VietChristian Podcast-logo

VietChristian Podcast

Religion & Spirituality Podcasts

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Location:

United States

Description:

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Language:

Vietnamese

Contact:

7142486882


Episodes

Một Tấm Lòng Nhân Ái Và Chịu Đựng (Rick Warren)

11/30/2021
Tựa Đề: Một Tấm Lòng Nhân Ái Và Chịu Đựng; Tác Giả: Rick Warren; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:02:22

Ba Lời Gọi Trái Ngược Cho Phi-e-rơ? (Charles Spurgeon)

11/30/2021
Tựa Đề: Ba Lời Gọi Trái Ngược Cho Phi-e-rơ?; Tác Giả: Charles Spurgeon; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:03:34

Ba Loại Môn Đồ (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)

11/30/2021
Tựa Đề: Ba Loại Môn Đồ; Kinh Thánh: Lu-ca 9:57-62; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Anh Tuấn; Loạt Bài: Hội Thánh Đức Tin Greenville

Duration:00:36:14

Những Người Được Chúa Dùng (Mục Sư Đặng Quy Thế)

11/30/2021
Tựa Đề: Những Người Được Chúa Dùng; Kinh Thánh: Rô-ma 16:1-16; Tác Giả: Mục Sư Đặng Quy Thế; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth

Duration:00:35:08

Bài Học Từ Tháp Ba-Bên (Mục Sư Đoàn Trung Tín)

11/29/2021
Tựa Đề: Bài Học Từ Tháp Ba-Bên; Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 11:9; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Trung Tín; Loạt Bài: Hội Thánh Truyền Giảng Phúc Âm

Duration:00:34:54

Rô-ma 16 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

11/29/2021
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Rô-ma 16

Duration:00:04:12

Ê-phót (VPNS)

11/29/2021
Tựa Đề: Ê-phót; Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 28:6-14,22-28; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:06:39

Sự Kính Sợ Chúa Hằng Còn Luôn (John Bevere)

11/29/2021
Tựa Đề: Sự Kính Sợ Chúa Hằng Còn Luôn; Tác Giả: John Bevere; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:09:10

Cộng Đồng Thánh (M. Jeudi)

11/29/2021
Tựa Đề: Cộng Đồng Thánh; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Thánh Kinh Và Tôi

Duration:00:02:48

Mọi Thứ Phước Thiêng Liêng (Mục Sư Ngô Đình Can)

11/28/2021
Tựa Đề: Mọi Thứ Phước Thiêng Liêng; Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:3-14; Tác Giả: Mục Sư Ngô Đình Can; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Khởi Đầu Mới

Duration:00:10:21

Điều Phước Hạnh Còn Phía Trước (Mục Sư Đỗ Đình Song)

11/28/2021
Tựa Đề: Điều Phước Hạnh Còn Phía Trước; Kinh Thánh: Lu-ca 4:18-19; Giăng 10:10; Tác Giả: Mục Sư Đỗ Đình Song; Loạt Bài: n/a

Duration:00:27:06

Hy Vọng Thật Duy Nhất Trong Đời Sống (Mục Sư Huỳnh John Hùng)

11/28/2021
Tựa Đề: Hy Vọng Thật Duy Nhất Trong Đời Sống; Kinh Thánh: Ê-sai 9:1-7; Tác Giả: Mục Sư Huỳnh John Hùng; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle, Lễ Giáng Sinh

Duration:00:42:25

Người Thật Biết Ơn (Mục Sư Lê Thanh Liêm)

11/28/2021
Tựa Đề: Người Thật Biết Ơn; Kinh Thánh: Lu-ca 7:11-19; Tác Giả: Mục Sư Lê Thanh Liêm; Loạt Bài: Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Lễ Tạ Ơn

Duration:00:27:52

Thượng Đế Cảm Nhận Tôi Như Thế Nào? (Max Lucado)

11/28/2021
Tựa Đề: Thượng Đế Cảm Nhận Tôi Như Thế Nào?; Tác Giả: Max Lucado; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:03:19

Thử Thách (M. Jeudi)

11/28/2021
Tựa Đề: Thử Thách; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Thánh Kinh Và Tôi

Duration:00:03:19

Rô-ma 15 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

11/28/2021
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Rô-ma 15

Duration:00:04:58

Chúa Lập Chức Vụ Thầy Tế Lễ (VPNS)

11/28/2021
Tựa Đề: Chúa Lập Chức Vụ Thầy Tế Lễ; Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 28:1-5; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:43

Sự Cầu Nguyện Diệu Kỳ (Bill Bright)

11/27/2021
Tựa Đề: Sự Cầu Nguyện Diệu Kỳ; Tác Giả: Bill Bright; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:02:54

Cảm Nghĩ Mùa Tạ Ơn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

11/27/2021
Tựa Đề: Cảm Nghĩ Mùa Tạ Ơn; Kinh Thánh: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thỉ; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Orange, Lễ Tạ Ơn

Duration:00:45:19

Rô-ma 13 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

11/26/2021
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Rô-ma 13

Duration:00:02:35