VietChristian Podcast-logo

VietChristian Podcast

Religion & Spirituality Podcasts

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Location:

United States

Description:

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Language:

Vietnamese

Contact:

7142486882


Episodes

Chịu Khổ Để Đem Ơn Chúa Đến Cho Người Khác (Mục Sư Phan Minh Hội)

10/19/2020
Tựa Đề: Chịu Khổ Để Đem Ơn Chúa Đến Cho Người Khác; Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 6:1-13; Tác Giả: Mục Sư Phan Minh Hội; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ

Duration:00:52:36

Chúa Sẽ Trở Lại (Phần 1) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)

10/19/2020
Tựa Đề: Chúa Sẽ Trở Lại (Phần 1); Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 24:1-8; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Anh Tuấn; Loạt Bài: Hội Thánh Đức Tin Greenville

Duration:00:44:13

Sự Kêu Gọi Cao Trọng (Mục Sư Đặng Quy Thế)

10/19/2020
Tựa Đề: Sự Kêu Gọi Cao Trọng; Kinh Thánh: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12; Tác Giả: Mục Sư Đặng Quy Thế; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth

Duration:00:41:47

Cơ Hội Tốt Sẽ Đến, Khi Chúng Ta Đeo Đuổi Điều Mình Đang Có (Mục Sư Đỗ Đình Song)

10/19/2020
Tựa Đề: Cơ Hội Tốt Sẽ Đến, Khi Chúng Ta Đeo Đuổi Điều Mình Đang Có; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 9:18-26; Tác Giả: Mục Sư Đỗ Đình Song; Loạt Bài: n/a

Duration:00:30:23

Chủ Quyền Của Chúa Và Trách Nhiệm Của Ta (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)

10/19/2020
Tựa Đề: Chủ Quyền Của Chúa Và Trách Nhiệm Của Ta; Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 17:1-27; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Nam Florida

Duration:00:53:21

Đấng Cầm Chìa Khóa Của Sự Chết Và Âm Phủ (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)

10/19/2020
Tựa Đề: Đấng Cầm Chìa Khóa Của Sự Chết Và Âm Phủ; Kinh Thánh: Khải-huyền 1:17-18; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh; Loạt Bài: Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge

Duration:00:51:56

Gióp 17 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

10/19/2020
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Gióp 17

Duration:00:01:53

Đem Việc Mình Tỏ Cùng Ngài (VPNS)

10/19/2020
Tựa Đề: Đem Việc Mình Tỏ Cùng Ngài; Kinh Thánh: Giê-rê-mi 20:11-13; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:06:29

Gióp 16 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

10/18/2020
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Gióp 16

Duration:00:02:36

Đức Giê-hô-va Hằng Ở với Tôi (VPNS)

10/18/2020
Tựa Đề: Đức Giê-hô-va Hằng Ở với Tôi; Kinh Thánh: Giê-rê-mi 20:10-11; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:06:08

Gióp 15 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

10/17/2020
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Gióp 15

Duration:00:03:56

Vướng Bẫy Tình (VPNS)

10/17/2020
Tựa Đề: Vướng Bẫy Tình; Kinh Thánh: Châm-ngôn 7:21-23; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:52

Rượu Mới (John Bevere)

10/17/2020
Tựa Đề: Rượu Mới; Tác Giả: John Bevere; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:06:37

Khi Chúa Không Đáp Lời Ngay, Hãy Nhớ Điều Nầy (Rick Warren)

10/17/2020
Tựa Đề: Khi Chúa Không Đáp Lời Ngay, Hãy Nhớ Điều Nầy; Tác Giả: Rick Warren; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:03:20

Thay Đổi (Kỳ 3) (Mục Sư Lê Hồng Phúc)

10/17/2020
Tựa Đề: Thay Đổi (Kỳ 3); Tác Giả: Mục Sư Lê Hồng Phúc; Loạt Bài: Niềm Tin Và Cuộc Sống

Duration:00:07:55

Vui Mừng Ngày Thánh (Ngọc-Huỳnh-Bích)

10/17/2020
Tựa Đề: Vui Mừng Ngày Thánh; Tác Giả: Ngọc-Huỳnh-Bích; Loạt Bài: Đồng Hành Với Chúa

Duration:00:06:31

Dấu Ấn Kỷ Niệm (Mục Sư Trần Quang Tuấn)

10/17/2020
Tựa Đề: Dấu Ấn Kỷ Niệm; Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 13.3-10; Ga-la-ti 6:14-17; Tác Giả: Mục Sư Trần Quang Tuấn; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất

Duration:01:08:10

Sự Lựa Chọn Đẹp Lòng Chúa (Phần 3) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)

10/17/2020
Tựa Đề: Sự Lựa Chọn Đẹp Lòng Chúa (Phần 3); Kinh Thánh: Tít 2:4; Ê-phê-sô 5:25-29; Châm-ngôn 3:5-6; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Anh Tuấn; Loạt Bài: Hội Thánh Đức Tin Greenville

Duration:00:42:24

Sống Tích Cực (Mục Sư Lê Hồng Phúc)

10/17/2020
Tựa Đề: Sống Tích Cực; Kinh Thánh: Phi-líp 4:1-13; Tác Giả: Mục Sư Lê Hồng Phúc; Loạt Bài: Hội Thánh Báp Tít Đức Tin

Duration:00:43:03

Sự Biến Đổi (Mục Sư Đỗ Đình Song)

10/17/2020
Tựa Đề: Sự Biến Đổi; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 9:9-17; Tác Giả: Mục Sư Đỗ Đình Song; Loạt Bài: n/a

Duration:00:31:47