VietChristian Podcast-logo

VietChristian Podcast

Religion & Spirituality Podcasts

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Location:

United States

Description:

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Language:

Vietnamese

Contact:

7142486882


Episodes

2 Sa-mu-ên 23 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

1/27/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: 2 Sa-mu-ên 23

Duration:00:06:40

Các Trang Phục Khác Của Thầy Tế Lễ (VPNS)

1/27/2022
Tựa Đề: Các Trang Phục Khác Của Thầy Tế Lễ; Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 28:36-43; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:06:09

Không Can Chi (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)

1/26/2022
Tựa Đề: Không Can Chi; Kinh Thánh: Công-vụ các Sứ-đồ 12:2; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng; Loạt Bài: Văn Hóa Và Niềm Tin

Duration:00:14:21

Được Phước Ở Mọi Nơi (Mục Sư Lê Thanh Liêm)

1/26/2022
Tựa Đề: Được Phước Ở Mọi Nơi; Kinh Thánh: Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:1-14; Tác Giả: Mục Sư Lê Thanh Liêm; Loạt Bài: Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm

Duration:01:00:05

Trở Lại Bởi Ơn Trời (Mục Sư Huỳnh John Hùng)

1/26/2022
Tựa Đề: Trở Lại Bởi Ơn Trời; Kinh Thánh: Ru-tơ 1:6-22; Tác Giả: Mục Sư Huỳnh John Hùng; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle

Duration:00:39:55

Làm Cho Sống Lại (Mục Sư Đỗ Đình Song)

1/26/2022
Tựa Đề: Làm Cho Sống Lại; Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 45:25-28; Tác Giả: Mục Sư Đỗ Đình Song; Loạt Bài: n/a

Duration:00:27:36

Cách Sống Đẹp Ý Đức Chúa Trời (Mục Sư Ngô Đình Can)

1/26/2022
Tựa Đề: Cách Sống Đẹp Ý Đức Chúa Trời; Kinh Thánh: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1; Tác Giả: Mục Sư Ngô Đình Can; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Khởi Đầu Mới

Duration:00:40:53

Dấu Hiệu Sự Tái Sanh (Phần 2) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)

1/26/2022
Tựa Đề: Dấu Hiệu Sự Tái Sanh (Phần 2); Kinh Thánh: Giăng 3:20-21; 1 Giăng 3:8-10; 2 Cô-rinh-tô 5:17; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Anh Tuấn; Loạt Bài: Hội Thánh Đức Tin Greenville

Duration:00:45:01

Cơ Hội Để Bắt Đầu Trở Lại (Mục Sư Đặng Quy Thế)

1/26/2022
Tựa Đề: Cơ Hội Để Bắt Đầu Trở Lại; Kinh Thánh: Giăng 21:15-19; Tác Giả: Mục Sư Đặng Quy Thế; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth

Duration:00:39:40

Để Hội Thánh Được Ơn (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)

1/26/2022
Tựa Đề: Để Hội Thánh Được Ơn; Kinh Thánh: Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:1-14; Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-30; Tác Giả: Mục Sư Trịnh Văn Khánh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển

Duration:00:50:22

Phúc Chỉ Lâm Môn? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)

1/26/2022
Tựa Đề: Phúc Chỉ Lâm Môn?; Kinh Thánh: Khải-huyền 3:20; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng; Loạt Bài: Văn Hóa Và Niềm Tin

Duration:00:05:38

Tiếp Nhận Nhau (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)

1/26/2022
Tựa Đề: Tiếp Nhận Nhau; Kinh Thánh: Rô-ma 14:1-12; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Hưng Linh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ

Duration:00:53:15

2 Sa-mu-ên 22 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

1/26/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: 2 Sa-mu-ên 22

Duration:00:06:39

Áo Dài Của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm (VPNS)

1/26/2022
Tựa Đề: Áo Dài Của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm; Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 28:31-35; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:22

2 Sa-mu-ên 21 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

1/25/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: 2 Sa-mu-ên 21

Duration:00:05:17

Nhận Lại Gấp Nhiều Hơn (VPNS)

1/25/2022
Tựa Đề: Nhận Lại Gấp Nhiều Hơn; Kinh Thánh: 2 Sử-ký 9:9-12; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:42

2 Sa-mu-ên 20 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

1/24/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: 2 Sa-mu-ên 20

Duration:00:06:00

Tìm Kiếm Sự Khôn Ngoan (VPNS)

1/24/2022
Tựa Đề: Tìm Kiếm Sự Khôn Ngoan; Kinh Thánh: 2 Sử-ký 9:1-8; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:06:37

2 Sa-mu-ên 19 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

1/23/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: 2 Sa-mu-ên 19

Duration:00:08:39

Làm Mọi Sự Vì Tình Yêu Thương (VPNS)

1/23/2022
Tựa Đề: Làm Mọi Sự Vì Tình Yêu Thương; Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 16:12-14; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:10