Radio Israel NL-logo

Radio Israel NL

Religion & Spirituality Podcasts

Radio Israel.nl biedt u via gratis podcasting de programma's aan die ook op de online zender worden uitgezonden. Radio Israel.nl heeft als doel de eerlijke kant van het nieuws uit en over Israël te laten horen. Dit doet Radio Israel.nl onder andere d.m.v. het brengen van actualiteiten rondom Israël, het uitzenden van boeiende Bijbelstudies en het bemoedigen van de gelovige gemeenschap in Nederland, België en ver daarbuiten, afgewisseld met Messiaanse muziek o.a. uit Israël. Ons non-profit radiostation (ANBI) is volledig afhankelijk van de vrijgevigheid van onze luisteraars. Als je je gezegend weet door wat Radio Israel.nl je heeft gebracht, overweeg ook eens een gift te doen via 'support de show' dat onderaan de omschrijving van een aflevering te vinden is. U kunt 24/7 naar Radio Israel luisteren via onze gratis app of online via onze website, www.radioisrael.nl.

Radio Israel.nl biedt u via gratis podcasting de programma's aan die ook op de online zender worden uitgezonden. Radio Israel.nl heeft als doel de eerlijke kant van het nieuws uit en over Israël te laten horen. Dit doet Radio Israel.nl onder andere d.m.v. het brengen van actualiteiten rondom Israël, het uitzenden van boeiende Bijbelstudies en het bemoedigen van de gelovige gemeenschap in Nederland, België en ver daarbuiten, afgewisseld met Messiaanse muziek o.a. uit Israël. Ons non-profit radiostation (ANBI) is volledig afhankelijk van de vrijgevigheid van onze luisteraars. Als je je gezegend weet door wat Radio Israel.nl je heeft gebracht, overweeg ook eens een gift te doen via 'support de show' dat onderaan de omschrijving van een aflevering te vinden is. U kunt 24/7 naar Radio Israel luisteren via onze gratis app of online via onze website, www.radioisrael.nl.

Location:

Netherlands

Description:

Radio Israel.nl biedt u via gratis podcasting de programma's aan die ook op de online zender worden uitgezonden. Radio Israel.nl heeft als doel de eerlijke kant van het nieuws uit en over Israël te laten horen. Dit doet Radio Israel.nl onder andere d.m.v. het brengen van actualiteiten rondom Israël, het uitzenden van boeiende Bijbelstudies en het bemoedigen van de gelovige gemeenschap in Nederland, België en ver daarbuiten, afgewisseld met Messiaanse muziek o.a. uit Israël. Ons non-profit radiostation (ANBI) is volledig afhankelijk van de vrijgevigheid van onze luisteraars. Als je je gezegend weet door wat Radio Israel.nl je heeft gebracht, overweeg ook eens een gift te doen via 'support de show' dat onderaan de omschrijving van een aflevering te vinden is. U kunt 24/7 naar Radio Israel luisteren via onze gratis app of online via onze website, www.radioisrael.nl.

Language:

Dutch

Contact:

070 – 404 00 04


Episodes

Psalm 72 -3- Over rechtspreken gesproken

3/6/2021
Over rechtspreken gesproken Met name in de eerste verzen van de Psalm spreekt David over de rechtvaardigheid van de Koning. O God, geef de koning Uw recht en Uw gerechtigheid aan de zoon van de koning. 2Dan zal hij over Uw volk rechtspreken met gerechtigheid en over Uw ellendigen met recht. 3De bergen zullen voor het volk vrede dragen en de heuvels, met gerechtigheid. 4Hij zal de ellendigen van het volk recht doen, Deze keer wil ik stil staan bij vers 2. 2Dan zal hij over Uw volk...

Duration:00:15:18

Psalm 72 -4- Over de bergen gesproken

3/6/2021
Over de bergen gesproken Vandaag willen we met elkaar stilstaan bij vers 3. Want we lezen het misschien we snel, maar begrijpen we ook wat er werkelijk staat: De bergen zullen voor het volk vrede dragen en de heuvels, met gerechtigheid. Ik moet je zeggen dat ik het lastig vind wat deze tekst wil zeggen. Temeer omdat het, zoals zo veel in het Midden Oosten gebruikelijk is om in beelden te spreken. Want hoe zouden bergen letterlijk voor het volk vrede kunnen dragen, en de heuvels met...

Duration:00:12:13

Psalm 72 -5- Over de verlossing van de ellendigen en kinderen gesproken

3/6/2021
Over de verlossing van de ellendigen en kinderen gesproken Ik weet niet of je de stelligheid waarmee de dichter van de Psalm gedurende de hele psalm spreekt, je is opgevallen. Vandaag denken we na over vers 4 waar we lezen: Hij zal de ellendigen van het volk recht doen, Hij zal de kinderen van de arme verlossen en de onderdrukker verbrijzelen. Het is niet bepaald een ‘misschientje’, maar de dichter laat er geen enkele twijfel over mogelijk: Hij zal, Hij zal…! Lees meer... Support the...

Duration:00:16:04

Cees van der Vlist in gesprek met dr. R(uben) S. van der Giessen, schrijver van het boek “De Genesispatronen”

3/6/2021
“Patronen zijn overal aanwezig om ons heen. Ons menselijk brein is uitermate geschikt om deze patronen te herkennen. Sterker nog, we zijn eerder geneigd om patronen te zien dan details. Neem de titel van dit boek: het menselijk brein dwingt ons eerder letters te herkennen in plaats van losse fragmenten te zien. Op die manier maken we dagelijks dankbaar gebruik van patronen en proberen we overal patronen in te herkennen. Lees meer... Support the show (https://radioisrael.nl/geven/)

Duration:00:59:26

Kol Simcha 5 maart 2021

3/6/2021
Support the show (https://radioisrael.nl/geven/)

Duration:00:47:04

Joffie Toffie: Pesach (aflevering 4)

3/6/2021
Luister je weer mee vanmiddag naar ons kinderprogramma Joffie Toffie? Myrjam gaat weer verder met het verhaal over Pesach, het feest van de ongezuurde broden. Niet vergeten hoor. Support the show (https://radioisrael.nl/geven/)

Duration:00:08:24

De Boekenplank met Arie Kralt het boek: Sons of Zion vs Sons of Greece (aflevering 2)

3/6/2021
Sons of Zion vs Sons of Greece, geschreven in twee delen, is het wonderbaarlijke verhaal van de overleving van de Hebreeuwse evangeliën en de Messiaanse Kerk vanaf het begin tot op de dag van vandaag. Het is gebaseerd op het enige overgebleven Hebreeuwse manuscript van de originele evangeliën van Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes – een manuscript dat al bijna tweeduizend jaar met uitsterven wordt bedreigd! Support the show (https://radioisrael.nl/geven/)

Duration:00:17:55

Psalm 72 -2- Over het koninkrijk gesproken

3/2/2021
Over het koninkrijk gesproken De Psalm als geheel vormt een compleet en prachtig beeld van het koninkrijk van de Messias, voor zover de openbaring van het OT zich uitstrekte. Alle gebeden van David zullen hun vruchten afwerpen in het koninkrijk zoals we in het laatste vers van deze mooie psalm met prachtige vergezichten zien. Lees meer... Support the show (https://radioisrael.nl/geven/)

Duration:00:21:13

Psalm 72 -1- Over het koningschap gesproken

3/1/2021
Lees meer... Support the show (https://radioisrael.nl/geven/)

Duration:00:16:23

Ma Nishma: Cees van der Vlist in gesprek met Arie Kralt (aflevering 2)

2/28/2021
Lees meer... Support the show (https://radioisrael.nl/geven/)

Duration:00:55:25

Joffie Toffie: Pesach (deel 4)

2/28/2021
Support the show (https://radioisrael.nl/geven/)

Duration:00:06:25

Kol Simcha 26 februari 2021

2/28/2021
Support the show (https://radioisrael.nl/geven/)

Duration:00:55:57

Frontline Israel 26 februari 2021

2/28/2021
Support the show (https://radioisrael.nl/geven/)

Duration:00:58:57

Cees van der Vlist in gesprek met Arie Kralt (deel 1)

2/28/2021
Lees meer... Support the show (https://radioisrael.nl/geven/)

Duration:00:59:15

Psalm 68 -24-: Geloofd zij God!

2/26/2021
Tsja, we zijn vandaag alweer aan het laatste vers van deze prachtige Messiaanse Psalm toe. En het zijn opnieuw ontzagwekkende woorden die de dichter van de Psalm uitspreekt: O God, U bent ontzagwekkend vanuit Uw heiligdommen; U bent geweldig, o God, vanwege Uw sancties vertalen de Rabbijnen En zij wijzen op de meervoudsvorm die het Hebreeuws hanteert ‘Uw heiligdommen ’als een toespeling op het tweeledige bestaan van de Beis Hamikdosh. Lees meer... Support the show...

Duration:00:10:57

Psalm 68 -23- Over Gods Almacht gesproken

2/25/2021
Over Gods Almacht gesproken We lezen vandaag over de machtige stem die zal uitgaan, zal verkondigen dat de macht die de volken voorheen over Israël uitoefenden niet van henzelf was, maar hen tijdelijk van God gegeven was. In zekere zin is de bron van de toekomstige macht van Israel een door God gegeven macht. Wanneer Israël in de weg van de Alomtegenwoordige volgt, versterken zij bij wijze van spreken zijn Almachtige. Lees meer... Support the show (https://radioisrael.nl/geven/)

Duration:00:14:49

Psalm 68 -22- Over de sterren gesproken

2/24/2021
34 Die rijdt door de aloude hemel der hemelen; zie, Hij laat Zijn stem klinken, een stem met macht. Psalm 68 -22- Over de sterren gesproken In dit vers lezen we over en komen we onder de indruk van Gods almacht. Hij die rijdt door de aloude hemel der hemelen. Dit vers verwijst naar de hoogste van de hemelen, zoals eerder genoemd in vers 5: Zing voor God, zing psalmen voor Zijn Naam; baan de wegen voor Hem Die door de vlakten rijdt. Lees meer... Support the show...

Duration:00:22:54

Psalm 68 -21- Over Ethiopiërs gesproken

2/23/2021
Vorstelijke gezanten zullen uit Egypte komen, Cusj zal zich haasten zijn handen naar God uit te strekken. Psalm 68 -21- Over Ethiopiërs gesproken Wat een verademing om na het voorgaande vers waarin sprake is van zulke bestraffende en veroordelende woorden deze woorden vanuit het Woord van God, de Allerhoogste te lezen. De Talmoed zegt dat in de toekomst de onterende ballingschap zal eindigen. Israël zal er niet langer naar streven om dicht bij de naties te komen, maar de naties zullen...

Duration:00:17:48

Frontline Israel 19 februari 2021

2/23/2021
Frontline Israel, waarin we de actualiteiten en allerlei andere zaken met elkaar bij wijze van spreken aan de keukentafel bespreken met Karin en Yair Strijker in Na’ale, in Israel. Deze week bespreken we de volgende onderwerpen: – Sneeuw en stormen – Ontwikkelingen rond C…..a – Oefening Israelische luchtmacht – Purim – Heeft Joe Biden al gebeld? – Palestijnen tonen geen respect voor Jozua’s altaar —– – De activiteiten van Studiehuis Reshiet – De Parashat van deze week Support the...

Duration:00:57:01