Filozofun Yolu: Felsefe Dersleri-logo

Filozofun Yolu: Felsefe Dersleri

Philosophy Podcasts

Felsefe öğrenmek isteyen fakat nereden ve nasıl başlayacağını bilmeyenlere rehber olmak amacıyla bu yayını hazırladık. Üniversite lisans programına paralel bir şekilde ilerleyecek bu programlarımızı seveceğinizi düşünüyoruz. Yayınlarımızı sıra numarasına göre dinlemenizi tavsiye ediyor ve bilhassa ilk programlardaki acemilikleri hoş görmenizi umuyoruz.

Location:

Turkey

Description:

Felsefe öğrenmek isteyen fakat nereden ve nasıl başlayacağını bilmeyenlere rehber olmak amacıyla bu yayını hazırladık. Üniversite lisans programına paralel bir şekilde ilerleyecek bu programlarımızı seveceğinizi düşünüyoruz. Yayınlarımızı sıra numarasına göre dinlemenizi tavsiye ediyor ve bilhassa ilk programlardaki acemilikleri hoş görmenizi umuyoruz.

Language:

Turkish

Contact:

(530) 033 40 18


Episodes

084 Bilgi Felsefesi : Akımlar - Pozitivizm

12/23/2022
Bilgi Felsefesi serimizin sonlarına doğru gelirken pozitivist düşünce içerisinde bilginin neliğini ve bilgi felsefesini ele aldık.

Duration:00:27:06

083 Bilgi Felsefesi : Alman İdealizminde Bilgi - Hegel

8/30/2022
Bilgi Felsefesi serisinde bu sefer Hegel'de bilginin nasıl ele alındığna değiniyoruz.

Duration:00:15:08

082 Bilgi Felsefesi: Alman İdealizminde Bilgi - Schelling

4/13/2022
Alman idealizmine bilgi serimizin bu programında Schelling'ten bahsettik.

Duration:00:33:23

081 Bilgi Felsefesi: Alman İdealizminde Bilgi - Fichte

1/19/2022
Bu programda Alman idealizmine kısa bir giriş yaptıktan sonra ilk temsilcisi olan Fichte'nin bilgi felsefesinden bahsettik.

Duration:00:35:54

080 Bilgi Felsefesi: Hume ve Nedensellik

10/14/2021
İngiliz aydınlanması ve deneyciliğinin son temsilcisi David Hume ve felsefesini konuştuk.

Duration:00:23:47

079 Bilgi Felsefesi: Görüngü ve Gerçek

9/30/2021
Bu programımızda Berkeley'in idealist deneyciliği olan immetaryalizm felsefesini ele aldık.

Duration:00:26:01

078 Bilgi Felsefesi: Kuşku ve Gerçek (2/2)

8/15/2021
Kuşku ve Gerçek programının ikinci bölümünde John Locke'un tasarımcı gerçekçi felsefesini ve bu felsefeye yönelik eleştirileri değerlendirdik.

Duration:00:22:07

077 Bilgi Felsefesi: Kuşku ve Gerçek (1/2)

8/4/2021
Bu bölümde yalın gerçekçi felsefenin savunduğu deneysel bilgi kuramını inceledik.

Duration:00:29:48

076 Bilgi Felsefesi: Modern Düşünce ve Descartes

7/15/2021
Epistemoloji serimizde modern döneme geldik. Modern döneme de onu başlatan Descartes konuşarak başlıyoruz.

Duration:00:32:47

075 Bilgi Felsefesi: İslam Felsefesinde Bilgi

6/15/2021
Bu programımızda İslam Felsefesi konusu içerisinde bilgi konusunu ele aldık. Konu peygamberin sahip olduğu hayal gücü ve filozofun sahip olduğu akıl yetisi ilişkisi, Gazzali'nin kullandığı yöntemsel kuşkuculuk ilişkisi içerisinde anlatıldı.

Duration:01:02:32

074 Bilgi Felsefesi: Hristiyan Felsefesinde Bilgi

3/6/2021
Programımızda Patristik Felsefe ve Skolastik Felsefede bilgi konusunu ele aldık. Program içerisinde bahsedilmiş ama ayrıntılı değinilmemiş konuları ve adı geçen filozofların yaşadığı tarihler ve felsefelerine ilişkin ayrıntılı bilgiyi program notlarından takip edebilirsiniz.

Duration:00:54:15

073 Bilgi Felsefesi: Helenistik Dönem

2/4/2021
Helenistik dönem okulları Epikurosçuluk, Stoacılık ve Septiklik okullarında bilginin nasıl incelendiğini konuştuk.

Duration:00:35:55

072 Bilgi Felsefesi: Aristoteles'te Bilgi ve Mantık

1/26/2021
Bu programda bilgi felsefesi serimizin tarihsel yolculuğunun bir sonraki durağı olan Aristoteles'i inceliyoruz.

Duration:00:35:00

071 Bilgi Felsefesi: Sokrates ve Platon'da Bilgi

1/17/2021
Bu programımızda Sokrates ve Platon'da bilgi felsefesinin nasıl ele alındığını konuşuyoruz.

Duration:00:24:07

070 Bilgi Felsefesi: Sokrates Öncesi Dönemde Bilgi

10/27/2020
Bilgi felsefesi serimize bir giriş yaptıktan sonra bu felsefenin izini doğa filozoflarından itibaren süreceğimiz yeni bir bölüme geçtik.

Duration:00:33:35

069 Bilgi Felsefesi: Akımlar - Sezgicilik

9/18/2020
Bu programda bilgi felsefesinde akımlarda belirleyici unsur olan bilginin kaynaklarından sonuncusunu, sezgiciliği konuşuyoruz.

Duration:00:34:07

068 Bilgi Felsefesi: Akımlar - Sentezci Yaklaşım (Deneyci-Akılcılık)

8/13/2020
Son iki programda konuştuğumuz bilgi kaynağı anlayışlarından empirizm ve rasyonalizmin birarada ele alındığı, bir nevi uzlaştırma ürünü olan sentezci yaklaşımı konuşuyoruz.

Duration:00:22:16

067 Bilgi Felsefesi: Akımlar - Rasyonalizm (Akılcılık)

8/6/2020
Bilgi felsefesi serimize devam ediyor ve bu programımızda bilgi felsefesi akımlarından rasyonalizm (akılcılık, usçuluk) akımlarını konuşuyoruz.

Duration:00:25:41

066 Bilgi Felsefesi: Akımlar - Empirizm (Deneycilik)

7/29/2020
Bu programımızda bilgi felsefesi akımlarında belirleyici unsur olan bilginin kaynağı tartışmasının deneyciler tarafının argümanlarını konuşuyoruz.

Duration:00:18:28

065 Bilgi Felsefesi: Akımlar - Kuşkuculuk

5/24/2020
Bu programımızda epistemoloji akımlarından kuşkuculuk hakkında konuşuyoruz. Kuşkuculukla ilgili argümanların bir çoğu için helenistik dönem Septikler Okulu programlarımızı da dinleyebilirsiniz. Program notlarına ulaşmak için tıklayınız.

Duration:00:35:39