VietChristian-logo

VietChristian

Religion & Spirituality Podcas >

More Information

Location:

United States

Language:

Vietnamese

Contact:

7142486882


Episodes

Một Đời Để Sống (Kỳ 1) (Mục Sư Lê Hồng Phúc)

6/17/2019
More
Tựa Đề: Một Đời Để Sống (Kỳ 1); Tác Giả: Mục Sư Lê Hồng Phúc; Loạt Bài: Niềm Tin Và Cuộc Sống

Duration:00:10:02

Người Con Chí Hiếu (Mục Sư Lâm Văn Minh)

6/17/2019
More
Tựa Đề: Người Con Chí Hiếu; Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 22:1-8; Tác Giả: Mục Sư Lâm Văn Minh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ, Ngày Từ Phụ

Duration:00:56:38

Trung Tín Nhỏ Dẫn Đến Ơn Phước Lớn (Mục Sư Đỗ Đình Song)

6/17/2019
More
Tựa Đề: Trung Tín Nhỏ Dẫn Đến Ơn Phước Lớn; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 25:19-23; Tác Giả: Mục Sư Đỗ Đình Song; Loạt Bài: n/a

Duration:00:25:50

Ê-sai 48 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

6/17/2019
More
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Ê-sai 48

Duration:00:04:05

Đai Lưng Và Người Chủ (VPNS)

6/17/2019
More
Tựa Đề: Đai Lưng Và Người Chủ; Kinh Thánh: Giê-rê-mi 13:1-2,11; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:06:01

Người Cha nhân từ (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)

6/17/2019
More
Tựa Đề: Người Cha nhân từ; Kinh Thánh: Ô-sê 11:1-9; Tác Giả: Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp; Loạt Bài: Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Ngày Từ Phụ

Duration:00:49:58

Ngày 8. Được Tạo Dựng Vì Sự Vui Thỏa Của Đức Chúa Trời

6/16/2019
More
Sống Theo Đúng Mục Đích: Ngày 8. Được Tạo Dựng Vì Sự Vui Thỏa Của Đức Chúa Trời

Duration:00:17:04

Ê-sai 47 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

6/16/2019
More
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Ê-sai 47

Duration:00:03:00

Lời Nói Và Việc Làm (VPNS)

6/16/2019
More
Tựa Đề: Lời Nói Và Việc Làm; Kinh Thánh: Giăng 18:38-40; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:33

Ngày 7. Nguyên Nhân Của Mọi Sự

6/15/2019
More
Sống Theo Đúng Mục Đích: Ngày 7. Nguyên Nhân Của Mọi Sự

Duration:00:22:35

Bị Thế Gian Ghét (Mục Sư Trương Trung Tín)

6/15/2019
More
Tựa Đề: Bị Thế Gian Ghét; Kinh Thánh: Giăng 15:18-27; Tác Giả: Mục Sư Trương Trung Tín; Loạt Bài: Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn

Duration:00:28:36

Tình Yêu Của Cha (Good News Publishers)

6/15/2019
More
Tựa Đề: Tình Yêu Của Cha; Tác Giả: Good News Publishers; Loạt Bài: Tin Lành, Ngày Từ Phụ

Duration:00:06:34

Chuyện... Vâng Lời Cha (Mục Sư Nguyễn Đình Liễu)

6/15/2019
More
Tựa Đề: Chuyện... Vâng Lời Cha; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Đình Liễu; Loạt Bài: Ngày Từ Phụ

Duration:00:14:31

Đừng Thờ! Hãy Hiếu Kính (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)

6/15/2019
More
Tựa Đề: Đừng Thờ! Hãy Hiếu Kính; Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:1-3; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng; Loạt Bài: Văn Hóa Và Niềm Tin

Duration:00:08:37

Ê-sai 46 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

6/15/2019
More
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Ê-sai 46

Duration:00:02:28

Đức Chúa Trời Toàn Tri (VPNS)

6/15/2019
More
Tựa Đề: Đức Chúa Trời Toàn Tri; Kinh Thánh: Gióp 34:21-30; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:55

Ngày 6. Cuộc Sống Chỉ Là Tạm Bợ

6/14/2019
More
Sống Theo Đúng Mục Đích: Ngày 6. Cuộc Sống Chỉ Là Tạm Bợ

Duration:00:15:22

Chớ Lo Lắng Về Tiền Bạc (Ulf Ekman)

6/14/2019
More
Tựa Đề: Chớ Lo Lắng Về Tiền Bạc; Tác Giả: Ulf Ekman; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:07:45

Say Linh Quyền (M. Jeudi)

6/14/2019
More
Tựa Đề: Say Linh Quyền; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Mạch Sống Trong Tôi, Lễ Ngũ Tuần

Duration:00:06:45

Ê-sai 45 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

6/14/2019
More
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Ê-sai 45

Duration:00:05:49