AWR MAURITIUS – DAILY MAURITIAN CREOLE – KREOL MORISIEN-logo

AWR MAURITIUS – DAILY MAURITIAN CREOLE – KREOL MORISIEN

Podcasts >

AWR Mauritius in Kreole / CREOLE / KREOL MORISIEN

AWR Mauritius in Kreole / CREOLE / KREOL MORISIEN
More Information

Location:

United States

Genres:

Podcasts

Description:

AWR Mauritius in Kreole / CREOLE / KREOL MORISIEN

Language:

English


Episodes

☻ 1. KI BONDIE PE DIR # a A 2. EKOLOZI 3. HE ZOLI MAMZEL 4.REFLEXION SPIRITIEL ☻

11/20/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Gilda- LeChrist dan zot leker/ Ekolozi ek Joanne - 5 Jwin 2017 /Zoli Mamzel ek Julie - Clin doeil etudiant / Parol Bondie,Parol laverite ek Ps Gerard - Ester sapit 9 / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:34:26

☻ 1. KI BONDIE PE DIR # a A 2. SANTE PRATIK 3. ENN ZOUR ENN ZISTWAR 4. LAKAZ MEYER BAZ 5.REFLEXION SPIRITIEL ☻

11/19/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Gilda - Bonte egal piete / Style de Vie ek Ketyana - Romarin / Enn zour, enn zistwar ek Julie - Zistwar Scott/ Lakaz meyer baz ek Ben e Anne - Ki sanzman ki bizin / Parol Bondie, Parol laverite ek Ps. Gerard- Ester sapit 8 / / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60

Duration:00:32:15

☻ 1. KI BONDIE PE DIR # a A 2. A NOU MANZ BIEN 3. KOZ ENN BON KOZE 4.REFLEXION SPIRITIEL ☻

11/18/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Gilda - montre bann zenfan patians (3em parti) / Anou manz bien ek Sharon- / reset cari banann toufe /Koz enn bon koze ek Ton Fael / Parol Bondie, Parol laverite ek Ps. Gerard– Ester sapit 7 / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:30:20

☻ 1. KI BONDIE PE DIR # a A 2. POUR UNE SANTE TOTALE 3. MERVEY BONDIE 4.REFLEXION SPIRITIEL ☻

11/17/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel / Pour une santé totale ek Sanjay / Parol Bondie, Parol Laverite / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:20:00

☻ 1. KI BONDIE PE DIR # a A 2. ENN LAVI MEYER 3.REFLEXION SPIRITIEL, 4. 100% LAMIZIK ♪♫

11/16/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel / Enn lavi meyer ek Juliette / Parol Bondie, Parol laverite / 100% Lamizik / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:50:17

☻ 1. KI BONDIE PE DIR # a A 2.KI POZISION ZENESS # a A 3.FAM, 4.REFLEXION SPIRITIEL ☻

11/15/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel - anou identifie nou lapel (2em parti)/ KI POZISION ZENESS # a A / Fam ek Dhanie/ Parol Bondie, Parol laverite / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:30:08

☻ KI BONDIE PE DIR # a A A VOTRE SANTE, SAZESS POU TWA ZENESS, REFLEXION SPIRITIEL ☻

11/14/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel / A votre santé avek Christian ek Francoise / Sazess pou twa zeness / Parol Bondie, Parol laverite / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:28:45

☻ KI BONDIE PE DIR # a A EKOLOZI, ZISTOIRES POU ZOT TOUTES, REFLEXION SPIRITIEL ☻

11/13/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel / Ekolozi / ZISTOIRES POU ZOT TOUTES / Parol Bondie,Parol laverite / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:28:06

☻ 1. KI BONDIE PE DIR # a A - RACHEL, 2. SANTE PRATIK - BANN FRUI AVEK VALERIE, 3. ENN ZOUR ENN ZISTWAR - MARCO POLO AVEK SANDRINE, 4.REFLEXION SPIRITIEL ☻

11/12/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel / Style de Vie ek Valerie / Enn zour, enn zistwar ek Sandrine / Lakaz meyer baz ek Ben e Anne - donn zenfan bon lekzanp / Parol Bondie, Parol laverite / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:19:51

☻ 1. KI BONDIE PE DIR # a A - Rachel, A NOU MANZ BIEN AVEC SHARON, 3. KOZ ENN BON KOZE AVEK TON FAEL, 4.REFLEXION SPIRITIEL - Ps. BIJOUX ☻

11/11/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel - ki p ralenti twa azordi / Anou manz bien ek Sharon / Koz enn bon koze / Parol Bondie, Parol laverite / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:30:24

☻ 1. KI BONDIE PE DIR # a 2. POUR UNE SANTE TOTALE 3. REFLEXION SPIRITIEL ☻

11/10/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel - Pa fer nenie san ki ena lape / Pour une santé totale ek Sanjay - Kardiovasculer (2em parti) / Parol Bondie, Parol Laverite ek Ashven - Psom 23: 2 / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:35:38

☻ 1. KI BONDIE PE DIR # a 2. ENN LAVI MEYER 3. REFLEXION SPIRITIEL 4. 100% LAMIZIK ☻

11/9/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel - O lie nou ziz lezot, kontan lezot/ Enn lavi meyer ek Juliette - Dey ( 3em parti) / Parol Bondie, Parol laverite ek Ashven - Psom 23: 1 / 100% Lamizik / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:56:19

☻ 1. KI BONDIE PE DIR # a 2. FAM 3. EDIKASION POU TOU ZENERASION 4. REFLEXION SPIRITIEL ☻

11/8/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel - Shalom / Fam ek / / Dhanie - Erodias enn fam labib / Edikasion pou / / tou zenerasion ek Jessica - 4 stil aprann / Parol / / Bondie, Parol laverite ek Deven - Psom 23 / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, / / Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:30:09

☻ 1. KI BONDIE PE DIR # a 2. SAZESS POU TWA ZENESS 3. A VOTRE SANTE 4. REFLEXION SPIRITIEL ☻

11/7/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel - fer konfians a bonte Bondie / A votre santé avek Christian ek Francoise - diabet / Sazess pou twa zeness ek Nuvind - fami anbalao /Parol Bondie, Parol laverite ek Arnaud - Zan 2 / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:29:15

☻ 1. KI BONDIE PE DIR # a 2. STYLE DE VIE 3. ENN ZOUR ENN ZISTWAR 4. LAKAZ MEYER BAZ 5. REFLEXION SPIRITIEL ☻

11/5/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel - Azordi Bondie avek twa / Style de Vie ek Astalgia - Bienfe fri sek / Enn zour, enn zistwar ek Melanie - ki ti arive dan zardin eden / Lakaz meyer baz ek Ben e Anne - parol violan / Parol Bondie, Parol laverite ek Arnaud - Zan 2 / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:29:48

☻ 1. KI BONDIE PE DIR # a 2. ENN MEYER LAVI 3. REFLEXION SPIRITIEL 4. 100% LAMIZIO ☻

11/2/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel - Koz kouma bizin a enn Kretien / Enn lavi meyer ek Juliette - Dey ( 1er parti) / Parol Bondie, Parol laverite ek Ps Franck - Nou bizin enn Sover / 100% Lamizik / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:52:30