VietChristian Podcast-logo

VietChristian Podcast

Religion & Spirituality Podcasts

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Location:

United States

Description:

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Language:

Vietnamese

Contact:

7142486882


Episodes

Nhận Ra Nhược Điểm Của Bạn (Charles Stanley)

5/27/2022
Tựa Đề: Nhận Ra Nhược Điểm Của Bạn; Tác Giả: Charles Stanley; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:03:05

Thảm Kịch Cá Nhân (Bill Bright)

5/27/2022
Tựa Đề: Thảm Kịch Cá Nhân; Tác Giả: Bill Bright; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:04:15

Kiêu Ngạo Đi Trước, Bại Hoại Theo Sau (VPNS)

5/27/2022
Tựa Đề: Kiêu Ngạo Đi Trước, Bại Hoại Theo Sau; Kinh Thánh: 2 Sử-ký 12:1-4; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:54

Tặng Phẩm Của Chúa (Mục Sư Lê Hồng Phúc)

5/27/2022
Tựa Đề: Tặng Phẩm Của Chúa; Tác Giả: Mục Sư Lê Hồng Phúc; Loạt Bài: Niềm Tin Và Cuộc Sống

Duration:00:09:13

Đánh Trận Tốt Lành (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

5/26/2022
Tựa Đề: Đánh Trận Tốt Lành; Kinh Thánh: 2 Ti-mô-thê 4:1-8; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thỉ; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Orange

Duration:00:45:53

Tâm Tình Như Đấng Christ (Mục Sư Võ Hoàng Sinh Nhựt)

5/26/2022
Tựa Đề: Tâm Tình Như Đấng Christ; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 9:35-38; Tác Giả: Mục Sư Võ Hoàng Sinh Nhựt; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành North Hollywood

Duration:00:47:13

Ê-sai 25 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

5/26/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Ê-sai 25

Duration:00:02:29

Sẵn Sàng Lìa Bỏ Để Theo Chúa (VPNS)

5/26/2022
Tựa Đề: Sẵn Sàng Lìa Bỏ Để Theo Chúa; Kinh Thánh: 2 Sử-ký 11:13-23; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:07:08

Học Tập Theo Chúa Để Lãnh Đạo (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)

5/25/2022
Tựa Đề: Học Tập Theo Chúa Để Lãnh Đạo; Kinh Thánh: Giô-suê 1:1-2; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Nam Florida

Duration:00:44:23

Phước Của Người Sống Cho Chúa (Mục Sư Đoàn Trung Tín)

5/25/2022
Tựa Đề: Phước Của Người Sống Cho Chúa; Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 35; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Trung Tín; Loạt Bài: Hội Thánh Truyền Giảng Phúc Âm

Duration:00:34:48

Chuyện… Tìm Kiếm (Mục Sư Nguyễn Đình Liễu)

5/25/2022
Tựa Đề: Chuyện… Tìm Kiếm; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Đình Liễu; Loạt Bài: Bài Viết

Duration:00:10:40

Ê-sai 24 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

5/25/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Ê-sai 24

Duration:00:03:53

Anh Em Là Bức Thư Của Đấng Christ (VPNS)

5/25/2022
Tựa Đề: Anh Em Là Bức Thư Của Đấng Christ; Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 3:1-3; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:22

Năng Lực Của Lời Thú Nhận Khiêm Nhường (Rick Warren)

5/24/2022
Tựa Đề: Năng Lực Của Lời Thú Nhận Khiêm Nhường; Tác Giả: Rick Warren; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:03:54

Đắng Hóa Ngọt (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)

5/24/2022
Tựa Đề: Đắng Hóa Ngọt; Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-27; Gia-cơ 3:9-18; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Hưng Linh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ

Duration:00:56:04

Ê-sai 23 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

5/24/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Ê-sai 23

Duration:00:03:28

Mùi Thơm Của Tin Lành (VPNS)

5/24/2022
Tựa Đề: Mùi Thơm Của Tin Lành; Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 2:12-17; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:31

Nữ Truyền Giáo Mary Slessor (1848-1915) (Ngọc-Huỳnh-Bích)

5/23/2022
Tựa Đề: Nữ Truyền Giáo Mary Slessor (1848-1915); Tác Giả: Ngọc-Huỳnh-Bích; Loạt Bài: Đồng Hành Với Chúa

Duration:00:06:21

Đất Sét Cần Được Nhào Nặn (Mục Sư Đỗ Đình Song)

5/23/2022
Tựa Đề: Đất Sét Cần Được Nhào Nặn; Kinh Thánh: Giê-rê-mi 18:1-6; 2 Cô-rinh-tô 4:7-14; Tác Giả: Mục Sư Đỗ Đình Song; Loạt Bài: n/a

Duration:00:29:45

Ê-sai 22 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

5/23/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Ê-sai 22

Duration:00:04:17