VietChristian Podcast-logo

VietChristian Podcast

Religion & Spirituality Podcasts

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Location:

United States

Description:

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Language:

Vietnamese

Contact:

7142486882


Episodes

Học Tập Theo Chúa Để Lãnh Đạo (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)

5/25/2022
Tựa Đề: Học Tập Theo Chúa Để Lãnh Đạo; Kinh Thánh: Giô-suê 1:1-2; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Nam Florida

Duration:00:44:23

Phước Của Người Sống Cho Chúa (Mục Sư Đoàn Trung Tín)

5/25/2022
Tựa Đề: Phước Của Người Sống Cho Chúa; Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 35; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Trung Tín; Loạt Bài: Hội Thánh Truyền Giảng Phúc Âm

Duration:00:34:48

Chuyện… Tìm Kiếm (Mục Sư Nguyễn Đình Liễu)

5/25/2022
Tựa Đề: Chuyện… Tìm Kiếm; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Đình Liễu; Loạt Bài: Bài Viết

Duration:00:10:40

Ê-sai 24 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

5/25/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Ê-sai 24

Duration:00:03:53

Anh Em Là Bức Thư Của Đấng Christ (VPNS)

5/25/2022
Tựa Đề: Anh Em Là Bức Thư Của Đấng Christ; Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 3:1-3; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:22

Năng Lực Của Lời Thú Nhận Khiêm Nhường (Rick Warren)

5/24/2022
Tựa Đề: Năng Lực Của Lời Thú Nhận Khiêm Nhường; Tác Giả: Rick Warren; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:03:54

Đắng Hóa Ngọt (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)

5/24/2022
Tựa Đề: Đắng Hóa Ngọt; Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-27; Gia-cơ 3:9-18; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Hưng Linh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ

Duration:00:56:04

Ê-sai 23 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

5/24/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Ê-sai 23

Duration:00:03:28

Mùi Thơm Của Tin Lành (VPNS)

5/24/2022
Tựa Đề: Mùi Thơm Của Tin Lành; Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 2:12-17; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:31

Nữ Truyền Giáo Mary Slessor (1848-1915) (Ngọc-Huỳnh-Bích)

5/23/2022
Tựa Đề: Nữ Truyền Giáo Mary Slessor (1848-1915); Tác Giả: Ngọc-Huỳnh-Bích; Loạt Bài: Đồng Hành Với Chúa

Duration:00:06:21

Đất Sét Cần Được Nhào Nặn (Mục Sư Đỗ Đình Song)

5/23/2022
Tựa Đề: Đất Sét Cần Được Nhào Nặn; Kinh Thánh: Giê-rê-mi 18:1-6; 2 Cô-rinh-tô 4:7-14; Tác Giả: Mục Sư Đỗ Đình Song; Loạt Bài: n/a

Duration:00:29:45

Ê-sai 22 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

5/23/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Ê-sai 22

Duration:00:04:17

Tha Thứ Nhau Trong Tình Yêu (VPNS)

5/23/2022
Tựa Đề: Tha Thứ Nhau Trong Tình Yêu; Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 2:5-11; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:37

Tiến Trình Sống Cho Đấng Christ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)

5/23/2022
Tựa Đề: Tiến Trình Sống Cho Đấng Christ; Kinh Thánh: Dân-số Ký 6:1-8; Công-vụ các Sứ-đồ 18:18-28; Tác Giả: Mục Sư Trịnh Văn Khánh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển

Duration:00:44:59

Hãy Tiến Lên Những Chiến Sĩ Cơ Đốc (Mục Sư Ngô Đình Can)

5/23/2022
Tựa Đề: Hãy Tiến Lên Những Chiến Sĩ Cơ Đốc; Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:13-19; Tác Giả: Mục Sư Ngô Đình Can; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Khởi Đầu Mới

Duration:00:52:10

Thái Độ Mới (I) (Mục Sư Lê Hồng Phúc)

5/23/2022
Tựa Đề: Thái Độ Mới (I); Tác Giả: Mục Sư Lê Hồng Phúc; Loạt Bài: Niềm Tin Và Cuộc Sống

Duration:00:06:02

Ê-sai 21 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

5/22/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Ê-sai 21

Duration:00:02:55

Rao Truyền Sự Tự Do (VPNS)

5/22/2022
Tựa Đề: Rao Truyền Sự Tự Do; Kinh Thánh: Giê-rê-mi 34:1-11; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:07:08

Sống Vui Lòng Chúa (VPNS)

5/21/2022
Tựa Đề: Sống Vui Lòng Chúa; Kinh Thánh: Châm-ngôn 16:1-9; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:06:28

Lựa Chọn Tình Yêu Hơn Quyền Lợi (Charles Stanley)

5/20/2022
Tựa Đề: Lựa Chọn Tình Yêu Hơn Quyền Lợi; Tác Giả: Charles Stanley; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:02:33