Sluzby Bozie | Cirkevny zbor ECAV na Slovensku Liptovsky Jan-logo

Sluzby Bozie | Cirkevny zbor ECAV na Slovensku Liptovsky Jan

Religion & Spirituality Podcasts >

Podcast Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovský Ján

Podcast Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovský Ján
More Information

Location:

Slovakia

Description:

Podcast Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovský Ján

Language:

Slovak

Contact:

421918828334


Episodes

Služby Božie 17. 11. 2019

11/17/2019
More
22. nedeľa po Svätej Trojici - Predposledná pred koncom cirkevného roka - Deň boja za slobodu a demokraciu - Pamiatka obetí dopravných nehôd • Piesne: 192, 690, 197, 565, A 85 • Čítania: Žalm 126, 1 – 6; Zjavenie 2, 8 – 11; Lukáš 19, 11 - 27 • Kázeň: Matúš 7,24-27 • Kazateľ: Peter Taját

Duration:01:03:52

Služby Božie 10. 11. 2019

11/10/2019
More
21. nedeľa po Svätej Trojici – tretia pred koncom cirkevného roka • Piesne: 661, 677, 203, 647, A 49 • Čítania: Jób 14, 1 – 5; Židom 10, 32 – 39; Ján 5, 19 – 29 • Kázeň: Lukáš 13, 1 – 9 • Kazateľ: Peter Taját

Duration:01:07:28

Služby Božie 3. 11. 2019

11/4/2019
More
20. nedeľa po Svätej Trojici • Piesne: 205, 229, 288, A 56 • VP: 296, 297 • Čítania: Príslovia 2, 1 – 8; Rímskym 14, 1 – 9 • Kázeň: Lukáš 17, 28 – 30 • Kazateľ: Peter Taját

Duration:01:08:43

Služby Božie 27. 10. 2019

10/27/2019
More
19. nedeľa po Svätej Trojici • Piesne: 192, 441, 473, A 49 • Čítania: Žalm 32, 1-7; Jakub 5, 13-20 • Kázeň: Matúš 4, 22 • Kazateľ: Peter Taját

Duration:00:56:24

Služby Božie 13. 10. 2019

10/13/2019
More
17. nedeľa po Svätej Trojici • Piesne: 320, 307, 200, 648, A 58 • Čítania: Žalm 75, 5 – 8; Židom 4, 9 – 13; Matúš 12, 1 – 8 • Kázeň: Lukáš 14, 1 – 6 • Kazateľ: Peter Taját

Duration:00:56:13

Služby Božie 6. 10. 2019

10/6/2019
More
16. nedeľa po Svätej Trojici • Piesne: 235, 468, 606, A 70 • Večera Pánova: 300, 301 • Čítania: Jób 5, 17 – 26; Židom 12, 18 – 24 • Kázeň: Matúš 11, 29 – 30 • Kazateľ: Peter Taját

Duration:01:16:10

Služby Božie 29. 9. 2019

9/29/2019
More
15. nedeľa po Svätej Trojici • Piesne: 652, 508, 197, 606, A 59 • Čítania: 1. Kráľov 17, 8 – 16; 2. Tesalonickým 3, 6 – 13; Ján 11, 1 – 11 • Kázeň: Ján 11, 1 – 7 a 11 • Kazateľ: Peter Taját

Duration:01:02:20

Služby Božie 8. 9. 2019

9/8/2019
More
12. nedeľa po Svätej Trojici ● Piesne: 188, 451, 199, 525, A 51 ● Čítania: Izaiáš 29, 18 – 21; Skutky apoštolov 16, 9 – 15; Ján 8, 31 – 36 ● Kázeň: Skutky apoštolov 16, 9 ● Kazateľ: Peter Taját

Duration:00:55:39

Služby Božie 1. 9. 2019

9/1/2019
More
11. nedeľa po Svätej Trojici – Začiatok školského roka Piesne: 193, 649, 219, 221, 655, A 62, 624 Čítania: Príslovia 4, 10 – 14; Rímskym 1, 16 – 17; L 2, 41 – 52 Krst: Efezským 2, 8 Kázeň: Efezským 3, 14 – 19 Kazateľ: Peter Taját

Duration:01:09:57

Služby Božie 25. 8. 2019

8/25/2019
More
10. nedeľa po Svätej Trojici – Nedeľa pokánia Piesne: 211, 332, 490, A 78 Piesne k Večeri Pánovej: 296, 297, 300 Kajúci žalm: Žalm 74, 1 – 3 a 8 – 12 Kázeň: Jeremiáš 7, 1 – 11 Kazateľ: Peter Taját

Duration:01:20:55

Služby Božie 18. 8. 2019

8/18/2019
More
9. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 192, 497, 197, 664, A 56 Čítania: Príslovia 16, 1 – 9; Skutky apoštolov 17, 16 – 34; Lukáš 16, 1 – 12 Kázeň: Lukáš 16, 3 – 4 Kazateľ: Peter Taját

Duration:01:00:21

Služby Božie 11. 8. 2019

8/11/2019
More
8. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 657/Žalm 136, 261, 198, 642, A 56 Čítania: Jeremiáš 23, 26 – 29; Skutky apoštolov 16, 16 – 32; Matúš 12, 46 – 50 Kázeň: Ján 9, 1 – 7 Kazateľ: Peter Taját

Duration:00:54:58

Služby Božie 4. 8. 2019

8/8/2019
More
7. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 343, 679, 298, A 50 Piesne k Večeri Pánovej: 300 Čítania: Izaiáš 62, 6 – 12; 1. Timoteovi 6, 6 – 12 Kázeň: Matúš 7, 1 – 5 Kazateľ: Peter Taját

Duration:01:11:32

Služby Božie 28. 7. 2019

7/28/2019
More
6. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 334, 442, 197, 319, A 57 Čítania: Žalm 1, 1 – 6; Skutky apoštolov 8, 26 – 38; Matúš 21, 28 – 32 Kázeň: Matúš 6, 22 – 23 Kazateľ: Peter Taját

Duration:00:55:15

Služby Božie 21. 7. 2019

7/21/2019
More
5. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 211, 478, 202, 456, A 54 Čítania: Žalospevy 3, 22 – 32; Skutky apoštolov 5, 34 – 42; Lukáš 9, 18 – 26 Kázeň: Lukáš 9, 57 – 62 Kazateľ: Peter Taját

Duration:01:00:18

Služby Božie 14. 7. 2019

7/14/2019
More
4. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 186, 448, 200, 221, A:54 Čítania: Rímskym 14, 7 – 12; Matúš 7, 1 – 5 Kázeň: Lukáš 22, 31 – 33 Kazateľ: Ján Paciga

Duration:00:53:56

Služby Božie 7. 7. 2019

7/7/2019
More
3. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 366, 507, 222, A 71 Piesne k Večeri Pánovej: 300, 297, 296 Čítania: Izaiáš 12, 1 – 6; Skutky apoštolov 3, 1 – 16 Kázeň: Lukáš 15, 1 – 7 Kazateľ: Peter Taját

Duration:01:10:58

Služby Božie 5. 7. 2019

7/6/2019
More
Pamiatka vierozvestov Cyrila a Metoda a Majstra Jana Husa Piesne: 191, 267, 200, 206, A 66 Slávnostný žalm: Žalm 33, 13 - 18 Evanjelium: Ján 8, 31 - 36 Kázeň: 1. Tesalonickým 2, 13 Kazateľ: Peter Taját

Duration:00:53:04