Raadsvergadering Gemeente soest by Radioeemvallei-logo

Raadsvergadering Gemeente soest by Radioeemvallei

News & Politics Podcasts >

Podcast by Radioeemvallei

Podcast by Radioeemvallei
More Information

Location:

Netherlands

Description:

Podcast by Radioeemvallei

Language:

Dutch


Episodes

Bijpraten Woningcorporaties

5/16/2019
More
De woningcorporaties Portaal en de Alliantie willen de raad graag bijpraten over de volgende onderwerpen: - Wat is de woningbouwopgave voor Soest de komende jaren? - Welke bijdrage gaan de woningcorporaties de Alliantie en Portaal daaraan leveren? - Hoeveel huizen kunnen we bouwen en welke locaties zijn daarvoor beschikbaar? - Hoe gaan we onze ruim 4200 sociale huurwoningen verduurzamen, van het aardgas loskoppelen en CO2-neutraal maken? - Hoe houden we de woonlasten (huur, energie,...

Duration:01:06:43

openbare Besluitvormende Raadsvergadering. 11-04-2019

4/17/2019
More
1.Vaststelling agenda 2.Mededelingen van de voorzitter VOORGESTELD ALS HAMERSTUKKEN 3.Overzicht ingekomen stukken en stukken ter kennisneming 4.Overzicht toezeggingen 5.Planningkalender 2019 per beleidsveld 6.Verslaglegging van: 7.RV 19-13: Benoeming lid Auditcommissie 8.RV 19-12: Verhoging legestarieven kabels en leidingen 9.RV 19-08: Openen grondexploitatiecomplex 10.RV 19-09: Duurzaamheidslening 11.RV 19-11: Bestemmingsplan Koninginnelaan 114 OVERIGE AGENDAPUNTEN 12.RV 19-10: Integraal...

Duration:02:13:32

openbare Opiniërende Raadsvergadering. 04-04-2019

4/17/2019
More
1.Opening en vaststelling agenda2.Spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp3.RV 19-11: Bestemmingsplan Koninginnelaan 1144.Regionale energiestrategie5.RV 19-10: Integraal Veiligheidsplan BES 2019-20226.RV 19-13: Benoeming lid Auditcommissie7.RV 19-12: Verhoging legestarieven kabels en leidingen8.RV 19-08: Openen grondexploitatiecomplex9.RV 19-09: Duurzaamheidslening10.Sluiting Send in a voice message: https://anchor.fm/raadsvergadering-gemeente-soest-by-radioeemvallei/message

Duration:01:49:36

Bijeenkomst Soester Zakenkring, Ondernemersfonds

3/30/2019
More
De Soester Zakenkring wil een Ondernemersfonds op richten. Momenteel loopt de onderzoeksfase. De Soester Zakenkring wil zowel de betrokkenen als ook de gemeenteraad meenemen in dit hele proces. Uiteindelijk zal de raad hierover moeten besluiten. De Soester Zakenkring heeft daarom verzocht om tijdens een Avond Samenleving de raad te informeren over de stand van zaken. Na de presentatie is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Send in a voice message:...

Duration:00:35:56

Bijeenkomst houtrook

3/30/2019
More
Sfeer voor de één, overlast voor de ander Ongeveer 20% van de huishoudens in Nederland heeft een kachel of open haard en dat aantal neemt verder toe. Eigenaren roemen vooral de gezelligheid van een houtgestookte warmtebron in huis, maar omwonenden hebben nogal eens last van de houtrook. Wegen de voordelen van de één op tegen de nadelen van de ander? Tijdens deze Avond Samenleving worden verschillende kanten van de zaak belicht. Alle belangrijke informatie over houtrook passeert de revue,...

Duration:02:02:24

openbare Opiniërende Raadsvergadering. 07-03-2019

3/8/2019
More
1. Opening en vaststelling agenda 2. Spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp 3. RV 19-05: Haalbaarheidsonderzoek inpassing nieuwe sporthal op het terrein van sportboulevard de Engh 4. Dialooggroepen Strategische Agenda Regio Amersfoort 5. RV 19-07: Benoeming accountant 6. Sluiting Send in a voice message: https://anchor.fm/raadsvergadering-gemeente-soest-by-radioeemvallei/message

Duration:02:10:08

Vergadering Besluitvormende Raadsvergadering 07-02-2019

2/16/2019
More
1. Vaststelling agenda 2. Mededelingen van de voorzitter VOORGESTELD ALS HAMERSTUKKEN 3. Overzicht ingekomen stukken en stukken ter kennisneming 4. Overzicht toezeggingen 5. Planningkalender 2019 per beleidsveld 6. Verslaglegging van: - Raadhuisplein 2018-9 van 14,15, 22 en 29 november 2019; - Raadhuisplein 2018-10 van 6, 13 en 20 december 2018. 7. RV 19-01: Definitieve ozb-tarieven 2019 OVERIGE AGENDAPUNTEN: 8. RV 19-04: Bepalen ruimtelijk kader om in de polder een agrarisch...

Duration:03:24:42

Besluitvormende Raadsvergadering 20-12-2018

12/20/2018
More
Besluitvormende Raadsvergadering 20-12-2018 1. Vaststelling agenda 2. Mededelingen van de voorzitter VOORGESTELD ALS HAMERSTUKKEN 3. Overzicht ingekomen stukken en stukken ter kennisneming 4. Overzicht toezeggingen 5. Planningkalender 2018 per beleidsveld 6. Verslaglegging van: 7. RV 18-43: Wijziging verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 8. RV 18-46: Aanpassing verordening maatschappelijke ondersteuning 9. RV 18-47: Wijziging gemeenschappelijke regeling GGDrU als gevolg...

Duration:01:11:18