AWR MAURITIUS – DAILY MAURITIAN CREOLE – KREOL MORISIEN-logo

AWR MAURITIUS – DAILY MAURITIAN CREOLE – KREOL MORISIEN

Podcasts >

AWR Mauritius in Kreole / CREOLE / KREOL MORISIEN

AWR Mauritius in Kreole / CREOLE / KREOL MORISIEN
More Information

Location:

United States

Genres:

Podcasts

Description:

AWR Mauritius in Kreole / CREOLE / KREOL MORISIEN

Language:

English


Episodes

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. POUR UNE SANTE TOTALE 3. REFLEXION SPIRITIEL ☻

9/1/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel - Presie kouma so disan / Pour une santé totale ek Sanjay - Kardiovasculer (1er parti) / Parol Bondie, Parol Laverite ek Ps Bijoux - Ezaiy 43 : 1 - 7 / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:30:30

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. FAM 3. EDIKASION POU TOU ZENERASION 4. REFLEXION SPIRITIEL ☻

3/29/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel - Res lwayal enver / / tomem / Fam ek Dhanie - Konplicite mama tifi / / / Edikasion pou tou zenerasion ek Jessica - Regar / / enn zenfan lor ledikasion / Parol Bondie, Parol / / laverite ek Gervais - Matie 13 / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, / / Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:24:00

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. A VOTRE SANTE 3. REFLEXION SPIRITIEL ☻

3/28/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel - Konsentre lor seki konte vremem / A votre santé avek Christian ek Francoise - kan presion disan bese / Parol Bondie, Parol laverite ek Gerve - eski ou ena enn privilez? / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:22:49

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. EKOLOZI 3. HEY ZOLI MAMZEL 4. REFLEXION SPIRITIEL ☻

3/27/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel - Sorti depi dan lepase / Ekolozi ek Joanne, Yoyann ek Maelynn - rezolision / Zoli Mamzel ek Julie - Diferans ant tifi garson ou madam misie / Parol Bondie,Parol laverite ek Gerve - Zistwar Brenda / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:26:29

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. SANTE PRATIK 3. ENN ZOUR ENN ZISTWAR 4. LAKAZ MEYER BAZ 5. REFLEXION SPIRITIEL ☻

3/26/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel - Zer lakoler ( 5em parti) / Style de Vie ek Ketyana - Kouma gard nou lerin en bonn sante / Enn zour, enn zistwar ek Melanie - nou bann premie paren / Lakaz meyer baz ek Ben e Anne - Lakaz p kraze / Parol Bondie, Parol laverite ek Arnaud - Matie 5 / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:24:37

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. FAM 3. EDIKASION POU TOU ZENERASION 4. REFLEXION SPIRITIEL ☻

3/22/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Steff - Santiman laont ( 1er parti)/ Fam ek Dhanie ek Marie Noelle / Edikasion pou tou zenerasion ek Bonnie - Diferen typ lintelizens ek sistem ledikasion / Parol Bondie, Parol laverite ek Nicodeme - Lik 15 apartir verse 6 / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:29:35

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. EKOLOZI 3. HE ZOLI MAMZEL 4.REFLEXION SPIRITIEL ☻

3/20/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Gilda- LeChrist dan zot leker/ Ekolozi ek Joanne - 5 Jwin 2017 /Zoli Mamzel ek Julie - Clin doeil etudiant / Parol Bondie,Parol laverite ek Ps Gerard - Ester sapit 9 / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:34:26

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. SANTE PRATIK 3. ENN ZOUR ENN ZISTWAR 4. LAKAZ MEYER BAZ 5. REFLEXION SPIRITIEL ☻

3/19/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Astalgia - Soisir bien avek ki sanla ou konfie ou / Style de Vie ek Smita - kifer 5 fri ek legim? / Enn zour, enn zistwar ek Melanie - Zistwar Johny / Lakaz meyer baz ek Ben e Anne / Parol Bondie, Parol laverite / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:31:56

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. FAM 3, EDIKASION POU TOU ZENERASION 4. REFLEXION SPIRITIEL ☻

3/15/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Astalgia - Zezi tousel kapav satisfair to laam / Fam ek Dhanie ek Marie Noelle / Edikasion pou tou zenerasion ek Bonnie / Parol Bondie, Parol laverite ek Ps Bijoux - Matie 25: 14-30 / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:34:15

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. EKOLOZI 3. ZOLI MAMZEL 4. REFLEXION SPIRITIEL ☻

3/13/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Steff - Protez to lakaz / Ekolozi ek Yann ek Ameidy - Posion mazik / Zoli Mamzel ek Julie - lalimentasion / Parol Bondie,Parol laverite ek Rajiv - To form parti lafamiy Bondie / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:20:00

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. SANTE PRATIK 3. ENN ZOUR ENN ZISTWAR 4. LAKAZ MEYER BAZ 5. REFLEXION SPIRITIEL ☻

3/12/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Steff - Trofe bann mama / Style de Vie ek Smita - Transpirasion / Enn zour, enn zistwar ek Melanie - Dan enn sall de class / Lakaz meyer baz ek Ben e Anne - Diplon dan lezel payanke / Parol Bondie, Parol laverite ek Gilbert / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:20:58

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. POUR SANTE TOTALE 3. MERVEY BONDIE 4. REFLEXION SPIRITIEL ☻

3/10/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Astalgia - pa hezite, traverse / Pour une santé totale ek Sanjay - lavantaz bann alimen (2em parti)/ Mervey Bondie ek Havila - Insek weta / Parol Bondie, Parol Laverite ek Ps Bijoux - Matie 13:1-23 / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:32:07

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 4. REFLEXION SPIRITIEL ☻

3/9/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Astalgia - partaz ou lavi ek kikenn / Enn lavi meyer ek Juliette - Le bonheur (laswit) / Parol Bondie, Parol laverite ek Ps Bijoux - Matie 25: 1-3/ 100% Lamizik / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:56:07

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. A VOTRE SANTE 3.REFLEXION SPIRITIEL ☻

3/7/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Astalgia- Kouma zot prezent zot / A votre santé avek Christian ek Francoise - Lien ent lasante ek spiritualite / Parol Bondie, Parol laverite ek Ps. Ashven- Psom 23 v 4 / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:26:43

Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads