Flygtninge og Fred-logo

Flygtninge og Fred

News & Politics Podcasts

redigeret af Arne Hansen

redigeret af Arne Hansen

Location:

Denmark

Description:

redigeret af Arne Hansen

Language:

Danish

Contact:

98425542


Episodes

Uffe Elbæk om hvorfor vi bør afgive vælgererklæringer for Frie Grønnes ret til at stille op til Folketinget

2/7/2021
Efter forespørgsel om at afgive en vælgererklæring for at det nye parti Frie Grønne kan opnå ret til at stille op til næste folketingsvalg, valgte Flygtninge og Fred og Dialog at tilbyde Frie Grønne et interview som folkeoplysning for alle...

Duration:00:33:34

Samtale med Paul Rode Andersen om Støjbergs værdier contra Venstres?

2/4/2021
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her en samtale med tidligere mangeårige SF-byrådsmedlem i Frederikshavn kommune og igennem 4 år samarbejdspartner med Venstre-borgmesteren Lars Møller og hans byrådsgruppe. Det er nok med til at danne udgangspunkt for Paul Rode Andersens vurdering...

Duration:00:25:29

Tue Magnussen kommenterer Folketingsdebatten om Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben

1/26/2021
Det var d. 25. januar 2021 ,at ”Flygtninge og Fred” interviewede cand.mag., tidligere universitetsunderviser og RCT-medarbejder samt mangeårige debattør Tue Magnussen om hans analyse af folketingsdebatten om Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben, som især kom til...

Duration:00:50:36

Opinionsundersøgelse: 78% af danskerne siger ja til FN-traktaten om forbud mod atomvåben. Hør Jessie Seehuusen herom

1/23/2021
Den 23. januar 2021, dagen efter FNs traktat om forbud mod atomvåben trådte i kraft, skal vi her høre en af initiativtagerne til den danske kampagne ”Forbyd atomvåben”, Jessie Seehuusen fremlægge resultaterne af den danske del af en opinionsundersøgelse om...

Duration:00:42:09

Fredsaktivist Ulla Røder i 2003 om kampen imod stjernekrigsprojektet efter fængslingen i Fylingsdalebasen

1/20/2021
Situationsrapport om kampen imod stjernekrigsprojektet efter fængslingen af stjernefredslejrens faste beboer, Ulla Røders indbrud på Fylingsdale-radarbasen.- Samt om kampen for at skabe tilstrækkelig modstand til at stoppe planer om krig mod Irak. Interview d. 28. februar 2003 med den (i...

Duration:00:30:58

Jørgen Dragsdahls syn på atomvåbens farlighed og FNs forbudstraktat med 40 års journalist-erfaring.

1/17/2021
Som led i oplysningskampagnen om atomvåben her forud for deadline d. 20. januar 2021 for borgerforslaget: ”Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben” og FN-forbudstraktatens ikrafttræden d. 22. januar, så kommer her et enestående interview med journalist Jørgen...

Duration:00:42:24

Fariha Olawi fortæller om sidste nye bistandstiltag i DAHFs Afghanistan-projekt i en Corona-tid.

1/16/2021
Vi hører forpersonen for den danske græsrodsorganisation, Dansk Afghansk Humanitær Forening, Fariha Olawi, redegøre for hvordan det er gået med projektet med at sende dansk renoveret genbrugsudstyr til Afghanistan med økonomisk støtte fra statsfinansierede Genbrug til Syd i slutningen af...

Duration:00:14:55

Om ICANs nye pjece om atomvåbens sundhedsfarlighed af lægen Klaus Arnung

1/9/2021
Formanden for Danske Læger mod Kærnevåben, Klaus Arnung fremlægger her nogle ubehagelige facts og modelberegninger om hvad en atomkrig kan medføre mht. destruktion af mennesker og jordkloden som hjem for mennesker. Og at for en læge, så er der kun...

Duration:00:42:43

Er det muligt at gøre militæret grønt eller er det bare grønvaskning?

1/3/2021
Er det muligt at gøre militæret grønt eller er det bare grønvaskning? Fred og Flygtninge beder her Palle Bendsen fra den hæderkronede miljøorganisationen NOAH om at kommentere et Facebook-indlæg af Martin Lidegaard, formand for udenrigspolitisk Nævn og forsvarspolitisk og udenrigspolitisk...

Duration:00:40:25

Tom Paamand fortæller om undertrykte nyheder og overraskende analyser i Aldrig Mere Krigs Nyhedsbrev

12/15/2020
Tom får i sin gennemgang af det nys udkomne december-nummer af Aldrig Mere Krigs Nyhedsbrev inddraget pointerne fra de artikler, som her bringes i overskriftsform: Hundrede sten for fred – Svensk stenhugger hugger ordene Aldrig Mere Krig i sten på...

Duration:00:40:05

Claus Kolds fortæller om TurningPoints alternative vej til fred i verden

12/8/2020
Med Claus Colds egne ord: ”TurningPoints Formålet er at medvirke til at trække verden væk fra fattigdom og vold ved at etablere arbejdspladser og udvikle politiet. TurningPoints er den koordinerende enhed af de to fokusområder, som udgør hver deres gren...

Duration:01:11:23

Om civilsamfundets alternative rapport om den aktuelle systemiske racisme i Danmark.

12/5/2020
Vi hører her Jette Møller, forperson for SOS Racisme, fortælle og debattere hovedpunkterne i den alternative rapport til FN’s Racediskriminationskomite om systemisk racediskrimination i Danmark. Det drejer sig især om racistiske bevægelser og deres virkninger såsom ghettoloven og paradigmeskiftet og...

Duration:00:54:20

FN advarer om at genbosætning af flygtninge kan blive laveste i nyere historie

11/30/2020
Her i Dialog og Flygtninge og Fred fortæller UNHCRs talsperson i Danmark, Elisabeth Haslund, om denne triste melding om fald i genbosætningen i en situation, hvor verdens flygtninge tal nu er knap 80 millioner. 1,4 millioner flygtninge har behov for...

Duration:00:14:32

HISTORISK MILEPÆL I KAMPEN FOR EN ATOMVÅBENFRI VERDEN

11/24/2020
Flygtninge og Fred bringer her en samtale med Hasse Schneidermann fra FORBYD ATOMVÅBEN kampagnen i anledning af at FN’s traktat om forbud mod atomvåben træder i kraft den 22. januar næste år og dermed bliver en del af international lov....

Duration:00:46:56

5 Aktuelle sikkerhedspolitiske brændpunkter – belyst af Fredsministeriums eksperter.

11/22/2020
Korte oplæg om hvad vi skal vi mene og eventuelt gøre ved 5 Aktuelle sikkerhedspolitiske brændpunkter. Situationen efter præsidentvalget i USA – 3 minutters oplæg fra Carsten Andersen, der er medlem af Århus mod Krig og Terror og Fredsministerium USA’s...

Duration:00:24:18

Oplæg af Klaus Arnung, Danske læger mod Kærnevåben om Atomvåben på fællesmøde i Fredsministerium.

11/19/2020
Formanden for Danske læger imod Kærnevåben, Klaus Arnung fortæller om atomvåbnenes konsekvenser når de de før eller siden med stor sandsynlighed vil blive brugt – en sandsynlighed der aldrig har været større end i øjeblikket, hvor der udvikles mindre taktiske...

Duration:00:14:56

Kort om elevaktionen mod nålefilttæpper på Frederikshavn Gymnasium og HF i 1979

11/14/2020
Man kan høre klip fra Nordjyllands Radio d. 24. oktober 1979 om elevernes modtagelse af honoratiores ved indvielsen af en tilbygning til gymnasiet – fortalt af en elev. Elevdemonstrationen var forårsaget af elevernes modstand mod nålefilt på gulvene på grund...

Duration:00:03:25

FN’s indsats for at forebygge og undgå krig og FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling – fra Aarhus Fredsfestival

11/11/2020
Flygtninge og Fred og Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her optagelser fra Fredsfestivalen i Aarhus 2020 som forgik på FN-dagen d. 24. oktober. Hvilket inspirerede arrangøren Århus mod Krig og Terror til at vælge FN, som årets tema. Vi skal...

Duration:01:28:26

Mindeord del 2 om Tove Krags væren og virke for flygtninge som del af bevægelsen Bedsteforældre for Asyl

11/7/2020
MINDEORD OM TOVE KRAG af Else Margrethe Holmberg: “Tove døde den 30 september. Vi kan dårligt fatte, at hun ikke er her. Igennem 12 år har vi – i Kongelundsgruppen, Bedsteforældre for asyl – haft det privilegium at arbejde sammen...

Duration:00:32:28

Det er den enkelte persons bevidsthed vi skal vække for at vi kan få befriet verden fra atomvåbenenes permanente terrortrussel.

11/7/2020
Anders P. Sørensen, SGIDanmark skal underskrive og ratificere FN-traktaten om forbud mod AtomvåbenJan Møller og Anders Sørensen, begge fra den buddhistiske organisation SGI, fremlægger deres syn på atomvåben, FN’s traktat der forbyder atomvåben og borgerforslaget om at Danmark skal tilslutte...

Duration:00:46:28