VietChristian Podcast-logo

VietChristian Podcast

Religion & Spirituality Podcas

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Location:

United States

Description:

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Language:

Vietnamese

Contact:

7142486882


Episodes

Yêu Người Như Mình (Mục Sư Lê Thanh Liêm)

8/7/2022
Tựa Đề: Yêu Người Như Mình; Kinh Thánh: Lu-ca 10:25-29; Tác Giả: Mục Sư Lê Thanh Liêm; Loạt Bài: Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm

Duration:00:44:33

Người Khao Khát (Mục Sư Đỗ Đình Song)

8/7/2022
Tựa Đề: Người Khao Khát; Kinh Thánh: Lu-ca 16:23; Giăng 4:13-15; Giăng 19:28; Tác Giả: Mục Sư Đỗ Đình Song; Loạt Bài: n/a

Duration:00:28:50

Chúa Hay Ma-môn (VPNS)

8/7/2022
Tựa Đề: Chúa Hay Ma-môn; Kinh Thánh: Lu-ca 16:13; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:04

Nếp Sống Không Tham Tiền (VPNS)

8/6/2022
Tựa Đề: Nếp Sống Không Tham Tiền; Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 13:5-6; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:30

Kết Cuộc Mạnh Mẽ (Max Lucado)

8/6/2022
Tựa Đề: Kết Cuộc Mạnh Mẽ; Tác Giả: Max Lucado; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:04:00

Hãy Tiếp Tục Hôn Những Con Ếch Đó! (Camerin Courtney)

8/6/2022
Tựa Đề: Hãy Tiếp Tục Hôn Những Con Ếch Đó!; Tác Giả: Camerin Courtney; Loạt Bài: Giúp Đỡ Đời Sống, Độc Thân

Duration:00:05:55

Nghỉ Ngơi Một Chút (Ngọc-Huỳnh-Bích)

8/6/2022
Tựa Đề: Nghỉ Ngơi Một Chút; Tác Giả: Ngọc-Huỳnh-Bích; Loạt Bài: Đồng Hành Với Chúa

Duration:00:11:29

Bao Nhiêu Cho Đủ? (VPNS)

8/5/2022
Tựa Đề: Bao Nhiêu Cho Đủ?; Kinh Thánh: Truyền-đạo 5:10-11; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:35

Lời Mời Ân Cần (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

8/5/2022
Tựa Đề: Lời Mời Ân Cần; Kinh Thánh: Ê-sai 55; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thỉ; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Orange

Duration:00:44:49

Đau Buồn Theo Ý Chúa (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)

8/5/2022
Tựa Đề: Đau Buồn Theo Ý Chúa; Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 7:8-16; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Hưng Linh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ

Duration:00:51:32

Tự Chọn (M. Jeudi)

8/5/2022
Tựa Đề: Tự Chọn; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Hạt Giống Tốt

Duration:00:05:46

7 Quyền Lợi Làm Con Dân Chúa (Ngọc-Huỳnh-Bích)

8/5/2022
Tựa Đề: 7 Quyền Lợi Làm Con Dân Chúa; Tác Giả: Ngọc-Huỳnh-Bích; Loạt Bài: Đồng Hành Với Chúa

Duration:00:11:28

Khi Tình Trạng Độc Thân Khó Chịu (Camerin Courtney)

8/5/2022
Tựa Đề: Khi Tình Trạng Độc Thân Khó Chịu; Tác Giả: Camerin Courtney; Loạt Bài: Giúp Đỡ Đời Sống, Độc Thân

Duration:00:06:06

Lò Rèn (Max Lucado)

8/5/2022
Tựa Đề: Lò Rèn; Tác Giả: Max Lucado; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:03:38

1 Sử-ký 24 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

8/4/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: 1 Sử-ký 24

Duration:00:04:43

Bận Lòng Về Của Cải (VPNS)

8/4/2022
Tựa Đề: Bận Lòng Về Của Cải; Kinh Thánh: Lu-ca 12:16-21; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:51

Hãy Chúc Tụng Và Tôn Cao Chúa (Mục Sư Đoàn Trung Tín)

8/3/2022
Tựa Đề: Hãy Chúc Tụng Và Tôn Cao Chúa; Kinh Thánh: Thi-thiên 69:30; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Trung Tín; Loạt Bài: Hội Thánh Truyền Giảng Phúc Âm

Duration:00:17:48

Tất Cả Kinh Thánh Có Thật Hay Không? (Christianity Today)

8/3/2022
Tựa Đề: Tất Cả Kinh Thánh Có Thật Hay Không?; Tác Giả: Christianity Today; Loạt Bài: Giúp Đỡ Đời Sống, Thiếu Niên

Duration:00:04:43

Chân Thật Và Thành Tín (Ngọc-Huỳnh-Bích)

8/3/2022
Tựa Đề: Chân Thật Và Thành Tín; Tác Giả: Ngọc-Huỳnh-Bích; Loạt Bài: Đồng Hành Với Chúa

Duration:00:08:40

Sức Lôi Cuốn Của Sự Thánh Khiết (Max Lucado)

8/3/2022
Tựa Đề: Sức Lôi Cuốn Của Sự Thánh Khiết; Tác Giả: Max Lucado; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:03:55