VietChristian Podcast-logo

VietChristian Podcast

Religion & Spirituality Podcasts

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Location:

United States

Description:

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Language:

Vietnamese

Contact:

7142486882


Episodes

Sống Vui Lòng Chúa (VPNS)

5/21/2022
Tựa Đề: Sống Vui Lòng Chúa; Kinh Thánh: Châm-ngôn 16:1-9; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:06:28

Lựa Chọn Tình Yêu Hơn Quyền Lợi (Charles Stanley)

5/20/2022
Tựa Đề: Lựa Chọn Tình Yêu Hơn Quyền Lợi; Tác Giả: Charles Stanley; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:02:33

Phàn Nàn Chúa Hay Cảm Ơn Ngài? (Bill Bright)

5/20/2022
Tựa Đề: Phàn Nàn Chúa Hay Cảm Ơn Ngài?; Tác Giả: Bill Bright; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:03:13

Trong Những Ngày Đến (VPNS)

5/20/2022
Tựa Đề: Trong Những Ngày Đến; Kinh Thánh: Giê-rê-mi 33:14-26; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:07:42

Nền Của Sự Cảm Tạ - Phục Vụ - Tận Hiến Là Lòng Biết Ơn (Mục Sư Đỗ Đình Song)

5/20/2022
Tựa Đề: Nền Của Sự Cảm Tạ - Phục Vụ - Tận Hiến Là Lòng Biết Ơn; Kinh Thánh: Giăng 12:1-11; Tác Giả: Mục Sư Đỗ Đình Song; Loạt Bài: n/a

Duration:00:31:03

Giá Trị Và Ích Lợi Của Kinh Thánh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

5/20/2022
Tựa Đề: Giá Trị Và Ích Lợi Của Kinh Thánh; Kinh Thánh: 2 Ti-mô-thê 3:14-17; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thỉ; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Orange

Duration:00:45:16

Mặn Mà Có Duyên (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)

5/20/2022
Tựa Đề: Mặn Mà Có Duyên; Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:6; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng; Loạt Bài: Văn Hóa Và Niềm Tin

Duration:00:14:27

Ê-sai 16 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

5/19/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Ê-sai 16

Duration:00:02:54

Ê-sai 15 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

5/19/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Ê-sai 15

Duration:00:01:50

Hãy Kêu Cầu Ta (VPNS)

5/19/2022
Tựa Đề: Hãy Kêu Cầu Ta; Kinh Thánh: Giê-rê-mi 33:1-13; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:07:55

Chúa Cần Dùng Nó (Mục Sư Lê Hồng Phúc)

5/19/2022
Tựa Đề: Chúa Cần Dùng Nó; Tác Giả: Mục Sư Lê Hồng Phúc; Loạt Bài: Niềm Tin Và Cuộc Sống

Duration:00:09:49

Thiên Đàng Hay Địa Ngục (Ngọc-Huỳnh-Bích)

5/19/2022
Tựa Đề: Thiên Đàng Hay Địa Ngục; Tác Giả: Ngọc-Huỳnh-Bích; Loạt Bài: Đồng Hành Với Chúa

Duration:00:05:29

Chuyện... Trên Trời, Dưới Đất (Mục Sư Nguyễn Đình Liễu)

5/19/2022
Tựa Đề: Chuyện... Trên Trời, Dưới Đất; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Đình Liễu; Loạt Bài: Bài Viết

Duration:00:11:37

Ê-sai 14 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

5/18/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Ê-sai 14

Duration:00:05:50

Sứ Mệnh Cho Ít-ra-ên (VPNS)

5/18/2022
Tựa Đề: Sứ Mệnh Cho Ít-ra-ên; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 10:5-8; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:25

Sống Tin Kính (Mục Sư Lê Hồng Phúc)

5/18/2022
Tựa Đề: Sống Tin Kính; Tác Giả: Mục Sư Lê Hồng Phúc; Loạt Bài: Niềm Tin Và Cuộc Sống

Duration:00:09:03

Khi Thấy Ngày Chúa Càng Gần (Mục Sư Hà Minh Quang Huy)

5/18/2022
Tựa Đề: Khi Thấy Ngày Chúa Càng Gần; Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 10:24-25; Tác Giả: Mục Sư Hà Minh Quang Huy; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành North Hollywood

Duration:00:37:05

Nhiều Biết Bao (Ngọc-Huỳnh-Bích)

5/18/2022
Tựa Đề: Nhiều Biết Bao; Tác Giả: Ngọc-Huỳnh-Bích; Loạt Bài: Đồng Hành Với Chúa

Duration:00:09:53

Nữ Truyền Giáo Ann Hasseltine Judson (1789-1826) (Ngọc-Huỳnh-Bích)

5/18/2022
Tựa Đề: Nữ Truyền Giáo Ann Hasseltine Judson (1789-1826); Tác Giả: Ngọc-Huỳnh-Bích; Loạt Bài: Đồng Hành Với Chúa

Duration:00:07:53

Người Mẹ Ca-na-an (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)

5/18/2022
Tựa Đề: Người Mẹ Ca-na-an; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 15:21-28; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Anh Tuấn; Loạt Bài: Hội Thánh Đức Tin Greenville

Duration:00:36:59