AWR MAURITIUS – DAILY MAURITIAN CREOLE – KREOL MORISIEN-logo

AWR MAURITIUS – DAILY MAURITIAN CREOLE – KREOL MORISIEN

Podcasts >

AWR Mauritius in Kreole / CREOLE / KREOL MORISIEN

AWR Mauritius in Kreole / CREOLE / KREOL MORISIEN
More Information

Location:

United States

Genres:

Podcasts

Description:

AWR Mauritius in Kreole / CREOLE / KREOL MORISIEN

Language:

English


Episodes

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. ENN LAVI MEYER 3.REFLEXION SPIRITIEL 4. 100% LAMIZIK ☻

8/16/2019
More
Ki Bondie pe dir avek Mahen/Enn lavi meyer avek Juliette- La violens kont bann madam à SOS femme/Parol Bondie, Parol laverite avek Ps. Arnaud - Dan enn simin inkonu. Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius Tel: (+230)5919 36 60 email: mauritius@awr.org Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:51:25

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. EDIKASION POU TOU ZENERASION 3. FAM 4.REFLEXION SPIRITIEL ☻

8/15/2019
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel- Li ena touzour,enn lavans(laswit)/ Edikasion pou tou zenerasion ek Danielle - "les enfants en colère" / Fam ek Dhanie- Fam Lot/Parol Bondie,Parol laverite ek Ps. Frank -Nou bizin enn Sover, meditasion lor liv Sime Zezi. Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius Tel: (+230)5919 36 60 email: mauritius@awr.org Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:26:11

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. A VOTRE SANTE 3. SAZESS POU TWA ZENESS 4.REFLEXION SPIRITIEL ☻

8/14/2019
More
Ki Bondie pe dir ek Léticia- Dialog Papa-Piti (1e parti)/ A votre santé avek Francoise et Joanne - Lacolism kot bann zen /Sazess pou twa Zeness ek Nurvind- Valer nou lavi/ Parol Bondie, Parol laverite ek Gervais Cangy-Le royaume des cieux s'est rapproché. Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius Tel: (+230)5919 36 60 email: mauritius@awr.org Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:29:13

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. EKOLOZI 3. ZISTOIRES POU ZOT TOUTES 4.REFLEXION SPIRITIEL ☻

8/13/2019
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel- Persevere / Ekolozi ek Shaylynn e Joanne - Bann defi ekolozik Shaylynn /Zistoires pou zot toutes ek Esther- Konet arete/ Parol Bondie,Parol laverite ek Ps. Bijoux-1 Zen 5: 11-13 . Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius Tel: (+230)5919 36 60 email: mauritius@awr.org Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:28:28

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. SANTE PRATIK 3 ENN ZOUR ENN ZISTWAR 4.REFLEXION SPIRITIEL ☻

8/12/2019
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel- Papa seri nou zenfan/ Style de Vie ek Valérie - Astis netoyaz / Enn zour, enn zistwar ek Nadine - Fami Lebon/ Parol Bondie, Parol laverite ek Julien- Mark 8:36. Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius Tel: (+230)5919 36 60 email: mauritius@awr.org Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:21:51

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. A NOU MANZ BIEN 3. KOZ ENN BON KOZE BIEN 4.REFLEXION SPIRITIEL ☻

8/11/2019
More
Ki Bondie pe dir ek Léticia-Prinsip resiprosite/ Anou manz bien ek Sharon- Reset Kari vegetarien /Koz enn bon koze ek Ton Fael- Ton Fael al vizit so frer /Parol Bondie, Parol laverite ek Gervais Cangy– L'ange de Michel-Ange. Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius Tel: (+230)5919 36 60 email: mauritius@awr.org Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:26:57

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. POUR UNE SANTE TOTALE 3.REFLEXION SPIRITIEL ☻

8/10/2019
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel - O lie nou ziz lezot,less nou kontan zot/ Pour une santé totale ek Sanjay - Bann alimen ki bon pou nou lekilib nou sistem 'nerveux/ Parol Bondie, Parol Laverite ek Ps. Bijoux - 2 Korintien 5: 17-20. Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius Tel: (+230)5919 36 60 email: mauritius@awr.org Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:21:58

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 3. ENN LAVI MAYER 3.REFLEXION SPIRITIEL 4. 100% LAMIZIK ☻

8/9/2019
More
Ki Bondie pe dir avek Rachel- Donn nou lavi Bondie/Enn lavi meyer avek Juliette- Lespwar ( 3em parti)/Parol Bondie ,Parol laverite avek Ps.Normand- Lapak ( dernie parti)/ 100% lamisik . Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius Tel: (+230)5919 36 60 email: mauritius@awr.org Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:56:01

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. FAM 3. EDIKASION POU TOU ZENERASION 4.REFLEXION SPIRITIEL ☻

8/8/2019
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel- Beni lezot/ Edikasion pou tou zenerasion ek Danielle - Edikasion e karakter / Fam ek Dhanie- Gueri apre 18 an/Parol Bondie,Parol laverite ek Ps. Normand- Lapak (4 em parti). Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius Tel: (+230)5919 36 60 email: mauritius@awr.org Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:34:24

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? - RACHEL, 2. A VOTRE SANTE - LALKOL EK GROSES, 3. SAZESS POU TWA ZENESS - NUVIND 4.REFLEXION SPIRITIEL ☻

8/7/2019
More
☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? - RACHEL, 2. A VOTRE SANTE - LALKOL EK GROSES, 3. SAZESS POU TWA ZENESS - NUVIND 4.REFLEXION SPIRITIEL ☻

Duration:00:32:57

☻ 1. KI BONDIE PE DIR 2. EKOLOZI 3. HE ZOLI MAMZEL 4.REFLEXION SPIRITIEL ☻

8/6/2019
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel - less li protez ou bann proze/ Ekolozi ek Joanne - Dir mersi plankton! /Zoli Mamzel ek Julie- Temperamen ( 3em parti)/ Parol Bondie,Parol laverite ek Ps. Normand- Lapak( 2em parti) . Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius Tel: (+230)5919 36 60 email: mauritius@awr.org Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:25:44

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. SANTE PRATIK, 3. ENN ZOUR ENN ZISTWAR, 4. LAKAZ MEYER BAZ 5.REFLEXION SPIRITIEL ☻

8/5/2019
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel- Renouvle ou pense ek Parol Bondie/ Style de Vie ek Valérie - Astis pou protez nou lizie/Lakaz meyer baz ek Ben e Anne- Pou Fidou,Christian,Kersley ek lezot/ Parol Bondie, Parol laverite ek Ps. Normand - Lapak ( 1e parti). Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius Tel: (+230)5919 36 60 email: mauritius@awr.org Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:25:20

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. A NOU MANZ BIEN, 3. KOZ ENN BON KOZE 4.REFLEXION SPIRITIEL ☻

8/4/2019
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel-Eski Eski lezot trouv Zezi reflekte dan nou?/ Anou manz bien ek Sharon- Gato Maniok transparen /Koz enn bon koze ek Ton Fael /Parol Bondie, Parol laverite ek Nicodème– Destin. Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius Tel: (+230)5919 36 60 email: mauritius@awr.org Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:29:11

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. POUR UNE SANTE TOTALE 3.REFLEXION SPIRITIEL ☻

8/3/2019
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel - Eski Zezi inn donn nou enn vizion?/ Pour une santé totale ek Sanjay - Al fer enn tess sante! / Parol Bondie, Parol Laverite ek Ps. Bijoux: " Les fruits de l'esprit" Galat 5:22-25. Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius Tel: (+230)5919 36 60 email: mauritius@awr.org Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:20:33

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. ENN LAVI MEYER 3.REFLEXION SPIRITIEL 4. 100% LAMIZIK ☻

8/2/2019
More
Ki Bondie pe dir avek Rachel-Eski sa dimoun la bizin /Enn lavi meyer ek Juliette- Lespwar (2em parti)/Parol Bondie ,Parol laverite ek July- Vid ki nou ena endan la/ 100% Lamisik Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius Tel: (+230)5919 36 60 email: mauritius@awr.org Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:57:43

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. EDIKASION POU TOU ZENERASION 3. FAM 4.REFLEXION SPIRITIEL ☻

8/1/2019
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel- Na pa per ( 1e parti)/ Edikasion pou tou zenerasion ek Danielle - "les enfants en colère" (2em parti) / Fam ek Dhanie- Reaksion fass a lamor /Parol Bondie,Parol laverite ek Nicodème-Lik 15:8. Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius Tel: (+230)5919 36 60 email: mauritius@awr.org Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:27:59

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. A VOTRE SANTE 3. REFLEXION SPIRITIEL ☻

7/31/2019
More
-Ki Bondie pe dir ek Anaelle - Zot bizin inbl -A votre santé ek Christian ek Nikky- lasm -Parol Bondie, Parol laverite ek Pasteur Arnaud- suite fet Cana Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius Tel: (+230)5919 36 60 email: mauritius@awr.org Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:23:34

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. EKOLOZI 3. ZOLI MAMZEL 4. REFLEXION SPIRITIEL ☻

7/30/2019
More
-Ki Bondie pe dir ek Anaelle- Bann ti zafer inportan -Ekolozi ek Kassendra- slam lor lindependans -Zoli Mamzel ek Julie- Dina -Parol Bondie,Parol laverite ek Ps Franck-Apocalypse suite Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius Tel: (+230)5919 36 60 email: mauritius@awr.org Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:21:24

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. SANTE PRATIK 3. ENN ZOUR ENN ZISTWAR 4. REFLEXION SPIRITIEL ☻

7/29/2019
More
-Ki Bondie pe dir ek Anaelle- Eleve zot bann zenfan -Style de Vie ek Astalgia- Ress positif -Enn zour, enn zistwar- Zistwar Tom ek Gilles Parol Bondie Parol Laverite ek Ps Franck-Apocalypse suite Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius Tel: (+230)5919 36 60 email: mauritius@awr.org Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:23:54

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. A NOU MANZ BIEN 3. REFLEXION SPIRITIEL ☻

7/28/2019
More
-Ki Bondie pe dir ek Anaelle- Kifer nou bizin frekent legliz -Anou manz bien ek Michaella- coco -Parol Bondie, Parol laverite ek Ps Franck-Apocalypse Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius Tel: (+230)5919 36 60 email: mauritius@awr.org Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:24:32