#Samtalmed-logo

#Samtalmed

Politics >

More Information

Location:

Sweden

Language:

Swedish


Episodes

#Samtalmed Krisberedskapsveckan

5/30/2018
More
Krisberedskapsveckan pågår och runt om i Sverige får snart alla hushåll broschyren "Om krisen eller kriget kommer" i brevlådan. Att öka sin mentala beredskap för att det oväntade ska hända är första steget i att bli bättre förberedd. Men vad kan jag göra och hur fungerar det när krisen är här? I den här specialversionen av Folk och Försvars #Samtalmed pratar vi med Christina Andersson, projektledare för Krisberedskapsveckan på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Malin Dreifaldt,...

Duration:00:28:26

#Samtalmed Mattias Ardin

4/23/2018
More
Sedan den 1 januari 2018 finns återigen ett svenskt regemente på Gotland. Vi pratar med chefen för Sveriges nyaste regemente, överste Mattias Ardin, om uppbyggnaden av den militära närvaron på Östersjöns största ö och dess militärstrategiska betydelse. --- Det försämrade säkerhetspolitiska läget i Östersjöområdet har givit diskussionen om svensk försvarsförmåga ett tydligt uppsving. Geopolitik, totalförsvar och militär upprustning är endast några av de frågor som åter blivit aktuella efter...

Duration:00:32:47

#Samtalmed Jan Eliasson

3/29/2018
More
I dagens #samtalmed berättar Jan Eliasson, en av Sveriges mest erfarna diplomater och medlare, tidigare vice generalsekreterare och generalförsamlingens ordförande i FN och statsminister om sin syn på varför FN måste reformeras och hur utmaningarna för internationell fred och säkerhet har blivit fler. --- Förutsättningarna för fredsbyggande och diplomati förändras i takt med att läget i omvärlden blir alltmer osäkert och att fler stater ser till sina egna intressen snarare än multilaterala...

Duration:00:44:45