VietChristian-logo

VietChristian

Religion & Spirituality Podcas >

More Information

Location:

United States

Language:

Vietnamese

Contact:

7142486882


Episodes

Rô-ma 08

11/22/2018
More
Rô-ma 08

Duration:00:06:49

Tạ Ơn Chúa (VPNS)

11/22/2018
More
Tựa Đề: Tạ Ơn Chúa; Kinh Thánh: Lu-ca 17:11-19; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh, Lễ Tạ Ơn

Duration:00:05:54

Rô-ma 07

11/21/2018
More
Rô-ma 07

Duration:00:04:11

Thần Tượng Hư Không (VPNS)

11/21/2018
More
Tựa Đề: Thần Tượng Hư Không; Kinh Thánh: Giê-rê-mi 10:1-15; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:07:11

Rô-ma 06

11/20/2018
More
Rô-ma 06

Duration:00:03:53

Đừng Làm Theo Đời Này (VPNS)

11/20/2018
More
Tựa Đề: Đừng Làm Theo Đời Này; Kinh Thánh: Giê-rê-mi 10:1-3a; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:02

Sống Theo Đúng Mục Đích: Ngày 3. Điều Gì Thúc Đảy Đời Bạn

11/19/2018
More
Sống Theo Đúng Mục Đích: Ngày 3. Điều Gì Thúc Đảy Đời Bạn

Duration:00:23:56

Rô-ma 05

11/19/2018
More
Rô-ma 05

Duration:00:04:15

Cắt Bì Hay Không Cắt Bì? (VPNS)

11/19/2018
More
Tựa Đề: Cắt Bì Hay Không Cắt Bì?; Kinh Thánh: Giê-rê-mi 9:23-26; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:38

Sống Theo Đúng Mục Đích: Ngày 2. Đời Sống Bạn Không Phải Là Tình Cờ

11/18/2018
More
Sống Theo Đúng Mục Đích: Ngày 2. Đời Sống Bạn Không Phải Là Tình Cờ

Duration:00:12:13

Rô-ma 04

11/18/2018
More
Rô-ma 04

Duration:00:03:59

Nhạo Báng (VPNS)

11/18/2018
More
Tựa Đề: Nhạo Báng; Kinh Thánh: Gióp 30:1-8; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:02:43

Rô-ma 03

11/17/2018
More
Rô-ma 03

Duration:00:04:26

Xin Gìn Giữ Họ Trong Danh Cha (VPNS)

11/17/2018
More
Tựa Đề: Xin Gìn Giữ Họ Trong Danh Cha; Kinh Thánh: Giăng 17:9-12; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:30

Rô-ma 02

11/16/2018
More
Rô-ma 02

Duration:00:04:37

Trở Thành Người Chúa Muốn (VPNS)

11/16/2018
More
Tựa Đề: Trở Thành Người Chúa Muốn; Kinh Thánh: Giăng 17:6-8; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:14

Rô-ma 01

11/15/2018
More
Rô-ma 01

Duration:00:05:35

Khi Chúa Hành Động (VPNS)

11/15/2018
More
Tựa Đề: Khi Chúa Hành Động; Kinh Thánh: Ê-xơ-tê 2:1-11; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:07:11

Hãy Cầu Như Vầy - Tỏ Bài Tôn Kính (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)

11/14/2018
More
Tựa Đề: Hãy Cầu Như Vầy - Tỏ Bài Tôn Kính; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:9-13; Tác Giả: Mục Sư Lê Hoàng Thái An; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành North Hollywood

Duration:00:43:51

Châm-ngôn 15

11/14/2018
More
Châm-ngôn 15

Duration:00:04:28