VietChristian Podcast-logo

VietChristian Podcast

Religion & Spirituality Podcasts

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Location:

United States

Description:

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Language:

Vietnamese

Contact:

7142486882


Episodes

Tình Yêu Dành Cho Dân Tộc (VPNS)

7/1/2022
Tựa Đề: Tình Yêu Dành Cho Dân Tộc; Kinh Thánh: Rô-ma 9:1-5; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:37

Trở Nên Mọi Cách Cho Mọi Người (VPNS)

6/30/2022
Tựa Đề: Trở Nên Mọi Cách Cho Mọi Người; Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 9:19-23; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:48

Sa-mu-ên - Người Của Chúa (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)

6/30/2022
Tựa Đề: Sa-mu-ên - Người Của Chúa; Kinh Thánh: 1 Sa-mu-ên 3:4-10; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh; Loạt Bài: Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge

Duration:00:35:33

Tư Duy Tích Cực (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)

6/30/2022
Tựa Đề: Tư Duy Tích Cực; Kinh Thánh: Rô-ma 12:2; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng; Loạt Bài: Văn Hóa Và Niềm Tin

Duration:00:09:36

Người Quản Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

6/30/2022
Tựa Đề: Người Quản Gia; Kinh Thánh: Lu-ca 16:1-13; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thỉ; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Orange

Duration:00:45:52

Người Cùng Phía Với Chúa Giê-xu (Mục Sư Lê Thanh Liêm)

6/29/2022
Tựa Đề: Người Cùng Phía Với Chúa Giê-xu; Kinh Thánh: Lu-ca 9:49-50; Tác Giả: Mục Sư Lê Thanh Liêm; Loạt Bài: Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm

Duration:00:29:27

Trải Nghiệm Và Tưởng Niệm (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)

6/29/2022
Tựa Đề: Trải Nghiệm Và Tưởng Niệm; Kinh Thánh: Giô-suê 4:1-5:1; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Nam Florida

Duration:00:43:57

Nắm Lấy Lời Hứa (Mục Sư Trần Thịnh)

6/29/2022
Tựa Đề: Nắm Lấy Lời Hứa; Kinh Thánh: Rô-ma 8:18-30; Tác Giả: Mục Sư Trần Thịnh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ

Duration:00:56:12

Ê-sai 60 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

6/29/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Ê-sai 60

Duration:00:04:41

Ê-sai 59 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

6/28/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Ê-sai 59

Duration:00:04:30

Dầu Thánh Dành Riêng Cho Chúa (VPNS)

6/28/2022
Tựa Đề: Dầu Thánh Dành Riêng Cho Chúa; Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 30:22-33; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:06:19

Di Sản Đức Tin (Mục Sư Lê Hồng Phúc)

6/27/2022
Tựa Đề: Di Sản Đức Tin; Kinh Thánh: Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-25; Tác Giả: Mục Sư Lê Hồng Phúc; Loạt Bài: Hội Thánh Báp Tít Đức Tin

Duration:00:40:45

Xác Chết Ở Đâu, Chim Ó Ở Đó. Thánh Linh Ở Đâu, Sự Tự Do Ở Đó (Mục Sư Đỗ Đình Song)

6/27/2022
Tựa Đề: Xác Chết Ở Đâu, Chim Ó Ở Đó. Thánh Linh Ở Đâu, Sự Tự Do Ở Đó; Kinh Thánh: Lu-ca 17:20-37; 1 Cô-rinh-tô 3:17; Tác Giả: Mục Sư Đỗ Đình Song; Loạt Bài: n/a

Duration:00:31:09

Hội Thánh Chiến Thắng (Mục Sư Ngô Đình Can)

6/27/2022
Tựa Đề: Hội Thánh Chiến Thắng; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:16-19; Tác Giả: Mục Sư Ngô Đình Can; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Khởi Đầu Mới

Duration:00:50:03

Ê-sai 58 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

6/27/2022
Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Ê-sai 58

Duration:00:03:28

Sự Hào Nhoáng Giả Tạo (VPNS)

6/27/2022
Tựa Đề: Sự Hào Nhoáng Giả Tạo; Kinh Thánh: 2 Sử-ký 12:9-16; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:06:26

Biết Mình Biết Ta (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)

6/26/2022
Tựa Đề: Biết Mình Biết Ta; Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 8:2; Rô-ma 12:3; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng; Loạt Bài: Văn Hóa Và Niềm Tin

Duration:00:15:27

Khi Dân Ngài Hạ Mình Xuống (VPNS)

6/26/2022
Tựa Đề: Khi Dân Ngài Hạ Mình Xuống; Kinh Thánh: 2 Sử-ký 12:5-16; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:07:23

Thế Giới Mới (M. Jeudi)

6/25/2022
Tựa Đề: Thế Giới Mới; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Hạt Giống Tốt

Duration:00:05:53

Chấp Sự (M. Jeudi)

6/25/2022
Tựa Đề: Chấp Sự; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Hạt Giống Tốt

Duration:00:05:46