham khảo: https://songnhac.com.vn/blogs/news/dsp-la-gi Thông tin liên hệ Sóng Nhạc: Theo dõi chúng tôi tại:https://www.hahalolo.com/@songnhac1https://rytr.me/user/songnhachttps://linktr.ee/songnhac1 Bài viết hữu ích liên quan:https://songnhacseo.contently.com/https://sites.google.com/view/songnhac2019/loa-keohttps://songnhac2019.wordpress.com/loa-nam/https://songnhac2019.blogspot.com/p/loa-keo.html # #dsp_la_gi #song_nhac_audio"

Duration:00:01:25

Ask host to enable sharing for playback control

SNR là gì - Đặc điểm của SNR

11/10/2023
"Tham khảo: https://songnhac.com.vn/blogs/news/snr-la-gi Thông tin liên hệ Sóng Nhạc: Theo dõi chúng tôi tại:https://rytr.me/user/songnhachttps://rapidapi.com/user/songnhachttps://songnhacseo.contently.com/ Bài viết hữu ích liên quan:https://about.me/songnhacaudiohttps://sites.google.com/view/songnhac2019/micro-karaoke/micro-co-dayhttps://songnhac2019.wordpress.com/loa-full/https://songnhac2019.blogspot.com/p/loa-nam.html # #snr_la_gi #song_nhac_audio"

Duration:00:01:14

Ask host to enable sharing for playback control

Remix là gì - Đặc điểm của thể loại remix

11/10/2023
"Tham khảo: https://songnhac.com.vn/blogs/news/remix-la-gi Thông tin liên hệ Sóng Nhạc: Theo dõi chúng tôi tại:https://glose.com/u/songnhachttps://gab.com/songnhac1https://songnhacseo.contently.com/ Bài viết hữu ích liên quan:https://songnhacseo.contently.com/https://sites.google.com/view/songnhac2019/bo-loa-karaokehttps://songnhac2019.wordpress.com/loa-keo/https://songnhac2019.blogspot.com/p/loa-sub.html # #remix_la_gi #song_nhac_audio"

Duration:00:00:52

Ask host to enable sharing for playback control

Bolero là gì? Đặc điểm của nhạc bolero

11/9/2023
"Tham khảo: https://songnhac.com.vn/blogs/news/bolero-la-gi Thông tin liên hệ Sóng Nhạc: Theo dõi chúng tôi tại:https://www.patreon.com/songnhachttps://parler.com/songnhachttps://about.me/songnhacaudio Bài viết hữu ích liên quan:https://linktr.ee/songnhac1https://sites.google.com/view/songnhac2019/loa-keohttps://songnhac2019.wordpress.com/loa-dung/https://songnhac2019.blogspot.com/p/loa-sub.html # #bolero_la_gi #song_nhac_audio"

Duration:00:00:46

Ask host to enable sharing for playback control

Những phần mềm làm karaoke

11/9/2023
"Tham khảo: https://songnhac.com.vn/blogs/news/phan-mem-lam-karaoke Thông tin liên hệ Sóng Nhạc: Theo dõi chúng tôi tại:https://rapidapi.com/user/songnhachttps://rytr.me/user/songnhachttps://linktr.ee/songnhac1 Bài viết hữu ích liên quan:https://sites.google.com/view/songnhac2019/https://sites.google.com/view/songnhac2019/bo-loa-karaoke/loa-nam-nganghttps://songnhac2019.wordpress.com/loa-full/https://songnhac2019.blogspot.com/p/micro-karaoke-co-day.html # #phan_mem_lam_karaoke #song_nhac_audio"

Duration:00:01:06

Ask host to enable sharing for playback control

Tìm hiểu về mạch công suất class h

11/9/2023
"Tham khảo: https://songnhac.com.vn/blogs/news/mach-cong-suat-class-h-la-gi Thông tin liên hệ Sóng Nhạc: Theo dõi chúng tôi tại:https://flipboard.com/@songnhac1https://www.hahalolo.com/@songnhac1https://sites.google.com/view/songnhac2019/ Bài viết hữu ích liên quan:https://linktr.ee/songnhac1https://sites.google.com/view/songnhac2019/bo-loa-karaoke/loa-dunghttps://songnhac2019.wordpress.com/loa-nam/https://songnhac2019.blogspot.com/p/loa-karaoke.html # #mach_cong_suat_class_h #song_nhac_audio"

Duration:00:00:54