VietChristian Podcast-logo

VietChristian Podcast

Religion & Spirituality Podcasts

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Location:

United States

Description:

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Language:

Vietnamese

Contact:

7142486882


Episodes

Kiên Trì Rao Giảng (VPNS)

7/7/2022
Tựa Đề: Kiên Trì Rao Giảng; Kinh Thánh: 2 Ti-mô-thê 4:1-5; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:46

Duy Jesus (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)

7/7/2022
Tựa Đề: Duy Jesus; Kinh Thánh: Công-vụ các Sứ-đồ 13:13-41; Tác Giả: Mục Sư Lê Hoàng Thái An; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành North Hollywood

Duration:00:35:17

Ê-phê-sô 01 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

7/6/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Ê-phê-sô 01

Duration:00:03:35

Sứ Mệnh Khẩn Cấp (VPNS)

7/6/2022
Tựa Đề: Sứ Mệnh Khẩn Cấp; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 9:35-38; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:35

Người Việt Cơ Hàn Khát Khao (Kim Hân)

7/6/2022
Tựa Đề: Người Việt Cơ Hàn Khát Khao; Tác Giả: Kim Hân; Loạt Bài: Bài Viết

Duration:00:13:30

Ưu Tiên (M. Jeudi)

7/6/2022
Tựa Đề: Ưu Tiên; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Hạt Giống Tốt

Duration:00:05:56

Trao Đuốc (Mục Sư Lê Duy Tín)

7/6/2022
Tựa Đề: Trao Đuốc; Kinh Thánh: 2 Các Vua 2:9-14; Tác Giả: Mục Sư Lê Duy Tín; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ

Duration:00:57:37

Tin Tốt Cho Người Mang Gánh Nặng (Mục Sư Ngô Đình Can)

7/5/2022
Tựa Đề: Tin Tốt Cho Người Mang Gánh Nặng; Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 6:1-8; Tác Giả: Mục Sư Ngô Đình Can; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Khởi Đầu Mới

Duration:00:35:56

Ê-sai 66 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

7/5/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Ê-sai 66

Duration:00:05:44

Tin Lành Quyền Phép (VPNS)

7/5/2022
Tựa Đề: Tin Lành Quyền Phép; Kinh Thánh: 2 Ti-mô-thê 1:8-12; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:06:03

Ê-sai 65 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

7/4/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Ê-sai 65

Duration:00:04:56

Bàn Chân Của Người Rao Báo Tin Lành (VPNS)

7/4/2022
Tựa Đề: Bàn Chân Của Người Rao Báo Tin Lành; Kinh Thánh: Rô-ma 10:14-15; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:29

Sống Với Nhau Trong Tinh Thần Khiêm Nhường (Kim Hân)

7/4/2022
Tựa Đề: Sống Với Nhau Trong Tinh Thần Khiêm Nhường; Tác Giả: Kim Hân; Loạt Bài: Bài Viết

Duration:00:26:23

Kính Thánh Nói Gì Về Bình An (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)

7/4/2022
Tựa Đề: Kính Thánh Nói Gì Về Bình An; Kinh Thánh: Ê-sai 48:17-22; Ê-phê-sô 2:13-18; Tác Giả: Mục Sư Trịnh Văn Khánh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển

Duration:00:33:16

Áp-ra-ham - Người Được Chọn (Mục Sư Đỗ Đình Song)

7/4/2022
Tựa Đề: Áp-ra-ham - Người Được Chọn; Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 12:1-3; Tác Giả: Mục Sư Đỗ Đình Song; Loạt Bài: n/a

Duration:00:24:38

Giận Dữ Đem Đến Hủy Diệt (Mục Sư Lê Thanh Liêm)

7/4/2022
Tựa Đề: Giận Dữ Đem Đến Hủy Diệt; Kinh Thánh: Lu-ca 9:51-56; Tác Giả: Mục Sư Lê Thanh Liêm; Loạt Bài: Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm

Duration:00:47:34

Chuyện... Ngó (Mục Sư Nguyễn Đình Liễu)

7/3/2022
Tựa Đề: Chuyện... Ngó; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Đình Liễu; Loạt Bài: Ngày Từ Phụ

Duration:00:07:56

Để Nhận Được Sự Cứu Rỗi (VPNS)

7/3/2022
Tựa Đề: Để Nhận Được Sự Cứu Rỗi; Kinh Thánh: Rô-ma 10:9-10; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:42

Sống Thánh Khiết (M. Jeudi)

7/2/2022
Tựa Đề: Sống Thánh Khiết; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Hạt Giống Tốt

Duration:00:04:44

Không Là Loại Đầy Tớ Nầy (Bill Bright)

7/2/2022
Tựa Đề: Không Là Loại Đầy Tớ Nầy; Tác Giả: Bill Bright; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:03:07