religion-logo

religion

Podcasts >

More Information

Location:

Thailand

Genres:

Podcasts

Language:

Thai


Episodes

วิสุทธิวาจา EP. 21 ทานอันยอดเยี่ยม

11/12/2019
More
ทานอันยอดเยี่ยม ทานในพระสูตร ๑๐ ทานในพระวินัย ๔ ทานในพระปรมัตถ์ ๖ และทานในทักขิณาวิภังคสูตร เป็นทานอันยอดเยี่ยมจะหาทานในที่ไหนๆ เปรียบเทียบได้ ถ้าว่าเรามาประสบพบพระพุทธศาสนาได้บริจาคทานในพระสูตร พระวินัย พระปรมัตถ์ และทานในทักขิณาวิภังคสูตรดังได้แสดงมานี้ ย่อมได้รับผลสมบัติอันยิ่งใหญ่ไพศาลสุดจะนับจะประมาณได้ทีเดียว ครั้งพุทธกาล นายอินทร์ชาวนาได้ถวายทานแด่พระอนุรุทธเถรด้วยอาหารเพียงอิ่มเดียว ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีหมู่นางเทพอัปสรแวดล้อม...

Duration:00:02:54

วิสุทธิวาจา EP. 20 ทาน

11/11/2019
More
ทาน บุญกุศลของบุคคลนั้นย่อมแตกต่างกันไป หาเหมือนกันไม่ สุดแต่บุญทานที่ตนกระทำไว้ในอดีตชาติ และท่านได้จัดหลักแห่งทานไว้คือ ในพระสูตร ๑๐ ในพระวินัย ๔ ในพระปรมัตถ์ ๖ ทานในพระสูตร ๑๐ คือ อณฺณํ ให้ข้าว ปานํ ให้น้ำ วตฺตํ ให้ผ้าผ่อนท่อนสะไบ ยานํ ให้อุปกรณ์แก่การไปมา มาลา ให้ระเบียบดอกไม้ คนฺธํ ให้ของหอม วิเลปนํ ให้เครื่องลูบไล้ละลายทากระแจะจันทร์ ธารณํ ให้เครื่องประดับทัดทรงตบแต่ง เสย์ยา ว สตฺถํ ให้อาสนะที่นั่งที่นอนที่พักพิงอาศัย ปทีเปยฺย ตามประทีปไว้ในที่มืด ๑๐ ประการนี้...

Duration:00:03:23

ฝันในฝัน Case Study EP.21 อานิสงส์ การบวชเอง ชวนบวช จัดงานบวช

11/10/2019
More
Case Study วันที่ : 15 มีนาคม 2548 รับชมทาง Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=sjMNonTZOBs

Duration:00:01:59

คำสอนยาย EP.28-เกิดมาสร้างบารมี

11/9/2019
More
เกิดมาสร้างบารมี ยายไม่อยากอยู่บนสวรรค์นานเกินไป อยากเกิดมาในโลกมนุษย์เร็ว ๆ เพื่อจะได้สร้างบารมีมาก ๆ ต่อไป ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๐

Duration:00:00:21

คำสอนยาย EP.27-เกิดคนเดียวตายคนเดียว

11/8/2019
More
เกิดคนเดียวตายคนเดียว ชีวิตเราเกิดมาคนเดียว ตายก็คนเดียว จะมัวไปห่วงใครไม่ได้ ตัวเราเองยังเอาตัวไม่รอด เมื่อตัวเราเองยังเอาตัวเองไม่รอด ยังไม่มีที่ยึดที่เกาะแน่นอน ก็แสดงว่า ตัวเรายังไม่แน่จริง อาจจะเสียทีพญามารเมื่อไรก็ได้ เกิดมาแล้ว พบพระพุทธศาสนาแล้ว พบวิชชาที่สำคัญและมีประโยชน์ที่สุดแล้ว ยังไม่รีบขวนขวายเมื่อยังหนุ่มยังสาวอยู่ แล้วจะรอไปเมื่อไร เมื่อแก่แล้วก็ทำอะไรไม่ได้ เรายังไม่รู้แน่ว่า จะตายเมื่อไร เกิดปุบปับตายไปมิตกนรกหรือ ? ไม่กลัวว่า เกิดมาแล้วจะเป็นโมฆะหรือ ?...

Duration:00:02:32

คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ EP.028 เรามีเวลาอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัด

11/6/2019
More
เรามีเวลาอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัด

Duration:00:03:11

วิสุทธิวาจา EP. 19 คุณสมบัติ ๕

11/5/2019
More
คุณสมบัติ ๕ คุณสมบัติ ๕ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ เป็นที่ปรารถนาของมหาชนหมดทั่วสากลโลก เพราะใครๆ ก็ปรารถนาอยากจะให้มีอายุยืนอยู่ชั่วกาลนาน วรรณผิวพรรณผ่องใสสดชื่น ก็เป็นที่ดึงดูดนัยนาของหมู่สัตว์โลกให้มารวมอยู่ที่ผิวพรรณเหมือนกัน ใครๆ ก็ปรารถนาอยากได้เช่นกัน ความสุขกายสบายใจในอริยบททั้ง ๔ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน ทุกทิวาราตรี ก็เป็นที่ปรารถนาอยากได้ของชนทุกถ้วนหน้า ความเจริญด้วยกำลังกาย กำลังวาจา และกำลังใจ สามารถในกิจการงานทุกสิ่งทุกอย่างตามหน้าที่ของตนก็เป็นที่ปรารถนาของคนทุกๆ...

Duration:00:01:56

วิสุทธิวาจา EP. 18 คนมีนัยน์ตา

11/4/2019
More
คนมีนัยน์ตา ถ้าได้เขาถึงพุทธรัตนะแล้วอย่าปล่อยเป็นเด็ดขาด ใจขาดขาดไป ตายก็ตายไป ใจติดอยู่กับพุทธรัตนะนั่นแหละ เอาตัวรอดได้ละ สิ่งอื่นไม่มี ยิ่งกว่านั้นไม่มีหนา เมื่อรู้หลักพระพุทธศาสนาเช่นนี้ละก็ ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเรียกว่า คนมีนัยน์ตา ไม่ใช่คนตาบอด แล้วก็ดูรัตนะไปเป็นด้วย รัตนะเป็นรัตนะสูงสุด สวิญญาณกรัตนะ อวิญญากรัตนะที่มีในไตรภพ คือกามภพ รูปภพ อรูปภพ ไม่มีสูงสุดเท่า พุทธรัตนะนี้แหละเป็นรัตนะอันสูงสุดแท้ๆ แน่ในใจเช่นนี้แล้วละก็ อย่าให้ฟั่นเฟือนไปหนา...

Duration:00:02:03

ฝันในฝัน Case Study EP.20 อยากบวชยาว ตั้งแต่เด็ก โดยไม่คิดลาสิกขาเลย จะทำอย่างไรครับ

11/3/2019
More
Case Study วันที่ : 6 กรกฎาคม 2548 รับชมทาง Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=hQCTkCd2DY4 อ่านเนื้อหาต้นฉบับ : https://www.dmc.tv/pages/casestudy/2548-07-06.html

Duration:00:02:57

คำสอนยาย EP.26-อย่ายอมแพ้

11/2/2019
More
อย่ายอมแพ้ ยอมแพ้อะไรก็ยอมเถิด แต่อย่ายอมแพ้เรื่องบุญก็แล้วกัน ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒

Duration:00:00:14

คำสอนยาย EP.25-อย่าประมาทในวัย

11/1/2019
More
อย่าประมาทในวัย เราแก่แล้วนะ อย่านึกว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ ให้คิดถึงความแก่ตลอดเวลา ถ้ายังทะนงว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ ก็จะทำให้หลงตกนรกได้ง่าย ๆ เอาบุญละเอียดให้มากกว่าบุญหยาบ เพราะบุญละเอียดทำให้หลุดจากกิเลส ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘

Duration:00:00:30

วิสุทธิวาจา EP. 17 บวชเณรฝรั่ง

10/29/2019
More
บวชเณรฝรั่ง เณรฝรั่ง ชั่วบวชเณรเท่านั้นแหละ เป็นฝรั่งแท้ๆ ตั้งแต่ใจหยุดใจใสจนกระทั่งพระอรหัตนี้ หน้าตัก ๒๐ วานี้ ทำให้ได้ตลอด ทำให้คล่องแคล่ว พอบวชเป็นเณรสำเร็จแล้ว ผู้เทศน์เป็นอุปัชฌาย์ บอกว่าให้ไปตามโยมผู้ชายมา ที่ตายไปแล้วจำได้ไม่ใช่หรือ ตั้งแต่อายุ 5 ขวบ ตอบว่าจำได้ อุตส่าห์พยายามไปตาม ไปทูลพระพุทธเจ้าพระสมณโคดมก็ไปทูล แล้วก็ตอบว่ามาเกิดเป็นลูกสาวเขาเสียแล้ว เดี๋ยวนี้เป็นลูกสาวเขา อายุขนาดสัก ๑๐ ขวบได้ ลูกสาวของตัวเองนั่นแหละ พ่อของตัวมาเกิดเป็นลูกสาวของตัว ท่าแก่จะประพฤติผิดในกาม...

Duration:00:01:50

วิสุทธิวาจา EP. 16 ความไม่ประมาท

10/28/2019
More
ความไม่ประมาท ความประมาทนะ คือเผลอไป ความไม่ประมาทน่ะ คือความไม่เผลอ ไม่เผลอละ ใจจดใจจ่อทีเดียว นั่นอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา นี่เรียกว่าผู้ไม่ประมาท ท่านจึงได้อุปมาไว้ไม่ประมาท ไม่เผลอด้วยอะไร ? ไม่ประมาทไม่หรือในความเสื่อมไปในข้างต้น ในปัจฉิมวาจา ไม่ประมาทไม่เผลอในความเสื่อมไป นึกถึงความเสื่อมอยู่เสมอ ให้เจอความเสื่อมไว้ในเสมอ นึกหนักเข้าๆ แล้วใจหาย เอ๊ะ...เรามาคนเดียวหรือ เอ๊ะ...นี่เราก็ตายคนเดียวซิ บุรพชนต้นตระกูลของเราไปไหนหมดล่ะ อ้าว...ตายหมด เราล่ะ ก็ตายแบบเดียวกัน ตกใจละคราวนี้...

Duration:00:02:11

ฝันในฝัน Case Study EP.19 อบรมธรรมทายาทดีอย่างไร

10/27/2019
More
Case Study วันที่ : 17 เมษายน 2549 รับชมทาง Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=PTCXItnNsSU อ่านเนื้อหาต้นฉบับ : https://www.dmc.tv/pages/casestudy/2548-03-15.html

Duration:00:04:55

คำสอนยาย EP.24-หาบุญได้ใช้บุญเป็น

10/26/2019
More
หาบุญได้ใช้บุญเป็น กว่าจะสร้างศูนย์พุทธจักรฯ มาได้ ยายรบกับคน มาก ตั้งแต่มาอยู่ใหม่ ๆ ก็ต้องรบกับพวกขโมยเรือ จนมา ถึงตอนนี้ ยายก็ต้องมารบเรื่องอื่นอีก ยายไม่มีอะไร ยายมีแต่ความบริสุทธิ์ใจเท่านั้น ยายจะนึกถึงบุญ นึกถึงบารมีที่ยายสั่งสมมาใน อดีต นึกถึงบุญที่ได้ทำในปัจจุบัน และบุญที่จะได้ จะเกิด ตามความตั้งใจสร้างความดีในอนาคต ยายจะนึกรวมเอาบุญนี้แหละ ยายเอาบุญมาสู้ กับเขา นี่แหละเรียกว่า หาบุญได้ ใช้บุญเป็น เราต้องช่วยตัวเอง ทั้งสากลโลก ทั้งจักรวาล ไม่มีใครช่วยยายได้ ยายต้องช่วยตังเอง...

Duration:00:01:14

คำสอนยาย EP.23-สำเร็จด้วยบุญ

10/25/2019
More
สำเร็จด้วยบุญ จะทำอะไรต่าง ๆ ให้นึกถึงบุญ ให้อยู่ในบุญ ถ้าเรามีบุญ สิ่งนั้นก็จะสำเร็จได้ด้วยบุญ เรามีบุญเป็นที่พึ่ง ให้นึกถึงบุญให้มาก ๆ ทุกอย่างจะสำเร็จ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔

Duration:00:00:28