VietChristian Podcast-logo

VietChristian Podcast

Religion & Spirituality Podcasts

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Location:

United States

Description:

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Language:

Vietnamese

Contact:

7142486882


Episodes

Nguồn Phuớc Chúa Hứa Cho (Mục Sư Lê Thanh Liêm)

1/17/2022
Tựa Đề: Nguồn Phuớc Chúa Hứa Cho; Kinh Thánh: Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:1-14; Tác Giả: Mục Sư Lê Thanh Liêm; Loạt Bài: Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm

Duration:01:01:52

Phục Hồi Tình Người (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)

1/17/2022
Tựa Đề: Phục Hồi Tình Người; Kinh Thánh: Rô-ma 12:9-21; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Hưng Linh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ

Duration:00:52:49

Ơn Trời Trong Khó Khăn (Mục Sư Huỳnh John Hùng)

1/17/2022
Tựa Đề: Ơn Trời Trong Khó Khăn; Kinh Thánh: Ru-tơ 1:1-5; Tác Giả: Mục Sư Huỳnh John Hùng; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle

Duration:00:40:30

Cả Kinh Thánh Đều Được Chúa Thần Cảm (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)

1/17/2022
Tựa Đề: Cả Kinh Thánh Đều Được Chúa Thần Cảm; Kinh Thánh: Giô-suê 1:1-9; ; 2 Ti-mô-thê 3:10-17; Tác Giả: Mục Sư Trịnh Văn Khánh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển

Duration:00:38:47

2 Sa-mu-ên 13 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

1/17/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: 2 Sa-mu-ên 13

Duration:00:07:44

Đến Với Chúa Giê-xu Bằng Đức Tin (VPNS)

1/17/2022
Tựa Đề: Đến Với Chúa Giê-xu Bằng Đức Tin; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 9:18-19; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:10

Hiệu Ứng Gợn Sóng Cuộc Đời Chúng Ta (Bill Bright)

1/17/2022
Tựa Đề: Hiệu Ứng Gợn Sóng Cuộc Đời Chúng Ta; Tác Giả: Bill Bright; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:03:23

Làm Hài Lòng Mọi Người Là Thờ Hình Tượng (Rick Warren)

1/17/2022
Tựa Đề: Làm Hài Lòng Mọi Người Là Thờ Hình Tượng; Tác Giả: Rick Warren; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:03:15

Một Năm Trong Quyền Năng Của Chúa (Mục Sư Ngô Đình Can)

1/16/2022
Tựa Đề: Một Năm Trong Quyền Năng Của Chúa; Kinh Thánh: Công-vụ các Sứ-đồ 4:31-33; Tác Giả: Mục Sư Ngô Đình Can; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Khởi Đầu Mới

Duration:00:49:44

Làm Sao Đối Mặt Với Biến Động Mà Không Hoảng Loạn (Bayless Conley)

1/16/2022
Tựa Đề: Làm Sao Đối Mặt Với Biến Động Mà Không Hoảng Loạn; Tác Giả: Bayless Conley; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:05:31

Ghi Nhớ Lời Chúa (Ngọc-Huỳnh-Bích)

1/16/2022
Tựa Đề: Ghi Nhớ Lời Chúa; Tác Giả: Ngọc-Huỳnh-Bích; Loạt Bài: Đồng Hành Với Chúa

Duration:00:08:08

Hãy Tìm Những Sự Ở Trên Trời Trong Năm Mới (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)

1/16/2022
Tựa Đề: Hãy Tìm Những Sự Ở Trên Trời Trong Năm Mới; Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:1-3; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh; Loạt Bài: Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge

Duration:00:33:37

2 Sa-mu-ên 12 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

1/16/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: 2 Sa-mu-ên 12

Duration:00:06:02

Mọi Sự Đều Trở Nên Mới (VPNS)

1/16/2022
Tựa Đề: Mọi Sự Đều Trở Nên Mới; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 9:14-17; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:46

Thánh Kinh Và... Tôi (M. Jeudi)

1/16/2022
Tựa Đề: Thánh Kinh Và... Tôi; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Thánh Kinh Và Tôi

Duration:00:02:47

2 Sa-mu-ên 11 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

1/15/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: 2 Sa-mu-ên 11

Duration:00:05:00

Biết Sợ Và Tránh Khỏi Điều Ác (VPNS)

1/15/2022
Tựa Đề: Biết Sợ Và Tránh Khỏi Điều Ác; Kinh Thánh: Châm-ngôn 14:16-18; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:41

Đời Sống Có Thánh Linh Dẫn Dắt (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)

1/14/2022
Tựa Đề: Đời Sống Có Thánh Linh Dẫn Dắt; Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:18-6:10; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Nam Florida

Duration:00:48:29

Tôn Thờ Thiên Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

1/14/2022
Tựa Đề: Tôn Thờ Thiên Chúa; Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 10:19-25; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thỉ; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Orange

Duration:00:44:29

Sự Phục Hưng (Bill Bright)

1/14/2022
Tựa Đề: Sự Phục Hưng; Tác Giả: Bill Bright; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:03:40