Juridisk ABC-logo

Juridisk ABC

Podcasts >

More Information

Location:

Norway

Genres:

Podcasts

Language:

Norwegian

Contact:

+4793033669


Episodes

E042 - Eivind blir intervjuet om forhandlingsteknikk

6/2/2019
More
I denne episoden er det Eivind som blir intervjuet av en annen podcaster, nemlig Christina Skreiberg fra podcasten Frilanslivet. Temaet er forhandlingsteknikk.

Duration:00:59:08

E041 - Personskade

8/15/2018
More
Verden der ute er farlig. I dag skal vi lære litt om personskader.Verden der ute er farlig. I dag skal vi lære litt om personskader. I denne episoden skal vi inn på et dramatisk område i jussen. Vi har mange situasjoner i livet der folk skader seg. Det kan være i trafikken, på arbeidsplassen eller hjemme. Folk kræsjer, noen faller ned fra et stillas, mens andre snubler i teppekanten. I slike sammenhenger går vi til et underområde i erstatningsretten der vi finner temaet...

Duration:01:26:27

E040 - Styreansvar

6/22/2018
More
Ethvert aksjeselskap plikter å ha et styre. Påtar man seg denne rollen aksepterer man også et personlig ansvar for at styret overholder de oppgaver aksjeloven tillegger styret. Kravene til styremedlemmer og ledelse blir stadig mer omfattende. Manglende overholdelse av disse kravene kan føre til både erstatningsansvar og strafferettslig ansvar. Vi har nylig sett eksempler på at styremedlemmer kreves for titalls millioner kroner i erstatning under henvisning til reglene om...

Duration:01:18:51

E039 - Datatilsynet om GDPR

5/3/2018
More
GDPR - de nye EU-reglene om personvern - er nå under innføring i Norge. Med GDPR vil det framover stilles store krav til alle virksomheter som behandler persondata (det betyr i praksis så godt som alle norske virksomheter). Reglene kommer også med nye sanksjoner, med mulighet for skyhøye bøter (opptil 20 millioner euro!) hvis reglene brytes. Det er mye usikkerhet knyttet til GDPR, og jeg håper å hjelpe deg litt på veien ved å gi deg en liten «GDPR-førstehjelp« i dag: Sist uke...

Duration:01:10:49

E038 - Styringsrett og endringsoppsigelse

10/30/2017
More
Arbeidslivet endrer seg stadig, blant annet som følge av innføring av ny teknologi, endrede markedsforhold, og politiske vedtak. Slike endringer kan også få betydning for den enkelte virksomhet, som kanskje finner det nødvendig å bruke bruke de ansatte på andre måter. Arbeidsgivers styringsrett er vanligvis definert som retten til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet. Det er ikke tvil om at mindre endringer i arbeidsforholdet kan gjennomføres i kraft av styringsretten som...

Duration:01:01:55

E037 - Ferie og feriepenger

6/13/2017
More
Ferieloven skal sikre alle arbeidstakere: Reglene om ferie og feriepenger er ganske kompliserte. Det er lett å gå seg vill. I denne maratonepisoden av Juridisk ABC podcast får du høre om: Det er en lang episode denne gangen, men fullpakket med kunnskap og praktiske råd! Gjesten i podcasten er Ole André Oftebro, som leder Ræders faggruppe for arbeidsrett. I det daglige bistår han arbeidsgivere i spørsmål knyttet til alle sider ved arbeidsforhold.

Duration:01:36:26

E036 - Skjulte lydopptak

6/11/2017
More
Hvilke regler gjelder for hemmelige lydopptak? Er det stengt forbud å ta hemmelige eller skjulte opptak, eller er det tvert i mot helt fritt frem? Finnes det noen som helst god eller aktverdig grunn for at du skal gå rundt og ta opp samtaler med andre?

Duration:00:51:07

E035 - Nedbemanning - ny dom fra Høyesterett

5/16/2017
More
I den såkalte «Posten-saken» fra 2017 kom Høyesterett med viktige avklaringer om oppsigelse ved omorganisering og nedbemanning av en virksomhet. Spørsmålet i saken var særlig om utvalgskretsen for å bestemme overtallighet var saklig begrunnet. Retten aksepterte at to og to divisjonsenheter ble slått sammen og hver av de sammenslåtte enhetene ble sett på som en utvalgskrets. Arbeidstaker vant imidlertid frem med argumentasjonen om at oppsigelsen var usaklig ut fra en interesseavveining....

Duration:00:58:13

E034 - Kjøp av nybygget bolig

5/3/2017
More
Hvilke regler gjelder for kjøp av nybygget bolig? Hvilke krav kan kjøper stille til utbyggers leveranse av boligen? Hva må du vite om dagbøter, overtakelse, og hvilke krav som stilles til deg som kjøper? I denne episoden er advokat Christina Moestue tilbake på podcasten og lærer deg de viktigste reglene du må vite ved kjøpe av nybygg. Du får gode tips og advares mot fallgruver. Loven vi snakker om i denne episoden er bustadoppføringslova

Duration:01:02:34

E033 - Mobbing og negativitet som oppsigelsesgrunn

3/23/2017
More
Nicolay Skarning gjester studio (igjen!) og vi snakker om når arbeidsgiver kan si opp en ansatt på grunn av negativitet og mobbing. Du får også høre om hvilke spennende planer vi har for hva vi vil ha med deg på til høsten ... Husk å høre hele episoden...det vil si helt til ETTER "rulleteksten"

Duration:01:04:56

E032 - Å forhandle

12/7/2016
More
Når forhandler vi? Hvorfor forhandler vi? Hvordan forhandler vi? Forhandlinger er ikke bare en utveksling av mer eller mindre relevant argumentasjon. De skjer mellom mennesker som har flere agendaer, som ikke alltid er synlige og åpenbare, og som kan ha en “inadekvat” adferd. Hva er forholdet mellom påvirkning av rasjonell argumentasjon og intuisjon? Vi glemmer ofte at det nettopp er vi selv som er mest påvirket av de menneskelige sidene. I denne episoden av Juridisk ABC podcast...

Duration:01:25:10

E031 - Negotiation Master Class

12/7/2016
More
You are a negotiator. Everyday you negotiate, whether at home or at work. In this episode you will learn from one of the worlds leading experts in conflict resolution. William Ury is an American author, academic, anthropologist, and negotiation expert. He co-founded the Program on Negotiation at Harvard Law School. Together with former US president Jimmy Carter, he co- founded the International Negotiation Network, a non-governmental body seeking to end civil wars around the world. -...

Duration:00:48:37

E030 - Forhandlinger (introduksjonsepisode)

12/7/2016
More
Vil du oppnå raskere og bedre resultater i forhandlinger? Da må du lære deg forhandlingsteknikk! I denne episoden får du vite om hvordan jeg har jobbet gjennom dette året både for å studere forhandlingsteknikk, blant annet på Harvard Law School, samtidig som jeg har snakket med to eksperter i faget både i Norge og i USA. Dette er en kort «oppvarmingsepisode» som blir fulgt av to «masterclass» podcaster i de påfølgende episodene. Jeg anbefaler og håper at du tar deg tid til å høre alle...

Duration:00:13:29

E029 - Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold

11/21/2016
More
I denne episoden snakker vi om et nytt sett med regler som kom inn i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2016. Da fikk loven nemlig et helt nytt kapittel som handler om konkurransebegrensende klausuler. Gjest i dag er advokat Alex Borch fra advokatfirmaet Hjort. Advokat Borch arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, avtalerett og prosesjons- og styreansvar, men har også bred erfaring innen andre rettsområder. Han har møterett for Høyesterett og omfattende prosedyreerfaring fra tingrett,...

Duration:01:01:14

E028 - Juss på jakt - disse reglene må alle jegere kunne!

9/18/2016
More
Jakt er populært som aldri før, og 10 % av alle voksne nordmenn står i Jegerregisteret. Noen regler må man kunne før man legger ut på jakt, og den sentrale loven her er Viltloven. Det er mange spennende problemstillinger knyttet til jakt og vilt, og her tar vi for oss noe av det viktigste; hvem kan jakte, hva kan vi jakte på, når kan vi jakte, hvor kan vi jakte, og litt om hvordan vi kan jakte. Vi kommer inn på både storvilt- og småviltjakt, og tar opp temaer som grunneiers rettigheter og...

Duration:00:49:37

E027 - Ledende eller særlig uavhengig stilling

7/31/2016
More
Har du en ledende eller særlig uavhengig stilling? I så fall er du blant annet unntatt mange av arbeidsmiljølovens regler for arbeidstid og rett til overtidsbetaling. Veldig mange har i dag slike fleksible stillinger. Men arbeidsmiljølovens regler er strenge, og det er strenge vilkår som må må være oppfylt før en ansatt kan unntas arbeidstidsreglene. Trår arbeidsgiver feil kan dette få store økonomiske konsekvenser. I denne podcasten får du en skikkelig gjennomgang av reglene, eksempler...

Duration:00:47:30

E026 - Personvern på arbeidsplassen

6/17/2016
More
I denne episoden vil du lære mye om praktiske personvernspørsmål på jobben. Vi snakker om blant annet: - Når kan arbeidsgiver lese de ansattes e-post? - Er det greit å Google søkerne ved en ansettelsesprosess? - Hvilke regler gjelder for behandling av personopplysninger ved interne granskninger? - Hvilke rettigheter har ansatte til innsyn i personopplysninger? - Kan arbeidsgiver bruke data fra GPS til - kontrolltiltak i bedriften? - Hva må arbeidsgivere tenke på ved innføring av ny...

Duration:00:37:20

E025 - Hvilket ansvar har produsentene for produktene de lager?

4/5/2016
More
Vi omgir oss med en mengde avanserte tekniske produkter, for eksempel har de fleste hjem et utall elektriske maskiner og «dippedutter». Mange av disse produktene har også potensiale til å være farlige, eller forårsake materielle skader. Hvilke regler gjelder for produsentens ansvar for den skade produktene volder på person eller eiendom eller andre gjenstander? Dagens gjest i Juridisk ABC podcast har bokstavelig talt skrevet boken om Produktansvar, som forfatter av lovkommentaren til...

Duration:00:55:58

E024 - Hvordan vinne en sak i retten?

2/29/2016
More
I denne praktiske episoden deler advokat Carl Bore av sine kunnskaper og råd for hvordan du vinner i retten. Episoden er del to av et minikurs i sivilprosess, det vi si reglene for gjennomføring av sivile saker i norske domstoler. Dette er en podcast fra www.juridiskabc.no (C) 2016 Juridisk ABC AS

Duration:00:54:56

E023 - Hvordan gjennomføres en sivil rettssak?

2/20/2016
More
Lurer du på hvordan en rettssak gjennomføres i praksis? I denne podcasten har jeg besøk av Carl Bore som har ført to av de største sakene som gikk i Høyesterett i 2014 og 2015, og vi går gjennom hvordan sivile saker gjennomføres - skritt for skritt. Dette er en veldig praktisk og nyttig podcast for alle som lurer på hvordan rettssystemet fungerer. Podcasten er del 1 av en miniserie med to episoder. I denne episoden ser vi på hvordan saker gjennomføres… i neste episode lærer du hvordan en...

Duration:01:10:14