VietChristian Podcast-logo

VietChristian Podcast

Religion & Spirituality Podcasts

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Location:

United States

Description:

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Language:

Vietnamese

Contact:

7142486882


Episodes

Tiếp Nhận Nhau (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)

1/26/2022
Tựa Đề: Tiếp Nhận Nhau; Kinh Thánh: Rô-ma 14:1-12; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Hưng Linh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ

Duration:00:53:15

2 Sa-mu-ên 22 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

1/26/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: 2 Sa-mu-ên 22

Duration:00:06:39

Áo Dài Của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm (VPNS)

1/26/2022
Tựa Đề: Áo Dài Của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm; Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 28:31-35; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:22

2 Sa-mu-ên 21 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

1/25/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: 2 Sa-mu-ên 21

Duration:00:05:17

Nhận Lại Gấp Nhiều Hơn (VPNS)

1/25/2022
Tựa Đề: Nhận Lại Gấp Nhiều Hơn; Kinh Thánh: 2 Sử-ký 9:9-12; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:42

2 Sa-mu-ên 20 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

1/24/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: 2 Sa-mu-ên 20

Duration:00:06:00

Tìm Kiếm Sự Khôn Ngoan (VPNS)

1/24/2022
Tựa Đề: Tìm Kiếm Sự Khôn Ngoan; Kinh Thánh: 2 Sử-ký 9:1-8; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:06:37

2 Sa-mu-ên 19 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

1/23/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: 2 Sa-mu-ên 19

Duration:00:08:39

Làm Mọi Sự Vì Tình Yêu Thương (VPNS)

1/23/2022
Tựa Đề: Làm Mọi Sự Vì Tình Yêu Thương; Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 16:12-14; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:10

Chân Trời Mới 1/2022 (VPNS)

1/22/2022
Tựa Đề: Chân Trời Mới 1/2022; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Chân Trời Mới, Năm Mới

Duration:00:40:45

Phút Giao Thừa, Giờ Đổi Mới (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)

1/22/2022
Tựa Đề: Phút Giao Thừa, Giờ Đổi Mới; Kinh Thánh: Thi-thiên 90:12; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng; Loạt Bài: Văn Hóa Và Niềm Tin

Duration:00:08:42

Tái Lập Đời Sống Kỷ Luật: Quyết Không Thỏa Hiệp (II) (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)

1/22/2022
Tựa Đề: Tái Lập Đời Sống Kỷ Luật: Quyết Không Thỏa Hiệp (II); Kinh Thánh: Nê-hê-mi 13; Tác Giả: Mục Sư Lê Hoàng Thái An; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Tái Lập Đời Sống (Nê-hê-mi)

Duration:00:51:11

Được Phục Hồi Đặc Quyền (Mục Sư Lê Hồng Phúc)

1/22/2022
Tựa Đề: Được Phục Hồi Đặc Quyền; Kinh Thánh: Ru-tơ 2:1-23; Tác Giả: Mục Sư Lê Hồng Phúc; Loạt Bài: Hội Thánh Báp Tít Đức Tin

Duration:00:44:05

Thời Điểm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

1/22/2022
Tựa Đề: Thời Điểm; Kinh Thánh: Truyền-đạo 3:1-11; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thỉ; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Orange

Duration:00:45:07

2 Sa-mu-ên 18 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

1/22/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: 2 Sa-mu-ên 18

Duration:00:06:53

Thói Đời: Quý Giàu Khinh Nghèo (VPNS)

1/22/2022
Tựa Đề: Thói Đời: Quý Giàu Khinh Nghèo; Kinh Thánh: Châm-ngôn 14:19-24; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:40

2 Sa-mu-ên 17 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

1/21/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: 2 Sa-mu-ên 17

Duration:00:05:47

Trung Tín Phục Vụ Chúa (VPNS)

1/21/2022
Tựa Đề: Trung Tín Phục Vụ Chúa; Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 16:10-11; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:10

2 Sa-mu-ên 16 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

1/20/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: 2 Sa-mu-ên 16

Duration:00:04:47

Sẵn Lòng Phục Vụ Chúa (VPNS)

1/20/2022
Tựa Đề: Sẵn Lòng Phục Vụ Chúa; Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 16:5-9; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:29