VietChristian Podcast-logo

VietChristian Podcast

Religion & Spirituality Podcasts

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Location:

United States

Description:

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Language:

Vietnamese

Contact:

7142486882


Episodes

Thi-thiên 19 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

10/16/2021
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Thi-thiên 19

Duration:00:02:01

Không Có Lời Chúa (M. Jeudi)

10/16/2021
Tựa Đề: Không Có Lời Chúa; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Thánh Kinh Và Tôi

Duration:00:03:53

Nguyên Tắc Của Cải (VPNS)

10/16/2021
Tựa Đề: Nguyên Tắc Của Cải; Kinh Thánh: Châm-ngôn 13:9-11; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:22

Nương Cậy Chúa Toàn Năng (Mục Sư Trần Quang Tuấn)

10/15/2021
Tựa Đề: Nương Cậy Chúa Toàn Năng; Kinh Thánh: 2 Các Vua 6:1-7; Tác Giả: Mục Sư Trần Quang Tuấn; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất

Duration:01:07:02

Sự Kỷ Luật Của Chúa (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)

10/15/2021
Tựa Đề: Sự Kỷ Luật Của Chúa; Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 12:7-11; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh; Loạt Bài: Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge

Duration:00:42:51

Thi-thiên 18 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

10/15/2021
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Thi-thiên 18

Duration:00:06:21

Muối Của Đất (M. Jeudi)

10/15/2021
Tựa Đề: Muối Của Đất; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Thánh Kinh Và Tôi

Duration:00:03:15

Đời Sống Sẽ Thay Đổi (Ulf Ekman)

10/15/2021
Tựa Đề: Đời Sống Sẽ Thay Đổi; Tác Giả: Ulf Ekman; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:07:11

Niềm Vui Mới (Bạch-Tuyết)

10/15/2021
Tựa Đề: Niềm Vui Mới; Tác Giả: Bạch-Tuyết; Loạt Bài: Bài Viết

Duration:00:04:36

Chúa Giê-xu Là Ai (VPNS)

10/15/2021
Tựa Đề: Chúa Giê-xu Là Ai; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 8:14-17; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:26

Thêm (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)

10/15/2021
Tựa Đề: Thêm; Kinh Thánh: 2 Phi-e-rơ 1:3-9; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh; Loạt Bài: Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge

Duration:00:47:09

Người Của Chúa (Mục Sư Lê Hồng Phúc)

10/15/2021
Tựa Đề: Người Của Chúa; Kinh Thánh: Công-vụ các Sứ-đồ 28:1-10; Tác Giả: Mục Sư Lê Hồng Phúc; Loạt Bài: Hội Thánh Báp Tít Đức Tin

Duration:00:38:47

Thi-thiên 17 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

10/14/2021
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Thi-thiên 17

Duration:00:02:19

Thi-thiên 16 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

10/14/2021
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Thi-thiên 16

Duration:00:01:32

Kết Quả Sự Nội Trú Thánh Linh (Kenneth Hagin)

10/14/2021
Tựa Đề: Kết Quả Sự Nội Trú Thánh Linh; Tác Giả: Kenneth Hagin; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:06:56

Bổn Phận Chia Sẻ (M. Jeudi)

10/14/2021
Tựa Đề: Bổn Phận Chia Sẻ; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Thánh Kinh Và Tôi

Duration:00:03:08

Đức Tin Vượt Trội (VPNS)

10/14/2021
Tựa Đề: Đức Tin Vượt Trội; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 8:5-13; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:06:19

Đất Nước Lý Tưởng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

10/14/2021
Tựa Đề: Đất Nước Lý Tưởng; Kinh Thánh: Thi-thiên 2; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thỉ; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Orange

Duration:00:45:55

Đem Sự Cứu Rỗi Đến Tận Cùng Trái Đất (Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa)

10/14/2021
Tựa Đề: Đem Sự Cứu Rỗi Đến Tận Cùng Trái Đất; Kinh Thánh: Công-vụ các Sứ-đồ 13:42-48; Ê-sai 49:6; Tác Giả: Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành North Hollywood

Duration:01:12:46

Công Khó (M. Jeudi)

10/13/2021
Tựa Đề: Công Khó; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Thánh Kinh Và Tôi

Duration:00:03:07