Filozofun Yolu: Felsefe Dersleri-logo

Filozofun Yolu: Felsefe Dersleri

Philosophy Podcasts

Felsefe öğrenmek isteyen fakat nereden ve nasıl başlayacağını bilmeyenlere rehber olmak amacıyla bu yayını hazırladık. Üniversite lisans programına paralel bir şekilde ilerleyecek bu programlarımızı seveceğinizi düşünüyoruz. Yayınlarımızı sıra numarasına göre dinlemenizi tavsiye ediyor ve bilhassa ilk programlardaki acemilikleri hoş görmenizi umuyoruz.

Felsefe öğrenmek isteyen fakat nereden ve nasıl başlayacağını bilmeyenlere rehber olmak amacıyla bu yayını hazırladık. Üniversite lisans programına paralel bir şekilde ilerleyecek bu programlarımızı seveceğinizi düşünüyoruz. Yayınlarımızı sıra numarasına göre dinlemenizi tavsiye ediyor ve bilhassa ilk programlardaki acemilikleri hoş görmenizi umuyoruz.

Location:

Turkey

Description:

Felsefe öğrenmek isteyen fakat nereden ve nasıl başlayacağını bilmeyenlere rehber olmak amacıyla bu yayını hazırladık. Üniversite lisans programına paralel bir şekilde ilerleyecek bu programlarımızı seveceğinizi düşünüyoruz. Yayınlarımızı sıra numarasına göre dinlemenizi tavsiye ediyor ve bilhassa ilk programlardaki acemilikleri hoş görmenizi umuyoruz.

Language:

Turkish

Contact:

(530) 033 40 18


Episodes

073 Bilgi Felsefesi: Helenistik Dönem

2/4/2021
Helenistik dönem okulları Epikurosçuluk, Stoacılık ve Septiklik okullarında bilginin nasıl incelendiğini konuştuk.

Duration:00:35:55

072 Bilgi Felsefesi: Aristoteles'te Bilgi ve Mantık

1/26/2021
Bu programda bilgi felsefesi serimizin tarihsel yolculuğunun bir sonraki durağı olan Aristoteles'i inceliyoruz.

Duration:00:35:00

071 Bilgi Felsefesi: Sokrates ve Platon'da Bilgi

1/17/2021
Bu programımızda Sokrates ve Platon'da bilgi felsefesinin nasıl ele alındığını konuşuyoruz.

Duration:00:24:07

070 Bilgi Felsefesi: Sokrates Öncesi Dönemde Bilgi

10/27/2020
Bilgi felsefesi serimize bir giriş yaptıktan sonra bu felsefenin izini doğa filozoflarından itibaren süreceğimiz yeni bir bölüme geçtik.

Duration:00:33:35

069 Bilgi Felsefesi: Akımlar - Sezgicilik

9/18/2020
Bu programda bilgi felsefesinde akımlarda belirleyici unsur olan bilginin kaynaklarından sonuncusunu, sezgiciliği konuşuyoruz.

Duration:00:34:07

068 Bilgi Felsefesi: Akımlar - Sentezci Yaklaşım (Deneyci-Akılcılık)

8/13/2020
Son iki programda konuştuğumuz bilgi kaynağı anlayışlarından empirizm ve rasyonalizmin birarada ele alındığı, bir nevi uzlaştırma ürünü olan sentezci yaklaşımı konuşuyoruz.

Duration:00:22:16

067 Bilgi Felsefesi: Akımlar - Rasyonalizm (Akılcılık)

8/6/2020
Bilgi felsefesi serimize devam ediyor ve bu programımızda bilgi felsefesi akımlarından rasyonalizm (akılcılık, usçuluk) akımlarını konuşuyoruz.

Duration:00:25:41

066 Bilgi Felsefesi: Akımlar - Empirizm (Deneycilik)

7/29/2020
Bu programımızda bilgi felsefesi akımlarında belirleyici unsur olan bilginin kaynağı tartışmasının deneyciler tarafının argümanlarını konuşuyoruz.

Duration:00:18:28

065 Bilgi Felsefesi: Akımlar - Kuşkuculuk

5/24/2020
Bu programımızda epistemoloji akımlarından kuşkuculuk hakkında konuşuyoruz. Kuşkuculukla ilgili argümanların bir çoğu için helenistik dönem Septikler Okulu programlarımızı da dinleyebilirsiniz. Program notlarına ulaşmak için tıklayınız.

Duration:00:35:39

064 Bilgi Felsefesi: Giriş, Bilgi, Anlam, Doğruluk

5/13/2020
Felsefe tarihine biraz ara verip önemli bir sistematik felsefe disiplini olan epistemoloji hakkında bir seriye başlıyoruz. Bu programda bilgi felsefesinin temel kavramlarını ele alarak seriye bir giriş yapıyoruz.

Duration:00:30:14

063 Rönesans 3/3: Doğa Felsefesi ve Bilim Gelişmeleri

4/13/2020
Bu bölümde modern bilimi doğuran Rönesans dönemi doğa felsefesi ve takip eden bilimsel yöntemlerdeki gelişmeleri konuştuk. Program notlarına ulaşmak için tıklayınız.

Duration:00:54:22

062 Rönesans 2/3: Din, Hukuk ve Devlet Felsefesi

3/14/2020
Rönesans serimizin ikinci bölümünde Reformlar adıyla bilinen din alanındaki gelişmeler ve devlet anlayışını değiştiren hukuk ve devlet felsefesi gelişmelerine odaklanıyoruz. Program notlarına ulaşmak için tıklayınız.

Duration:00:35:44

061 Rönesans 1/3 : Sanat ve Felsefe Gelişmeleri

3/1/2020
Bu serimizde Rönesans'ı sanat ve felsefe, din ve devlet ve bilimsel gelişmeler olarak üç programda ele alıyoruz. Sanat ve Felsefe alanındaki gelişmeler programımızın notlarımıza ulaşmak için tıklayınız.

Duration:00:35:47

060 Ortaçağ Felsefesi 2/2: Patristik, İslam ve Skolastik Felsefe

1/23/2020
Ortaçağ serimizin ikinci programında Patristik Felsefe, İslam Felsefesi ve Skolastik Felsefenin genel özelliklerini ve etkili olmuş isimleri konuşuyoruz. Program notlarına ulaşmak için tıklayınız.

Duration:00:33:17

059 Ortacağ Felsefesi-1/2: Genel Özellikleri

1/14/2020
Ortaçağ felsefesinin özelliklerini konuştuğumuz programımızın notlarına ulaşmak için tıklayınız.

Duration:00:27:27

058 Doç.Dr. Hasan AYDIN'la Helenistik Dönem, Yeni-Platonculuk ve Ortaçağ Felsefesine Giriş

12/28/2019
Daha önceki programlarımızda bahsettiğimiz gibi çeşitli dönemler veya konuları işledikten sonra konunun uzmanı akademik filozoflarla program yapma çabalarımız devam ediyor. Bu bağlamda Ondokuz Mayıs Üniversite Felsefe Bölümünde görevli Doç.Dr. Hasan AYDIN'la Helenistik Dönem ve Yeni-Platoncu felsefeyi konuşup Ortaçağ Felsefesine de giriş yapmış olduk. Bu programda sorduğumuz sorular şunlar: 1. Felsefe tarihçilerinin yaptığı sınıflandırmada genellikle helenistik dönem ayrı olarak ele alınır...

Duration:01:00:18

057 Plotinos: Sanat ve Ahlak Felsefesi

12/16/2019
Bu programımızda Plotinos'un Sanat ve Ahlak felsefelerini konuşuyor sonra da takipçileri olan Yeni-Platonculara kısaca değiniyoruz. Bu programla beraber ilkçağ felsefe tarihini bitirmiş oluyoruz. Program notlarına ulaşmak için tıklayınız.

Duration:00:31:55

056 Plotinos - Metafizik (Bir, Akıl, Ruh)

12/1/2019
Plotinos metafiziğinde tinsel dünyayı oluşturan üç hipostaz olan Bir, Akıl ve Ruh hakkında konuştuk. Program notlarına ulaşmak için tıklayınız.

Duration:00:41:45

055 Plotinos - Metafizik (Madde ve Doğa)

11/21/2019
Plotinos serisi devam ediyor. Bu programda onun metafiziğindeki varlık hiyerarşisinin zeminini oluşturan madde ve maddenin oluşturduğu doğayı konuştuk. Program notlarına ulaşmak için tıklayınız.

Duration:00:27:43

054 Plotinos - Taşma / Südur Teorisi

11/11/2019
Bu programda Plotinos'un Taşma (Südur, Türüm veya Feyz) Teorisini konuştuk. Program notlarına ulaşmak için tıklayınız.

Duration:00:29:17