VietChristian Podcast-logo

VietChristian Podcast

Religion & Spirituality Podcasts

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Location:

United States

Description:

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Language:

Vietnamese

Contact:

7142486882


Episodes

Thế Giới Mới (M. Jeudi)

6/25/2022
Tựa Đề: Thế Giới Mới; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Hạt Giống Tốt

Duration:00:05:53

Chấp Sự (M. Jeudi)

6/25/2022
Tựa Đề: Chấp Sự; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Hạt Giống Tốt

Duration:00:05:46

Trung Tín Cho Đến Chết (Thanh Ngân)

6/25/2022
Tựa Đề: Trung Tín Cho Đến Chết; Tác Giả: Thanh Ngân; Loạt Bài: Bài Viết

Duration:00:06:23

Đáp Ứng Với Sự Thất Vọng (Charles Stanley)

6/25/2022
Tựa Đề: Đáp Ứng Với Sự Thất Vọng; Tác Giả: Charles Stanley; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:03:20

Một Doanh Nhân Hiệu Quả (Bill Bright)

6/25/2022
Tựa Đề: Một Doanh Nhân Hiệu Quả; Tác Giả: Bill Bright; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:04:34

Động Cơ Thúc Đẩy (VPNS)

6/25/2022
Tựa Đề: Động Cơ Thúc Đẩy; Kinh Thánh: Châm-ngôn 16:25-30; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:51

Lòng Vô Tín Che Khuất Tin Lành (VPNS)

6/24/2022
Tựa Đề: Lòng Vô Tín Che Khuất Tin Lành; Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 4:1-6; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:06:09

Làm Cha Trong Thời Kỳ Khó Khăn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

6/24/2022
Tựa Đề: Làm Cha Trong Thời Kỳ Khó Khăn; Kinh Thánh: 2 Ti-mô-thê 3:1-17; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thỉ; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Orange, Ngày Từ Phụ

Duration:00:45:39

Thực Thi Đại Mạng Lệnh (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)

6/23/2022
Tựa Đề: Thực Thi Đại Mạng Lệnh; Kinh Thánh: Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Tác Giả: Mục Sư Lê Hoàng Thái An; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành North Hollywood

Duration:00:38:34

Ê-sai 54 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

6/23/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Ê-sai 54

Duration:00:03:24

Tự Do Nhìn Xem Vinh Quang Chúa (VPNS)

6/23/2022
Tựa Đề: Tự Do Nhìn Xem Vinh Quang Chúa; Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 3:12-18; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:47

Để Xây, Giữ, Và Lao Lực Ích Lợi (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)

6/22/2022
Tựa Đề: Để Xây, Giữ, Và Lao Lực Ích Lợi; Kinh Thánh: Thi-thiên 127:1-5; Ê-phê-sô 2:19-22; Tác Giả: Mục Sư Trịnh Văn Khánh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển, Ngày Từ Phụ

Duration:00:43:29

Bắt Chước Cha Trọn Vẹn (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)

6/22/2022
Tựa Đề: Bắt Chước Cha Trọn Vẹn; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:43-48; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh; Loạt Bài: Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge, Ngày Từ Phụ

Duration:00:42:49

Người Thợ Xây (Mục Sư Lê Hồng Phúc)

6/22/2022
Tựa Đề: Người Thợ Xây; Kinh Thánh: Thi-thiên 127:1-5; Tác Giả: Mục Sư Lê Hồng Phúc; Loạt Bài: Hội Thánh Báp Tít Đức Tin, Ngày Từ Phụ

Duration:00:38:08

Ê-sai 53 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

6/22/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Ê-sai 53

Duration:00:02:47

Giao Ước Cũ Và Giao Ước Mới (VPNS)

6/22/2022
Tựa Đề: Giao Ước Cũ Và Giao Ước Mới; Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 3:4-11; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:06:24

Người Nam Gương Mẫu (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)

6/21/2022
Tựa Đề: Người Nam Gương Mẫu; Kinh Thánh: Gióp 1:1-5; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Nam Florida

Duration:00:39:39

Người Làm Cha (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)

6/21/2022
Tựa Đề: Người Làm Cha; Kinh Thánh: 1 Giăng 2:12-17; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Hưng Linh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ

Duration:00:56:28

Ê-sai 52 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

6/21/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Ê-sai 52

Duration:00:02:48

Sống Đời Vâng Phục Chúa (VPNS)

6/21/2022
Tựa Đề: Sống Đời Vâng Phục Chúa; Kinh Thánh: Giê-rê-mi 35:11-19; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:07:29