Essence of sermon Luang Pho Wat Pak Nam-logo

Essence of sermon Luang Pho Wat Pak Nam

Religion & Spirituality Podcasts

หนังสือเสียง ธรรมะ พระธรรมเทศนา หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) วิชชาธรรมกาย

หนังสือเสียง ธรรมะ พระธรรมเทศนา หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) วิชชาธรรมกาย

Location:

Thailand

Description:

หนังสือเสียง ธรรมะ พระธรรมเทศนา หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) วิชชาธรรมกาย

Language:

Thai


Episodes

ทาน หลักสำคัญที่จะทำให้เจริญรุ่งเรือง (กัณฑ์๖ ตอน๒)

4/14/2021
กัณฑ์๖ สังคหวัตถุ ว่าด้วย โลกจะได้รับความสุขเพราะอาศัยความประพฤติทั้ง ๔ อย่างนี้ ทาน หลักสำคัญที่จะทำให้เจริญรุ่งเรือง

Duration:00:05:35

สังคหวัตถุ (กัณฑ์๖ ตอน๑)

4/12/2021
กัณฑ์๖ สังคหวัตถุ ว่าด้วย โลกจะได้รับความสุขเพราะอาศัยความประพฤติทั้ง ๔ อย่างนี้

Duration:00:11:28

📚 รวม สิ่งที่เป็นเกาะเป็นที่พึ่งของตน

4/9/2021
เสียงอ่านโอวาทหลวงพ่อวัดปากน้ำเรื่อง สิ่งที่เป็นเกาะเป็นที่พึ่งของตน

Duration:00:22:16

ธรรมดวงนั้นแหละเป็นที่พึ่งสำคัญ

4/6/2021
เสียงอ่านโอวาทหลวงพ่อวัดปากน้ำเรื่อง สิ่งที่เป็นเกาะเป็นที่พึ่งของตน ตอนที่ ๔

Duration:00:07:22

ต่อไปนี้จะอธิบายถึงกาย

4/2/2021
เสียงอ่านโอวาทหลวงพ่อวัดปากน้ำเรื่อง สิ่งที่เป็นเกาะเป็นที่พึ่งของตน ตอนที่ ๓

Duration:00:04:59

สิ่งใดคือตน และธรรมคืออะไร

3/31/2021
เสียงอ่านโอวาทหลวงพ่อวัดปากน้ำเรื่อง สิ่งที่เป็นเกาะเป็นที่พึ่งของตน ตอนที่ ๒

Duration:00:04:50

สิ่งที่เป็นเกาะเป็นที่พึ่งของตน

3/29/2021
เสียงอ่านโอวาทหลวงพ่อวัดปากน้ำเรื่อง สิ่งที่เป็นเกาะเป็นที่พึ่งของตน ตอนที่ ๑

Duration:00:07:13

📚 รวม กัณฑ์ที่ ๔ อาทิตตปริยายสูตร

3/24/2021
กัณฑ์๔ อาทิตตปริยายสูตร ว่าด้วย สิ่งอะไรเล่าที่ถือเป็นของร้อน แสดงแก่ชฏิล ๓ พี่น้อง อุรุเวลกัสสปะ นทีกัสสปะ คยากัสสปะ รวม

Duration:00:37:31

อายตนะนี่ล่ะเรื่องสำคัญ (กัณฑ์๔ ตอน๖)

3/22/2021
กัณฑ์๔ อาทิตตปริยายสูตร ว่าด้วย สิ่งอะไรเล่าที่ถือเป็นของร้อน แสดงแก่ชฏิล ๓ พี่น้อง อุรุเวลกัสสปะ นทีกัสสปะ คยากัสสปะ ตอน 6

Duration:00:05:36

การดับไฟคือ ราคะโทสะโมหะ (กัณฑ์๔ ตอน๕)

3/19/2021
กัณฑ์๔ อาทิตตปริยายสูตร ว่าด้วย สิ่งอะไรเล่าที่ถือเป็นของร้อน แสดงแก่ชฏิล ๓ พี่น้อง อุรุเวลกัสสปะ นทีกัสสปะ คยากัสสปะ ตอน 5

Duration:00:09:30

ปุราณชฏิล (กัณฑ์๔ ตอน๔)

3/17/2021
กัณฑ์๔ อาทิตตปริยายสูตร ว่าด้วย สิ่งอะไรเล่าที่ถือเป็นของร้อน แสดงแก่ชฏิล ๓ พี่น้อง อุรุเวลกัสสปะ นทีกัสสปะ คยากัสสปะ ตอน 4

Duration:00:04:11

เมื่อสิ้นกำหนัดจิตก็หลุดพ้น (กัณฑ์๔ ตอน๓)

3/15/2021
กัณฑ์๔ อาทิตตปริยายสูตร ว่าด้วย สิ่งอะไรเล่าที่ถือเป็นของร้อน แสดงแก่ชฏิล ๓ พี่น้อง อุรุเวลกัสสปะ นทีกัสสปะ คยากัสสปะ ตอน 3

Duration:00:09:02

สิ่งอะไรเล่าเป็นของร้อน (กัณฑ์๔ ตอน๒)

3/13/2021
กัณฑ์๔ อาทิตตปริยายสูตร ว่าด้วย สิ่งอะไรเล่าที่ถือเป็นของร้อน แสดงแก่ชฏิล ๓ พี่น้อง อุรุเวลกัสสปะ นทีกัสสปะ คยากัสสปะ ตอน 2

Duration:00:10:49

สิ่งอะไรเล่าเป็นของร้อน (กัณฑ์๔ ตอน๑)

3/10/2021
กัณฑ์๔ อาทิตตปริยายสูตร ว่าด้วย สิ่งอะไรเล่าที่ถือเป็นของร้อน แสดงแก่ชฏิล ๓ พี่น้อง อุรุเวลกัสสปะ นทีกัสสปะ คยากัสสปะ ตอน 1

Duration:00:03:31

📚 รวม กัณฑ์ที่ ๓ รตนัตยคมนปณามคาถา ว่าด้วยความนอบน้อมในพระรัตนตรัย

3/5/2021
พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำ กัณฑ์ที่ ๓ รตนัตยคมนปณามคาถา ว่าด้วยความนอบน้อมในพระรัตนตรัย

Duration:00:05:04

แก้วพระเจ้าจักรพรรดิ(กัณฑ์๓ ตอน๘)

3/3/2021
กัณฑ์ที่ ๓ รตนัตยคมนปณามคาถา ว่าด้วยความนอบน้อมในพระรัตนตรัย

Duration:00:05:04

การเข้าถึงพระถึงพระรัตนตรัยที่ถูกแท้ (กัณฑ์๓ ตอน๗)

3/1/2021
กัณฑ์ที่ ๓ รตนัตยคมนปณามคาถา ว่าด้วยความนอบน้อมในพระรัตนตรัย

Duration:00:03:24

รัตนตรัยทั้ง๓นี้เป็นแก้วจริงๆ จังๆ (กัณฑ์๓ ตอน๖)

2/26/2021
กัณฑ์ที่ ๓ รตนัตยคมนปณามคาถา ว่าด้วยความนอบน้อมในพระรัตนตรัย

Duration:00:02:45

อานาปานะ ลมหยุดนิ่ง (กัณฑ์๓ ตอน๕)

2/24/2021
กัณฑ์ที่ ๓ รตนัตยคมนปณามคาถา ว่าด้วยความนอบน้อมในพระรัตนตรัย

Duration:00:11:26

การเข้าถึงพระรัตนตรัยต้องใช้กายวาจาใจที่ละเอียด (กัณฑ์๓ ตอน๔)

2/22/2021
กัณฑ์ที่ ๓ รตนัตยคมนปณามคาถา ว่าด้วยความนอบน้อมในพระรัตนตรัย

Duration:00:03:52