Ligestilling:nu-logo

Ligestilling:nu

News & Politics Podcasts

En podcast om ligestilling og feminisme. Vi belyser strukturer, kulturer, normer m.m. der forhindrer eller fremmer ligestilling på forskellige områder i samfundet. Episoderne består af fortællinger og samtaler om ligestilling. Se mere på https://ligestilling.nu/

Location:

Denmark

Description:

En podcast om ligestilling og feminisme. Vi belyser strukturer, kulturer, normer m.m. der forhindrer eller fremmer ligestilling på forskellige områder i samfundet. Episoderne består af fortællinger og samtaler om ligestilling. Se mere på https://ligestilling.nu/

Twitter:

@LineGessoe

Language:

Danish

Contact:

51171894


Episodes

Omprioriteringer - Livet efter Brystkræft og Stress

3/1/2023
Mange kvinder må efter de bliver ramt af stress, kræft eller anden alvorlig sygdom omprioritere deres liv. Lova fortæller her om sin rejse, hvordan det har hjulpet hende at komme ned i kroppen gennem meditation, yoga og coaching. Hun hjælper nu andre med at håndtere livet. Lova Lenora tilbyder stress-forløb, coaching, yoga og kakao-ceremonier. Læs mere på hendes hjemmeside her: https://dansmedlivet.dk/

Duration:00:30:33

Er Ligestilling det samme som Ligeværd? - med Birgitte Baadegaard, 2. samtale

11/30/2022
Ifølge Birgitte Baadegaard er Ligestilling og Ligeværd ikke det samme. Vores samfund er grundlæggende skabt til mænd og på mændenes præmisser. Målet er ikke ligestilling, men ligeværd, for at få det, er vi nødt til at indrette samfundet på ny. Lyt med når jeg taler med Birgitte Baadegaard om mænd, kvinder, livet og hendes nyeste bog "Lige er ikke det samme som ens". Birgitte har i mere end 20 år arbejdet med ambitiøse kvinder i liv og ledelse, der oplever udmattelse og frustration, oftest uden at de selv kan forklare eller sætte ord på årsagen til deres oplevelse af meningsløshed. Mange vælger at gøre op med den traditionelle måde at leve på og finder nye veje i deres liv. Bogen "Lige er ikke det samme som ens", handler om ligeværd – ikke ligestilling – mellem de to traditionelle biologiske køn: mand og kvinde. Ordet ligeværd stikker nemlig mange lag dybere end ordet ligestilling, der handler om at give kvinder lige muligheder i en ramme, som mænd i århundreder har defineret og værdisat. Det udgangspunkt er snarere tilpasning end reel ligestilling og har derfor intet med ligeværd at gøre. Bogens mission er at skabe øget bevidsthed om statistiske kønsforskelle mellem mænd og kvinder. Den usunde dynamik, der udspiller sig mellem de to biologiske køn påvirker også minoritetsgrupper. Og dermed os alle.

Duration:00:58:04

En blandt os – om Mod, Magt og Metoo i dansk politik - Maria Gudme og Camilla Søe

10/30/2022
Der er strukturer som er med til at give gunstige vilkår til dem der ikke kan overholde andre folks grænser. Maria Gudme og Camilla Søe har skrevet bogen Feministisk Kampskrift om sexisme og sexistiske kommentarer i det politiske rum. Camilla og Maria samlede fortællinger fra kvinder på tværs af partierne, som alle havde oplevet grænseoverskridende adfærd og nogle deciderede overgreb. Det førte til en bevægelse #enblandtos som rakte langt ud over Christiansborg og satte en bølge i gang i dansk politik. Camilla Søe er debattør og konsulent og har været medlem af Venstre siden 2013. Maria Gudme er politiker fra Socialdemokratiet, regionalt og i Folketinget. #enblandtos #metoo #sexisme #ligestilling #politik #hverdagssexisme

Duration:00:40:47

Rugemødre - skal vi lempe lovgivningen? - en samtale med Amalie Lyngbo

5/30/2022
Debatten om rugemødre har varet i mange år. Der har været mange borgerforslag om at gøre det lovligt at være rugemor eller endda at modtage penge for at være rugemor. I begyndelsen af 2022, fik et borgerforslag om medfaderskab, på rekordtid 50.000 medunderskrifter. På overfladen ligner forslaget et ligestillingsforslag, men det har skabt en debat om hvor børnene skal komme fra – en debat om rugemødre. Dette har medført en opblussen i debatten om rugemødre og hvorvidt man kan modtage betaling for at bære barnet. I dette afsnit taler jeg med jordemoder Amalie Lyngbo om rugemødre og hvilke hensyn vi må tage til barnet, rugemoderen og de der ønsker et barn.

Duration:00:51:52

Solidaritetsmarch for Ligeløn - en live demonstrations-podcast

8/19/2021
Dansk Kvindesamfund arrangerede d. 8. august 2021 en tværfaglig solidaritetsmarch for ligeløn. Solidaritetsmarchen er et ønske om at gøre op med Tjenestemandsreformen fra 1969 der indplacerede kvinder på det offentlige arbejdsmarked lavere end mænd. Demonstrationen er samtidig midt i sygeplejerskernes lange strejke i kølvandet på overenskomstforhandlingerne fra foråret 2021. Mere end 400 deltog i demonstrationen til fordel for ligeløn i de kvindedominerede fag. Der var deltagere fra mange forskellige faggrupper, pædagoger, socialrådgivere, jordemødre, sygeplejersker, murerne og mange flere. Flere organisationer var til stede Dansk Sygeplejeråd, Kvinderådet, BUPL, Kvinderådet m.fl. Pressen var ikke til stede. Podcasten er en live-optagelse og derfor er lydkvaliteten ikke optimal. Der er uddrag fra marchen, uddrag fra nogle af talerne og samtaler med demonstranter fra forskellige faggrupper og organisationer. I løbet af podcasten hører man blandt andre: Harun Demirtas fra Dansk Kvindesamfund der har arrangeret demonstrationen. Tjenestemandsrap af Vibeke Kline Lange Frost del af gruppen omkring Tjenestemandstirsdage, #slutmed1969 og ligelønsbevægelsen. Talere fra Dansk Kvindesamfund, BUPL, Socialrådgiverforeningen, Dansk Sygeplejeråd fra SF og Enhedslisten. Kristina Robins formand for Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Desuden pædagoger fra BUPL og Christa Thestrup fra BUPL Nordsjælland Sonny Andersen murerarbejdsmand Der er musik afspillet under marchen af flere kunstnere undervejs, bl.a. ABBA, Aretha Franklin m.fl. Der er flere podcast-episoder der omhandler ligeløn og vilkårene på det offentlige arbejdsmarked, lyt med på: Mandeløn, kvindeløn - hvorfor har vi ikke Ligeløn? – med Astrid Elkjær Sørensen https://ligestillingnu.buzzsprout.com/1412443/6209074-mandelon-kvindelon-hvorfor-har-vi-ikke-ligelon-med-astrid-elkjaer-sorensen Et feministisk opgør med den kønsopdelte lønindplacering i Tjenestemandsreformen af 1969 – med Vibeke Kline Frost https://ligestillingnu.buzzsprout.com/1412443/8135699-et-feministisk-opgor-med-den-konsopdelte-lonindplacering-i-tjenestemandsreformen-af-1969-samtale-med-vibeke-frost Graviditet, fødsler og fødekultur – hvordan skaber vi en god begyndelse for familierne – med Amalie Lyngbo https://ligestillingnu.buzzsprout.com/1412443/8012200-graviditet-fodsler-og-fodekultur-hvordan-skaber-vi-en-god-begyndelse-for-familierne-med-jordemoder-amalie-lyngbo-henningsen Kvindefrigørelse, Kønsforskning og Lønkommissionen – samtale med Karen Sjørup https://ligestillingnu.buzzsprout.com/1412443/8591282-kvindefrigorelse-konsforskning-og-lonkommissionen-samtale-med-karen-sjorup Kvindekamp og Lønkamp i Omsorgsfagene – en samtale med pædagogernes formand Elisa Rimpler https://ligestillingnu.buzzsprout.com/1412443/8726865-kvindekamp-og-lonkamp-i-omsorgsfagene-en-samtale-med-paedagogernes-formand-elisa-rimpler

Duration:00:45:18

Kvindevold og Kvindedrab - en live talk på Folkemødet med Mette Marie Yde fra Danner

6/19/2021
Både i Danmark og i Europa lever kvinder i voldelige forhold, det nogle gange ender med drab. Især under Covid19 lockdown har denne vold problematik været stigende. Det er af FN blevet betegnet som en pandemi i pandemien. Dette er en podcast optaget live under en talk på Folkemødet 2021 i Allinge. Den er arrangeret af Danner. I panelet er Mette Marie Yde Vicedirektør fra Danner som er ekspert på området og Line Gessø som gennem sit arbejde i den Europæiske Kvindelobby kender til den europæiske situation på området. Debatten styres af Cyrillia Sabroe.

Duration:00:43:36

Feministisk udenrigs- og udviklingspolitik - med Emma Holten fra Kvinderådet. Live fra Folkemødet

6/19/2021
Feministisk udenrigspolitik med Emma Holten fra Kvinderådet. - Live podcast fra Allinge havn Folkemødet 2021 transmitteret fra CISUs båd Anton. Feministisk udenrigs- og udviklingspolitik er til forskel fra den eksisterende, en systematisk tænkning hvor alle mennesker og grupper er lige. Det kræver at de nuværende systemer ændres. Sverige fik en feministisk udenrigspolitik allerede i 2014, Canada i 2017 og Frankrig i 2019. Flere andre lande har fulgt trop og Mexico er i øjeblikket ved at implementere en feministisk udenrigspolitik, der også dækker sikkerhedspolitik, udviklingssamarbejde, handel og diplomati. Kvinder inddrages i fredsopbygning og konflikthåndtering. Magten skal uddelegeres ved at empower lokale kræfter i krisetider. Uligheden mellem mænd og kvinder er for eksempel indbygget i samfundsforholdene. Patriarkatet er ofte indarbejdet i samfundet og det kræver et systemskifte at se anderledes på dette. For at skabe varige forandringer, skal magten gives tilbage til lokale civilsamfundsorganisationer ved at støtte det lokale organisationer i kampen for ligestilling og social retfærdighed. Den skal forankres i en lokal kontekst for at forandringerne skal blive varige. I feministisk udenrigspolitik bør der tænkes intersektionelt, hvor ikke kun køn tænkes ind, men også alder, geografi, socioøkonomi, kønsidentitet, religion, uddannelse m.m.

Duration:00:36:26

Kvindekamp og Lønkamp i Omsorgsfagene – en samtale med pædagogernes formand Elisa Rimpler

6/18/2021
Det tager 750 år at får ligeløn gennem forhandlingssystemet. Vi har brug for en anden løsning der retter op på omsorgsfagenens lønefterslæb. Det er vigtigt med en samlet fagbevægelsen, med opbakning fra traditionelle mandefag - også fra det private. Lyt med når jeg taler med BUPLs formand Elisa Rimpler. Måske sidder pædagogerne med nøglen til ligeløn. De har en unik adgang til opdragelsen af den næste generation. Gennem normkritisk adfærd i børnehøjde, kan pædagogerne hjælpe med at næste generation ser mere nuanceret på de traditionelle kønsroller.

Duration:00:18:16

Folkemøde Teaser 2021

6/18/2021
Transmission direkte fra Folkemødet i Allinge 2021. Om feministisk udenrigspolitik, kvinder og ligeløn, følgerne af Covid19 og lockdown. Vold mod kvinder er en pandemi i pandemien under lockdown.

Duration:00:01:52

Hvordan kvinder kan maniFESTere sig som hele i et halvt samfund - samtale med Birgitte Baadegaard

6/3/2021
’Lige er ikke det samme som ens’ ’At have stemmeret er ikke det samme som at have en stemme’ ’100 års forsøg på ligestilling får ikke 5000 års paradigme til at forsvinde’ Rammen vi har sat som samfund skal gentænkes. Ligestilling bør tænkes ind i en anden kontekst, et andet paradigme end den der er i dag. Lyt med på denne vigtige samtale med Birgitte Baadegaard om det feminine, maskuline og hvordan vi hver især kan udtrykke det og finde bevidstheden som kvinder og få et stærkere, mere balanceret ståsted som kvinder i verden. Som hel kvinde i et halvt samfund. Birgitte vil gerne starte en helt ny bevægelse af kvindebevidstheden i samfundet, frem for at tale om ligestilling som måltal med en 50-50 fordeling. Et paradigmeskifte. Vi taler om det feminine som det cykliske, fasiske, kroppen og jorden. Om feministisk lederskab, Jung, empati og selvindsigt. Om kønsidentitet, drømme, symboler og meget meget mere. Birgitte er kendt for sin bog "ManiFEST for kvinder" og udkommer med en ny bog først i det nye år.

Duration:01:11:28

Kvindefrigørelse, Kønsforskning og Lønkommissionen - samtale med Karen Sjørup

5/26/2021
Da Lønkommissionen blev nedsat i 2008 var Karen Sjørup leder af styregruppen om Ligeløn. Der blev gennemført et grundigt arbejde for at udvikle en metode til at sammenligne værdien af arbejde inden for det man kalder "kvindefag" og "mandefag" og herigennem finde ud af om der var forskel på lønnen. Karen Sjørup var dengang lektor, sociolog og kønsforsker. I dag er hun pensioneret, men fortæller her blandt andet om arbejdet i Lønkommissionen. Desuden taler vi om Kønspolitik, Kønsforskning og Kvindefrigørelse op gennem 1970'erne og 1980'erne. Lyt med på et spændende afsnit i Ligestilling:Nu

Duration:00:52:30

Social kontrol, vold og trusler. En samtale om Istanbul Konventionen - med Yildiz Akdogan

5/18/2021
Tyrkiet har i marts 2021 undsagt Istanbul konventionen. Det er den konvention der beskytter kvinder mod vold og trusler. Jeg taler med Yildiz Agdogan der er tyrkisk født. Vi taler om social kontrol, ære, skam, vold, chikane og hvordan kvindebevægelser i Tyrkiet og Europa rejser sig i oprør for at sikre kvinders menneskerettigheder.

Duration:01:02:16

Øremærket barsel til begge forældre, hvordan implementerer vi EU's orlovs-direktiv? Samtale med Camilla Gregersen, formand for DM

5/6/2021
I Danmark er det stadig mændene, der tjener mest, og det er stadig kvinderne, der tager langt hovedparten af barslen. Ligestillingen i Danmark er ikke blevet forbedret de seneste mange år - tværtimod. Øremærket barsel er et af de væsentligste redskaber til at opnå reel ligestilling på arbejdsmarkedet og på livsindkomsten. Som barslen ser ud i dag, har den store konsekvenser for kvinders livsløn, pension og karrieremuligheder. Hvis begge forældre tager nogenlunde ligelig del i barslen, vil forskellene udjævne sig. Hvis vi kigger på vores nordiske naboer, Island, Norge og Sverige, har de for længst overhalet os, i forhold til hvor stor en del af barslen fædrene tager. Med et nyt EU direktiv har vi en enestående mulighed for at få mere ligestilling mellem kønnene, men det kræver at vi griber chancen og at politikerne har modet til at ændre på den nuværende barselsorlov. Lyt med når jeg taler med Danske Magistres formand Camilla Gregersen og implementeringen af orlovs direktivet. Læs mere her: Link til artikel fra Akademikerbladet om ny dansk barselsmodel: Finland vil lave lige barselsregler for mor og far (akademikerbladet.dk) Link til debatindlæg om implementering af direktivet, som tidligere er bragt i Information (dec 2020): 11 organisationer i opråb: Øremærk lige meget barsel til far og mor | Information

Duration:00:40:47

Iceland strives toward closing the Gender Gap - with Brynhildur, Secretary General of Icelandic Women's Rights Association

4/21/2021
Iceland is the most gender equal country in the world – for the 12th time in a row they are number one – according to the Global Gender Gap report 2021 by World Economic Forum. Denmark has in comparison moved from a 14th place to number 29. What can we learn from Iceland and how can we move toward a more feministic and equal society? Iceland has made an equal I’m talking to Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir, Secretary General of Icelandic Women's Rights Association. Island er for 12. Gang det mest ligestillede land i verden. Til sammenligning er Danmark flyttet fra en 14. plads til en 29. plads. Alle andre nordiske lande ligger i top fem på listen. Hvad kan vi lære af Island – jeg taler med Brynhildur, direktør for den islandske organisation for kvinders rettigheder. Link to information about the equal pay standard: https://kvenrettindafelag.is/en/resources/equal-pay-standard/ And to the report of Global Gender Gap 2021: https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021

Duration:00:55:18

Arvesynden, jomfrufødsler og feministisk teologi - med præst Mette Gramstrup Hansen

4/14/2021
Arvesynden bør ikke forbindes med kvinders seksualitet og skam. De gamle kirkeskrifter er skabt i et patriarkalsk samfund og må moderniseres og genfortolkes i mere moderne sammenhænge. Lyt med når jeg taler med sognepræst i Kristkirken på Vesterbro - Mette Gramstrup Hansen. Hun blev i sin tid ansat som den første kvindelige præst i samme kirke. En fantastisk spændende fortælling om religion, kultur, sex, skilsmisser, livet og meget meget mere i en københavnsk folkekirke.

Duration:01:04:37

Spirituel aktivisme - det feminine og maskuline i det indre arbejde – samtale med Kristine Øjken

4/8/2021
Balancen mellem det maskuline og feminine kan findes ved at arbejde med sig selv. Kristine Øjken beskriver det maskuline og feminine som to kosmiske kræfter. Hvis vi kan forstå og bruge dem mere balanceret, kan det give et mere nuanceret og meningsfuldt liv, udvide bevidstheden og sit eget perspektiv for at blive mere rummelig. Mere konkret betyder det, at vi kan ændre vores oplevelse af værdien ved livet fra at være primært ydrestyret – og i stedet lade den gro indefra, så lader vi også vores naturlige begejstring, nysgerrighed og kreative skabertrang bærer os frem. Det er alkymi og det skaber mening, tilfredshed – ja det vi kalder lykke. Kristine arbejder med oldtidens mysterier – væver magi og hellig visdom ind i en moderne hverdag, fordi kimen til alt det vi længes efter allerede findes indeni os. Kristine er mysterieformidler, energiarbejder, kunstner, healer, coacharbejder m.m. og arbejder blandt andet med cacao-ceremonier, foredrag, workshops og meget mere. Links til Kristine Øjken er som følger: insta: https://www.instagram.com/kristineojken/ templet: https://templet.simplerosites.com/velkommen-til Fb: https://www.facebook.com/kristineojken/

Duration:01:31:16

A Feminist Struggle. The Importance of Humanism - with Professor Michelle Pace

3/26/2021
There is a feminist struggle in our community. A humanitarian crisis. We need to create more respect for feelings, to recognize feelings and make room for diversity in humanity. We must beware not to give in to populism, but embrace humanism. I'm talking to professor Michelle Pace from Roskilde University, Denmark. Michelle grew up in Malta, in a strict catholic culture. She had to find her own way, lived in England for several years and is now living in Denmark teaching global studies at the university. Michelle has a profound understanding of different cultures and the importance of embracing diversity. This episode is in English, though most of the other episodes are in Danish. The title of the podcast is Ligestilling:nu After the intro we start talking about the Pope visiting Iraq. Here is an image of the visit: https://www.theguardian.com/world/2021/mar/05/pope-francis-baghdad-iraq-tour (the Pope with 3 “chaperones” escorting him. The Grand Ayatollah Sistani with no additional chaperones and in his humble home.

Duration:01:19:18

Når man vælger abort; en beslutning fuld af følelser og reaktioner - med Frejamay November

3/17/2021
Frejamay valgte at få foretaget en medicinsk abort, da hun opdagede at hun var blevet gravid. Det var det logiske valg, men alligevel fuld af reaktioner, både følelsesmæssigt og kropsligt. Kvinder træffer disse valg hver eneste dag - om prævention, abort eller graviditet. De livsomstændigheder vi befinder os i er afgørende for beslutningen. Lyt med når jeg taler med blogger Frejamay November om hendes historie. Frejamay November er blogger og kan følges på Instagram eller på http://www.frejamaynovember.dk/ Om Ligestilling:nu Podcasten handler om ligestilling mellem kønnene. Den giver et indblik i ligestillingsverdenen og de problematikker der er og hvorfor der endnu ikke er ligestilling i Danmark. Hvilke udfordringer giver det i forskellige samfundslag og områder når der ikke er ligestilling. Der gives bud på hvordan vi kan nå hen mod mere ligestilling og ligeværdighed i samfundet. Til alles bedste. Podcasten tegner et bredt billede af ligestillingsproblematikker, holdninger og med fokus på de lange kampe, gerne set i relation til samfundet og en drøftelse af individets egne muligheder i forhold til de strukturer og kulturer vi lever i. Episoderne er samtaler med forskellige mennesker som forholder sig til eller beskæftiger sig med ligestilling. Der er både forskere, aktivister, politikere, minoritetsdanskere, de unge og dem der har været med siden 1970’erne og mange flere. Kan høres på de fleste podcastplatforme eller her https://ligestilling.nu/ Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ligestilling-nu Instagram: https://www.instagram.com/ligestilling_nu/ Facebook: https://www.facebook.com/groups/953537958484452

Duration:00:49:18

Et feministisk opgør med den kønsopdelte lønindplacering i Tjenestemandsreformen af 1969 - samtale med Vibeke Frost

3/14/2021
Et fællesskab af kvinder ansat i den offentlige sektor fra traditionelle kvindefag er gået sammen om at lave et borgerforslag. De vil have en kønsneutral lønindplacering og ophævet Tjenestemandsreformen af 1969. På under en uge har forslaget fået 40.000 underskrifter og er godt på vej til at blive drøftet i Folketinget. Hør hvad forslagsstiller Vibeke Frost siger om emnet. Episoden kan med fordel høres i sammenhæng med episoden om Mandeløn, Kvindeløn - hvorfor har vi ikke ligeløn - https://ligestillingnu.buzzsprout.com/1412443/6209074-mandelon-kvindelon-hvorfor-har-vi-ikke-ligelon-med-astrid-elkjaer-sorensen

Duration:00:27:51

Graviditet, Fødsler og Fødekultur - Hvordan skaber vi en god begyndelse for familierne - med jordemoder Amalie Lyngbo Henningsen

2/23/2021
At føde et barn er en af de helt store omvæltninger i en kvindes liv. Der er over hele landet de seneste år vedtaget fødeplaner som skulle sikre ordentlige vilkår og forløb for de fødende kvinder. Alligevel ser vi mange steder at der er efterfølgende er nedskæringer, besparelser, effektiviseringer. Det er et område, som den seneste tid har været til stor debat i medierne. Vidnesbyrd fra fødende kvinder fortæller om et sundhedsvæsen der svigter de kommende mødre og i nogle tilfælde også børnene og familierne. Vi hører fra medierne at fødselsforberedelsen for førstegangsfødende er sparet væk eller reduceret til youtube-videoer og video-forelæsninger, hvor man selv må orientere sig. Hvad gør det ved fødslen og oplevelsen af at blive mor. Vi taler om hvordan man kan styrke området og skabe gode rammer for kvinder der føder i Danmark. Jordemoderfaget er i høj grad et kvindefag, hvor klienterne primært er kvinder. Faget er derfor også underlagt de problematikker der er omkring kvindefag i Danmark, med nedprioriteringer og manglende ligeløn. Alt dette og mere, taler jeg med jordemoder Amalie Lyngbo Henningsen om.

Duration:01:09:32