Folk och Försvars #samtalmed-logo

Folk och Försvars #samtalmed

Politics

I #samtalmed låter vi fler perspektiv på säkerhet ta plats. Vi intervjuar intressanta profiler om deras syn på försvars-, säkerhets- och utrikespolitik.

I #samtalmed låter vi fler perspektiv på säkerhet ta plats. Vi intervjuar intressanta profiler om deras syn på försvars-, säkerhets- och utrikespolitik.

Location:

Sweden

Description:

I #samtalmed låter vi fler perspektiv på säkerhet ta plats. Vi intervjuar intressanta profiler om deras syn på försvars-, säkerhets- och utrikespolitik.

Language:

Swedish


Episodes

#Samtalmed Efraim Gomez

2/22/2019
Tillsammans med Efraim Gómez, chef för utrikesdepartementets enhet för FN-politik, diskuterar vi diplomati och säkerhetspolitik. Hur kan Sveriges utrikespolitiska ambitioner förverkligas i en allt svårare säkerhetspolitisk omvärld? Förenta Nationerna (FN) bildades efter andra världskriget med syftet att upprätthålla internationell fred och säkerhet. FN:s säkerhetsråd har sedan dess anförtrotts världens säkerhet på ett globalt plan. Sverige var under 2017 och 2018 invald som icke-permanent...

Duration:00:34:06

#Samtalmed Petra Tötterman Andorff

12/20/2018
De senaste två decennierna har teoretiska och praktiska aspekter på väpnad konflikt och genus utforskats intensivt. Att våld mot kvinnor används som ”vapen” i konflikter och att våldtäkt är ett krigsbrott har vunnit erkännande såväl politiskt som juridiskt. Allt fler aktörer har visat intresse för att förstå hur väpnad konflikt påverkar människor olika beroende på bland annat kön, sexuell läggning och könsuttryck. Nobels fredspris har i år tilldelats två personer som uppmärksammat kvinnors...

Duration:00:29:34

#Samtalmed Dan Eliasson

9/21/2018
Dan Eliasson blev generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, under våren. Hans första tid på jobbet har varit intensiv med utskicket av broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla svenska hushåll och under sommaren rasade de värsta skogsbränderna i Sverige i modern tid. Lyssna på hans reflektioner om MSB:s roll och utvecklingen av svensk krisberedskap och totalförsvar. --- Det säkerhetspolitiska landskapet har förändrats på många sätt de senaste åren och i...

Duration:00:32:55

#Samtalmed Krisberedskapsveckan

5/30/2018
Krisberedskapsveckan pågår och runt om i Sverige får snart alla hushåll broschyren "Om krisen eller kriget kommer" i brevlådan. Att öka sin mentala beredskap för att det oväntade ska hända är första steget i att bli bättre förberedd. Men vad kan jag göra och hur fungerar det när krisen är här? I den här specialversionen av Folk och Försvars #Samtalmed pratar vi med Christina Andersson, projektledare för Krisberedskapsveckan på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Malin Dreifaldt,...

Duration:00:28:26

#Samtalmed Mattias Ardin

4/23/2018
Sedan den 1 januari 2018 finns återigen ett svenskt regemente på Gotland. Vi pratar med chefen för Sveriges nyaste regemente, överste Mattias Ardin, om uppbyggnaden av den militära närvaron på Östersjöns största ö och dess militärstrategiska betydelse. --- Det försämrade säkerhetspolitiska läget i Östersjöområdet har givit diskussionen om svensk försvarsförmåga ett tydligt uppsving. Geopolitik, totalförsvar och militär upprustning är endast några av de frågor som åter blivit aktuella efter...

Duration:00:32:47

#Samtalmed Jan Eliasson

3/29/2018
I dagens #samtalmed berättar Jan Eliasson, en av Sveriges mest erfarna diplomater och medlare, tidigare vice generalsekreterare och generalförsamlingens ordförande i FN och statsminister om sin syn på varför FN måste reformeras och hur utmaningarna för internationell fred och säkerhet har blivit fler. --- Förutsättningarna för fredsbyggande och diplomati förändras i takt med att läget i omvärlden blir alltmer osäkert och att fler stater ser till sina egna intressen snarare än multilaterala...

Duration:00:44:45