VietChristian Podcast-logo

VietChristian Podcast

Religion & Spirituality Podcasts

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Location:

United States

Description:

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Language:

Vietnamese

Contact:

7142486882


Episodes

Giô-suê 03 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

9/22/2021
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Giô-suê 03

Duration:00:03:14

Ân Sủng Thêm Sức Bạn (Whitney Von Lake Hopler)

9/22/2021
Tựa Đề: Ân Sủng Thêm Sức Bạn; Tác Giả: Whitney Von Lake Hopler; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:02:27

Mục Đích Của Kinh Thánh (Charles Stanley)

9/22/2021
Tựa Đề: Mục Đích Của Kinh Thánh; Tác Giả: Charles Stanley; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:02:38

Quăng Hết (M. Jeudi)

9/22/2021
Tựa Đề: Quăng Hết; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Thánh Kinh Và Tôi

Duration:00:03:17

Nếu Đấng Christ Chẳng Sống Lại (VPNS)

9/22/2021
Tựa Đề: Nếu Đấng Christ Chẳng Sống Lại; Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 15:12-19; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:36

Sự Nhận Biết Chúa: Tôn Kính (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)

9/21/2021
Tựa Đề: Sự Nhận Biết Chúa: Tôn Kính; Kinh Thánh: 2 Sử-ký 6:32-33; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Nam Florida

Duration:00:31:03

Giô-suê 02 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

9/21/2021
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Giô-suê 02

Duration:00:04:19

Nơi Chúa Ngự (M. Jeudi)

9/21/2021
Tựa Đề: Nơi Chúa Ngự; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Thánh Kinh Và Tôi

Duration:00:03:24

Lời Đức Chúa Trời Thạnh Vượng (Ulf Ekman)

9/21/2021
Tựa Đề: Lời Đức Chúa Trời Thạnh Vượng; Tác Giả: Ulf Ekman; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:07:06

Không Phải Tôi, Nhưng Là Ơn Đức Chúa Trời (VPNS)

9/21/2021
Tựa Đề: Không Phải Tôi, Nhưng Là Ơn Đức Chúa Trời; Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 15:9-11; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:09

Chế Ngự Hoàn Cảnh Của Bạn (Judy Hampton)

9/21/2021
Tựa Đề: Chế Ngự Hoàn Cảnh Của Bạn; Tác Giả: Judy Hampton; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:04:59

Vẫn Trồi Lên Trong Những Lúc Khó Khăn (GDNT)

9/21/2021
Tựa Đề: Vẫn Trồi Lên Trong Những Lúc Khó Khăn; Tác Giả: GDNT; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:02:38

Điều Tầm Thường Sẽ Trở Nên Phi Thường (Mục Sư Đỗ Đình Song)

9/21/2021
Tựa Đề: Điều Tầm Thường Sẽ Trở Nên Phi Thường; Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 1:22-24; Tác Giả: Mục Sư Đỗ Đình Song; Loạt Bài: n/a

Duration:00:26:41

Tuyển Chọn Người Sẵn Lòng (Mục Sư Lê Hồng Phúc)

9/21/2021
Tựa Đề: Tuyển Chọn Người Sẵn Lòng; Kinh Thánh: E-xơ-ra 8:15-36; Tác Giả: Mục Sư Lê Hồng Phúc; Loạt Bài: Hội Thánh Báp Tít Đức Tin

Duration:00:42:07

Năng Quyền Buông Tha (Mục Sư Ngô Tấn Sĩ)

9/21/2021
Tựa Đề: Năng Quyền Buông Tha; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 9:1-8; Tác Giả: Mục Sư Ngô Tấn Sĩ; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ

Duration:00:56:16

Lo Sợ (Bạch-Tuyết)

9/20/2021
Tựa Đề: Lo Sợ; Tác Giả: Bạch-Tuyết; Loạt Bài: Bài Viết

Duration:00:07:39

Lòng Chân Thật (M. Jeudi)

9/20/2021
Tựa Đề: Lòng Chân Thật; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Thánh Kinh Và Tôi

Duration:00:04:28

Giô-suê 01 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

9/20/2021
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Giô-suê 01

Duration:00:03:43

Không Phải Là Vô Ích (VPNS)

9/20/2021
Tựa Đề: Không Phải Là Vô Ích; Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 15:9-10a; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:04:48

Hãy Làm Một Công Dân Tin Kính (Mục Sư Đặng Quy Thế)

9/20/2021
Tựa Đề: Hãy Làm Một Công Dân Tin Kính; Kinh Thánh: Rô-ma 13:1-7; Tác Giả: Mục Sư Đặng Quy Thế; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth

Duration:00:44:36