VietChristian Podcast-logo

VietChristian Podcast

Religion & Spirituality Podcasts

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Location:

United States

Description:

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Language:

Vietnamese

Contact:

7142486882


Episodes

Hãy Mạnh Mẽ Trong Chúa (Mục Sư Ngô Đình Can)

5/15/2022
Tựa Đề: Hãy Mạnh Mẽ Trong Chúa; Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:10-12; Tác Giả: Mục Sư Ngô Đình Can; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Khởi Đầu Mới

Duration:00:53:15

Phuớc Hạnh Muôn Đời Đã Định Sẵn (Mục Sư Huỳnh John Hùng)

5/15/2022
Tựa Đề: Phuớc Hạnh Muôn Đời Đã Định Sẵn; Kinh Thánh: Ru-tơ 4:13-22; Tác Giả: Mục Sư Huỳnh John Hùng; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle

Duration:00:27:04

Làm Sáng Danh Chúa Qua Cách Ăn Uống (VPNS)

5/15/2022
Tựa Đề: Làm Sáng Danh Chúa Qua Cách Ăn Uống; Kinh Thánh: Phục-truyền Luật-lệ Ký 14:3-21; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:06:49

Điều Rất Cần Cho Chúng Ta (Mục Sư Trần Hữu Thành)

5/15/2022
Tựa Đề: Điều Rất Cần Cho Chúng Ta; Tác Giả: Mục Sư Trần Hữu Thành; Loạt Bài: Tin Lành

Duration:00:05:45

Thượng Đế Có Thật Chăng? (Mục Sư Nguyên Kim Thánh)

5/15/2022
Tựa Đề: Thượng Đế Có Thật Chăng?; Tác Giả: Mục Sư Nguyên Kim Thánh; Loạt Bài: Tin Lành

Duration:00:18:35

Truyền Giáo Là Những Việc Chúng Ta Đang Làm (Mục Sư Nguyễn Văn Huệ)

5/15/2022
Tựa Đề: Truyền Giáo Là Những Việc Chúng Ta Đang Làm; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Văn Huệ; Loạt Bài: Bài Viết

Duration:00:10:38

Bạn Muốn Tìm Thấy Hạnh Phúc Vĩnh Cửu? (Mục Sư Phạm Hữu Nhiên)

5/14/2022
Tựa Đề: Bạn Muốn Tìm Thấy Hạnh Phúc Vĩnh Cửu?; Tác Giả: Mục Sư Phạm Hữu Nhiên; Loạt Bài: Tin Lành

Duration:00:08:44

Chết (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

5/14/2022
Tựa Đề: Chết; Kinh Thánh: Rô-ma 6:23; Công-vụ các Sứ-đồ 4:12; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thỉ; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Orange

Duration:00:42:03

Mưu Sự Tại Nhân, Thành Sự Tại Thiên (VPNS)

5/14/2022
Tựa Đề: Mưu Sự Tại Nhân, Thành Sự Tại Thiên; Kinh Thánh: Châm-ngôn 16:1-9; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:06:16

Cuộc Đời Cơ-đốc (M. Jeudi)

5/14/2022
Tựa Đề: Cuộc Đời Cơ-đốc; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Hạt Giống Tốt

Duration:00:05:35

Chớ Sống Khuôn Rập Theo Đời (VPNS)

5/13/2022
Tựa Đề: Chớ Sống Khuôn Rập Theo Đời; Kinh Thánh: Phục-truyền Luật-lệ Ký 14:1-2; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:02

Đời Sống Khổ Hạnh (Bạch-Tuyết)

5/13/2022
Tựa Đề: Đời Sống Khổ Hạnh; Tác Giả: Bạch-Tuyết; Loạt Bài: Bài Viết

Duration:00:10:25

Sự Cám Dỗ Đến Từ Giữa Anh Chị Em (VPNS)

5/12/2022
Tựa Đề: Sự Cám Dỗ Đến Từ Giữa Anh Chị Em; Kinh Thánh: Phục-truyền Luật-lệ Ký 13:12-18; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:57

Phẩm Hạnh Của Người Mẹ Cơ Đốc (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)

5/12/2022
Tựa Đề: Phẩm Hạnh Của Người Mẹ Cơ Đốc; Kinh Thánh: Châm-ngôn 31:27; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh; Loạt Bài: Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge, Ngày Từ Mẫu

Duration:00:42:02

Người Nữ Đầy Đức Tin (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)

5/12/2022
Tựa Đề: Người Nữ Đầy Đức Tin; Kinh Thánh: 2 Các Vua 4:8-37; Tác Giả: Mục Sư Lê Hoàng Thái An; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Ngày Từ Mẫu

Duration:00:39:45

Gừng Cay Muối Mặn (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)

5/12/2022
Tựa Đề: Gừng Cay Muối Mặn; Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:21; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng; Loạt Bài: Văn Hóa Và Niềm Tin

Duration:00:09:12

Chốn Nương Thân (M. Jeudi)

5/12/2022
Tựa Đề: Chốn Nương Thân; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Hạt Giống Tốt

Duration:00:05:19

Nhân Ngày Của Mẹ, Nói Về... Người Mẹ Tin Kính (Mục Sư Nguyễn Đình Liễu)

5/12/2022
Tựa Đề: Nhân Ngày Của Mẹ, Nói Về... Người Mẹ Tin Kính; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Đình Liễu; Loạt Bài: Ngày Từ Mẫu

Duration:00:08:50

Cho Đến Chừng (VPNS)

5/11/2022
Tựa Đề: Cho Đến Chừng; Kinh Thánh: Đa-ni-ên 7:9-28; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:08:57

Nguồn An Ủi Giữa Những Niềm Đau (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)

5/11/2022
Tựa Đề: Nguồn An Ủi Giữa Những Niềm Đau; Kinh Thánh: Thi-thiên 43; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Hưng Linh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ

Duration:00:47:24