VietChristian Podcast-logo

VietChristian Podcast

Religion & Spirituality Podcasts

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Location:

United States

Description:

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Language:

Vietnamese

Contact:

7142486882


Episodes

Người Thầy Tận Tụy (M. Jeudi)

12/9/2021
Tựa Đề: Người Thầy Tận Tụy; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Thánh Kinh Và Tôi

Duration:00:02:22

Ưu Tiên Của Thánh Khiết (Bayless Conley)

12/9/2021
Tựa Đề: Ưu Tiên Của Thánh Khiết; Tác Giả: Bayless Conley; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:02:45

1 Sa-mu-ên 10 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

12/9/2021
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: 1 Sa-mu-ên 10

Duration:00:05:42

Học Chậm, Mau Quên (VPNS)

12/9/2021
Tựa Đề: Học Chậm, Mau Quên; Kinh Thánh: Đa-ni-ên 4:29-33; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:06:01

Quẳng Gánh Nặng Đi Để Theo Đuổi Khải Tượng (Charles E. Blake, Sr.)

12/9/2021
Tựa Đề: Quẳng Gánh Nặng Đi Để Theo Đuổi Khải Tượng; Tác Giả: Charles E. Blake, Sr.; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:04:23

Chẳng Hổ Thẹn Vì Tin Lành (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)

12/9/2021
Tựa Đề: Chẳng Hổ Thẹn Vì Tin Lành; Kinh Thánh: Rô-ma 1:16; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh; Loạt Bài: Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge

Duration:00:42:40

Chúa Là Chúa Tôi (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)

12/9/2021
Tựa Đề: Chúa Là Chúa Tôi; Kinh Thánh: Giăng 20:28; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Nam Florida

Duration:00:33:51

Lời Sự Sống: Bản Chất Thiên Thượng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)

12/9/2021
Tựa Đề: Lời Sự Sống: Bản Chất Thiên Thượng; Kinh Thánh: Giăng 1:1-5; Tác Giả: Mục Sư Lê Hoàng Thái An; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Lễ Giáng Sinh

Duration:00:35:58

Ngọn Nến Yêu Thương (Mục Sư Lê Hồng Phúc)

12/8/2021
Tựa Đề: Ngọn Nến Yêu Thương; Tác Giả: Mục Sư Lê Hồng Phúc; Loạt Bài: Niềm Tin Và Cuộc Sống, Lễ Giáng Sinh

Duration:00:09:57

Yêu Anh Em (M. Jeudi)

12/7/2021
Tựa Đề: Yêu Anh Em; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Thánh Kinh Và Tôi

Duration:00:03:14

Theo Đuổi Lòng Nhu Mì (Whitney Von Lake Hopler)

12/7/2021
Tựa Đề: Theo Đuổi Lòng Nhu Mì; Tác Giả: Whitney Von Lake Hopler; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:02:18

Giáng Sinh Nơi Khiêm Nhường (Mục Sư Lê Thanh Liêm)

12/7/2021
Tựa Đề: Giáng Sinh Nơi Khiêm Nhường; Kinh Thánh: Mi-chê 5:1; Tác Giả: Mục Sư Lê Thanh Liêm; Loạt Bài: Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Lễ Giáng Sinh

Duration:00:32:00

Trông Đợi Chúa (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)

12/7/2021
Tựa Đề: Trông Đợi Chúa; Kinh Thánh: Ê-sai 64:1-9; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Hưng Linh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ, Lễ Giáng Sinh

Duration:00:53:03

Quyền Chủ Tể Của Chúa Trong Sự Giáng Sinh (Mục Sư Trần Quang Tuấn)

12/7/2021
Tựa Đề: Quyền Chủ Tể Của Chúa Trong Sự Giáng Sinh; Kinh Thánh: Lu-ca 2:1-14; Tác Giả: Mục Sư Trần Quang Tuấn; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất, Lễ Giáng Sinh

Duration:00:49:16

Thập Tự Giá Chứng Minh Giá Trị Chúng Ta Thế Nào (Rick Warren)

12/6/2021
Tựa Đề: Thập Tự Giá Chứng Minh Giá Trị Chúng Ta Thế Nào; Tác Giả: Rick Warren; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:02:46

Để Đức Tin Tăng Trưởng (Phần 3) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)

12/6/2021
Tựa Đề: Để Đức Tin Tăng Trưởng (Phần 3); Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 13:8; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Anh Tuấn; Loạt Bài: Hội Thánh Đức Tin Greenville

Duration:00:45:49

Quý Trọng Sự Sống (Mục Sư Lê Hồng Phúc)

12/6/2021
Tựa Đề: Quý Trọng Sự Sống; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:24-26; Tác Giả: Mục Sư Lê Hồng Phúc; Loạt Bài: Hội Thánh Báp Tít Đức Tin

Duration:00:39:57

Theo Đuổi Lòng Nhơn Từ (Whitney Von Lake Hopler)

12/6/2021
Tựa Đề: Theo Đuổi Lòng Nhơn Từ; Tác Giả: Whitney Von Lake Hopler; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:02:28

Một Vai Phụ (M. Jeudi)

12/6/2021
Tựa Đề: Một Vai Phụ; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Thánh Kinh Và Tôi, Lễ Giáng Sinh

Duration:00:03:08

Ngày Trút Bỏ Gánh Nặng (Mục Sư Ngô Đình Can)

12/6/2021
Tựa Đề: Ngày Trút Bỏ Gánh Nặng; Kinh Thánh: Lu-ca 1:5-20; Tác Giả: Mục Sư Ngô Đình Can; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Khởi Đầu Mới, Lễ Giáng Sinh

Duration:00:38:58