Journey with GCAF Podcast-logo

Journey with GCAF Podcast

Religion & Spirituality Podcas

This is the official podcast channel of Golden City Alliance Fellowship of The Christian And Missionary Alliance Churches of the Philippines, Inc. (CAMACOP). #JourneyWithGCAF https://journeywithgcaf.org

Location:

Cagayan de Oro City, Philippines

Description:

This is the official podcast channel of Golden City Alliance Fellowship of The Christian And Missionary Alliance Churches of the Philippines, Inc. (CAMACOP). #JourneyWithGCAF https://journeywithgcaf.org

Language:

English

Contact:

09178440125


Episodes
Ask host to enable sharing for playback control

Mateo 28:18-20 | Pagbuhat ug Disipolo nga Sama Kang Kristo (Vision Week 2)

1/26/2024
Text: Mateo 28:18-20 Title: Pagbuhat ug Disipolo nga Sama Kang Kristo (Vision Week 2) Main Idea: Ang Pagbuhat ug Disipolo nga sama kang Kristo kay sugo sa Diyos nga mabuhat lamang sa tinuod nga paghigugma. Date: Jan. 21, 2024 | 7am Sermon Speaker: Pastor Jay Catane This is the sermon and testimony podcast of Golden City Alliance Fellowship of The Christian And Missionary Alliance Churches of the Philippines, Inc. (CAMACOP).

Duration:00:48:32

Ask host to enable sharing for playback control

Matthew 28:18-20 | Making Christ-like Disciples (Vision Week 2)

1/26/2024
Text: Matthew 28:18-20 Title: Making Christ-like Disciples (Vision Week 2) Main Idea: Making Christlike disciples is a command from God which can only be done in love. Date: Jan. 21. 2024 | 10am Sermon Speaker: PAstor Jay Catane This is the sermon and testimony podcast of Golden City Alliance Fellowship of The Christian And Missionary Alliance Churches of the Philippines, Inc. (CAMACOP).

Duration:00:49:46

Ask host to enable sharing for playback control

Juan 15 | GCAF Vision Week 1: Abiding in Christ (Cebuano)

1/16/2024
Text: Juan 15 Title: GCAF Vision Week 1: Abiding in Christ (Cebuano) Main Idea: To abide in Christ means, 1) To hold on to his teachings - believe in God's word and obey him, 2) To live like Christ. We can never please God without abiding in Jesus. Date: Jan. 14, 2024 | 7am Sermon Speaker: Pastor David Chiong This is the sermon and testimony podcast of Golden City Alliance Fellowship of The Christian And Missionary Alliance Churches of the Philippines, Inc. (CAMACOP).

Duration:00:46:28

Ask host to enable sharing for playback control

John 15 | GCAF Vision Week 1: Abiding in Christ

1/16/2024
Text: John 15 Title: GCAF Vision Week 1: Abiding in Christ Main Idea: To abide in Christ means, 1) To hold on to his teachings - believe in God's word and obey him, 2) To live like Christ. We can never please God without abiding in Jesus. Date: Jan. 14, 2024 | 10am Sermon Speaker: Pastor David Chiong This is the sermon and testimony podcast of Golden City Alliance Fellowship of The Christian And Missionary Alliance Churches of the Philippines, Inc. (CAMACOP).

Duration:00:46:28

Ask host to enable sharing for playback control

Salmo 131| Establishing Spiritual Disposition (Cebuano)

1/15/2024
Text: Salmo 131 Title: Establishing Spiritual Disposition (Cebuano) Main Idea: This New Year: Our Disposition should be A Growing Biblical Self- Awareness, Childlike Credulity & Godward Confidence Date: Jan. 07, 2024 | 3pm Sermon Speaker: Pastor Joe Realista This is the sermon and testimony podcast of Golden City Alliance Fellowship of The Christian And Missionary Alliance Churches of the Philippines, Inc. (CAMACOP).

Duration:00:41:35

Ask host to enable sharing for playback control

Psalm 131| Establishing Spiritual Disposition

1/15/2024
Text: Psalm 131 Title: Establishing Spiritual Disposition Main Idea: This New Year, Our Disposition should be A Growing Biblical Self- Awareness, Childlike Credulity & Godward Confidence Date: Jan. 07, 2024 | 5.30pm Sermon Speaker: Pastor Joe Realista This is the sermon and testimony podcast of Golden City Alliance Fellowship of The Christian And Missionary Alliance Churches of the Philippines, Inc. (CAMACOP).

Duration:00:43:19

Ask host to enable sharing for playback control

Salmo 131 | Pagtinguha sa Tuig nga Mabungahon

1/15/2024
Text: Salmo 131 Title: Pagtinguha sa Tuig nga Mabungahon Main Idea: Padayon kita sa 2024 nga mabungahon diha sa Diyosnong pagkasuod; sa Pulong, sa pagtoo, ug sa paglaum Kaniya. Date: Jan. 07, 2024 | 7am Sermon Speaker: Pastor Jay Catane This is the sermon and testimony podcast of Golden City Alliance Fellowship of The Christian And Missionary Alliance Churches of the Philippines, Inc. (CAMACOP).

Duration:00:57:53

Ask host to enable sharing for playback control

Psalm 131 | Yearn for a Year of Growth

1/15/2024
Text: Psalm 131 Title: Yearn for a Year of Growth Main Idea: Onwards to 2024, a year of intimacy with God through the Word, and in faith and hope. Date: Jan. 07, 2024 | 10am Sermon Speaker: Pastor Jay Catane This is the sermon and testimony podcast of Golden City Alliance Fellowship of The Christian And Missionary Alliance Churches of the Philippines, Inc. (CAMACOP).

Duration:00:52:41

Ask host to enable sharing for playback control

1 Corinto 15:10 | Kadagaya sa Grasya sa Dios

1/12/2024
Text: 1 Corinto 15:10 Title: Kadagaya sa Grasya sa Dios Main Idea: Ang madagayaong grasya sa Dios nagluwas ug nagbag-o kanato sa pag-alagad ug paghimaya Kaniya. Date: Dec. 31, 2023 | 7am Sermon Speaker: Pastor Joe Realista This is the sermon and testimony podcast of Golden City Alliance Fellowship of The Christian And Missionary Alliance Churches of the Philippines, Inc. (CAMACOP).

Duration:00:50:28

Ask host to enable sharing for playback control

1 Corinthians 15:10 | God's Abundant Grace

1/12/2024
Text: 1 Corinthians 15:10 Title: God's Abundant Grace Main Idea: God’s Abundant Grace Converts and Transforms Us for His Service & Glory. Date: Dec. 31, 2023 10am Sermon Speaker: Pastor Joe Realista This is the sermon and testimony podcast of Golden City Alliance Fellowship of The Christian And Missionary Alliance Churches of the Philippines, Inc. (CAMACOP).

Duration:00:46:48

Ask host to enable sharing for playback control

Filipos 2:5-11 | Christmas Humility (Cebuano)

1/11/2024
Text: Filipos 2:5-11 Title: Christmas Humility (Cebuano) Main Idea: Ang Atong Pagsaulog sa Pasko Kinahanglang Magpakita ug Sama kang Kristo nga Pagpaubos. Date: Dec. 24, 2023 | 7am Sermon Speaker: Pastor Jay Catane This is the sermon and testimony podcast of Golden City Alliance Fellowship of The Christian And Missionary Alliance Churches of the Philippines, Inc. (CAMACOP).

Duration:00:42:19

Ask host to enable sharing for playback control

John 1:1-14 | God’s Greatest Revelation

1/10/2024
Text: John 1:1-14 Title: God’s Greatest Revelation Main Idea: The Gift of Incarnation is the Ultimate Revelation that Brings Truth and Life to every Believer. Date: Dec. 17, 23 | 10am Sermon Speaker: Pastor Jay Catane This is the sermon and testimony podcast of Golden City Alliance Fellowship of The Christian And Missionary Alliance Churches of the Philippines, Inc. (CAMACOP).

Duration:00:42:31

Ask host to enable sharing for playback control

Juan 1:1-14 | Ang Dili Matupngang Pagpadayag

1/10/2024
Text: Juan 1:1-14 Title: Ang Dili Matupngang Pagpadayag Main Idea: Ang Gasa sa Incarnasyon Mao ang Pagpadayag sa Diyos aron Atong Makaplagan ang Kamatuoran ug Kinabuhi. Date: Dec. 17, 2023 | 7am Sermon Speaker: Pastor Jay Catane This is the sermon and testimony podcast of Golden City Alliance Fellowship of The Christian And Missionary Alliance Churches of the Philippines, Inc. (CAMACOP).

Duration:00:46:56

Ask host to enable sharing for playback control

Hebreohanon 12:25-29 | Ang Gasa sa Dili Matay-og nga Gingharian

1/10/2024
Text: Hebreohanon 12:25-29 Title: Ang Gasa sa Dili Matay-og nga Gingharian Main Idea: Ang mga linog ug uban pang mga katalagman mao lamang ang una sa mga kasakit sa pagpanganak ug adunay daghan pa nga moabut. Ang Dios nagsaad nga ang usa ka dako ug kataposang linog motapos sa kalibotan, aron ang mga butang nga dili matay-og magpabilin. Kita kinahanglang mosanong uban ang pagkamapasalamaton ug motanyag ug dalawaton nga pagsimba sa Diyos. Date: Dec. 10, 2023 | 7am Sermon (Cebuano) Speaker: Pastor David Chiong This is the sermon and testimony podcast of Golden City Alliance Fellowship of The Christian And Missionary Alliance Churches of the Philippines, Inc. (CAMACOP).

Duration:00:43:11

Ask host to enable sharing for playback control

Hebrews 12: 25-29 | The Gift of The Unshakeable Kingdom

1/10/2024
Text: Hebrews 12:25-29 Title: The Gift of The Unshakeable Kingdom Main Idea: Earthquakes and other calamities are only the first of the birth pains with more to come. God has promised that a great and final earthquake will end the world, so that the things that cannot be shaken may remain. We ought to respond with gratefulness and offer acceptable worship to God. Date: Dec. 10, 2023 | 10am Sermon Speaker: Pastor David Chiong This is the sermon and testimony podcast of Golden City Alliance Fellowship of The Christian And Missionary Alliance Churches of the Philippines, Inc. (CAMACOP).

Duration:00:52:18

Ask host to enable sharing for playback control

Deuteronomy 8:1-5 | Think About Thanksgiving

1/10/2024
Text: Deuteronomy 8:1-5 Title: Think About Thanksgiving Main Idea: God’s salvation should place us in a thankful posture of obedience and remembrance. Date: Nov. 12, 2023 10am Sermon Speaker: Pastor Jay Catane This is the sermon and testimony podcast of Golden City Alliance Fellowship of The Christian And Missionary Alliance Churches of the Philippines, Inc. (CAMACOP).

Duration:00:48:25

Ask host to enable sharing for playback control

Deuteronomy 6:4-9 | Family Discipleship: Time with God (Cebuano)

1/9/2024
Text: Deuteronomy 6:4-9 Title: Family Discipleship: Time with God Main Idea: 1. Family Discipleship is to be Built in the Routines of Life 2. Family Discipleship is taking the time for Guided Conversations to Help Think and Apply the Word in Our Lives. Parents should create intentional time built into their family’s routinary life for the purpose of talking, thinking and living out the gospel. Date: Dec. 03, 2023 7am Sermon Speaker: Pastor David Chiong This is the sermon and testimony podcast of Golden City Alliance Fellowship of The Christian And Missionary Alliance Churches of the Philippines, Inc. (CAMACOP).

Duration:00:44:25

Ask host to enable sharing for playback control

Deuteronomy 6:4-9 | Family Discipleship: Time with God

1/9/2024
Text: Deuteronomy 6:4-9 Title: Family Discipleship: Time with God Main Idea: 1. Family Discipleship is to be Built in the Routines of Life 2. Family Discipleship is taking the time for Guided Conversations to Help Think and Apply the Word in Our Lives. Parents should create intentional time built into their family’s routinary life for the purpose of talking, thinking and living out the gospel. Date: Dec. 03, 2023 10am Sermon Speaker: Pastor David Chiong This is the sermon and testimony podcast of Golden City Alliance Fellowship of The Christian And Missionary Alliance Churches of the Philippines, Inc. (CAMACOP).

Duration:00:51:16

Ask host to enable sharing for playback control

Hebreohanon 12:25-29 | Ang Gasa sa Dili Matarog nga Gingharian

1/9/2024
Text: Hebreohanon 12:25-29 Title: Ang Gasa sa Dili Matarog nga Gingharian Main Idea: Earthquakes and other calamities are only the first of the birth pains with more to come. God has promised that a great and final earthquake will end the world, so that the things that cannot be shaken may remain. We ought to respond with gratefulness and offer acceptable worship to God. Date: Dec. 10, 2023 7am Sermon Speaker: Pastor David Chiong This is the sermon and testimony podcast of Golden City Alliance Fellowship of The Christian And Missionary Alliance Churches of the Philippines, Inc. (CAMACOP).

Duration:00:43:11

Ask host to enable sharing for playback control

Hebrews 12:25-29 | The Gift Of The Unshakable Kingdom

1/9/2024
Text: Hebrews 12:25-29 Title: The Gift Of The Unshakable Kingdom Main Idea: Earthquakes and other calamities are only the first of the birth pains with more to come. God has promised that a great and final earthquake will end the world, so that the things that cannot be shaken may remain. We ought to respond with gratefulness and offer acceptable worship to God. Date: Dec. 10, 2023 10am Sermon Speaker: Pastor David Chiong This is the sermon and testimony podcast of Golden City Alliance Fellowship of The Christian And Missionary Alliance Churches of the Philippines, Inc. (CAMACOP).

Duration:00:52:18