French news-logo

French news

RFI

سیمای فرانسه : این مجلۀ رادیوئی به جنبه‌های گوناگون زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فرانسه می‌پردازد و در پرتو رویدادهای جاری، توجه و کنکاش خود را به فرآیندهای راهبردی و ساختاری جامعۀ این کشور معطوف میکند.

سیمای فرانسه : این مجلۀ رادیوئی به جنبه‌های گوناگون زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فرانسه می‌پردازد و در پرتو رویدادهای جاری، توجه و کنکاش خود را به فرآیندهای راهبردی و ساختاری جامعۀ این کشور معطوف میکند.

Location:

Paris, France

Networks:

RFI

Description:

سیمای فرانسه : این مجلۀ رادیوئی به جنبه‌های گوناگون زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فرانسه می‌پردازد و در پرتو رویدادهای جاری، توجه و کنکاش خود را به فرآیندهای راهبردی و ساختاری جامعۀ این کشور معطوف میکند.

Language:

Persian


Episodes

سیمای فرانسه - آیا توکویل انقلاب معاصر فرانسه را پیش بینی کرده است؟

1/29/2020
١٧۲ سال پیش در چنین روزهایی، اِلکسی دو توکویل، متفکر فرانسوی در ۲۷ ژانویه ۱۸۴۸ در مقابل نمایندگان مجلس فرانسه از سلطنت ژوئیه خواست که تا دیر نشده دست به اصلاح خود بزند. او سخنان هشدار دهندۀ خود را با این جمله به پایان رساند : "اکنون همه ما روی کوهی از آتشفشان خوابیده ایم." هشدار توکویل خنده و استهزاء نمایندگان حاضر در مجلس را باعث شد. اما، یک ماه نکشید که سیل انقلاب سلطنت لویی-فیلیپ را واژگون کرد و در پی آن جمهوری دوم در فرانسه تأسیس شد. توکویل پیشگو و پیامبر نبود. او به هیچ مشیعت و شریعت...

Duration:00:06:33

سیمای فرانسه - هویت جامعۀ فرانسه را مبارزۀ طبقات می‌سازد

1/23/2020
"امانوئل تود" نویسنده و جمعیت شناس معروف فرانسوی به تأسی از اثر معروف مارکس در بارۀ فرانسه، به تازگی کتابی منتشر ساخته با عنوان "مبارزۀ طبقاتی در فرانسۀ سدۀ بیست و یکم" که در بیش از ۳۶٠ صفحه توسط انتشارات Seuil در پاریس منتشر شده است. موضع کتاب این است که مسئلۀ اصلی جامعۀ امروز فرانسه نه افزایش نابرابری، بلکه کاهش سطح زندگی از جمله سطح زندگی بورژوازی فرانسه است و علت این امر در وهلۀ نخست یورو، واحد پول اروپا، و سیاست های ریاضت اقتصادی اتحادیۀ اروپا است. "امانوئل تود" در کتاب خود "چهار طبقۀ...

Duration:00:07:55

سیمای فرانسه - حقوق حداقل در فرانسه و در قیاس با اروپا

1/16/2020
در سال ۱۹۵٠ "رُنه پل‌ون"، رئیس وقت شورای دولت فرانسه، در تلاش هایش برای جلوگیری از توسعۀ نفوذ حزب کمونیست این کشور حقوق حداقل را برای اولین بار در فرانسه دایر کرد. از آن سال تاکنون افزایش حقوق حداقل در فرانسه یکی از معیارها یا عوامل تعیین کنندۀ سیاست های اجتماعی دولت بوده است، صرف نظر از اینکه کدام حزب یا گرایش سیاسی سکان قدرت را در دست داشته باشد. در سال ١٩٦٨ حقوق حداقل در فرانسه دو و نیم فرانک در ساعت بود. کارگر فرانسوی می توانست با یک ساعت کار پنج نان "بَگت" بخرد. توافقات سندیکاهای...

Duration:00:07:28

سیمای فرانسه - چرا طرح اصلاح نظام بازنشستگی فرانسه ناعادلانه است؟

1/9/2020
تظاهرات و اعتصابات سراسری در فرانسه علیه طرح اصلاح قانون بازنشستگی وارد دومین ماه خود شده است. در حالی که دولت طرح خود را در جهت رعایت انصاف و عدالت معرفی می کند، معترضان که همگی مزدبگیران هستند این طرح را به غیرمنصفانه و کاملاً ناعادلانه توصیف می کنند. دولت در توجیه عادلانه بودن طرح خود تکرار می کند که در ازای هر یک یورویی که به عنوان سهم بازنشستگی پرداخت خواهد شد به همان اندازه و برای همه به طور یکسان حق بازنشستگی ایجاد می شود و این عین عدالت است. با این حال، معترضان خود این اصل را...

Duration:00:07:47

سیمای فرانسه - ماکرون رویاروی بزرگترین جنبش اجتماعی سه دهۀ اخیر

12/4/2019
از پنجم دسامبر فرانسه وارد یکی از بزرگترین، اگر نه مهمترین اعتصاب های سراسری خود، طی دست کم سی سال اخیر می شود. به همین خاطر این اعتصاب ها علیه طرح دولت برای اصلاح نظام های بازنشستگی کشور از حیث دامنه و عمق و شرکت نیروهای اجتماعی در آن تقریباً بی سابقه خوانده شده اند. مهمترین سندیکاهای کارگری و مزدبگیران کشور اعلام کرده اند که از پنجم دسامبر برای مدت نامعلومی کلیه فعالیت های کشور را متوقف و همزمان تظاهرات همگانی علیه طرح دولت در سراسر کشور برگزار خواهند کرد. غالب سندیکاها، کارکنان قطارهای...

Duration:00:06:15

سیمای فرانسه - اخلاقیّات امروز فرانسویان

11/28/2019
از سال ١٩٨۱ کلیه کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا هر ٩ سال نتایج تحقیقات نسبتاً گسترده ای را در مورد تغییر و تحولات ارزش های ملی خود در زمینه های اخلاق، مناسبات اجتماعی، سیاست، دین یا اقتصاد منتشر می کنند. در این چارچوب بیست پژوهشگر فرانسوی وابسته به مراکز مختلف تحقیقاتی با ایجاد "انجمن تحقیق دربارۀ نظام های ارزشی" نتایج آخرین پژوهش های خود را دربارۀ تغییر و تحولات ارزش های جامعه فرانسه منتشر کرده اند. این تحقیقات نشان می دهند که در خصوص آنچه که "اخلاقیات" خوانده می شود و دربرگیرندۀ مناسبات...

Duration:00:07:31

سیمای فرانسه - کودکان محروم در فرانسه

11/21/2019
سی سال پیش در بیستم نوامبر ١٩٨٩ کنوانسیون بین المللی حقوق کودک به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. سه دهه پس از تصویب آن در سازمان ملل، این کنوانسیون بیش از هر معاهده و قرارداد بین المللی دیگر به تصویب دولت های جهان رسیده است. به استثناء ایالات متحد آمریکا، تمام دولت های جهان این کنوانسیون را امضاء کرده اند. سی سال پیش ۱۵ میلیون کودک کمتر از ۵ سال در نتیجۀ سوءتغذیه و بیماری های عفونی جان خود را از دست می دادند. امروز این رقم به کمتر از ۶ میلیون نفر کاهش یافته که نوعاً پیشرفتی مهم در کل...

Duration:00:06:41

سیمای فرانسه - دانشجویان و فقر در فرانسه

11/13/2019
دوازدهم نوامبر گذشته دانشجویان فرانسوی در شماری از شهرهای این کشور علیه فقر و محرومیت های اجتماعی دست به تظاهرات زدند. علت این اعتراض ها اقدام ناامیدانۀ جوان بیست و دو سالۀ دانشجویی است که در اعتراض به فقر، خود را در مقابل یکی از ساختمان های نمایندگی آموزش عالی فرانسه در شهر لیون به آتش کشید. در نامه ای که این جوان پیش از این اقدام از خود به جای گذاشت آمده است : "امروز دست به اقدام جبران ناپذیری می زنم و با انجام آن در مقابل ساختمان آموزش عالی، قدرت سیاسی، وزارت آموزش عالی و تحقیقات و در...

Duration:00:08:21

سیمای فرانسه - باربارا کسَن : زن سوفسطایی که دریدا را وارد آکادمی فرانسه کرد

11/6/2019
در سوم ماه مه گذشته "باربارا کسَن" (Barbara Cassin)، زبان شناس تاریخی، فیلسوف و مدیر بازنشستۀ تحقیق در "مرکز ملی تحقیقات علمی" فرانسه به عضویت آکادمی این کشور درآمد. به این ترتیب، "باربارا کسَن" نهمین زنی است که به عضویت آکادمی فرانسه درمی آید که پیشتر در سال ۲۰۱۲ نشان عالی خود را به مجموعه آثار فلسفی او اهداء کرده بود. "باربارا کسَن" اولین گفتگوهای خود را با مارتین هایدگر در سال ۱۹۶۹ آغاز کرد. او در همین سال ستایشگر و عاشق شیدای "رُنه شار" شاعر بزرگ فرانسوی شد هر چند میان آن دو چهل سال...

Duration:00:10:24

سیمای فرانسه - اسلامگرایی و نهادینه شدن سوءظن در فرانسه

10/23/2019
در سه دهۀ گذشته "امنیت" به جای رهایی و عدالت اجتماعی به شاه بیت مطالبات اجتماعی در جامعۀ فرانسه تبدیل شده یا در حقیقت تمام این مطالبات را که تاریخاً مرزهای فکری میان احزاب چپ و راست را ترسیم می کردند به حاشیه رانده است.هوشیاری به "فضیلت سیاسی" در جامعه ای تبدیل شده که هدف اصلی اش نه بهزیستی، که ادامه بقاء در سایۀ ترس و بی اعتمادی همگانی است. اما، هیچ دموکراسی حقیقی بر پایۀ بی اعتمادی و سوءظن افراد نسبت به یکدیگر ساخته نمی شود. هیچ دموکراسی بر اساس تبانی و همسویی مطلق افراد با دستگاه دولتی...

Duration:00:07:08

سیمای فرانسه - ادگار مورن در دیدار با یادها

10/17/2019
"دیدار با خاطرات"* عنوان آخرین اثر ادگار مورن متفکر بزرگ فرانسوی است که در ۴۵۰ صفحه توسط انتشارات "فایر" در فرانسه به چاپ رسیده است. در این کتاب که ادگار مورن در سن ۹٧ سالگی منتشر می کند فقط با سرگذشت فردی و روشنفکری راوی روبرو نیستیم... مورن که نویسندۀ شصت جلد کتاب و بی نهایتی از مقالات و گفتارها است تاریخ سیاسی و روشنفکری سدۀ بیستم فرانسه بعد از دومین جنگ جهانی را از خلال آشنایی ها با متفکران هم عصر خود و همچنین از خلال تجارب سیاسی – از مشارکت در نهضت مقاومت علیه فاشیسم تا پیوستن به...

Duration:00:07:41

سیمای فرانسه - چه کسانی مسبب رشد تروریسم اسلامی در فرانسه هستند؟

10/10/2019
در توسعۀ تروریسم اسلامگرایی هم مسلمانان فرانسه نقش داشته اند هم رهبران سیاسی این کشور. مسلمانان فرانسه به این خاطر که راه را بر نقد دین بسته اند و رهبران فرانسه به این خاطر که طی چهل سال گذشته در قبال رژیم‌های اسلامگرای مروّج خشونت و تروریسم سیاست مماشات و همکاری را در پیش گرفته‌اند. پنجشنبه سوم اکتبر چهار تن از کارکنان پلیس فرانسه توسط یکی از همکاران اسلامگرای خود در ساختمان ادارۀ پلیس پایتخت با ضربات چاقو به قتل رسیدند. در مراسم یادبود قربانیان این جنایت در محل حادثه رئیس جمهوری فرانسه...

Duration:00:07:42

سیمای فرانسه - جهت گیری های تازه در سیاست خارجی فرانسه

10/2/2019
چند روز پیش از هفتاد و چهارمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، رئیس جمهوری فرانسه در ملاقات با سفرای این کشور از تغییرات محسوس در جهت‌گیری و سیاست خارجی فرانسه خبر داد. نشانه های این تغییر بعضاً در آخرین نشست گروه هفت قدرت اقتصادی جهان در «بیاریتز» محسوس بود. در این نشست امانوئل ماکرون کوشید بررسی موضوع هایی نظیر بحران های ایران و اوکراین و همچنین جنگ تجاری میان آمریکا و چین را در فهرست گفتگوهای رهبران کشورهای شرکت کننده در نشست قرار بدهد. اما، مهمترین نشانهٔ تغییر را در این جمله امانوئل...

Duration:00:07:44

سیمای فرانسه - تروریسم و تهدید آزادی در فرانسه

9/26/2019
در بیست سال گذشته حکومت های پیاپی در فرانسه صرف نظر از اینکه راست بوده اند یا چپ ناتوانی خود را برای تجهیز، هدایت و ساماندهی نیروی انتظامی از طریق محدود کردن آزادی های اساسی جبران کرده اند تا بتوانند از این طریق اقبال و رأی عمومی را در زمان انتخابات به دست آورند، هر چند با این کار جامعۀ فرانسه بیش از پیش با آداب و اصول یک جامعۀ حقیقتاً دموکراتیک فاصله گرفته است. انتشارات معروف گالیمار در فرانسه امروز پنجشنبه بیست و ششم سپتامبر اثر جدید "فرانسوا سورو"، نویسنده، حقوقدان و عضو پیشین دیوان...

Duration:00:09:39

سیمای فرانسه - ادوارد اسنودن فرانسه را رویاروی ارزش های خود نهاده است

9/18/2019
کارمند پیشین "آژانس ملی امنیت" آمریکا، ادوارد اسنودن، که از سال ۲۰۱۳ ناچار شد در روسیه پناهنده شود اخیراً ابراز امیدواری کرده که فرانسه با درخواست پناهندگی او موافقت کند. او در مصاحبه با یکی از رسانه های فرانسوی گفته است : "هیچکس نمی خواهد که فرانسه شبیه یکی از کشورهایی شود که مورد علاقه مردم نیست. محزون ترین بخش از ماجرای زندگی من این است که تنها جایی که فردی همچون من امروز می تواند حزف بزند، نه اروپا، بلکه روسیه است." ادوارد اسنودن که از او به عنوان بانبوغ ترین کارشناس جوان اطلاعات...

Duration:00:08:43

سیمای فرانسه - رهایی جنسی در پاریس دهه های ۱۹۶۰-١٩۵٠

9/11/2019
جنبش مه ۱۹۶۸ را عموماً عصیان جوانان علیه ارزش های سنتی جامعۀ پدرسالار خوانده اند که در شخصیت تاریخی ژنرال دوگل تجسم می یافت. به همین دلیل شاید مهمترین دستاورد اجتماعی این جنبش رهایی زنان و دستیابی آنان به حقوقی باشد که جامعۀ محافظه کار فرانسه آنها را به راحتی نمی پذیرفت و در برابرشان سخت مقاومت می کرد. اما، این عصیان به ویژه عصیان زنان علیه تبعیض های جنسیتی یک شبه پدید نیامد. به گمان پژوهشگر فرانسوی، ورونیک بلان شر، زمینه های تاریخی این عصیان را باید در رفتار گروه اجتماعی جدیدی از دختران...

Duration:00:11:45

سیمای فرانسه - تک‌زبانی، چندزبانی و آموزش در فرانسه

9/4/2019
همانند بسیاری از کشورهای دیگر، فرانسه کشوری است چند زبانه و به دلایل مختلف از جمله به دلیل جغرافیایی همواره چنین نیز بوده است. بخش مهمی از کودکان این کشور قادرند به زبان های دیگر به غیر از زبان رسمی کشور، یعنی زبان فرانسوی، صحبت کنند یا بنویسند. اما، این واقعیت اجتماعی دائماً در نزاع با تلقی از دولت-ملت است که طی سده ها تک زبانی را در انگارهٔ عمومی و ساختارها، به ویژه نظام آموزشی کشور، نهادینه کرده است. همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در فرانسه جمع قابل توجه‌ای از انجمن ها و خانواده های مناطق...

Duration:00:10:48

سیمای فرانسه - فضا عرصۀ جدید دکترین دفاعی فرانسه

7/31/2019
در ۲۵ ژوئیه گذشته فلورانس پرلی، وزیر دفاع فرانسه، با معرفی راهبرد دفاع فضایی این کشور اعلام کرد که فرانسه ۷۰۰ میلیون یورو دیگر به بودجهٔ دفاع فعال از ماهواره هایش اضافه می کند. بودجهٔ دفاع فضایی فرانسه در چارچوب قانون برنامه ریزی نظامی این کشور تا سال ۲۰۲۵ به ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو بالغ می شود. در سخنانش وزیر دفاع فرانسه از فضای ماورای جو به عنوان «جبههٔ جدید» یاد کرد. این «جبهه» از منظر قدرت‌های نظامی بیش از پیش به نوعی فضای جدید تخاصم، اعم از عملیات مخفیانه و یا رویارویی مستقیم تبدیل...

Duration:00:08:15

سیمای فرانسه - تبعات کاهش بودجۀ دولتی مدارس فرانسوی در خارج از کشور

7/24/2019
مدارس فرانسه در خارج از کشور وظیفۀ پرورش روح انتقادی، آشنا کردن دانش آموزان با فرهنگ شهروندی و لائیسیته در محیط های چندفرهنگی و چندزبانه را دارند که در نهایت بخشی از ارزش افزودۀ سیاست خارجی فرانسه محسوب می شوند. شبکۀ مدارس فرانسوی در خارج از کشور از شهرتی عالی در زمینۀ آموزش برخوردار است به طوری که ۹٧ درصد دانش آموزان دبیرستان های آن در آخرین سال تحصیلی موفق به اخذ دیپلم می شوند. با این حال، کمک دولت فرانسه به این مدارس به طور پیوسته رو به کاهش بوده است. در هجدهم مارس سال ۲۰١٨ امانوئل ماکرون...

Duration:00:09:26

سیمای فرانسه - فرانسه در آئینۀ جنگ استقلال الجزایر

7/17/2019
۵٧ سال پیش در چنین روزهایی الجزایر، از قدیمی ترین و مهمترین مستعمرات فرانسه، پس از هشت سال جنگ های خونین داخلی به استقلال دست یافت و منشاء تحولات بزرگ بین المللی و بحران های بی سابقه در خود جامعه فرانسه شد. با جنگ استقلال الجزایر دوگُل از نو به قدرت بازگشت، جمهوری چهارم فرانسه سقوط کرد و جای خود را به جمهوری پنجم داد. خشونت های این جنگ نیز بی سابقه بودند. بیش از ۲۵۰ هزار نفر از مردم الجزایر در جریان جنگ استقلال کشته و دو میلیون نفر دیگر (از مجموع ده میلیون نفر جمعیت آن زمان الجزایر) در...

Duration:00:08:34