GK PIETERSBURG NOORD Prediking-logo

GK PIETERSBURG NOORD Prediking

Religion & Spirituality Podcas >

More Information

Location:

South Africa

Language:

Afrikaans

Contact:

0716406013


Episodes

Katkisasie Les 10 Abram en Lot

4/18/2018
More
HOOFPUNTE VAN LES 10 In Genesis 12 het ons geleer hoedat die HERE Abrahm afsonder van die land waarin hy gebore is.Nou moet Abram ook van Lot af weggaan BELANGRIKE GEDAGTES: Christusgemeenskap vd Heiliges

Duration:00:10:13

1 Korintiers 12 (Met Efesiers 4 as agtergrond)

4/17/2018
More
Tema: Aan wie behoort jou gawe? Die kerk is God se besitting. Hy is die Eienaar, die besitter daarvan. En so het Hy in die midde van die gemeente ‘n verskeidenheid van gawes gegee. Gawes wat baie van mekaar verskil. En as jy lid is van die liggaam, het jy ‘n gawe, of gawes. Dus: die gemeente ontvang in die lid ‘n mooi gawe. In Korinte sien ons hoedat die gemeente dit nie mooi verstaan het nie. Vir elkeen was daardie gawe sy of haar besitting. En hulle het dit teenoor mekaar ten toon...

Duration:00:34:15

Jesaja 40

4/17/2018
More
Tema: Ware troos kom van God alleen. Valse troos is nie net irriterend nie, maar afbrekend. Valse troos, al is dit goedbedoeld – is niks minder as ‘n leuen nie. Mense deel dan ook baie maklik valse troos uit: Toemaar, agter elke donker wolk skyn die son. Toemaar, dit sal oorwaai. Toemaar, dit is nie so erg nie. Israel het maar te goed van valse troos geweet. God het profeet op profeet gestuur om die volk uit hul sonde tot bekering te ruk, maar hulle het die ware profete verwerp, ten...

Duration:00:27:57

Katkisasie Toeligting Les 9

4/10/2018
More
Katkisasie Toeligting Les 9 en Psalm 125 se melodie

Duration:00:08:36

Lukas 9

4/9/2018
More
Tema: Leef onbevrees dankbaar uit God se voorsienende hand! Kommer het ‘n manier om ‘n mens se perspektief in te perk en drasties te verkort. Kommer gee aanleiding tot angs en paniek om jou in te slurp en eindelik op te eet. So fokus mense dikwels op die probleem, probeer self die oplossing soek en vergeet in totaliteit van God. So ook die dissipels in ons gedeelte. Hulle het ‘n mag der menigte dinge deurgemaak waar Jesus uitkoms op wonderbaarlike wyse gegee het; maar nou word hulle...

Duration:00:29:36

Genesis 1 HK Sondag 3

4/9/2018
More
Tema: Die beeld van God in ons herstel Die mens het diep geval. Van nature nou geneig om God en sy naaste te haat. Van nature nie in staat om die wet van God na te kom nie. Maar in plaas daarvan om na God te vlug vir ons verlossing, wil die natuurlike mens Hom vir die ellende blameer. Die mens vra die arrogante vraag: Wie is nou eintlik te blameer vir my sondige natuur? Is dit ‘n fabrieksfout? Ons antwoord: God het ons goed en na sy beeld geskep. Dit is –in ware geregtigheid,...

Duration:00:25:36

GEMEENTEKAMP EREDIENS: Openbaring 3:7-13

3/26/2018
More
Tema: 'n Sterk Pilaar wat oorwin Jesus rig sy sesde brief aan die gemeentes in Klein-Asië. Die keer aan Filadelfia. Die stad van broederliefde. Hy sê vir hulle- 'jy het min krag'. In teenstelling met Sardis, wat voorgegee het om welvarend en kragtig te wees, was Filadelfia klein en swak. Jesus sê daarom vir hulle: EK het die sleutel van Dawid. Dit is die vervulling van die koningskap van Dawid in die koms van Christus. Hierdie klein gemeente, wat zwak voorkom, het die wonderlike...

Duration:00:25:31

2 Konings 17 HK Sondag 2

3/19/2018
More
Tema: God maak ons getrou aan sy eis van liefde Die Here eis my hele hart vir Hom. Nie ‘n gedeelte of ‘n driekwart of die helfte daarvan nie. Niemand wat homself of besittings of enigiets anders bo God liefhet, kan vir God liefhê nie. Daar waar jou hart is, daar is jou skat ook. Maar in ontrouheid hardloop ons gedurig weg van God af. Van nature wil, en kan ons Hom nie liefhet nie. Daarom leer die Woord en belydenis ons vandag: God het ons eerste liefgehad; sodat ons Hom sal liefhê.

Duration:00:32:48

Psalm 42 en 43

3/19/2018
More
Tema: VLUG MET JOU TWYFEL NA JOU VADER! Dit is soms deel van die lewe dat ons deur tye van groot worsteling gaan. Dat ons soms werklik twyfel en wonder of alles die moeite werd is. Dan voel mense gewoonlik ver van God af. Die digter van Psalm 42 en 43 (wat eintlik een psalm is) het presies hierdie gevoel van afstand tussen hom en God gehad. Vir een of ander rede is hy ver van die bekende, ver van Jerusalem en die tempel af. En omdat hy regtig naby God wil wees, dig hy hierdie lied...

Duration:00:31:49

Esegiël 36 HK Sondag 26 (Die Doop)

3/12/2018
More
Tema: KLIPHARD of hart van klip? Die hart is sekerlik die belangrikste orgaan in ons liggaam. Die hart pomp suurstofryke bloed na die res van die liggaam en hou lewe aan die gang. So word die hart dikwels in die Skrif gebruik om ons geestelike toestand te verduidelik. In Esegiël word die verskriklike van die sonde se effek op ons lewens konkreet gestel: Ons harte is soos klip. Klip hier, simboliseer doodsheid. Sonder God se verligting en besprinkeling van ons harte, is ons...

Duration:00:30:17

Haggai 1

3/12/2018
More
Tema: Wat is jou verskoning vir ontrouheid? Nadat die volk uit Balingskap teruggekeer het, het hulle aanvanklik baie ywerig die tempel begin herstel. Maar gou verdwyn die aanvanklike euforie en optimisme soos mis voor die son soos Juda weer begin om hulle lewens te herbou. Gou vergeet hulle van God. Gou bied hulle verskoning op verskoning aan om nie die tempel te herstel nie. Die populêre opinie van die volk is ‘dat die tyd nie nou ryp is om die bouwerk te voltooi nie’. Gou gaan hulle...

Duration:00:33:18

Lukas 24 HK Sondag 25

3/8/2018
More
Tema: Die Sakramente is tekens wat ons geloof versterk Ons moet die sakramente reg verstaan, soos God dit vir ons in die Bybel ingestel het. Die verkeerde verstaan van die sakramente het telkens in die kerkgeskiedenis groot dwaalleer tot gevolg gehad. Maar as ons dit reg verstaan en gebruik, dan versterk God ons geloof daarmee. Dit is konkrete, sigbare Woordbediening waarmee God ons geloof voed. Ons kyk aan die hand van hierdie immerbekende Skrifgedeelte na Sondag 25 van die...

Duration:00:28:55

1 Tessalonisense 2

3/8/2018
More
Tema: In Vrymoedigheid verkondig ons die Goeie Nuus! Soms wéét ‘n mens dat jy NOU, in hierdie geselskap ‘n woord van vermaning, of waarheid, of ‘n woord van bemoediging vanuit die Bybel moet rig. Dit kan wees dat mense swets of vloek of bloot leuens oor God verkondig. Maar dan ontbreek die vrymoedigheid jou. Jy is dalk bang dat mense jou gaan veroordeel. Dalk is jy bang dat jy nie heeltemal self die feite van die saak onder die knie het nie. Nietemin – dit gebeur soms dat ons werklik...

Duration:00:33:04

Matteus 7:7

2/26/2018
More
Tema: Bid, Soek, Klop Kinders van God, wat werklik besef hoe afhanklik hulle van Hom is, is die ware geseëndes, of dan, saliges (Matteus 5:3). Steeds leef ons nie in ’n wêreldse Utopia, waar alles goed gaan vir die gelowiges en niks slegs ooit met ons gebeur nie. Elke dag is moeite, en elke dag besef ons maar opnuut dat ons baie het om aan die een kant, voor vergifnis te vra, maar aan die ander kant, God te dank. Omdat ons so ver te kort skiet, en omdat die lewe dinge vir die...

Duration:00:17:47

1 Timoteus 3:14-16

2/26/2018
More
Die pragtige beeld van ’n huisgesin verduidelik pragtig die gemeente van ons Here Jesus Christus aan ons. Met hierdie eerste pastorale brief aan Timoteus word hy geleer hoe die gemeente behoort te funksioneer. Eintlik trek die Here met hierdie brief, en in die besonder hierdie paar kragtige verse, enige skewe gedagtes oor die kerk reg. As ons nie reg dink oor die kerk nie; dan dien ons die Here nie reg nie; en kan ons nie reg kerk wees nie. ’n Huisgesin: dit is wat ons is. Boeties en...

Duration:00:33:34

Efesiërs 2 HK Sondag 24

2/19/2018
More
Skriflesing: Efesiërs 2:1-10 Belydenis: Heidelbergse Kategismus Sondag 24 Fokus: Efesiërs 2:8-10 Tema: Genade, nie werke Die Woord leer ons dat ons dood was as gevolg van ons sondes. Iemand wat dood is, kan homself nie lewend maak nie. So vra die Kategismus dan ’n belangrike vraag: Kan ons nie met ons goeie werke ten minste ’n deeltjie van ons verlossing verdien nie? Die punt wat die Skrif en belydenis hier duidelik maak is dat iemand wat HEELTEMAL dood is, kan nie halfpad HOMSELF...

Duration:00:22:04

Jeremia 36

2/19/2018
More
Skeur jy die Woord, of skeur jy jou hart? Skriflesing: Jeremia 36:1-32 Die Here gee met hierdie boodskap Juda een laaste kans om tot bekering te kom. Jeremia moet alles wat die Here vir hom gesê het, neerskryf en vir die volk - eindelik dan vir die koning laat lees. Die Here roep sy volk indringend tot bekering. Die koning se amptenare hoor verskrik die boodskap aan en voel dat dit iets is wat die koning moet hoor. Die koning steur hom egter min aan die Woord van die Here en verbrand...

Duration:00:39:46

Die toerekening van ons regverdigmaking

2/11/2018
More
Romeine 4:16-5:2 HK Sondag 23 Regverdigmaking deur die geloof is die spil waarrondom die gereformeerde leer draai. Die Bybel leer ons: Christus se offer het ons met God versoen. Nee my dade nie; nie die dade van ander blote mense nie, nie engele of diere nie - NET Christus. So word ons regverdigmaking aan ons verduidelik. Ons skuld word verwyder en in die plek daarvan reken God ons die verdienste van Christus toe! Watter genade!

Duration:00:22:27

Spreek Lewe?!

2/11/2018
More
Genesis 1:1-3 en 31 Genesis 3:1-5 Spreuke 18:20-21 Johannes 1:1-5 Ons hoor orator al hoe meer "Spreek Lewe, die dood nie" . As jy iets negatiefs sê, word jy vermaan om "dit die uit te spreek nie..." As dit sleg gaan met jou, sê mensen via jou jy moet net "gezondheid, guns en genade uitspreek en dit sal so wees in jou lewe. Maar is dit Bybels? Moet ons lewe spreek? Ons hoor in hierdie preek: 1) Waar die "Spreek Lewe" beweging vandaan kom, en fokus in op Spreuke 18:20-21, een van...

Duration:00:33:27

Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads