VietChristian-logo

VietChristian

Religion & Spirituality Podcas >

More Information

Location:

United States

Language:

Vietnamese

Contact:

7142486882


Episodes

Dân-số Ký 14

6/22/2018
More
Dân-số Ký 14

Duration:00:07:11

Sự Tự Do Thật (SVTK)

6/22/2018
More
Tựa Đề: Sự Tự Do Thật; Kinh Thánh: Giê-rê-mi 8:4-7; Tác Giả: SVTK; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:18

Dân-số Ký 13

6/21/2018
More
Dân-số Ký 13

Duration:00:04:30

Không Chịu Quay Đầu (SVTK)

6/21/2018
More
Tựa Đề: Không Chịu Quay Đầu; Kinh Thánh: Giê-rê-mi 8:4-6; Tác Giả: SVTK; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:02

Để Lại Di Sản Lâu Bền (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)

6/20/2018
More
Tựa Đề: Để Lại Di Sản Lâu Bền; Kinh Thánh: Châm-ngôn 13:22; Tác Giả: Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston

Duration:01:12:17

Yêu Hiếu Vẹn Toàn (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)

6/20/2018
More
Tựa Đề: Yêu Hiếu Vẹn Toàn; Kinh Thánh: Châm-ngôn 1:7-9; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Hồng Quang; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành North San Diego, Lễ Ngũ Tuần

Duration:00:27:45

Niềm Say Mê (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)

6/20/2018
More
Tựa Đề: Niềm Say Mê; Kinh Thánh: Châm-ngôn 5:1-19; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Hưng Linh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ, Ngày Từ Phụ

Duration:00:48:56

Dân-số Ký 12

6/20/2018
More
Dân-số Ký 12

Duration:00:02:35

Chấp Nhận Sống Khác Biệt (SVTK)

6/20/2018
More
Tựa Đề: Chấp Nhận Sống Khác Biệt; Kinh Thánh: Giăng 15:18-20; Tác Giả: SVTK; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:04

Dân-số Ký 11

6/19/2018
More
Dân-số Ký 11

Duration:00:06:19

Ra Đi Và Kết Quả (SVTK)

6/19/2018
More
Tựa Đề: Ra Đi Và Kết Quả; Kinh Thánh: Giăng 15:16-17; Tác Giả: SVTK; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:01

Dân-số Ký 10

6/18/2018
More
Dân-số Ký 10

Duration:00:05:10

Bạn Của Vua Trên Muôn Vua (SVTK)

6/18/2018
More
Tựa Đề: Bạn Của Vua Trên Muôn Vua; Kinh Thánh: Giăng 15:12-15; Tác Giả: SVTK; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:05

Đường Khổ Nạn (Nguyễn Quang Oánh)

6/17/2018
More
Tựa Đề: Đường Khổ Nạn; Tác Giả: Nguyễn Quang Oánh

Duration:00:07:29

Ngạc Nhiên Với Sự Chứng Thực (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)

6/17/2018
More
Tựa Đề: Ngạc Nhiên Với Sự Chứng Thực; Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 1:10-17; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Nam Florida

Duration:00:31:54

Ngạc Nhiên Với Sự Chứng Thực (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)

6/17/2018
More
Tựa Đề: Ngạc Nhiên Với Sự Chứng Thực; Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 1:1-9; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Nam Florida

Duration:00:38:15

Sinh Hoạt Nhóm Nhỏ (Mục Sư Hồ Bình Minh)

6/17/2018
More
Tựa Đề: Sinh Hoạt Nhóm Nhỏ; Kinh Thánh: ; Tác Giả: Mục Sư Hồ Bình Minh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Nam Florida

Duration:00:47:47

Sự Hoạt Động Của Thân Thể (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)

6/17/2018
More
Tựa Đề: Sự Hoạt Động Của Thân Thể; Kinh Thánh: Công-vụ các Sứ-đồ 11:27-30; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Nam Florida

Duration:00:46:50

Ly-đi - Công Chúa Của Thiên Đàng (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)

6/17/2018
More
Tựa Đề: Ly-đi - Công Chúa Của Thiên Đàng; Kinh Thánh: Công-vụ các Sứ-đồ 16:13-15; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Nam Florida

Duration:00:33:06

Dân-số Ký 09

6/17/2018
More
Dân-số Ký 09

Duration:00:03:36