VietChristian-logo

VietChristian

Religion & Spirituality Podcas >

More Information

Location:

United States

Language:

Vietnamese

Contact:

7142486882


Episodes

Giăng 20

9/19/2018
More
Giăng 20

Duration:00:04:31

Hãy Cầu Xin Đi (VPNS)

9/19/2018
More
Tựa Đề: Hãy Cầu Xin Đi; Kinh Thánh: Giăng 16:23-24; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:04:57

Nhóm Người Rời Rộng (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)

9/18/2018
More
Tựa Đề: Nhóm Người Rời Rộng; Kinh Thánh: Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-12; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Hưng Linh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ

Duration:00:51:58

Hãy Ném Nó Xa Khỏi Ngươi (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)

9/18/2018
More
Tựa Đề: Hãy Ném Nó Xa Khỏi Ngươi; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:27-30; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Anh Tuấn; Loạt Bài: Hội Thánh Đức Tin Greenville

Duration:00:38:56

Giăng 19

9/18/2018
More
Giăng 19

Duration:00:06:55

Đổi Buồn Ra Vui (VPNS)

9/18/2018
More
Tựa Đề: Đổi Buồn Ra Vui; Kinh Thánh: Giăng 16:16-22; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:55

Bền Chí Tiết Độ Đợi Chờ (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)

9/17/2018
More
Tựa Đề: Bền Chí Tiết Độ Đợi Chờ; Kinh Thánh: 1 Phi-e-rơ 1:10-13; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Bá Quang; Loạt Bài: Lễ Tiệc Thánh

Duration:00:37:10

Giăng 18

9/17/2018
More
Giăng 18

Duration:00:06:13

Đấng Toàn Tri (VPNS)

9/17/2018
More
Tựa Đề: Đấng Toàn Tri; Kinh Thánh: Giăng 16:16-19; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:18

Một Hội Thánh Được Nhớ Mãi (Mục Sư Đặng Quy Thế)

9/16/2018
More
Tựa Đề: Một Hội Thánh Được Nhớ Mãi; Kinh Thánh: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5; Tác Giả: Mục Sư Đặng Quy Thế; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth

Duration:00:38:48

Sợ Ai? Ai Sợ? (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

9/16/2018
More
Tựa Đề: Sợ Ai? Ai Sợ?; Kinh Thánh: Thi-thiên 27; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thỉ; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Orange

Duration:00:45:19

Lữa Sẽ Chỉ Ra (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)

9/16/2018
More
Tựa Đề: Lữa Sẽ Chỉ Ra; Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 3:6-15; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng; Loạt Bài: Văn Hóa Và Niềm Tin

Duration:00:38:55

Sống Theo Đúng Mục Đích: Ngày 19. Vun Đắp Cộng Đồng

9/16/2018
More
Sống Theo Đúng Mục Đích: Ngày 19. Vun Đắp Cộng Đồng

Duration:00:23:00

Giăng 17

9/16/2018
More
Giăng 17

Duration:00:04:19

Chớ Nguyền Rủa (VPNS)

9/16/2018
More
Tựa Đề: Chớ Nguyền Rủa; Kinh Thánh: Gióp 27:7-10; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:06

Tình Yêu Ban Đầu (Mục Sư Trương Văn Bồn)

9/15/2018
More
Tựa Đề: Tình Yêu Ban Đầu; Kinh Thánh: Khải-huyền 2:1-5; Tác Giả: Mục Sư Trương Văn Bồn; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Nam Florida

Duration:00:30:35

Học Bỏ Nhưng Cũng Không Bỏ Học (Truyền Đạo Hồ Long)

9/15/2018
More
Tựa Đề: Học Bỏ Nhưng Cũng Không Bỏ Học; Kinh Thánh: ; Tác Giả: Truyền Đạo Hồ Long; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Orange

Duration:00:44:26

Giăng 16

9/15/2018
More
Giăng 16

Duration:00:04:55

Không Thỏa Hiệp Với Tội Lỗi (VPNS)

9/15/2018
More
Tựa Đề: Không Thỏa Hiệp Với Tội Lỗi; Kinh Thánh: Nê-hê-mi 13:4-9; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:56

Đồng Đi Với Chúa - Lòng Kính Sợ Chúa - 4 (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)

9/14/2018
More
Tựa Đề: Đồng Đi Với Chúa - Lòng Kính Sợ Chúa - 4; Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 7:1; Công-vụ các Sứ-đồ 9:31; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu; Loạt Bài: Hội Thánh Lời Sống

Duration:00:48:45