VietChristian Podcast-logo

VietChristian Podcast

Religion & Spirituality Podcasts

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Location:

United States

Description:

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Language:

Vietnamese

Contact:

7142486882


Episodes

Ê-sai 59 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

6/28/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Ê-sai 59

Duration:00:04:30

Dầu Thánh Dành Riêng Cho Chúa (VPNS)

6/28/2022
Tựa Đề: Dầu Thánh Dành Riêng Cho Chúa; Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 30:22-33; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:06:19

Di Sản Đức Tin (Mục Sư Lê Hồng Phúc)

6/27/2022
Tựa Đề: Di Sản Đức Tin; Kinh Thánh: Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-25; Tác Giả: Mục Sư Lê Hồng Phúc; Loạt Bài: Hội Thánh Báp Tít Đức Tin

Duration:00:40:45

Xác Chết Ở Đâu, Chim Ó Ở Đó. Thánh Linh Ở Đâu, Sự Tự Do Ở Đó (Mục Sư Đỗ Đình Song)

6/27/2022
Tựa Đề: Xác Chết Ở Đâu, Chim Ó Ở Đó. Thánh Linh Ở Đâu, Sự Tự Do Ở Đó; Kinh Thánh: Lu-ca 17:20-37; 1 Cô-rinh-tô 3:17; Tác Giả: Mục Sư Đỗ Đình Song; Loạt Bài: n/a

Duration:00:31:09

Hội Thánh Chiến Thắng (Mục Sư Ngô Đình Can)

6/27/2022
Tựa Đề: Hội Thánh Chiến Thắng; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:16-19; Tác Giả: Mục Sư Ngô Đình Can; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Khởi Đầu Mới

Duration:00:50:03

Ê-sai 58 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

6/27/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Ê-sai 58

Duration:00:03:28

Sự Hào Nhoáng Giả Tạo (VPNS)

6/27/2022
Tựa Đề: Sự Hào Nhoáng Giả Tạo; Kinh Thánh: 2 Sử-ký 12:9-16; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:06:26

Biết Mình Biết Ta (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)

6/26/2022
Tựa Đề: Biết Mình Biết Ta; Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 8:2; Rô-ma 12:3; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng; Loạt Bài: Văn Hóa Và Niềm Tin

Duration:00:15:27

Khi Dân Ngài Hạ Mình Xuống (VPNS)

6/26/2022
Tựa Đề: Khi Dân Ngài Hạ Mình Xuống; Kinh Thánh: 2 Sử-ký 12:5-16; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:07:23

Thế Giới Mới (M. Jeudi)

6/25/2022
Tựa Đề: Thế Giới Mới; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Hạt Giống Tốt

Duration:00:05:53

Chấp Sự (M. Jeudi)

6/25/2022
Tựa Đề: Chấp Sự; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Hạt Giống Tốt

Duration:00:05:46

Trung Tín Cho Đến Chết (Thanh Ngân)

6/25/2022
Tựa Đề: Trung Tín Cho Đến Chết; Tác Giả: Thanh Ngân; Loạt Bài: Bài Viết

Duration:00:06:23

Đáp Ứng Với Sự Thất Vọng (Charles Stanley)

6/25/2022
Tựa Đề: Đáp Ứng Với Sự Thất Vọng; Tác Giả: Charles Stanley; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:03:20

Một Doanh Nhân Hiệu Quả (Bill Bright)

6/25/2022
Tựa Đề: Một Doanh Nhân Hiệu Quả; Tác Giả: Bill Bright; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:04:34

Động Cơ Thúc Đẩy (VPNS)

6/25/2022
Tựa Đề: Động Cơ Thúc Đẩy; Kinh Thánh: Châm-ngôn 16:25-30; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:51

Lòng Vô Tín Che Khuất Tin Lành (VPNS)

6/24/2022
Tựa Đề: Lòng Vô Tín Che Khuất Tin Lành; Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 4:1-6; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:06:09

Làm Cha Trong Thời Kỳ Khó Khăn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

6/24/2022
Tựa Đề: Làm Cha Trong Thời Kỳ Khó Khăn; Kinh Thánh: 2 Ti-mô-thê 3:1-17; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thỉ; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Orange, Ngày Từ Phụ

Duration:00:45:39

Thực Thi Đại Mạng Lệnh (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)

6/23/2022
Tựa Đề: Thực Thi Đại Mạng Lệnh; Kinh Thánh: Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Tác Giả: Mục Sư Lê Hoàng Thái An; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành North Hollywood

Duration:00:38:34

Ê-sai 54 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

6/23/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Ê-sai 54

Duration:00:03:24

Tự Do Nhìn Xem Vinh Quang Chúa (VPNS)

6/23/2022
Tựa Đề: Tự Do Nhìn Xem Vinh Quang Chúa; Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 3:12-18; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:47