VietChristian Podcast-logo

VietChristian Podcast

Religion & Spirituality Podcasts

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Location:

United States

Description:

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Language:

Vietnamese

Contact:

7142486882


Episodes

Theo Đuổi Lòng Nhơn Từ (Whitney Von Lake Hopler)

12/6/2021
Tựa Đề: Theo Đuổi Lòng Nhơn Từ; Tác Giả: Whitney Von Lake Hopler; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:02:28

Một Vai Phụ (M. Jeudi)

12/6/2021
Tựa Đề: Một Vai Phụ; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Thánh Kinh Và Tôi, Lễ Giáng Sinh

Duration:00:03:08

Ngày Trút Bỏ Gánh Nặng (Mục Sư Ngô Đình Can)

12/6/2021
Tựa Đề: Ngày Trút Bỏ Gánh Nặng; Kinh Thánh: Lu-ca 1:5-20; Tác Giả: Mục Sư Ngô Đình Can; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Khởi Đầu Mới, Lễ Giáng Sinh

Duration:00:38:58

Lời Khuyên Không Thể Làm Ngơ (Mục Sư Đặng Quy Thế)

12/5/2021
Tựa Đề: Lời Khuyên Không Thể Làm Ngơ; Kinh Thánh: Rô-ma 16:17-27; Tác Giả: Mục Sư Đặng Quy Thế; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth

Duration:00:33:27

Đấng Toàn Thắng (Mục Sư Đoàn Trung Tín)

12/5/2021
Tựa Đề: Đấng Toàn Thắng; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Trung Tín; Loạt Bài: Hội Thánh Truyền Giảng Phúc Âm

Duration:00:41:06

Hãy Hấp Hôn Trước Khi Hấp Hối (Châu Sa)

12/5/2021
Tựa Đề: Hãy Hấp Hôn Trước Khi Hấp Hối; Tác Giả: Châu Sa; Loạt Bài: Nếp Sống Mới

Duration:00:08:36

Chạy (M. Jeudi)

12/5/2021
Tựa Đề: Chạy; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Thánh Kinh Và Tôi

Duration:00:02:53

Chăm Sóc Với Lương Tâm Của Chúng Ta (Charles Stanley)

12/5/2021
Tựa Đề: Chăm Sóc Với Lương Tâm Của Chúng Ta; Tác Giả: Charles Stanley; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:03:04

1 Sa-mu-ên 06 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

12/5/2021
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: 1 Sa-mu-ên 06

Duration:00:04:42

Đại Sứ Của Đấng Christ (VPNS)

12/5/2021
Tựa Đề: Đại Sứ Của Đấng Christ; Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 5:18-20; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:01

Thi Thiên Của Từng Trải (Mục Sư Đỗ Đình Song)

12/5/2021
Tựa Đề: Thi Thiên Của Từng Trải; Kinh Thánh: Thi-thiên 27; Tác Giả: Mục Sư Đỗ Đình Song; Loạt Bài: n/a

Duration:00:26:43

7 Lời Của Người Khôn Ngoan (Ngọc-Huỳnh-Bích)

12/4/2021
Tựa Đề: 7 Lời Của Người Khôn Ngoan; Tác Giả: Ngọc-Huỳnh-Bích; Loạt Bài: Đồng Hành Với Chúa

Duration:00:09:02

Cơ Đốc Nhân Có Giá Trị Gì? (Rick Warren)

12/4/2021
Tựa Đề: Cơ Đốc Nhân Có Giá Trị Gì?; Tác Giả: Rick Warren; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:02:37

Không Còn Cô Đơn (II) (Mục Sư Lê Hồng Phúc)

12/4/2021
Tựa Đề: Không Còn Cô Đơn (II); Tác Giả: Mục Sư Lê Hồng Phúc; Loạt Bài: Niềm Tin Và Cuộc Sống

Duration:00:07:07

1 Sa-mu-ên 05 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

12/4/2021
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: 1 Sa-mu-ên 05

Duration:00:02:37

Được Chúa Sai Phái (VPNS)

12/4/2021
Tựa Đề: Được Chúa Sai Phái; Kinh Thánh: Giăng 20:19-22; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:20

Lớn Hơn Lòng Mình (M. Jeudi)

12/3/2021
Tựa Đề: Lớn Hơn Lòng Mình; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Thánh Kinh Và Tôi

Duration:00:02:52

Không Còn Cô Đơn (I) (Mục Sư Lê Hồng Phúc)

12/3/2021
Tựa Đề: Không Còn Cô Đơn (I); Tác Giả: Mục Sư Lê Hồng Phúc; Loạt Bài: Niềm Tin Và Cuộc Sống

Duration:00:07:06

Hi Vọng Cho Người Yêu Dấu Chưa Tin (Bill Bright)

12/3/2021
Tựa Đề: Hi Vọng Cho Người Yêu Dấu Chưa Tin; Tác Giả: Bill Bright; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:03:58

Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

12/3/2021
Tựa Đề: Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Chúa; Kinh Thánh: Lu-ca 1:46-56; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thỉ; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Orange, Lễ Giáng Sinh

Duration:00:44:30