VietChristian Podcast-logo

VietChristian Podcast

Religion & Spirituality Podcasts

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Location:

United States

Description:

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Language:

Vietnamese

Contact:

7142486882


Episodes

Hãy Tìm Những Sự Ở Trên Trời Trong Năm Mới (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)

1/16/2022
Tựa Đề: Hãy Tìm Những Sự Ở Trên Trời Trong Năm Mới; Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:1-3; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh; Loạt Bài: Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge

Duration:00:33:37

2 Sa-mu-ên 12 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

1/16/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: 2 Sa-mu-ên 12

Duration:00:06:02

Mọi Sự Đều Trở Nên Mới (VPNS)

1/16/2022
Tựa Đề: Mọi Sự Đều Trở Nên Mới; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 9:14-17; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:46

Thánh Kinh Và... Tôi (M. Jeudi)

1/16/2022
Tựa Đề: Thánh Kinh Và... Tôi; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Thánh Kinh Và Tôi

Duration:00:02:47

2 Sa-mu-ên 11 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

1/15/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: 2 Sa-mu-ên 11

Duration:00:05:00

Biết Sợ Và Tránh Khỏi Điều Ác (VPNS)

1/15/2022
Tựa Đề: Biết Sợ Và Tránh Khỏi Điều Ác; Kinh Thánh: Châm-ngôn 14:16-18; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:41

Đời Sống Có Thánh Linh Dẫn Dắt (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)

1/14/2022
Tựa Đề: Đời Sống Có Thánh Linh Dẫn Dắt; Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:18-6:10; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Nam Florida

Duration:00:48:29

Tôn Thờ Thiên Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

1/14/2022
Tựa Đề: Tôn Thờ Thiên Chúa; Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 10:19-25; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thỉ; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Orange

Duration:00:44:29

Sự Phục Hưng (Bill Bright)

1/14/2022
Tựa Đề: Sự Phục Hưng; Tác Giả: Bill Bright; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:03:40

Thiên Chúa Nuôi Dưỡng Linh Hồn Tôi (Max Lucado)

1/14/2022
Tựa Đề: Thiên Chúa Nuôi Dưỡng Linh Hồn Tôi; Tác Giả: Max Lucado; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:03:47

Chuyển Giao Niềm Tin (M. Jeudi)

1/14/2022
Tựa Đề: Chuyển Giao Niềm Tin; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Thánh Kinh Và Tôi

Duration:00:02:50

Những Trở Ngại Là Các Cơ Hội (Charles Stanley)

1/13/2022
Tựa Đề: Những Trở Ngại Là Các Cơ Hội; Tác Giả: Charles Stanley; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:03:46

Yêu Chúa (M. Jeudi)

1/13/2022
Tựa Đề: Yêu Chúa; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Thánh Kinh Và Tôi

Duration:00:03:15

Tin Vào Chúa Nhìn Tích Cực Vì Tương Lai (Joyce Meyer)

1/13/2022
Tựa Đề: Tin Vào Chúa Nhìn Tích Cực Vì Tương Lai; Tác Giả: Joyce Meyer; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:05:15

Lời Chúc Đầu Năm (Bạch-Tuyết)

1/13/2022
Tựa Đề: Lời Chúc Đầu Năm; Tác Giả: Bạch-Tuyết; Loạt Bài: Năm Mới

Duration:00:08:48

Đầu Năm Tìm Phước (Mục Sư Lê Thanh Liêm)

1/13/2022
Tựa Đề: Đầu Năm Tìm Phước; Kinh Thánh: Thi-thiên 1:1-3; Tác Giả: Mục Sư Lê Thanh Liêm; Loạt Bài: Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm

Duration:01:07:37

Giá Trị Của Viên Ngọc Khôn Ngoan (Mục Sư Huỳnh John Hùng)

1/13/2022
Tựa Đề: Giá Trị Của Viên Ngọc Khôn Ngoan; Kinh Thánh: Châm-ngôn 3:13-35; Tác Giả: Mục Sư Huỳnh John Hùng; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle

Duration:00:38:45

2 Sa-mu-ên 09 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

1/13/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: 2 Sa-mu-ên 09

Duration:00:02:41

Dẹp Bỏ Thần Tượng (VPNS)

1/13/2022
Tựa Đề: Dẹp Bỏ Thần Tượng; Kinh Thánh: Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:1-4; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:47

Dấu Hiệu Sự Tái Sanh (Phần 1) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)

1/12/2022
Tựa Đề: Dấu Hiệu Sự Tái Sanh (Phần 1); Kinh Thánh: Giăng 3:1-10; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Anh Tuấn; Loạt Bài: Hội Thánh Đức Tin Greenville

Duration:00:42:03