Ligestilling:nu-logo

Ligestilling:nu

News & Politics Podcasts

En podcast om ligestilling og feminisme. Vi belyser strukturer, kulturer, normer m.m. der forhindrer eller fremmer ligestilling på forskellige områder i samfundet. Episoderne består af fortællinger og samtaler om ligestilling. Se mere på https://ligestilling.nu/

En podcast om ligestilling og feminisme. Vi belyser strukturer, kulturer, normer m.m. der forhindrer eller fremmer ligestilling på forskellige områder i samfundet. Episoderne består af fortællinger og samtaler om ligestilling. Se mere på https://ligestilling.nu/

Location:

Denmark

Description:

En podcast om ligestilling og feminisme. Vi belyser strukturer, kulturer, normer m.m. der forhindrer eller fremmer ligestilling på forskellige områder i samfundet. Episoderne består af fortællinger og samtaler om ligestilling. Se mere på https://ligestilling.nu/

Twitter:

@LineGessoe

Language:

Danish

Contact:

51171894


Episodes

Rugemødre - skal vi lempe lovgivningen? - en samtale med Amalie Lyngbo

5/30/2022
Debatten om rugemødre har varet i mange år. Der har været mange borgerforslag om at gøre det lovligt at være rugemor eller endda at modtage penge for at være rugemor. I begyndelsen af 2022, fik et borgerforslag om medfaderskab, på rekordtid 50.000 medunderskrifter. På overfladen ligner forslaget et ligestillingsforslag, men det har skabt en debat om hvor børnene skal komme fra – en debat om rugemødre. Dette har medført en opblussen i debatten om rugemødre og hvorvidt man kan modtage...

Duration:00:51:52

Solidaritetsmarch for Ligeløn - en live demonstrations-podcast

8/19/2021
Dansk Kvindesamfund arrangerede d. 8. august 2021 en tværfaglig solidaritetsmarch for ligeløn. Solidaritetsmarchen er et ønske om at gøre op med Tjenestemandsreformen fra 1969 der indplacerede kvinder på det offentlige arbejdsmarked lavere end mænd. Demonstrationen er samtidig midt i sygeplejerskernes lange strejke i kølvandet på overenskomstforhandlingerne fra foråret 2021. Mere end 400 deltog i demonstrationen til fordel for ligeløn i de kvindedominerede fag. Der var deltagere fra mange...

Duration:00:45:18

Kvindevold og Kvindedrab - en live talk på Folkemødet med Mette Marie Yde fra Danner

6/19/2021
Både i Danmark og i Europa lever kvinder i voldelige forhold, det nogle gange ender med drab. Især under Covid19 lockdown har denne vold problematik været stigende. Det er af FN blevet betegnet som en pandemi i pandemien. Dette er en podcast optaget live under en talk på Folkemødet 2021 i Allinge. Den er arrangeret af Danner. I panelet er Mette Marie Yde Vicedirektør fra Danner som er ekspert på området og Line Gessø som gennem sit arbejde i den Europæiske Kvindelobby kender til den...

Duration:00:43:36

Feministisk udenrigs- og udviklingspolitik - med Emma Holten fra Kvinderådet. Live fra Folkemødet

6/19/2021
Feministisk udenrigspolitik med Emma Holten fra Kvinderådet. - Live podcast fra Allinge havn Folkemødet 2021 transmitteret fra CISUs båd Anton. Feministisk udenrigs- og udviklingspolitik er til forskel fra den eksisterende, en systematisk tænkning hvor alle mennesker og grupper er lige. Det kræver at de nuværende systemer ændres. Sverige fik en feministisk udenrigspolitik allerede i 2014, Canada i 2017 og Frankrig i 2019. Flere andre lande har fulgt trop og Mexico er i øjeblikket ved at...

Duration:00:36:26

Kvindekamp og Lønkamp i Omsorgsfagene – en samtale med pædagogernes formand Elisa Rimpler

6/18/2021
Det tager 750 år at får ligeløn gennem forhandlingssystemet. Vi har brug for en anden løsning der retter op på omsorgsfagenens lønefterslæb. Det er vigtigt med en samlet fagbevægelsen, med opbakning fra traditionelle mandefag - også fra det private. Lyt med når jeg taler med BUPLs formand Elisa Rimpler. Måske sidder pædagogerne med nøglen til ligeløn. De har en unik adgang til opdragelsen af den næste generation. Gennem normkritisk adfærd i børnehøjde, kan pædagogerne hjælpe med at næste...

Duration:00:18:16

Folkemøde Teaser 2021

6/18/2021
Transmission direkte fra Folkemødet i Allinge 2021. Om feministisk udenrigspolitik, kvinder og ligeløn, følgerne af Covid19 og lockdown. Vold mod kvinder er en pandemi i pandemien under lockdown.

Duration:00:01:52

Hvordan kvinder kan maniFESTere sig som hele i et halvt samfund - samtale med Birgitte Baadegaard

6/3/2021
’Lige er ikke det samme som ens’ ’At have stemmeret er ikke det samme som at have en stemme’ ’100 års forsøg på ligestilling får ikke 5000 års paradigme til at forsvinde’ Rammen vi har sat som samfund skal gentænkes. Ligestilling bør tænkes ind i en anden kontekst, et andet paradigme end den der er i dag. Lyt med på denne vigtige samtale med Birgitte Baadegaard om det feminine, maskuline og hvordan vi hver især kan udtrykke det og finde bevidstheden som kvinder og få et stærkere, mere...

Duration:01:11:28

Kvindefrigørelse, Kønsforskning og Lønkommissionen - samtale med Karen Sjørup

5/26/2021
Da Lønkommissionen blev nedsat i 2008 var Karen Sjørup leder af styregruppen om Ligeløn. Der blev gennemført et grundigt arbejde for at udvikle en metode til at sammenligne værdien af arbejde inden for det man kalder "kvindefag" og "mandefag" og herigennem finde ud af om der var forskel på lønnen. Karen Sjørup var dengang lektor, sociolog og kønsforsker. I dag er hun pensioneret, men fortæller her blandt andet om arbejdet i Lønkommissionen. Desuden taler vi om Kønspolitik, Kønsforskning og...

Duration:00:52:30

Social kontrol, vold og trusler. En samtale om Istanbul Konventionen - med Yildiz Akdogan

5/18/2021
Tyrkiet har i marts 2021 undsagt Istanbul konventionen. Det er den konvention der beskytter kvinder mod vold og trusler. Jeg taler med Yildiz Agdogan der er tyrkisk født. Vi taler om social kontrol, ære, skam, vold, chikane og hvordan kvindebevægelser i Tyrkiet og Europa rejser sig i oprør for at sikre kvinders menneskerettigheder.

Duration:01:02:16

Øremærket barsel til begge forældre, hvordan implementerer vi EU's orlovs-direktiv? Samtale med Camilla Gregersen, formand for DM

5/6/2021
I Danmark er det stadig mændene, der tjener mest, og det er stadig kvinderne, der tager langt hovedparten af barslen. Ligestillingen i Danmark er ikke blevet forbedret de seneste mange år - tværtimod. Øremærket barsel er et af de væsentligste redskaber til at opnå reel ligestilling på arbejdsmarkedet og på livsindkomsten. Som barslen ser ud i dag, har den store konsekvenser for kvinders livsløn, pension og karrieremuligheder. Hvis begge forældre tager nogenlunde ligelig del i barslen, vil...

Duration:00:40:47

Iceland strives toward closing the Gender Gap - with Brynhildur, Secretary General of Icelandic Women's Rights Association

4/21/2021
Iceland is the most gender equal country in the world – for the 12th time in a row they are number one – according to the Global Gender Gap report 2021 by World Economic Forum. Denmark has in comparison moved from a 14th place to number 29. What can we learn from Iceland and how can we move toward a more feministic and equal society? Iceland has made an equal I’m talking to Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir, Secretary General of Icelandic Women's Rights Association. Island er for 12. Gang...

Duration:00:55:18

Arvesynden, jomfrufødsler og feministisk teologi - med præst Mette Gramstrup Hansen

4/14/2021
Arvesynden bør ikke forbindes med kvinders seksualitet og skam. De gamle kirkeskrifter er skabt i et patriarkalsk samfund og må moderniseres og genfortolkes i mere moderne sammenhænge. Lyt med når jeg taler med sognepræst i Kristkirken på Vesterbro - Mette Gramstrup Hansen. Hun blev i sin tid ansat som den første kvindelige præst i samme kirke. En fantastisk spændende fortælling om religion, kultur, sex, skilsmisser, livet og meget meget mere i en københavnsk folkekirke.

Duration:01:04:37

Spirituel aktivisme - det feminine og maskuline i det indre arbejde – samtale med Kristine Øjken

4/8/2021
Balancen mellem det maskuline og feminine kan findes ved at arbejde med sig selv. Kristine Øjken beskriver det maskuline og feminine som to kosmiske kræfter. Hvis vi kan forstå og bruge dem mere balanceret, kan det give et mere nuanceret og meningsfuldt liv, udvide bevidstheden og sit eget perspektiv for at blive mere rummelig. Mere konkret betyder det, at vi kan ændre vores oplevelse af værdien ved livet fra at være primært ydrestyret – og i stedet lade den gro indefra, så lader vi også...

Duration:01:31:16

A Feminist Struggle. The Importance of Humanism - with Professor Michelle Pace

3/26/2021
There is a feminist struggle in our community. A humanitarian crisis. We need to create more respect for feelings, to recognize feelings and make room for diversity in humanity. We must beware not to give in to populism, but embrace humanism. I'm talking to professor Michelle Pace from Roskilde University, Denmark. Michelle grew up in Malta, in a strict catholic culture. She had to find her own way, lived in England for several years and is now living in Denmark teaching global studies at...

Duration:01:19:18

Når man vælger abort; en beslutning fuld af følelser og reaktioner - med Frejamay November

3/17/2021
Frejamay valgte at få foretaget en medicinsk abort, da hun opdagede at hun var blevet gravid. Det var det logiske valg, men alligevel fuld af reaktioner, både følelsesmæssigt og kropsligt. Kvinder træffer disse valg hver eneste dag - om prævention, abort eller graviditet. De livsomstændigheder vi befinder os i er afgørende for beslutningen. Lyt med når jeg taler med blogger Frejamay November om hendes historie. Frejamay November er blogger og kan følges på Instagram eller på...

Duration:00:49:18

Et feministisk opgør med den kønsopdelte lønindplacering i Tjenestemandsreformen af 1969 - samtale med Vibeke Frost

3/14/2021
Et fællesskab af kvinder ansat i den offentlige sektor fra traditionelle kvindefag er gået sammen om at lave et borgerforslag. De vil have en kønsneutral lønindplacering og ophævet Tjenestemandsreformen af 1969. På under en uge har forslaget fået 40.000 underskrifter og er godt på vej til at blive drøftet i Folketinget. Hør hvad forslagsstiller Vibeke Frost siger om emnet. Episoden kan med fordel høres i sammenhæng med episoden om Mandeløn, Kvindeløn - hvorfor har vi ikke ligeløn -...

Duration:00:27:51

Graviditet, Fødsler og Fødekultur - Hvordan skaber vi en god begyndelse for familierne - med jordemoder Amalie Lyngbo Henningsen

2/23/2021
At føde et barn er en af de helt store omvæltninger i en kvindes liv. Der er over hele landet de seneste år vedtaget fødeplaner som skulle sikre ordentlige vilkår og forløb for de fødende kvinder. Alligevel ser vi mange steder at der er efterfølgende er nedskæringer, besparelser, effektiviseringer. Det er et område, som den seneste tid har været til stor debat i medierne. Vidnesbyrd fra fødende kvinder fortæller om et sundhedsvæsen der svigter de kommende mødre og i nogle tilfælde også...

Duration:01:09:32

Er der en omsorgs-krise i Danmark? - Samtale med Lise Lotte Hansen

1/14/2021
Vi bliver til som mennesker gennem relationer til andre mennesker og gennem den omsorg vi drager for hinanden. Omsorgsarbejdet er vigtigt, men desværre overset og bør værdisættes højere end det gør i dag. Det gælder både det ubetalte omsorgsarbejde og det betalte – altså pasning og pleje af vores børn, ældre og syge. Måske bør vi i højere grad se på omsorgen som drivkraften i samfundet og tænke omsorgsarbejdet ind i BNP. Når økonomen Adam Smith taler om den usynlige hånd, taler feministiske...

Duration:00:56:28

Kvinder i kunst og kultur – med Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde

12/11/2020
Ligestilling er på dagsordenen i Kulturlivet i København. Der er vedtaget en handlingsplan som fremover skal sikre at blandt andet kvindelige kunstnere og artister får mere plads på de københavnske scener. Jeg taler med Københavns Kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde om ligestilling i kunst og kultur. https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/26730984-38456608-9.pdf https://www.kk.dk/artikel/franciska-rosenkilde-borgmester Ligestilling:nu Formålet med podcasten,...

Duration:00:43:46

Kvindebevægelsen er en transformerende kraft i samfundet - samtale med direktør Lise Johansen Kvinderådet

12/2/2020
Lønforskelle, barsel, samtykke, prostitution, trafficking, arabisk ligestilling - det er blot nogle af de emner vi berører i denne episode, hvor jeg taler med Direktør for Kvinderådet Lise Johansen. 46 NGO’er er medlem af Kvinderådet, der er paraplyorganisationen for kvinders rettigheder i Danmark. Organisationen har eksisteret siden 1899 og her støttes op om de lange ligestillingskampe i ind- og udland. Sekretariatet laver kampagner op til kommunalvalg, mærkedage og debatarrangementer....

Duration:00:53:00