VietChristian Podcast-logo

VietChristian Podcast

Religion & Spirituality Podcasts

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Location:

United States

Description:

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Language:

Vietnamese

Contact:

7142486882


Episodes

Thượng Đế Cảm Nhận Tôi Như Thế Nào? (Max Lucado)

11/28/2021
Tựa Đề: Thượng Đế Cảm Nhận Tôi Như Thế Nào?; Tác Giả: Max Lucado; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:03:19

Thử Thách (M. Jeudi)

11/28/2021
Tựa Đề: Thử Thách; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Thánh Kinh Và Tôi

Duration:00:03:19

Rô-ma 15 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

11/28/2021
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Rô-ma 15

Duration:00:04:58

Chúa Lập Chức Vụ Thầy Tế Lễ (VPNS)

11/28/2021
Tựa Đề: Chúa Lập Chức Vụ Thầy Tế Lễ; Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 28:1-5; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:43

Sự Cầu Nguyện Diệu Kỳ (Bill Bright)

11/27/2021
Tựa Đề: Sự Cầu Nguyện Diệu Kỳ; Tác Giả: Bill Bright; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:02:54

Cảm Nghĩ Mùa Tạ Ơn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

11/27/2021
Tựa Đề: Cảm Nghĩ Mùa Tạ Ơn; Kinh Thánh: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thỉ; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Orange, Lễ Tạ Ơn

Duration:00:45:19

Rô-ma 13 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

11/26/2021
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Rô-ma 13

Duration:00:02:35

Mạng Lưới Xây Dựng Của Vua Sa-lô-môn (VPNS)

11/26/2021
Tựa Đề: Mạng Lưới Xây Dựng Của Vua Sa-lô-môn; Kinh Thánh: 2 Sử-ký 8:1-6; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:43

Bánh Thuẫn Mùa Lễ Tạ Ơn (Châu Sa)

11/26/2021
Tựa Đề: Bánh Thuẫn Mùa Lễ Tạ Ơn; Tác Giả: Châu Sa; Loạt Bài: Nếp Sống Mới, Lễ Tạ Ơn

Duration:00:05:40

Còn Chín Người Kia Đâu? (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)

11/26/2021
Tựa Đề: Còn Chín Người Kia Đâu?; Kinh Thánh: Lu-ca 17:11-19; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh; Loạt Bài: Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge, Lễ Tạ Ơn

Duration:00:51:04

Rồi Hãy Đến (M. Jeudi)

11/25/2021
Tựa Đề: Rồi Hãy Đến; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Thánh Kinh Và Tôi

Duration:00:02:44

Cảm Tạ Chúa (Mục Sư Lê Hồng Phúc)

11/25/2021
Tựa Đề: Cảm Tạ Chúa; Tác Giả: Mục Sư Lê Hồng Phúc; Loạt Bài: Niềm Tin Và Cuộc Sống, Lễ Tạ Ơn

Duration:00:08:48

Bày Tỏ Lòng Biết Ơn (Ngọc-Huỳnh-Bích)

11/25/2021
Tựa Đề: Bày Tỏ Lòng Biết Ơn; Tác Giả: Ngọc-Huỳnh-Bích; Loạt Bài: Đồng Hành Với Chúa, Lễ Tạ Ơn

Duration:00:04:42

Cảm Tạ Chúa Về Anh Chị Em (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)

11/25/2021
Tựa Đề: Cảm Tạ Chúa Về Anh Chị Em; Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 1:4-9; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Hưng Linh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ, Lễ Tạ Ơn

Duration:00:54:35

Muôn Điều Cảm Ơn Chúa (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)

11/25/2021
Tựa Đề: Muôn Điều Cảm Ơn Chúa; Kinh Thánh: Thi-thiên 103:1-12; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Anh Tuấn; Loạt Bài: Hội Thánh Đức Tin Greenville, Lễ Tạ Ơn

Duration:00:22:13

Rô-ma 12 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

11/25/2021
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Rô-ma 12

Duration:00:03:19

Vâng Lời Chúa Trong Mọi Lãnh Vực (VPNS)

11/25/2021
Tựa Đề: Vâng Lời Chúa Trong Mọi Lãnh Vực; Kinh Thánh: 2 Sử-ký 8:1-17; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:07:57

Ở Trong Xứ (M. Jeudi)

11/24/2021
Tựa Đề: Ở Trong Xứ; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Thánh Kinh Và Tôi

Duration:00:03:19

Ca Ngợi Và Cảm Tạ Chúa Luôn (Joyce Meyer)

11/24/2021
Tựa Đề: Ca Ngợi Và Cảm Tạ Chúa Luôn; Tác Giả: Joyce Meyer; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:05:28

Ba Cách Người Cao Tuổi Và Người Trẻ Tuổi Tôn Trọng Lẫn Nhau (Julie Barrier)

11/24/2021
Tựa Đề: Ba Cách Người Cao Tuổi Và Người Trẻ Tuổi Tôn Trọng Lẫn Nhau; Tác Giả: Julie Barrier; Loạt Bài: Giúp Đỡ Đời Sống, Gia Đình

Duration:00:10:55