VietChristian Podcast-logo

VietChristian Podcast

Religion & Spirituality Podcasts

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Location:

United States

Description:

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Language:

Vietnamese

Contact:

7142486882


Episodes

Lòng Vô Tín Che Khuất Tin Lành (VPNS)

6/24/2022
Tựa Đề: Lòng Vô Tín Che Khuất Tin Lành; Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 4:1-6; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:06:09

Làm Cha Trong Thời Kỳ Khó Khăn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

6/24/2022
Tựa Đề: Làm Cha Trong Thời Kỳ Khó Khăn; Kinh Thánh: 2 Ti-mô-thê 3:1-17; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thỉ; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Orange, Ngày Từ Phụ

Duration:00:45:39

Thực Thi Đại Mạng Lệnh (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)

6/23/2022
Tựa Đề: Thực Thi Đại Mạng Lệnh; Kinh Thánh: Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Tác Giả: Mục Sư Lê Hoàng Thái An; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành North Hollywood

Duration:00:38:34

Ê-sai 54 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

6/23/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Ê-sai 54

Duration:00:03:24

Tự Do Nhìn Xem Vinh Quang Chúa (VPNS)

6/23/2022
Tựa Đề: Tự Do Nhìn Xem Vinh Quang Chúa; Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 3:12-18; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:47

Để Xây, Giữ, Và Lao Lực Ích Lợi (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)

6/22/2022
Tựa Đề: Để Xây, Giữ, Và Lao Lực Ích Lợi; Kinh Thánh: Thi-thiên 127:1-5; Ê-phê-sô 2:19-22; Tác Giả: Mục Sư Trịnh Văn Khánh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển, Ngày Từ Phụ

Duration:00:43:29

Bắt Chước Cha Trọn Vẹn (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)

6/22/2022
Tựa Đề: Bắt Chước Cha Trọn Vẹn; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:43-48; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh; Loạt Bài: Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge, Ngày Từ Phụ

Duration:00:42:49

Người Thợ Xây (Mục Sư Lê Hồng Phúc)

6/22/2022
Tựa Đề: Người Thợ Xây; Kinh Thánh: Thi-thiên 127:1-5; Tác Giả: Mục Sư Lê Hồng Phúc; Loạt Bài: Hội Thánh Báp Tít Đức Tin, Ngày Từ Phụ

Duration:00:38:08

Ê-sai 53 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

6/22/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Ê-sai 53

Duration:00:02:47

Giao Ước Cũ Và Giao Ước Mới (VPNS)

6/22/2022
Tựa Đề: Giao Ước Cũ Và Giao Ước Mới; Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 3:4-11; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:06:24

Người Nam Gương Mẫu (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)

6/21/2022
Tựa Đề: Người Nam Gương Mẫu; Kinh Thánh: Gióp 1:1-5; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Nam Florida

Duration:00:39:39

Người Làm Cha (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)

6/21/2022
Tựa Đề: Người Làm Cha; Kinh Thánh: 1 Giăng 2:12-17; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Hưng Linh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ

Duration:00:56:28

Ê-sai 52 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

6/21/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Ê-sai 52

Duration:00:02:48

Sống Đời Vâng Phục Chúa (VPNS)

6/21/2022
Tựa Đề: Sống Đời Vâng Phục Chúa; Kinh Thánh: Giê-rê-mi 35:11-19; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:07:29

Gương Vâng Lời Của Người Rê-cáp (VPNS)

6/20/2022
Tựa Đề: Gương Vâng Lời Của Người Rê-cáp; Kinh Thánh: Giê-rê-mi 35:1-10; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:06:43

Nữ Truyền Giáo Cho Trung Hoa – Gladys Aylward (1902-1970) (Ngọc-Huỳnh-Bích)

6/20/2022
Tựa Đề: Nữ Truyền Giáo Cho Trung Hoa – Gladys Aylward (1902-1970); Tác Giả: Ngọc-Huỳnh-Bích; Loạt Bài: Đồng Hành Với Chúa

Duration:00:07:09

Tấm Lòng Của Người Cha (Mục Sư Lê Thanh Liêm)

6/19/2022
Tựa Đề: Tấm Lòng Của Người Cha; Kinh Thánh: Lu-ca 15:11-32; Tác Giả: Mục Sư Lê Thanh Liêm; Loạt Bài: Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Ngày Từ Phụ

Duration:00:41:36

Chức Năng Của Một Người Cha (Mục Sư Ngô Đình Can)

6/19/2022
Tựa Đề: Chức Năng Của Một Người Cha; Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 26:24-25; Tác Giả: Mục Sư Ngô Đình Can; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Khởi Đầu Mới, Ngày Từ Phụ

Duration:00:50:49

Người Cha Vĩ Đại (Mục Sư Huỳnh John Hùng)

6/19/2022
Tựa Đề: Người Cha Vĩ Đại; Kinh Thánh: Thi-thiên 128; Tác Giả: Mục Sư Huỳnh John Hùng; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle, Ngày Từ Phụ

Duration:00:36:05

Phục Hồi (M. Jeudi)

6/19/2022
Tựa Đề: Phục Hồi; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Hạt Giống Tốt, Ngày Từ Phụ

Duration:00:06:27