Koinonia Live!-logo

Koinonia Live!

Religion & Spirituality Podcasts

Onder naam KOINONIA BIJBELSTUDIE verzorg ik regelmatig bijbelstudies en beschouwingen over het kerkelijke leven. Deze podcast is een wekelijks programma waarin we verschillende onderwerpen behandelen. Soli Deo Gloria!

Onder naam KOINONIA BIJBELSTUDIE verzorg ik regelmatig bijbelstudies en beschouwingen over het kerkelijke leven. Deze podcast is een wekelijks programma waarin we verschillende onderwerpen behandelen. Soli Deo Gloria!

Location:

United States

Description:

Onder naam KOINONIA BIJBELSTUDIE verzorg ik regelmatig bijbelstudies en beschouwingen over het kerkelijke leven. Deze podcast is een wekelijks programma waarin we verschillende onderwerpen behandelen. Soli Deo Gloria!

Twitter:

@RAVEEN1956

Language:

Dutch

Contact:

31611322400


Episodes

De gebeden van de heiligen - Openbaring van Johannes #8

3/31/2020
Bespreking van hoofdstuk 8 van het boek Openbaring van Johannes. In dit gedeelte zien we, na een mysterieuze stilte van een half uur, een engel wierook branden op het hemelse reukofferaltaar. De gebeden van de heiligen zullen nu worden voltrokken. De brandende kolen wordt naar de aarde geworpen. Zeven engelen verheffen dan de ramshoorn en geven een alarmsignaal af: de ecologie van de aarde wordt in vier oordelen van God diepgaand aangetast. Een adelaar kondigt vervolgens een drievoudig...

Duration:01:16:02

Twee uur Johannes! - Vanaf hoofdstuk 4

3/30/2020
Het evangelie naar Johannes vanaf Joh. 4

Duration:02:01:33

Weg met de afgoden! - Verkondiging over Jesaja 30 in de Heemkerk

3/29/2020
Iedereen praat over het coronavirus. Komt het van de duivel, van God of is het een menselijk falen? Gerrit Veldman betoogde dat er drie elementen in zitten. Kijk maar naar Job. De duivel wil Job aantasten, God laat het toe maar het zijn de roversbenden die het uitvoeren. Het is een samenspel van de duivel, God en de mensen. (En bij Jobs ziekte, de mensvijandige organismen in de schepping.) Is er een doel te zien achter de coronadreiging en het effect van de social distancing? De inwoners...

Duration:00:22:57

Woorden voor de liefde van God - KLIVE! 27 maart 2020

3/27/2020
In deze aflevering van Koinonia Bijbelstudie Live! bespreken we de fundamentele Bijbelse woorden voor liefde. Ahava in het Bijbels Hebreeuws, agapè en filia in het Bijbels Grieks. Wat betekenen deze woorden? En in hoeverre verschilt dat alles van onze standaard definitie van liefde. We gaan ook nog in op het verschil tussen naastenliefde en liefde voor de broeders en zusters. De eerste heeft een beperking "zoals uzelf", maar voor de tweede is er eigenlijk geen limiet: "niemand heeft grote...

Duration:01:02:28

Het Israël van God - Openbaring #7

3/26/2020
In deze extra lange uitzending bespreken we hoofdstuk 7 van het boek Openbaring. Dit is een van de mooiste, maar ook een van de moeilijkste hoofdstukken van dit boek. Wie zijn precies de 144.000? En wat is hun relatie tot de "grote menigte"? Wat moeten we verstaan onder de "grote verdrukking"? Zijn dit nu wel of niet beelden van de gemeente van Christus? En hoe moeten we dit plaatsen in de tijdlijn van de toekomst? Lastige vragen waarop veel verschillende antwoorden zijn gegeven. In deze...

Duration:01:42:42

Live! Johannes 3 - bekering en wedergeboorte

3/23/2020
Muziek en exegese - Johannes en Bach

Duration:02:01:17

Openbaring #6

3/20/2020
In deze aflevering bespreken we het zesde hoofdstuk van het boek Openbaring. In dit hoofdstuk worden de eerste zes zegels geopend van de boekrol die nu door het lam is aangenomen. We zien de Here Jezus op een wit paard uitstrekken om te overwinnen. Drie andere paarden krijgen alvast de macht: het rode paard om de vrede van de aarde weg te nemen, het zwarte paard om hongersnood en sociale verdeeldheid te brengen, en het grauwe of bleekgroene paard om 25% van de wereldbevolking te...

Duration:00:58:13

De coronacrisis en de kerken - de wederkomst van Christus - de nieuwe KLIVE!

3/18/2020
In deze nieuwe aflevering van Koinonia Live! spreken Henneke en ik met elkaar uiteraard over de corona crisis. Dat is het grote onderwerp van de dag. Wij willen proberen om op enige afstand te gaan staan en het nu niet te benaderen als een crisis in onze gezondheid, maar ook als een crisis in onze cultuur. En we gaan ook in op de reactie van de kerken hierop. Dan de wederkomst van Christus. Altijd een hartverwarmend onderwerp. De corona crisis heeft bij sommige een levendige verwachting van...

Duration:01:36:40

Kus de Zoon - meditatie over Psalm 2

3/18/2020
Psalm twee is eigenlijk het tweede deel van de openingspsalm, de inleiding van het psalmboek. De eerste psalm benadrukte het leven met de Thora, maar er is toch ook de gezalfde koning, de Messias. Door Hem voltrekt God Zijn oordelen op aarde, door Hem wordt het waar dat "de weg van de goddelozen zal vergaan." Je kunt dus de Thora niet begrijpen zonder de Messias, maar de Messias dus ook niet begrijpen zonder de Thora.

Duration:00:15:45

De toekomst van Israël en de Gemeente volgens de Bijbel

3/17/2020
Elke keer als er een grote crisis in de wereld is, gaan christenen praten over hun eindtijdverwachting. Het zijn immers tekenen en gebeurtenissen die voorafgaan aan de komst van de Heer Jezus. We denken dan dat het nu heel nabij is, Zijn wederkomst! Maar wat zegt de Bijbel nou precies over de toekomst, over de Wederkomst? Wat is de verhouding tussen de toekomst van Israël en die van de Gemeente van Christus? Is er een opname van de Gemeente, en zo ja, wanneer dan? Gaat de Gemeente samen met...

Duration:01:13:59

Hoe vind je vreugde in Gods Woord? - Psalm 1:2

3/17/2020
Naar aanleiding van de meditatie van de vorige keer. Hoe vind je dan vreugde in de Torah? Hoe kan een "wet" ons vreugde geven? En hoe kun je dan ervoor zorgen dat je geheel en al leeft met de Bijbel? Daar gaat deze (aanvullende) uitzending over.

Duration:00:15:28

De onaantastbare kern van het leven - meditatie over Psalm 1

3/17/2020
In een crisitijd zoals nu is het goed ons te bezinnen op wat de Bijbel zegt over de kern van het leven. Psalm 1 geeft ons een fraai voorbeeld: vreugde vinden in Gods Woord is de voorwaarde van de werkelijke bloei van ons leven.

Duration:00:10:31

Live! Wie is de Zoon van God? - Johannes 1 en 2

3/16/2020
We gaan praten over het Johannes evangelie. De live uitzending is nu als download beschikbaar. We hebben de eerste drie hoofdstukken van Johannes in vogelvlucht doorgenomen. We hopen volgende week maandag rond 14.00 weer live te zijn en dan spreken we over hoofdstuk 4 om te beginnen - en dan zien we wel waar we eindigen.

Duration:02:09:26

7 gebroken sleutels voor bescherming tegen het coronavirus - de dwaalleer van Tom de Wal

3/6/2020
Koinonia Bijbelstudie Live! van 6 maart 2020, geheel gewijd aan het e-book van Tom de Wal: God beschermt - 7 sleutels voor bescherming (tegen het coronavirus). In deze aflevering bespreken Henneke - terug van weggeweest - en ik de eerste 5 sleutels.

Duration:01:21:06

De Leeuw en het Lam - Openbaring #5

3/3/2020
Bespreking van Openbaring 5. Dit is het hoofdstuk met het drama van de verlossing, zoals Openbaring 4 de "setting" is van wat zich in dit hoofdstuk ontvouwt. Alleen de Leeuw van Juda, die tegelijkertijd het overwinnende geslachte Lam is, kan de boekrol van Gods voornemens in de geschiedenis aannemen en de zeven zegels verbreken. Daarom zal alles uiteindelijk gaan zoals God het bedoeld en gewild heeft.

Duration:00:50:44

Gezang 445 en het Beeld van God - KLive! 2 maart 2020

3/2/2020
"God heeft mij Zijn Zoon gegeven" – zo begint Gezang 445 in het Liedboek voor de Kerken. Dat lied heeft drie coupletten terwijl de versie van de Hervormde Bundel 1938 en nog acht kende. De oorspronkelijke Duitse versie uit het einde van de 18e eeuw kende er zelfs meer dan 30. Dat is het toch met dit lied gebeurd? En waarom komt het niet meer voor in het Nieuwe Liedboek? In deze aflevering spreken we ook nog over de implicaties van het begrip "beeld van God." We zijn in het beeld en naar de...

Duration:00:58:37

Gerechtigheid

3/2/2020

Duration:00:04:30

Preek Ilpendam - 1 maart 2020 - Jezus is de Goede Herder

3/1/2020
Verkondiging tijdens de jeugddienst in Ilpendam op 1 maart 2020.

Duration:00:15:32

Koinonia Live! - 28 februari 2020

2/28/2020
Over ketterijen, Puriteinen en Piëtisten, de Sola's van Brussel, en 2 Kor. 4

Duration:01:09:51