VietChristian Podcast-logo

VietChristian Podcast

Religion & Spirituality Podcasts

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Location:

United States

Description:

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Language:

Vietnamese

Contact:

7142486882


Episodes

2 Sa-mu-ên 16 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

1/20/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: 2 Sa-mu-ên 16

Duration:00:04:47

Sẵn Lòng Phục Vụ Chúa (VPNS)

1/20/2022
Tựa Đề: Sẵn Lòng Phục Vụ Chúa; Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 16:5-9; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:29

2 Sa-mu-ên 15 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

1/19/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: 2 Sa-mu-ên 15

Duration:00:07:15

Đức Giê-hô-va Từ Thuở Xưa (VPNS)

1/19/2022
Tựa Đề: Đức Giê-hô-va Từ Thuở Xưa; Kinh Thánh: Giê-rê-mi 31:1-4; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:31

Kêu Cầu Chúa (Ngọc-Huỳnh-Bích)

1/19/2022
Tựa Đề: Kêu Cầu Chúa; Tác Giả: Ngọc-Huỳnh-Bích; Loạt Bài: Đồng Hành Với Chúa

Duration:00:06:54

Khắc Phục Sự Cám Dỗ (Whitney Von Lake Hopler)

1/19/2022
Tựa Đề: Khắc Phục Sự Cám Dỗ; Tác Giả: Whitney Von Lake Hopler; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:02:53

Phàm Nơi Nào Bàn Chân Ngươi Đạp Đến (Mục Sư Đỗ Đình Song)

1/19/2022
Tựa Đề: Phàm Nơi Nào Bàn Chân Ngươi Đạp Đến; Kinh Thánh: Giô-suê 1:1-9; Tác Giả: Mục Sư Đỗ Đình Song; Loạt Bài: n/a

Duration:00:32:28

Thờ Phượng Chúa Với Cả Tấm Lòng (Mục Sư Đặng Quy Thế)

1/19/2022
Tựa Đề: Thờ Phượng Chúa Với Cả Tấm Lòng; Kinh Thánh: Thi-thiên 84; Tác Giả: Mục Sư Đặng Quy Thế; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth

Duration:00:37:06

Cách Bước Theo Thánh Linh (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)

1/19/2022
Tựa Đề: Cách Bước Theo Thánh Linh; Kinh Thánh: Rô-ma 8:1-11; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Nam Florida

Duration:00:55:03

Đức Tin Lớn (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)

1/19/2022
Tựa Đề: Đức Tin Lớn; Kinh Thánh: Lu-ca 7:1-10; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh; Loạt Bài: Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge

Duration:00:42:41

2 Sa-mu-ên 14 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

1/18/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: 2 Sa-mu-ên 14

Duration:00:06:46

Sửa Phạt Vì Tình Yêu (VPNS)

1/18/2022
Tựa Đề: Sửa Phạt Vì Tình Yêu; Kinh Thánh: Giê-rê-mi 30:11-24; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:07:29

Nguồn Phuớc Chúa Hứa Cho (Mục Sư Lê Thanh Liêm)

1/17/2022
Tựa Đề: Nguồn Phuớc Chúa Hứa Cho; Kinh Thánh: Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:1-14; Tác Giả: Mục Sư Lê Thanh Liêm; Loạt Bài: Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm

Duration:01:01:52

Phục Hồi Tình Người (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)

1/17/2022
Tựa Đề: Phục Hồi Tình Người; Kinh Thánh: Rô-ma 12:9-21; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Hưng Linh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ

Duration:00:52:49

Ơn Trời Trong Khó Khăn (Mục Sư Huỳnh John Hùng)

1/17/2022
Tựa Đề: Ơn Trời Trong Khó Khăn; Kinh Thánh: Ru-tơ 1:1-5; Tác Giả: Mục Sư Huỳnh John Hùng; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle

Duration:00:40:30

Cả Kinh Thánh Đều Được Chúa Thần Cảm (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)

1/17/2022
Tựa Đề: Cả Kinh Thánh Đều Được Chúa Thần Cảm; Kinh Thánh: Giô-suê 1:1-9; ; 2 Ti-mô-thê 3:10-17; Tác Giả: Mục Sư Trịnh Văn Khánh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển

Duration:00:38:47

2 Sa-mu-ên 13 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

1/17/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: 2 Sa-mu-ên 13

Duration:00:07:44

Đến Với Chúa Giê-xu Bằng Đức Tin (VPNS)

1/17/2022
Tựa Đề: Đến Với Chúa Giê-xu Bằng Đức Tin; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 9:18-19; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:10

Hiệu Ứng Gợn Sóng Cuộc Đời Chúng Ta (Bill Bright)

1/17/2022
Tựa Đề: Hiệu Ứng Gợn Sóng Cuộc Đời Chúng Ta; Tác Giả: Bill Bright; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:03:23

Làm Hài Lòng Mọi Người Là Thờ Hình Tượng (Rick Warren)

1/17/2022
Tựa Đề: Làm Hài Lòng Mọi Người Là Thờ Hình Tượng; Tác Giả: Rick Warren; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:03:15